İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

“Tahran Bilgesi” konferası yetkililerini kabul eden İslam İnkılabı rehberi;

Dini İlimler Merkezinde Akli İlimler ve Felsefe Yaygınlaşmalı

İslam İnkılabı Rehberi, "Tahran Bilgesi” (Rahmetli Aga Ali Zunuzi) konferansı yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada, Kum ve Tahran Dini İlimler Merkezlerinde Felsefe ve akli ilimler derslerinin okutulmasının yaygınlaştırılmasını istedi.

İslam İnkılabı Rehberinin, Tahran'da düzenlenen "Hekim konferansı" yetkililerine hitaben 23 Nisan tarihinde yaptığı bu konuşmanın metni bugün konferansın açılışında yayınlandı.

Bu konferans Tahran'ın güneyinde yer alan Hz, Şah Abdul Azim Haseni türbesinde düzenlenmekte ve konferansın kapanış oturumu ise yarın Kum kentinde yapılacak.

İslam İnkılabı sonrası İran dini ilimler merkezlerinde akli ilimlerin yaygınlaşmasından memnuniyetini dile getiren İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu ilim dalının gelişmesi ve yayılmasında tenkit ve yeniliğin önemli bir rolünün olduğunu hatırlatarak, "Rahmetli Ali Zunuzi'nin seçkin özelliklerinden birinin her zaman akli ilimler sahasında yeni laflar etmesi ve tenkıtçılığıydı ve bu gibi anma merasimleri sadece bir kişinin anılması anlamında olmamalı, gerçekte bir fikir akımının, bir düşüncenin değerlendirilmesi manasında olmalıdır" dedi.

Felsefe büyüklerinin fikir, kişilik ve düşüncelerinin bilim topluluklarına tanıtılması zaruretini belirten Ayetullah Hamanei, gençlerin akli ilimlere davet edilmesi ve dini ilim merkezlerinin akli ilimlere ve özellikle de felsefeye önem vermesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

İslam İnkılabı rehberi, "Felsefe'nin dini ilimler merkezlerinden çıkartılması, sathi ve basit görüşlü kişilerin bu alanda tedrisatta bulunmalarına sebep olacaktır. Bunun için de felsefe Kum ve Tahran dini ilimler merkezlerinde yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Kurucu Hekim (Bilge) olarak meşhur olan rahmetli Aga Ali Müderris, İslami hikmet ve felsefe dalının sen seçkin bilim şahsiyetlerindendir.

700 /