İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Rehberlik Fakihler Meclisi Üyelerini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Ülkede çözülmeyecek sorun yoktur

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde, Rehberlik Fakihler Meclisi başkan ve üyelerini kabulünde, Allah yardımının, halk cephesi için güven verici, canlandırıcı ve kesin bir vaat olduğunu belirterek, " bu kesin ilahi vaadin gerçekleşme şartı, alimler, nizam yetkilileri, eğitim ve tanıtım kurumlarının, toplumun inancını yetiştirme görevlerini yerine getirmesi ve de onların pratikte takvaya bağlı olmaları, aristokrasiden kaçınmaları ve de çalışma ve direnişe bağlı olmaları olduğunu" vurguladı.

Ayetullah Hamanei İran'ın düşmanın kapsamlı saldırısına karşı zor siyasi, ekonomi, sosyal, kültürel ve güvenlik mücadelesine değinerek, "Sırf İslam Cumhuriyetinin varlığı ve dini hükümet ile, tevhid, sosyal adalet, zulme karşı mücadele ve mazlumu destelemek gibi İslami nizamın hedefleri ve ülkülerinin, düşmanı din ile savaşa ve ona saldırıya geçmesine sebep olduğunu, nitekim Kur'an'ın çeşitli ayetlerine istinaden Hak cephesi tarih boyunca batıl cephesine karşı olduğunu" söyledi.

Ayetullah Hamanei Hak ile batılın sürekli savaşındaki önemli konunun, Hak cephesinin zaferine dair Allah'ın kesin vaadi olduğuna da değinerek " Tabi ki bu vaadin gerçekleşmesi, iman ehlinin sadakat, sabır, basiret, irade ve direniş şartlarına bağlı olmalarına bağlıdır ve bu şartlara uyulduğu takdirde bu vaadin gerçekleşmesi ise kesin ve değişmez İlahi geleneklerdendir" dedi.

Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi yüze Allah’ın hak cephesi ile birlikte olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bu vadenin tarih boyunca gerçekleştiğini ve İslam İnkılâbı dönemi ve kutsal savunma zamanında da bunun yaşandığını belirtti.

Ülkenin Amerika ve Siyonizm’in mali, siyasi, askeri, güvenlik ve kültürel saldırısı karşısında direnişinin halk ve gençlerde iman ve takva olmasının bereketi varlığına borçlu olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, yetkililer ve ulemadan dünya malı ve eşrafiyetten kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Yeni nesiller yetişmenin ve bu nesillerin İnkılâp hedeflerinin peşinde olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bu nesiller sayesinde geleceğin bugünden daha iyi olacağını söyledi.

700 /