İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Milletvekilleri ve meclis çalışanlarını kabul eden İslam inkılabı rehberi:

İslami Şura Meclisi, terörizm ile ilgili kanunlar geçirmeli

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah (Çarşamba) İslami Şura Meclis başkanı, milletvekilleri ve çalışanlarını kabulü sırasında yaptığı konuşmada, meclisin nizamın temel rüknü olduğunu ve rahmetli İmam Humeyni’nin tabiriyle faziletlerin cevheri ve halkın özelliklerinin cevheri olduğunu belirterek, “milletvekilleri kendi temel görevlerini yerine getirmede ve yasama hususunda, ülkenin öncelikleri, halkın özellikle de toplumun fakir ve orta sınıfının sorunlarının giderilmesi, batılı ideolojilerden etkilenme, inkılapçılık, eşrafçılıktan kaçınma gibi önemli meseleleri dikkate almalıdır” dedi.

Halka hizmet etmenin ibadetlerin en üstünü olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, milletvekillerin tüm girişim, söylem ve eylemleri eğer Allah için ve onun rızasının kazanılması için olursa gerçek hizmet olup Allah Taala’ya yakınlaşmaya vesile olacağını belirtti.

Meclisin her çalışma döneminin kalitesinin bir önceki döneme oranla artması gerektiğini ve bunun ise ancak daha fazla ve daha kaliteli çalışmakla mümkün olabileceğini belirten İslam İnkılabı Rehberi, hizmet alanında zirvede yer almanın şartının üstün bir çalışma performansı sergilemek temel bir girişim ve amelde bulunmak olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir bölümünde ise rahmetli İmam Humeyni’nin, meclisin halkın faziletlerinin cevheri olduğu tabirini hatırlatarak, “İran halkı tarihte, iman, ilim, öz güven, istiklal, direniş ve kendi kökleriyle iftihar etmek gibi faziletlerin simgesidir ve bunun için de meclis ve millet vekilleri böyle bir faziletin özü ve milli onurun, iktidarın ve İslam nizamının istihkamının tecellisi olmalıdır” dedi.

İslam İnkılabı rehberi, meclisin kuşku ve tereddüt, ülke meseleleri karşısında kendini küçük görme, umutsuzluk, itinasızlık, sorumsuzluk simgesi olmaması gerektiğini, ulusal kapasite, potansiyel ve kudrete umutsuzluk gözüyle bakmamak gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei bu konuyla ilgili olarak Selçukluluk ve Moğolların İran’a girişi ayrıca İslam’ın İran’a girişi ile ilgili iki ayrı tarihi örneğe temas ederek tüm bu dönemlerde Farsça dilinin, İran kültürü, sanatı ve uygarlığının mahfuz kaldığını ve her geçen gün gelişmesini sürdürdüğünü ve bu ise halkın iktidar ve istihkamının ilerlemekte olduğunu gösterdiğini söyledi ve "İran milleti tarihte; inancın, bilimin, güvenin ve sürdürülebilirliğin bir sembolüdür. İran’a saldıran Selçuklular, İran'ın medeniyetini benimsemekle kalmadılar aynı zamanda İranlı propagandacılara dönüşmeye mecbur oldular. Moğollar da kültürlerini, medeniyetlerini kendi isteklerini bize dayatamadılar." İfadesine yer verdi.

Meclis’teki bazı milletvekillerinin “aile” konusunda Batı’dan etkilendiğini de eleştiren Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yasa yapma işinde Meclis’in sorunların tam anlamıyla çözümüne odaklanmasını isteyerek şöyle dedi: Batılı yaşam tarzı Aile kavramının gerçek anlamına aykırı olarak büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı da İranlı ailelerin sorunlarını gidermek için Batı’nın kadın, erkek, evlat, anne ve babaya ilişkin sergilediği bakış açılarına dikkat etmemeliyiz.

Ayetullah Hamanei düşman’ın son 40 yıl içinde İran halkına yönelik her türlü düşmanlığına temasla, 40 senedir İran milletine karşı en acımasız düşmanlık girişiminin uygulanmasına tanık olmaktayız. Savaş, yaptırım ve güvenlik komplolarından tutun her çeşit yola başvurdular.

Ayetullah Hamanei uluslararası anlaşma ve konvansiyonlarla ilgili, ‘’Bu konvansiyonlar ilk önce büyük güçlerin düşünce odalarında ve onların menfaatlerini temin için hazırlanır ve daha sonra bu devletlere bağlı veya onlardan korkan devletlerin katılımıyla sözde uluslararası şekil alır’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bazı uluslararası anlaşmalar ve konvansiyonlara karşı doğru tavır koyma yollarını anlatarak, şöyle konuştu: "Yasa şeklinde Meclis’e sunulan konular ise ülke menfaatlerine karşı işlememeli. Latince konvansiyon denilen küresel sözleşmeler aslında belirli bir yerde hazırlanıyor, yani üye ülkelerin bu aşamada hiçbir etkisi yok."

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti: “Büyük güçler kendi çıkarları yönünde bu sözleşmeleri hazırlıyor ve onlara uyan devletler de sözü geçen konvansiyonları onaylıyor. İran gibi bağımsız ülkeler bunu kabul etmediğinde de baskı yapmaya çalışıyorlar, örneğin 150 ülke kabul ederken siz nasıl reddediyorsunuz diye yükleniyorlar."

İslam İnkılabı Rehberi, Bunun tek çözüm yolunun ise Meclis’in bizzat yasa çıkartması, örneğin para aklama ve terörizmle mücadele yasaları yapmalı gerektiğini vurguladı.

Uluslararası zorbaların artan zati kötülüğünün ortaya çıkmasına dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, ABD'de binlerce çocuğu annelerinden ayırma görüntülerini izlemenin insanı bitap ettiğini, ancak Amerikalıların tam habislik içinde çocukları göçmen ebeveynlerinden ayırdıklarını vurguladı.

Yemen'deki gelişmelere de dikkat çeken Ayetullah Hamanei şu beyanatta bulundu: Gelişmiş silahlara sahip birkaç ülkenin Yemen halkına ait bir limanı şiddetli saldırılarla işgal etme girişimini sözü geçen cinayetlerin bir diğer örneği olarak adlandıran İslam İnkılabı Lideri, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: İnsanlık düşmanları aynı zamanda da İran halkının direnişi dolayısıyla bize karşı düşmanlık besliyor ancak İran milleti Allah’ın yardımıyla ülke içindeki birliğini koruyup onlara galip gelecek.

İslam İnkılabı Rehberi, Kuran'ın buyurduğu gibi, bu canilerin hiçbir söz ve ahdine güven olmadığını ve bu gerçeği bugün İran milletinin net olarak gördüğünü beyan etti.

Batı yaşam tarzının ailenin gerçek anlamıyla ters düştüğüne dikkat çeken Ayetullah Hamanei, onların çaresiz sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, İranlı ailelerin sorunlarının çözümü için yasa koyarken Batılılar'ın kadın, çocuk, anne ve babaya bakışını dikkate almamak gerektiğini ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi sözlerinin son kısmında şu açıklamalarda bulundu: İran milletinin düşmanları kelimenin gerçek anlamıyla zorba ve şantajcıdır ve kuşkusuz İran nizamı, milleti ve yetkilileri asla bu zorba ve şantajcı karşısında boyun eğmeyecek.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce bir konuşma yaparak meclisin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani , bu sezonun başından şimdiye kadar meclisin 200 açık oturum düzenlediğini, 109 yasa çıkardığını ve 14 araştırma ve tahkikatı tasvipten geçirdiğini söyledi.

Ali Laricani, 10. Dönem Mecliste kabul edilen yasalardan bazılarına temasla, meclisin oturumlarından 26(sının emekli fonları, su sorunu, geçen yıl vuku bulan toplumsal olaylar, bölgesel ve nükleer meseleler, bankaların durumu, iştigal ve ülkenin ekonomisinin öncelikleri gibi konuların incelenmesi ve araştırılmasına tahsis edildiğini söyledi.

Enflasyon sorunu ve tamamlanmamış projelerin meclisin öncelikli gündeminde olduğunu, bu yılki bütçede bu sorunların çözümüne özel önem verildiğini belirten İslami Şura meclisi Başkanı, milletvekillerinin, Amerika’nın husumet ve düşmanca tutumuna karşı özel hassasiyet gösterdiklerini ve bu husumetlere gerekli cevabın verilmesi şuurunda olduklarını hatırlattı ve İran’ın bugünkü kritik ortamında İslam İnkılabı Rehberi ve İran halkının zekice tedbirleri sayesinde mevcut sorunların geride bırakılacağını bildirdi.

Ali Laricani, meclisin kendi tüm gücünü kullanarak yabancıların komploları karşısında duracağını ve İran halkının güvenlik ve mutluluğu uğruna özellikle ekonomik alanda öteki erklerle yakın işbirliği içinde bulunacağını söyledi.

700 /