İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Faizin Haramlılığının Sınırları

Soru: Faiz bütün özel ve tüzel kişilere eşit şekilde mi haramdır, yoksa bazı özel durumlarda istisna var mıdır?
Cevap: Faiz genel olarak haram olmakla birlikte babayla oğul ve karıyla koca arasındaki faizli borç ve Müslüman'ın zımmi olmayan gayrimüslimden aldığı faiz müstesnadır.
 
700 /