İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

10. Dönem İslami Şura Meclisinin Açılışına Mesaj Gönderen İslam İnkılâbı Rehberi:

"Müstekbirliğin Küstahça Yayılmacılığı Karşısında Bir Siper Oluşturun"

Bugün 10 Dönem İslami Şura Meclisinin açılışı için bir mesaj gönderen İslam İnkılâbı Rehberi, halkın yasama meclisi seçimlerine katılım destanından ötürü teşekkürlerini bildirerek, İslami Şura meclisi milletvekillerinden, direniş ekonomisi zaruretlerinin takib edilmesi, İslami kültürün derinleşmesi, ayrıca gruplar arası ceddelleşmeden kaçınma ve  genel çıkarların ferdi çıkarlardan ön planda tutulması gibi durumlara öncelik vermelerini istedi.

İslam İnkılâbı Rehberi Ofisi Özel Kalem Müdürü Huccetul İslam Muhammed Muhammediyi Gülpaygani tarafından okunan İslam İnkılâbı Rehberinin mesajının tam metni şöyledir:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Maneviyat, huşu ayı olan ve büyük dini bayramlardan sayılan Şaban ayında 10. İslami Şura Meclisinin Çalışmasına başlamasını yüce İslami İran halkına, siz seçilmişlere ve büyük sorumlulukları üstlenenlere tebrik eder ve seçimler hamasetiyle kesintisiz dönmekte eden yasama çarkını çevirenlere teşekkürlerimi bildiririm

Tüm bunlar, ilahi tevfikten kaynaklanmakta olup o mukaddes zatın lütuf ve rahmetinin bir belirtisidir ki eşsiz kudret elini İslam nizamı, ülke ve halkın yardımcısı kılmıştır.

Dil ve gönül bunca nimetin şükrünü yerine getirmekten acizdir.

İran halkı, büyük önemi haiz yasama meclisi seçimlerine en yüksek katılımda bulunmak suretiyle, İslam Cumhuriyetine karşı olan eskiye dayanan biatini bir kez daha tekrarlayarak böylesine yüksek sesle düşmanlara gereken cevabı vermişlerdir. Halkın bu değerli sadakati, muhtelif birimlerde ülke yetkililerini sorumluluk duygusuna ve nimetlerin şükrünü yerine getirmeye davet etmekte. Biz yetkililerin üzerindeki sorumluluk artık geçmişe oranla daha da ağır olmuştur.

Meclisin açılışının ilk günü yapacakları, Şer'i ve gerekli olan ant içme töreninde milletvekillerinin yemin etmesi, mecliste temsilcilik görevlerini ve temel başlıkları açıklamıştır; siz saygıdeğer bacı ve kardeşlerim hikmet, akıllıca, zekice, ihlâs ve takvayla, genellikle yasama ve denetimden ibaret olan kendi bu yasal davranışlarınız boyunca bu sorumluluklarınızı yerine getirebilir, Allah ve halk indinde alnı açık olursunuz.

Ancak böyle olunca da İslami Şura Meclisini kendi özel konumunda yani "Meclis Memleketin İşlerinin Başında Gelmekte"yi müşahede etmiş olacaksınız.

Bölgenin ve dünyanın fırtınalı ortamı, sultacılar ve tabiinlerinin serüvenci girişimleri, İslami İran'ı geçmişe oranla çok daha karmaşık bir konuma  getirmiştir. Ülkenin bu durumla karşılaşmasında muktedir olması, sarsılmaz irade ve akıllı harekete ve tüm yetkililerin, inisitiyafi kendi ellerinde bulundurmasına bağlıdır. Siz muhterem milletvekillerinin inkılâpçı ve yasal vazifesi ise şudur ki meclisi, müstekbirliğin küstah hile, komplo ve yayılmacılığı karşısında sağlam bir sipere ve mümin ve inkılâpçı halk içinse parlak bir dayanak noktasına çevirmenizdir.

Tüm kat'i gerekleri ile birlikte direniş ekonomisinin tahakkuk ettirilmesi, ayrıca İslami kültürün yayılması ve derinleştirilmesi  amacıyla ciddi bir çabanın sürdürülmesi mevcut iki acil önceliktir, Milli iktidar, güvenlik istihkâmı, ülkenin masuniyetinin korunması gibi diğer birçok alanda da diğer bazı önemli öncelikler daha bulunmaktadır ki tüm bunlar sosyal adaletin yerleşmesi, ülkenin istiklali ve kalkınmasını garanti etmektedir. Bu öncelikleri tanımak ise  milletvekillerinin görevleri arasında olup, onların zekâsının kapsamı içinde olmalıdır.

Muhterem milletvekillerini tevekküle, Allah Taala'nın vatlarına karşı hüsnü zarda bulunmaya ve ilahi müstakim yolunda direnmeye tavsiye ediyor, grupsal çatışmalarla meşgul olmak ve kendi şahsi arzularını umum çıkarlarına tercih etmekten men ediyorum.

9. Dönem milletvekilleri, onun gayretli ve çalışkan başkanı ve tüm başkanlık kurul üyeleri ayrıca 10. dönem meclis seçimlerine katkıda bulunan tüm ilgililere samimi kalpten teşekkür ve takdirlerimi bildirmeyi zaruri görüyorum.

Şanı yüce aziz İmam ve bu yolun şehitleri ve gazilerini saygıyla anıyorum ve Hz. Sahib'uz Zaman İmam Mehdi (ac) selam ve tazimde bulunur tüm sizlerin başarınızı Allah Taala'dan temenni ederim.

Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu

Seyyid Ali Hamanei

27 Mayıs 2016

7 Hurdat 1395

700 /