İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei:

İslam dünyasının en önemli ihtiyacı, vahdet ve ilmi gelişmedir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bugün (Cumartesi) "İslami Bilimlerin Ortaya Çıkışı Ve Gelişmesinde Şiiliğin Rolü" konulu uluslararası kongreye katılanları kabul ettiği görüşmede yaptığı konuşmada, İslam dünyasının günümüzdeki en önemli ihtiyacının "birlik ve beraberlik" ve "tüm bilim dallarında ilerleme için ciddi hareket" olduğunu belirterek, bugün İslam dünyasında "uyanış"ın yaşandığını ve Batılıların inkar çabalarına rağmen, bu uyanışın İslam'a yönelmek için zemin sağladığını ve daha iyi gelecek müjdelediğini vurguladı.

İslam İnkılâbı Rehberi, İslam dünyasında bilimsel hareketin hız kazanması gerektiğini ve İslam düşmanları ve Amerikalıların İslam ülkelerine emir verememeleri ve "şunu yap, bunu yapma" diyememeleri için bir kez daha İslam ümmetinin bilim ve medeniyetin zirvesine ulaşması gerektiğini beyan etti.

Ayetullah Hamanei, düşmanların uzun zamandır Müslümanları birbirine düşürmeye çalıştığına işaretle, "Müslümanların birbirinin güçlü yanlarını tanımasıyla birleşmesini sağlayabilecek her türlü girişim, İslam ümmetinin lehine olacaktır. Batı dünyası ise bilim alanında yıllarca geride kaldıktan sonra İslam dünyasının bu konuda ulaştığı başarıları vasıtasıyla askeri, siyasi ve propaganda amaçlı yeteneğini geliştirerek, sultacı politikaları kullanıp Müslümanları gördüğümüz hallere düşürdü." dedi.

İslami ve tabii bilimlerin yükselişi ve gelişmesi için tarih boyunca oynadığı role dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, bu değerli eserler ve hizmetlerin İslam ümmetine tanıtılması gerektiğini, çünkü bu eserlerin onur kaynağı olduğu, ayrıca birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayetullah Hamanei, İslam mezhepleri arasında her türlü şüphe ve şaibenin oluşturulmasına engel olunması için ciddi şekilde dikkatli hareket edilmesi zaruretine temasla, İslam dünyasının günümüzdeki en önemli ihtiyacının "birlik ve beraberlik" ve "tüm ilim dallarında bilimsel ilerleme için ciddi hareket" olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslam dünyasının sulta altına girmesinin esas nedenlerden birinin, bilimde geri kalmışlık olduğunu ifade ederek, Batı dünyasının yüzyıllarca geri kalmışlığın ardından İslam dünyasının bilimsel ilerlemelerinden servet ve bilimsel, askeri, siyasi ve propaganda gücünü arttırmak için yaralandığını ve sonunda sömürgecilikle İslam ülkelerini bugünkü duruma getirdiklerini ifade etti.

Batılı güçlerin İslam ülkelerine karşı zorbalığına da dikkat çeken Ayetullah Hamanei, bu durumun İslam ülkelerinin bilimsel ilerlemesiyle değişmesi gerektiğini, bir kez daha İslam dünyasının insanlık medeniyetinin doruk noktasına ulaşabileceğini kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca bilimsel ilerleme yolundaki hareketin, İslami hükümetler ve seçkin şahsiyetlerin görevi olduğunu hatırlatarak; İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ilerlemesini başarılı bir örnek olarak niteledi.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce kongrenin siyasetlerini belirleme konseyi başkanı Huccetul İslam A’rafi, “şüphelere cevap”, “İslam mezhepleri arasında teamül ve uyumun derinleştirilmesi”, “Şia ve Müslümanların fikri sermayelerinin yeniden tanımı” ve “İslami bilimlerin kamilleştirilmesi ve sunulması amacıyla güçlü mekanizmaların sağlanması”nın bu kongrenin başlıca hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

Kongrenin sekreteri Huccetul İslam Rızai de sunduğu bir raporda kongrenin hedef ve programları hakkında açıklamada bulundu.

700 /