İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Adaletin Manası

Soru: Sizce adaletin anlamı nedir?
Cevap: Adalet, nefsani bir halettir ki onun oluşturduğu takva sayesinde insan şer'î açıdan haram olan işleri terk eder ve vacip olanları da yapar. Adaletin ispat olması için de genelde adaletli olmayı gösteren hüsn-i zahir (zahiren iyi oluşu) yeterlidir.
 
700 /