İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İmamın Durduğu Yerle Cemaat Arasında ki Yüksekliğe Riayet Edilmes

Soru: İmamın durduğu yerin memuma oranla yüksek olmaması hükmüne riayet etmemek namazı batıl eder mi?
Cevap: İmamın durduğu yerin memumun durduğu yere oranla yüksekliğinin şer'î açıdan affedilen miktardan fazla oluşu cemaat namazının batıl olmasına sebep olur.
 
700 /