İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Üniversite ve Lise öğrencilerinden binlercesini kabul eden İslam inkılâbı Rehberi:

Amerika’nın gücünün çökme emareleri baş göstermiştir

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İstikbar ile Milli Mücadele ve Öğrenci Günü olan 4 Kasım Arifesinde bugün, İmam Humeyni Hüseyniyesinde binlerce lise ve üniversite öğrencini kabul ederek yaptığı konuşmada eşsiz ve vasıf olunamayacak muhteşem Erbain törenine katılımının tüm dünyada hayretlere yol açtığını bildirdi.

4 Kasıma tekabül eden 1964, 1979 ve 1980 üç olayın İran halkının Amerika ile ciddi sorunu olduğunu gösterdiğini bildirdi ve Amerikanın son 40 yıl içinde İran halkına karşı komplolarında yenilgiye uğradığını ve tağuti şah rejimini yeniden bu ülkede iktidara getirmede yenilgiye uğradığını belirterek, “Dünyanın muteber görüş sahiplerinin itirafı üzerine artık Amerika’nın çökme dönemi başlamış ve bu bir gerçektir. Bunun karşısında ise İran halkı, aziz gençlerinin üstün moral, gayret, çaba ve gayretiyle geçmişe oranla çok daha bir parlak geleceğe sahiptir” dedi.

Konuşmasının ilk bölümünde muhteşem Erbain yürüyüşüne katılma imkânı elde eden Müslümanları kutlayan İslam İnkılâbı Rehberi, “Batılılar, böyle bir olayı idrak ve yorumlama gücünden yoksundurlar. Onlar yıllarca bu muhteşem erbain hareketi karşısında sessiz kalmayı ve vurdumduymazlığı tercih ettiler, fakat bu yıl, düşmanca ve yanlış, saptırıcı yorumlarla biraz da olsa ona değinmeye mecbur kaldılar” dedi.

Erbain yürüyüşünün ana kaynak ve menşei’nin batılılar ve batı medyasını paniklettiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, başta İngiltere radyosu olmak üzere batı medyasının böylesine muhteşem bir halk hareketinin devlet kaynaklı olduğunu iddia etmeye çalıştıklarını, ancak hiçbir hükümetin 80 km.lik bir mesafede 10 ila 15 milyonluk bir kitleyi harekete geçiremeyeceğini söyledi.

İslam İnkılâbı rehberi şöyle dedi: İmkânı olmayan bir farzda bulunsak ve İran İslam Cumhuriyeti ile Irak hükümetlerinin böyle büyük bir hareketi organize ettiklerini kabul edecek olsak bile bunun kendisi bir mucizedir ve batılı devletler de eğer yapabilirlerse böyle bir hareketi başlatsınlar.”

Erbain yürüyüşünün her geçen gün daha da büyüdüğünü ve muhteşemleştiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, Irak devleti ve halkının ve siyasi ve öteki şahsiyetlerinin misafirperverliklerinden dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirdi.

İslam inkılâbı Rehberi konuşmasının devamında 4 Kasım tarihinde vuku bulan ve Amerika ile ilişkili olan 3 olaya temasla şöyle dedi: Birinci olay 1964 yılında Amerikan vatandaşlarına dokunulmazlık hakkı tanıyan İran’da kapitülasyon yasasının çıkarılması ile ilişkili olarak baş gösteren olaylar ardından rahmetli İmam Humeyni’nin sürgün edilmesiydi. İkinci olay ise Amerikancı Şah rejimi tarafından lise ve üniversite öğrencilerinin 1979 yılında katliam edilmesiyle ilgili olup üçüncü olay da 1979 yılında vuku buldu ve Amerika’nın Tahran’daki casusluk yuvası öğrenciler tarafından ele geçirildi ve bu gerekte İran halkı tarafından Amerika’ya bir nevi misilleme tokadıydı.”

İslam İnkılâbı tarafından halka kazandırılan kudret ve güç sayesinde İran halkının Amerika’ya böyle bir tokat vurduğunu ve ABD’yi aşağıladığını belirten İslam İnkılâbı Rehberi, bu üç olayın gerçekte Amerika ile İran halkı arasında ciddi sorunun olduğunu gösterdiğini ve bu sorunun son 40 yıl boyunca devam ettiğini ve Amerikalıların bu süre içinde her türlü düşmanlık ve komployu ardına bırakmadıklarını söyledi.

Tabes saldırısı, Saddam’ın İran’a karşı savaş açmak için Saddam’ın kışkırtmak, İran yolcu uçağına füze saldırısı ve İran petrol platformlarına saldırmak gibi durumların son 40 yıl içindeki ciddi sorunlardan olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, “İran- Amerika arasında 40 yıldır sorunlar devam ediyor ve düşman askeri, ekonomik ve medya savaşı ile çeşitli alanlarda saldırılarda bulunmuştur. Amerika’nın bu saldırılardaki hedefi İran’da eskiden var olan gücüne kavuşmaktı, fakat geçek şu ki bu 40 yıllık dönemde yenilen taraf her zaman Amerika olmuştur ve İran her zaman zafer kazanan taraf olmuştur” dedi.

Amerika’nın aldığı kararlarda en ufak etkisi olmayan ülkenin İran olduğunu ve bunun anlamının Amerika’nın hezimeti olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, Amerika’nın Saddam’ı İran ile savaşa sevk etmedeki hedefinin İslami düzenin itibarsızlaştırılması ve hezimeti olduğunu belirterek, son 200 yılda İran’ın girdiği tüm savaşlarda yenilmesine rağmen 8 yıllık savaş döneminde karşı tarafı yenerek bir karış toprağını bile kaptırmadığını söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi, Amerika’nın son 40 yıldaki ekonomik savaş ve ambargolardaki hedefinin ülkenin ilerlemesini engellemek ve geri kalmış durumda tutmak olduğunu belirterek, “Ekonomik savaşta da olanlar Amerika’nın isteklerinin tersidir. İran bugün kendine yeterlilik ve üretimde hız kazanmıştır ve yüzlerce grup genç çeşitli konularda çalışmaktalar’’ dedi.

Amerika'nın geçen 40 senedeki savaş ve ekonomik yaptırımlardan amacının İran'ı felç etmek ve geri kalmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken İslam İnkılâbı Rehberi, "ekonomik savaşta yaşananlar da Amerika'nın arzusuna ters düşmektedir, çünkü içeride kendine yeterlilik ve yerli üretime doğru hareket hız kazanmış ve bugün üniversiteli yüzlerce faal ve iyi düşünceli gençler ülkede önemli işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, İran milletinin Amerika'ya karşı direniş ve husumetinin ne zamana kadar süreceği hakkında ise, "Amerika, sultacılığından vazgeçerse, onunla başka ülkeler gibi teamül yapılabilir, ancak bu mesele uzak bir ihtimal, çünkü müstekbirin doğasında sultacılık ve hegemonculuk var" diye konuştu.

Dünya’da birçok politikacı ve sosyolog’un Amerika’nın Yumuşak Gücünü kaybettiğine dair ifadeleri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Amerika’nın Yumuşak Gücü, kendi düşüncesini diğer ülkelere kabullendirmek anlamındadır. Amerika bu konuda en zayıf durumdadır ve özellikle mevcut Cumhurbaşkanı döneminde sadece milletler değil, Avrupa, Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika da Amerika kararlarına açıkça karşı çıkmışlardır’’ dedi.

Amerikan Başkanının yaptıklarının Batı Medeniyetinin temelini oluşturan Liberal Demokrasi’yi sorgulatır hale getirdiğini ifade eden İslam İnkılâbı Rehberi, Amerika’nın askeri ve ekonomik gücünün de azaldığını belirtti.

Ayetullah Hamanei, “Onların askeri teçhizatları vardır fakat askerlerinin ruhsal durumlarından dolayı Black Water gibi cani kuruluşlardan yardım istemekteler. Amerika’nın borçları ve 800 milyar dolar bütçe açığı ekonomik gücünün azalmasının göstergeleridir. Onlar bu gerçekleri sloganlarla örtmeye çalışıyorlar fakat ekonomik güçsüzlükleri görülmektedir’’ dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, bölge ülkelerinin Amerika’nın geriye gitme gerçeğini dikkate almalarını isteyerek, “Amerika’nın desteklerinden ötürü Filistin konusunu bile unutmaya hazır olanlar, Amerika’nın kendi bölgesinde bile geriye gittiğini görmeliler’’ dedi.

İranlı gençlerin bağımsızlık istemelerinin devam etmesini, Amerika’nın hezimet nedenlerinden biri olarak sayan İslam İnkılâbı Rehberi, “Onlar tüm medya imparatorluklarına rağmen, bu ülke gençlerindeki bağımsızlık ve direniş hislerini yok edemediler’’ dedi.

Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Pakistan ve diğer ülke halkları ve gençlerinin Amerika’nın davranışları ve uygulamalarından dolayı onlardan nefret ettiklerini fakat Amerikalı yetkililerinin bunun nedeni görmekten aciz olduğunu ifade eden İslam İnkılâbı Rehberi, Amerika’nın bu nefretin nedenini İran olarak gördüğünü fakat onların dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei gençlere Amerika ile düşmanlığı unutmamalarını tavsiye ederek, düşman’ın hileleri karşısında uyanık olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei, İran milletinin Amerika karşısındaki direnişinin ne zamana kadar süreceğine dair, “Amerika sultacı huyunu bırakırsa diğer ülkeler gibi Amerika ile işbirliği yapılabilir, fakat bu zor görünmekte zira müstekbirliğin zatında sultacılık vardır’’ dedi.

İran ilerleme modelinin batılı ilerleme modellerinden alınmadığını ifade eden Ayetullah Hamanei, “Biz günün teknolojisinden ve biliminden en fazla yararlanırız fakat batılı modellerin görünürlerine karşın sorunlu olduklarını biliyoruz ve bu modellerin birçok ülkede felaketlere yol açtığını biliyoruz’’ dedi.

Ülke geleceğinin bugünden daha parlak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, milletin aynı ilerlemeyi sürdürmesi durumunda İran’ın yakın gelecekte zirve noktaya ulaşacağını ve uluslararası işbirliği alanında üstün konuma geleceğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce öğrenci teşekküllerinin temsilcilerinden Muhammed Saber Bağhani ile Murtaza Azizi temsil ettikleri öğrenci grupları adına birer konuşma yaparak, tüm yurtta öğrencilerin, inkılâpçı ruhlarını korumaları, müstekbirlik karşısındaki mücadelede kararlılık göstermeleri ve kendi kapasitelerine dayanmaları zaruretini vurguladılar.

700 /