İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Cemaat Namazında İmamın Razılığının Şart Olmaması

Soru: -İmama uymanın sahih oluşunda- namazda kendisine uyulan imamın razı olması şart mıdır? Ve acaba memuma uymak sahih midir?
Cevap: İmama uymanın sıhhatinde cemaat imamının rızası şart değildir; namazda memum olan kimseye cemaatla namazına devam ettiği müddetçe uymak sahih değildir.
 
700 /