İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yas Merasimleri İçin Toplanan Paraların Taksimi

Soru: Muharrem ayında hayırsever insanlardan para toplayıp çeşitli kısımlara bölerek bir bölümünü Kur'ân ve mersiye okuyanlara ve konuşmacılara ver-mek ve geri kalanını da matem merasimi masrafları için kullanmak caiz midir?
Cevap: Mal sahiplerinin muvafakat ve rızasıyla olursa bunun bir sakıncası yoktur.
 
700 /