İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılâbı Rehberi:

Uzlaşmanın zararlarına karşılık direnişin büyük kazanımı olmuştur

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Filistin’in zalimce işgalinin tarihin kirli sayfalarından olduğunu ve bu kirli sayfanın Allah’ın inayeti ile kapanacağını söyledi.

Tahran’da düzenlenen 6. Uluslar arası Filistin Halkı İntifadasına destek konferansı açılışında bir konuşma yapan Ayetullah Hamanei, bölgedeki fitneler ve iç savaşların hedefini kutsal Kudüs’ün kurtarılması ilkesinin başarısız kılmak olduğunu belirterek, ‘’Tüm İslami ve Milli akımlar Filistin ülküsü hizmetinde olmalılar ve İran’ın direniş guruplarıyla ilişkilerinin derinliği onların direniş ülküsüne bağlılıklarına bağlıdır’’ dedi.

İntifada direnişinin kahramanca Siyonist rejimini durdurduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ödün planlarının yanlışlığına işaretle, bazı dost görünümündeki düşmanların direnişi ve intifada’yı yolundan saptırmak istediklerini ve düşmanlarla gizli müzakereler yaptıklarını ifade ederek, ‘’Direniş bu tuzağa düşmeyecek kadar zekidir ve 3. İntifada Allah’ın izni ile Siyonist rejimi başka bir yenilgiye uğratacaktır ve Filistin’in kurtarılması çabası tüm Müslüman ve Hürriyet yanlısı ülkelerin ekseninde olmalıdır’’ dedi.

Siyonist rejim oluşumunun bölge dışında planlanan bir komplo olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir millet bu kadar zalimce bir uygulamaya maruz kalmamıştır. Hiçbir zaman bölge dışı bir komplo ile bir ülke tamamen işgal edilip bir milletin tamamının topraklarından sürüldüğü ve onların yerlerine dünya’nın başka yerlerinde getirip yerleştirilmeleri görülmemiştir’’ dedi.

Bu kirli sayfanın tarihten silinmesinin Allah’ın Kuran’i Kerim’deki vaatlerinden olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, Filistin’e Destek Konferansının dünya ve bölgenin en zor şartlarında düzenlendiğini ve Filistin’i destekleyen bölgenin uluslar arası bir komplo ile karşı karşıya olduğunu ve çeşitli krizler ve gerginliklerle boğuştuğunu söyledi.

Birkaç İslam ülkesinde aynı anda krizlerin oluşmasına dikkat çeken Ayetullah Hamanei, ‘’Bu mesele Filistin ve Kudüs’ün serbest bırakma ülküsünün zayıflatılmasına sebep olmakta ve bu krizlerin sonucu bizlere hangi güçlerin bundan yararlandığını göstermektedir. Siyonist rejimini bölgede oluşturanlar ve uzunca bir savaş ve gerginliği bölgeye tahmil ederek bölgenin gelişmesine engel olmak isteyenler, günümüzdeki fitnelerin arkasındalar’’ dedi.

Bölgedeki mevcut fitnelerin bölge milletlerinin gereksiz çatışmalarda güçlerinin yok olmasına sebep olduğunu ve Siyonist rejimin güçlenmesine fırsat yarattığını ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’Bu arada İslam ümmetinin hayrını isteyenler ve akil adamlarının ihtilafları çözmek için çabalarına şahidiz fakat maalesef düşmanın komploları ve bazı devletlerin gafleti ile birleşip milletlere iç savaşları tahmil etmekte ve bu çabaları boşa çıkarmaktadır’’ dedi.

Filistin meselesinin zayıflatılması ve onun öncelikler arasından çıkarılma çabasının önemli olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’İslam ülkeleri arasında olan bazıları doğal ve bazıların düşman fitnesinden kaynaklanan ihtilafları vardır fakat bu ihtilaflara rağmen Filistin meselesi herkesin Vahdetinin ekseni olmalı’’ dedi.

Konferansın getirilerinden birinin Filistin konusunun İslam  dünyasının birinci önceliği olarak ortaya koyması ve Filistin halkına destek için birlik ortamı yaratmak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’ Filistin halkına siyasi destek günümüzde özel önem taşımaktadır ve Müslüman ve hürriyet yanlısı milletler farklı bakışlara rağmen Filistin ve onun serbest kalması hedefi ekseninde toplanabilirler’’ dedi.

Siyonist rejimin çöküşü emareleri ve müttefikleri özellikle ABD’ye hakim olan zaaflara işaret eden Ayetullah Hamanei, ‘’Mevcut şartlarda uluslar arası camianın Siyonist rejimin düşmanca ve kanun dışı uygulamaları karşısında durmaya yöneldiği görülmekte fakat henüz uluslar arası camia ve bölge ülkeleri bu insani mesele karşısındaki sorunluluklarını yerine getirmemişlerdir’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, Filistin Milletine vahşice baskı uygulandığı, topraklarının ellerinden alındığını ve yeni yerleşimlere açıldığını, geniş tutuklamalar yapıldığını, Kudüs ve Mescidi Aksa ve diğer İslami mekanların kimliklerinin değiştirilmeye çalışıldı, insan hakların çiğnendiğini belirterek bu uygulamaların ABD ve bazı batılı ülkelerinin geniş desteği ile yapıldığını vurgulayarak, gerekli uluslar arası tepki olmamasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Filistin milletinin Allah’a dayanarak ve kendi güçleri ile mücadele ateşini canlı tutmaktan başka yolu olmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, işgal topraklarında başlatılan 3. İntifada’yı daha önceki İntifada’lardan mazlum fakat parlak ve umut dolu nitelendirerek, ‘’Allah’ın inayeti ile bu İntifada mücadelenin büyük aşamasını kaydedecektir ve işgal rejimine farklı bir yenilgi daha tattıracaktır’’dedi.

Siyonist rejimi kanserli üre benzeten Ayetullah Hamanei, bu rejimin birkaç aşamada mevcut duruma geldiğini buna mukabil bu beladan kurtulmanın da birkaç aşamada olabileceğini ifade etti.

Siyonist rejim ile uzlaşı iddialarına da değinen Ayetullah Hamanei, Filistin milletinin sabır ile tüm iddia sahiplerine iddialarını tecrübe etme fırsatı verdiklerini ve uzlaşı söylemlerinin de denendiğini bu iddiaların direniş yolunda tahrip edici etkileri olduğunu fakat bunun faydasının gerçeklerin görülmesi olduğunu ifade etti.

Siyonist rejimin oluşumundan dolayı, baskı, yayılmacı politika ve Filistinlilerin haklarının çiğnenmesinden vazgeçemeyeceğini ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’Siyonist rejimin varlığı Filistin kimliği ve varlığının yavaşça yok olmasına bağlıdır. Bundan dolayı Filistin kimliğini korumak gerekli ve kutsal bir cihattır. Filistin ismi ve anısı ve direniş var olduğu sürece işgal rejiminin temelleri güçlenemez’’ dedi.

Filistin halkının 30 yıllık direniş karnesinde farklı iki tecrübe örneği olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, direniş ve ödün politikalarının bu tecrübeler olduğunu belirtti.

Direnişe saldırı ve İntifada’yı sorgulama çabalarına işaret eden Ayetullah Hamanei, düşmandan bunun beklendiğini fakat bazı akımlar ve hatta Filistin yanında olduğu iddiasında olan ülkelerin bazen direnişe saldırdığını belirtti.

Direnişin nihai hedefi olan Filistin’in serbest kalmasını henüz gerçekleştirmediğini ifade eden Ayetullah Hamanei, direnişin Filistin meselesini canlı tutmayı başardığını söyledi.

‘’Direniş olmasaydı hangi şartlarda olurduk?’’ sorusunu yönelendiren Ayetullah Hamanei, ‘’Direnişin başarısı düşmana yıpratma savaşa sürükleyerek tüm bölgeyi ele geçirme planından alıkoymaktır’’ dedi.

Direnişin tarihçesinin Siyonist rejim kuruluşuna dayandığını bunun 1973 savaşı, 1982 savaşı ve günümüze kadar devam ettiğini vurguladı ve , ‘’Eğer direniş Siyonist rejimi felç etmemiş olsaydı bugün Siyonist rejimin Mısır, Ürdün, Irak, Fars Körfezi Bölgesine de al attığına şahit olurduk’’ dedi.

Güney Lübnan’ın ve Gazze’nin serbest kalmasını direnişin iki önemli getirisi olarak sayan Ayetullah Hamanei, direnişin sayesinde Siyonist rejimin yeni toprakları işgal edemediğini ve Lübnan’ın güneyi ve Gazze’yi terk etmek durumunda kaldığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, sözlerinin devamında Filistin halkının temel ihtiyaçlarının temini hususuna değinerek, ‘’Direniş devam edebilmek için gerekli tüm araçlara sahip olmalı ve bu yönde bölgenin tüm devletleri ve milletleri ve diğer hürriyet yanlısı devletler bu millerin temel ihtiyaçlarını temin etmeliler. Bu önemli ve hayati bir görevdir ’’dedi.

Filistin direnişini geçmişten ders almaya ve ihtilaflardan kaçınmaya davet eden Ayetullah Hamanei, ‘’Filistin ve direniş İslam ve Arap ülkeleri veya ülkelerin iç ihtilaflarında, mezhepsel veya etnik ihtilaflarda malzeme olmaktan daha değerlidir ve özellikle Filistinli direniş gurupları değerli yerlerini bilerek bu ihtilaflara girmemeliler’’ diye konuştu.

‘’Direnişi desteklemek hepimizin görevidir ve kimse yapılan yardımlar karşısında onlardan özel bir şey istememeli’’ diyen Ayetuyllah Hamanei, ‘’ yardımların devamındaki şart sadece düşmanın karşısında durmak ve tüm boyutlarda direniştir’’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamanei, İran’ın Filistin direniş guruplarına karşı tutumu ile ilgili, ‘’Bizim direnişe karşı tutumumuz ilkesel bir tutumdur ve belli bir guruba bağlı değildir. Bu yolda olan tüm guruplarla birlikteyiz ve bu yoldan çıkan her gurup bizden uzaklaşmıştır’’ dedi.

Filistinli guruplar arasındaki ihtilaflara değinen Ayetullah Hamanei, ‘’Farklı bakış açısına sahip olmak anlaşılabilir bir durumdur ve hatta Filistin halkının mücadelesinin zenginleşmesine sebep olacaktır. İhtilafların çatışmaya dönüşmesi düşmanın isteğidir ve mücadeleci gurupların gücünün ziyan olmasına sebep olabilir’’ dedi.

İntifada’nın bugün dost görünümünde düşmanlarla da karşı karşıya olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bunların direniş ve İntifada’yı yolundan saptırıp Filistin Düşmanları ile gizli anlaşmalarına konu etmeye çalıştıklarını söyledi.

‘’Hep Beraber Filistin’e destek’’ sloganı ile düzenlenen konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Ruhani, İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amoli Laricani , bakanlar, çeşitli kurumların başkanları ve üst düzey askeri yetkiler katıldı.

700 /