İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Kur’anı Kerim mahfilinde konuşan İslam İnkılâbı Rehberi:

Filistin’in kurtuluşu ilahı vaattir, Amerika hiç bir halk edemez

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Filistin kurtuluşunun ilahi sünnet olduğunu ve Amerika’nın hiç bir şey yapamayacağını belirtti.

Mübarek Ramazan ayın ilk gününde, İmam Humeyni –ra- hüseyniyesi İlahi kelamla nurlandı ve Kur'an-ı Kerim karileri ve meddahlar, İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin katılımı ile Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet meclisi düzenlediler.

Ayetullah Hamanei’nin huzurunda 3 saat süreyle Kur’anı Kerim tilavet merasimi düzenlendi.

İslam İnklabı Rehberi törende yaptığı konuşmada İslam dünyasının günümüzdeki temel gereksinimlerinden birinin Kuran-ı Kerim’e yakınlık ve buyruklarını uygulamak olduğunu belirterek, Filistin meselesi dâhil İslam dünyası sorunlarının İslam ümmetinin Kuran-ı Kerim’den uzaklaşmanın sonucu olduğunu belirtti.

İslam inkılâbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei düzenlenen mecliste günümüz İslam ümmetinin zaruri ihtiyaçlarından birinin “Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet ve emirlerine uymak olduğuna” işaretle, İslam dünyası sorunlarının, örneğin Filistin’deki esef verici şartlar ve Siyonist rejimin özellikle son günlerdeki cinayetlerinin, İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim’den uzak kalmasından kaynaklandığını vurgulayarak, “Kudüs Filistin’in başkentidir ve ilahi tevfik sayesinde Filistin, düşmanların elinden kurtulacaktır ve Amerika ve uşakları, bu gerçek ve İlahi sünnete karşı hiçbir halt edemezler” dedi.
Ayetullah Hamanei yaşamın tüm boyutlarında Kur'an-ı Kerim’e daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, İslam dünyasının sorunları ve belaları özellikle de Filistin halkının şartlarına işaretle, “ son günlerde habis ve sahte rejiminin onlarca insanı şehit ettiği ve binlerce Filistinliyi yaraladığı cinayetlerini gördük; bu şartlarda bazıları neden Amerika tutum sergilemiyor şeklinde homurdanıyorlar, hal bu ki Amerika ve birçok batılı devlet bu cinayetlerin suç ortağıdırlar.” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, “Kudüs Filistin’in başkentidir ve Allah’ın inayetiyle Filistin düşmanların elinden kurtulacaktır ve Amerika ve uşakları ilahi sünnet karşısında hiç bir şey yapamazlar’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, “Son günlerde Sahte Siyonist rejimi cinayetlerini ve binlerce Filistinliyi öldürüp, yaralamasını gördünüz, bu şartlarda bazıları neden Amerika buna karşı tutum sergilemiyor diyorlar, hâlbuki Amerika ve batılı ülkelerin birçoğu bu cinayetlerde ortaklar’’ dedi.

İslam ümmeti, İslam devletleri ve hükümetlerinin bu cinayetler karşısında tutum sergilemeleri gerektiğini ifade eden Ayetullah Hamanei, “Kuran bize din düşmanları ve kâfirler karşısında çetin ve kendi aramızda şefkatli olmamızı buyuruyor fakat Kuran’dan uzaklaşıldığı için, İslam dünyasında savaş ve ihtilaflar ve kâfirler karşısında teslimiyet görüyoruz’’ dedi.

İslam ile düşmanlığın bitmediğini ifade eden Ayetullah Hamanei, “Eğer İslam ümmeti Kuran’ yakınlaşırsa Kuran’da denildiği gibi düşmana karşı zafer kazanacaktır, bu ilahi vaattir’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, Filistinli şehitleri derecelerinin artmasını temenni ederek, hak yolu mücahitlerine daha çok direniş temenni ederek, “Amerika ve yandaşları İlahi sünnet karşısında yenilgiye uğrayacak ve teslim olacaklar’’ dedi.

700 /