İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yaşarken Kabir Satın Alma

Soru: İnsanın hayattayken kendisine mülk edinmek amacıyla mezar satın alması caiz midir?
Cevap: Eğer mezar yeri bir başkasının şer'î mülküyse, onu satın almanın sakıncası yoktur; fakat müminlerin ölülerinin defnedilmesi için vakfedilmiş olan yerin bir parçasıysa, bu durumda onu satın almak ve zaptetmek ister istemez başkalarını, ölülerini oraya defnetme tasarrufundan alıkoyacağı için sahih değildir.
 
700 /