İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Muhammed Serefraz'ın istifasını kabul eden İslam İnkılabı Rehberi'nin yeni fermanıyla:

"Dr. Ali Askeri, İRİB'in yeni başkanlığına atandı"

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İran Radyo Televizyon Kurumunun bir önceki başkanı Muhammed Serefraz'ın istifa dilekçesini kabul ederek, Dr. Abdul Ali Askeri'yi Radyo Televizyon Kurumunun Yeni başkanı olarak atadı.

İslam İnkılabı Rehberinin bu konudaki atama hükmü şöyledir:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Sayın Dr. Abdulali Ali Askeri (Allah tevfikini artırsın)

Sayın Muhammed Serefraz'ın istifasına binaen kendisinin asla unutulmaması gereken inkılapçı ve değerlere uygun çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi bildirerek, "Milli Medya" (İRİB)da idarecilik tecrübesi ve inkılapçı bir geçmişi bulunan zatı alinizi İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu İRİB'in başkanlığına atıyorum.

Benim sana önerilerim sayın Serefraz'a verdiğim hükümde detaylı gelmiştir. Israrlı olarak tavsiyem şudur ki planlamaya, genel stratejiye uyulmasına, vasıflı, inkılapçı personelin temini, korunması ve eğitimine özen göstermeli, sanal alemde etkili olarak var olmanız gerekir. Allah Taala'ya  tevekkül ve itimat ediniz.

Başarılı olmanızı Allah Taala'dan temenni ederim.

 

Seyyid Ali Hamanei

11 Mayis 2016

22 Ordibehişt 1395

 

 

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca başka bir fermanla Muhammed Serefraz'ı Sanal Alem Yüksek Konseyi üyeliğine atadı. Serefraz, İRİB Başkanlığına atanmadan önce de bu konseyin üyesiydi.

700 /