İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Binlerce öğrenciye hitap eden İslam inkılâbı Rehberi:

Ülkenin sorunları üstün moral ve inkılâpçı düşünceyle giderilecek

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Çarşamba) 13 Aban Öğrenciler Günü ve Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü dolayısıyla binlerce lise ve üniversiteli öğrenciyi kabul ettiği görüşmede, rahmetli İmam Humeyni ve İran halkının ABD karşısında direnmesinin mantık ve gerçeğinin genç kuşağın zihinlerinde tahrif edilmesi ve de ülkenin sorunlarının tek çözümünün ABD ile müzakere ve uzlaşma olduğu konusunun telkin edilmesi için yapılan bazı tehlikeli hareket ve çabalar hakkında uyarıda bulunarak, “Allah’a tevekkül etmek, deruni özgüvene sahip olmak, girişim ve eylem cesaretine sahip olmak, basiret ve imamın tavsiyelerine amel etmek, gelecekten umutlu olmak, düşmandan korkmamak ve teslim olmamak anlamında olan İslami düşünce ve moral, ülkenin sorunlarını çözecek yegâne yoldur” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, bu yıl 3 Kasım’a tekabül eden İran takvimiyle 13 Aban'ın tarihi münasebetlerine temasla, bunların başında Amerika’nın Tahran’daki casusluk yuvasının ele geçirilme olayının geldiğini ifade ederek, "Bugün, aslında dindar, devrimci ve yaratıcı gençlerin günüdür ki casusluk yuvasını ele geçirerek düşmanı her türlü hareketten alıkoydu" ifadesinde bulundu.

İmam Humeyni'nin Amerikan casusluk yuvasının ele geçirilmesini "ikinci inkılâp" olarak nitelemesi hususundaki açıklamasına temas eden İslam İnkılâbı Rehberi, bu tanımlama ve adlandırmanın ABD'nin İslam İnkılâbından önce ve sonra İran halkına karşı komplo ve düşmanlıkları yüzünden olduğunu, zira ABD yönetiminin İslam İnkılâbı’nı yenilgiye uğratmak için resmi ve gayri resmi olmak üzere her türlü girişimde bulunduğunu ve devrimci gençlerin o zaman, casusluk yuvasını ele geçirerek, ABD'nin komplosunu boşa çıkardığını söyledi.

Tahran’daki Amerikan casusluk yuvasında ele geçirilen belgeleri hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, casusluk yuvasının ele geçirilişi olayı sırasında ufalanan ve daha sonra inkılâpçı gençlerin çaba ve gayretleriyle toplanarak eski haline getirtilen bu belgelerin Amerika’nın İran halkı aleyhindeki düşmanlığının derinliğini gösterdiğini söyledi.

Amerikan casusluk yuvasından ele geçirilen kâğıt parçalarının bir araya getirtilmesiyle 70 ciltlik bir belge kitap serisinin yayınlandığını belirten İslam İnkılâbı Rehberi, okullar ve üniversitelere de bu belge ve kitaplara gerekli ilginin gösterilmemesini eleştirerek, okul ve üniversite müfredatında bu belgelerden niçin hiçbir eserin olmadığını sorusunu gündeme getirdi ve yeni göreve gelen eğitim ve öğretim bakanı ile yüksek bilim bakanın bu konuda göreve çağırarak, 3 Kasım 1979 tarihinde Amerikan casusluk yuvasının öğrencilerce ele geçirilmesi olayını hatırlatarak; Amerika’nın İran’da büyükelçilik ismiyle casusluk merkezi olarak çalıştığı yerin ele geçirilmesi olayının öğrencilerin Amerikanın komplo ve düşmanlığının doğal bir sonucu olduğunu, zira Amerika uzun yıllar boyunca İran’ı sahiplenerek İran halkı serveti ve zenginliklerini talan ettiğini, ancak İslam inkılâbının zafere ermesiyle tüm bunları kaybetti.

Bu hareketin liderliğini rahmetli İmam Humeyni’nin yürüttüğünü, aynı dönemde inkılâpçı öğrencilerin casusluk yuvasını ele geçirmeleri girişimlerinin etkisiz bırakılması için bir takım girişimlerin yapıldığını ama İmam Humeyni’nin kararlılıkla onların karşısında durduğunu belirten Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında başta gençlik olmak üzere genelde kamuoyuna telkin edilmek istenen iki tehlikeli yanlış düşünceye temasla bu iki hatanın; 1) rahmetli İmam Humeyni’nin Amerika karşısındaki direnişi ve “var gücünüzle Amerikanın başına haykırın” ifadesinin yersiz taassup ve diretmeden kaynaklandığı; 2)Ülkenin sorunlarının Amerika ile uzlaşma ve görüşmeden geçer düşüncesi olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Ayetullah Hamenei, İmam Humeyni’nin Amerika karşısında olan direnişini, kişisel bir düşünce ve düşmanlık değil derin mantığa dayalı bir siyaset olduğuna vurgu yaparak, istikbarcı Amerika devletinin özü ve siyaseti emperyalist siyasetler ve sömürgeciliğe dayalıdır. Onlar yıllardır bu siyaseti Asya’nın batısında ve İran’da sürdürmüşlerdir. Eğer inkılâbın ilk aylarında en küçük bir gaflet olsaydı ve İmam, Amerika’nın karşısında durmasaydı kapıdan kovulmuş düşman pencereden içeri girecekti.

Ayetullah Hamenei, İmam’ın Amerika karşısında direnmesinin bir nedenini de insani değerleri savunmak olduğunu söyleyerek, Amerika nizamı, insani değerlerle binlerce kilometre uzaktadır. İmam, “tüm öfkenizi Amerika’ya karşı haykırın demekle yani insani değerlerle hiçbir uzlaşısı olmayan devlet ve düzene kahrolsun deyin” diyordu. 

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, ABD'de iki başkanlık adayı arasında cereyan eden seçim kampanyası sırasındaki tartışmalara da işaretle, iki adayın daha önce bazılarının inanmadığı veya inanmak istemediği ABD'nin içindeki bir takım gerçekleri ve felaketleri net şekilde ifşa etmekte olduklarını, kendisinin daha önce onlardan az bir bölümünü dile getirdiğinde birilerinin ona inanmadığını veya inanmak istemediğini hatırlatarak, ancak hali hazırda onların seçim kampanyaları çerçevesindeki ifşaat ve açıklamalarının, ABD'de insanlık değerlerinin yok olduğunu gösterdiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi, ABD'de başkanlık seçim tartışmaları sırasında ABD'de ayrımcılık ve fakirlik ve servetin yüzde 90'nın sadece halkın yüzde 1'ine ait olduğuna dair gündeme getirilen konulara istinaden, insanlık değerleri ve insan haklarının çiğnenmesi, ırkçılık ve ayrımcılık, Amerikan toplumunun bugünkü gerçeklerinden olduğunu vurguladı.

Rahmetli İmam Humeyni’nin Amerika’ya karşı muhalefetinin mantıklı delillerinden bir başkasının İslam inkılâbının ilk günlerinde Muhammed Rıza Pehlevi’ye sığınma hakkı vermesi ve 19 Ağustos 1953 darbesinin bir başka benzerini yapmak yönünde girişimlerde bulunması olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, İmam Humeyni’nin Amerika’ya karşı var gücüyle haykırın demekle gerçekte halkı uyardığını ve İnkılâbın ilk günlerinde böyle büyük bir komplonun gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, Amerika’nın, İran halkı ve İslam inkılâbına karşı ilk günden düşmancasına tavır gösterdiğini vurgulayarak, “onlar 8 yıllık savaşta Saddam’dan taraf oldular ve savaştan sonra bu güne kadarda bize ambargolar uyguladılar şimdi de kendi itiraflarına göre nükleer anlaşmanın maddelerine rağmen, anlaşmadan sonra İran’a yine ambargo uyguladılar” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, " İran halkı İmam Humeyni -ra- döneminde ABD karşısında direndiyse ve eğer bugün de ABD aleyhinde slogan atıp bu ülke karşısında direnmeye devam ettiyse, bu, güçlü ve sağlam bir mantığa dayalıdır" dedi.

Ülkede sorunların çözülmesi için Amerika ile müzakere yapılması gerektiğine inanan bazı düşünceleri çok tehlikeli olarak değerlendiren İslam İnkılâbı Rehberi, “Bir an dahi İran halkına karşı düşmanlıktan vazgeçmeyen devlet şimdi bu halkın sorunlarını mı çözecek? Nükleer anlaşmada olan sadakatsizlik, Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi. Ve şimdi Amerika’nın verdiği sözlere riayet etmeyen bir devlet olduğunu söyleyen sadece ben değilim hatta bu anlaşmayı yapan ülke yetkilileri de bunu açıklıyor. Bu Amerika’nın gerçekliğidir. Şimdi buna rağmen biz Amerika ile Suriye, Hizbullah, Irak, Afganistan, Yemen ve hatta ülkenin iç konuları konusunda müzakere ve anlaşma mı yapalım? Amerika’nın büyük hedefi İran’ın kalkınma ve ilerlemesini durdurmaktır şimdi bu devletle ile ülkenin ekonomik sorunlarını çözmek için müzakere mi yapalım?” dedi.

“Amerika ile müzakere bizim sorunlarımızı çözemez. Zira birincisi Amerikalılar yalancı ve hilekârdırlar ve arkadan hançer vururlar. İkincisi onların kendileri kriz içindeler. Bir zaman onlar İsrail odaklı Büyük Ortadoğu kurmak peşindeydiler, ama şimdi Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da, Yemen’de ve Afrika’nın kuzeyinde çaresiz bir haldedirler bu kriz değil midir?” diyen Ayetullah Hamanei, bugün uluslar arası önemli merkezler ve hatta Amerika’nın kendisinin Amerika’da çok büyük ekonomik, siyasi, uluslar arası ve Ahlaki krizlerin yaşanmakta olduğunu itiraf ettiklerini, şu anda Amerika’nın borçlarının gayri safi milli hâsıla miktarına ulaştığını ve uluslar arası kriterler uyarınca bunun kendisinin bir kriz belirtisi olduğunu belirtti.

“Böyle kriz içinde bocalayan bir ülke acaba İran’ın ekonomik sorunlarını çözmek mi istiyor yoksa kendini krizden kurtarmak için İran’ın zenginlik ve servetlerinden mi yaralanmak istiyor” diye soran Ayetullah Hamanei daha sonra Amerika’daki siyasi krizi teşrih ederek, bugün dünyanın neresinde bir halkın, zalim ve despot bir yönetime karşı kıyam etmesi durumunda ilk sloganının “Amerika’ya ölüm” olduğunu ve bundan daha büyük bir krizin nasıl olabileceğini bildirdi.

İşgalci Siyonist İsrail rejiminin 33 günlük Lübnan savaşı sırasında Amerika’nın büyük Ortadoğu Projesini tasarladığını ve hayata geçirmek istediğini ama Amerikanın artık bölgede bocaladığını ve krize sürüklendiğini belirten İslam inkılâbı Rehberi, buna karşılık bölgede İran İslam Cumhuriyetinin Amerika karşısında yer aldığını, Allahın lütuf ve yardımları sayesinde İran halkının kendi yiğitlik, basiret ve direnişi sayesinde zorluklar karşısında tahammül ettiğini ve halı hazırda Batı Asya (Ortadoğu) ve Fars Körfezi bölgesinde parlak bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei sözlerinin sonunda; gençlerin ülkenin gelecek umutları ve idarecileri niteleyerek onlara hitaben: “Azizlerim! Ülkenin sorunlarının çözümlenmesinin çaresi, Allah Taala’ya tevekkül etmek, iradenin kaynaması ve deruni direniş, sarsılmaz irade, direniş, basiret güçlü bir nefise itimat ve inkılâpçı moralin yaygınlaştırılmasıyladır. İnkılâpçı moral ise girişim ve eylemde cesaret, çıkmazlardan kurtulmak için teşebbüste bulunmak, düşmandan korkmamak ve ona karşı teslim olmamak, geleceğe umutlu olmak ve ilahi vaata iman etmek manasında olduğunu söyledi.

Zamanı kendimizin oluşturduğunu ve zamanın kötü olduğunun dile getirilmesi durumunda ilk önce kendi amel ve tutumlarımızın gözden geçirilmesi gerektiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “Bizler adımlarımızı sağlam atmazsak, rahmetli İmam Humeyni’nin vasiyetnamesindeki tavsiyelerine amel etmeyecek olursak, özgürlük adına gençliği yozlaştırmaya çalışacak olur, akıllı bakış bahanesiyle düşman karşısında uzlaşma ve teslimiyet düşüncesini aşılayacak olursak elbette ki zaman kötü olur2 ifadesine yer verdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca konuşmasının son bölümünde Emirul Müminin Hz. İmam Ali (as)’dan naklen bir hadisi hatırlatarak şöyle dedi: O hazret günün birinde doğru ve sahih bir istikamette olan yüreklerden bazılarının çökmesinin nedenini, dünyaya bulaşmak, yersiz muhabbetlere yönelmek, makam sevdası, yanlış arkadaşlıklar ve gruplaşmalara yöneliş şeklinde açıklamıştır.

Ayetullah Hamanei gençlerden her konuşandan her denileni kabul etmemelerini, inkılâbın ve rahmetli İmam Humeyni’nin yol ve yordamını dikkate almalarını belirterek, “Yüce imam eğer bugün hayatta olsaydı, halkın uyanışına yol açan o İbrahimi put kırıcı feryadını tekrar yükseltirdi” dedi.

700 /