İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İhtiyaç Duyulan Şeylerde Humus Olmamasının Ölçüsü

Soru: Acaba, humusun taalluk etmemesinin ölçüsü, ihtiyaç olduğu için senenin kazancından elde edilen malların, sene boyunca kullanılması mıdır? Yoksa ihtiyaca binaen alınması mı; gerçi yıl boyunca hiç kulla-nılmazsa bile?
Cevap: Elbise ve sergiler gibi kullanmakla aslı yok olmayan eşyalarda humusun farz olmamasında ölçü, onlara ihtiyaç duyulmasıdır. Ama, pirinç ve zeytin gibi günlük tüketilen mallarda ise ölçü tüketimdir. Bu gibi maddeler ihtiyaç senesinden fazla kalırsa onda humus farzdır.
 
700 /