İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Gusül Yerine Yapılan Teyemmüme Gusül Ahkamının Uygulanması

Soru: Gusülde olan hükümler gusül yerine olan teyemmümde de geçerli midir? Yani, teyemmümle de camiye girmek caiz midir?
Cevap: Vakit darlığı yüzünden gusül yerine alınan teyemmüm hariç, gusül için geçerli olan bütün şer'î eserleri (hükümleri) gusül yerine yapılan teyemmüme de uygulamak caizdir.
 
700 /