İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ruhsat Haddinden Sonra Yolculuk Hükümlerinin Uygulanması

Soru: Yolcu, vatanından çıktıktan sonra asıl vatanının ezan sesi duyulan veya evlerinin duvarı görülen bir yoldan geçmesi mesafeyi katetmesine zarar verir mi?
Cevap: Vatanına uğramazsa bunun mesafeyi katetmeye zararı yoktur ve yolculuk da bununla kesilmez; ancak, orada olduğu müddetçe yolcu hükümleri onun hakkında geçerli değildir.
 
700 /