İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İran İslam İnkılabı rehberinden Kuranı Kerim vurgusu:

"İzzet, kudret, refah, manevi yüceliş ve ruhi huzur Kur'andadır"

 

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden sonra Kur'anı Kerim'in nazil olduğu ay mübarek Ramazan ayının ilk gününde Kuranı Kerim ile ünsiyet toplantısına katıldı.

Kur'an ıtrı ve maneviyetini ortamı kapladığı bu nurlu toplantıda Kur'an hafızı, karisi ve hocası 8'i Kur'anı Kerim'den ayetler tilavet etti ve mehdiye grupları da toplu meydiler söylediler.

İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kuranı Kerim'in güzelliğini bir mucize ve anlamlı ve üstün kavramlara yönelik açılmış bir kapı olduğunu bildirdi.

Ayetullah Hamanei, ruhi ve dini huzuru, Kuranı Kerim'in manalarına aşina olmanın bereketlerinden biri olarak nitelerken, bu huzurun, insanı Allah'a götüren iman ile ve ilahi gücünün artmasına vesile olduğunu söyledi.

İslam inkılabı rehberi, dünyanın halihazırda Kuranı Kerim'in manalarına her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek;: ‘Eğer Kur'an'ın yüce anlamları güncel bir dille insanlara açıklanırsa, kesinlikle daha da tesirli olacak ve beşeriyetin gerçekten de ilerlemesine yol açacaktır. Zira güç, onur, maddi refah, manevi yüceliş, düşünce ve inanç ile coşku ve ruhi huzurun yaygınlık kazanması Kur'an'a göre amel edilmesi durumunda mümkündür.'

İslam inkılabı rehberi, Kuranı Kerim'in manasına ciddiyetle kulak verilmesi halinde, kesinlikle bugünkü karmaşık, tufan ve sorunlarla dolu dünyada çok büyük etkisinin olacağını söyledi.

Ayetullah Hamanei, ayrıca bugünkü dünyada kimlik, fikri ve iman boşluğu ve beşeriyetin Kuranı Kerim'in manasına ihtiyacına işaretle; iman temellerinin güçlendirilmesi ve Kuranı Kerim'in manasının insanlara bir tür ulaştırılmasıyla bunun bütün dünyaya ulaşacağını söyledi.

İslam inkılabı rehberi, ''eğer Kuranı Kerim'in manaları ulaşsa, Kuranı Kerim, dünyada asıl etki eden olur ve onların silahları, güçleri ve siyonist rejim hiç bir halt edemezler'' dedi.

Ayetullah Hamanei, konuşmasında geçen yıl hac farizası sırasında Mina faciasında canlarını yitirerek Yaratıcı'ya doğru kanatlanan çok sayıda Kur'an hafızının hatırasını andı ve İran'da özellikle genç kuşak arasında Kur'an'a gösterilen ilginin artmasından büyük hoşnutluk duyduğunu belirtti ve ‘Kur'an'da yer alan mefhumlara canı gönülden kulak verildiği takdirde günümüzün karmaşık, fırtınalı ve sıkıntılarla dolu dünyasında Kur'ani kavramların derinlikleri ve etkisi daha fazla algılanacaktır' dedi. 

Ayetullah Hamanei günümüz dünyasındaki kimlik, fikir ve inanç boşluğu ile beşeriyetin Kur'an'a olan ihtiyacına dikkat çekerek şöyle konuştu: ‘İnanç temellerimizi güçlendirmek ve Kur'an'ın öğütlerini uygun bir dille insanlara aktarmak suretiyle, bu kavramların tüm dünyada benimsenmesi yolunda çaba harcamalıyız. Bu kavramlar başka insanlara yansıtıldığı takdirde artık güç sahipleri, onların silahları ve hatta siyonist rejim bile hiç bir halt edemez. Kur'an'la aşina olan bir insan ruhi ve dini huzura kavuşur ve bu huzur, insanın Allahu tealaya ve O'nun ilahi kudretine olan imanının artmasına yol açar.'

700 /