İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Kum halkından binlerce vatandaşı kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

İran halkı, ABD'yi tarihi hezimete uğratacak

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum halkından binlerce vatandaşla görüşmesinde yetkililere seslenerek, lüks yaşamdan kaçınmaya ve toplumun zayıf ve yoksul kesimlerinin geçimine özel özen göstermeye çağrıda bulundu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü Kum halkının hicri şemsi takvimine göre 19 Dey 1356 tarihinde gerçekleştirdikleri tarihî kıyamın yıldönümünde bu kentten gelen binlerce vatandaşı kabulünde önemli beyanatta bulundu.

Konuşmasında Amerika ve küresel istikbarın İslamî İran ile düşmanlığının kökleri hakkında basit düşünmemek ve konuyu basite indirgememek gerektiğine işaret eden Ayetullah Hamanei, inkılabın mahiyeti ve hakikati ve İran milleti ve İslamî nizamın inkılabın hedefleri ve ilkelerine yönelik şecaati ve vefakarlığı bu derin ve sürekli husumetin başlıca sebebi olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei mevcut hassas şartlarda halk ve yetkililerin önemli görevlerine işaretle şöyle buyurdu:

Başta zayıf kesimler olmak üzere halkın geçim sorunları ile ilgilenmek, devlet adamlarının bugünkü en önemli görevidir. Millet ve yetkililer uyanık hareket ederek Amerika’nın yaptırımlarını kutsal savunma yıllarında olduğu gibi büyük şeytan için eşi görülmemiş bir hezimete çevirmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum halkının 19 Dey kıyamını İslam inkılabının dönüm noktası olarak takdir ederek Kum kentini de “inkılap kenti, merkezi ve anası” niteledi.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Gerçi Kum kentinin inkılapçı atmosferini değiştirmek ve bu kentin inkılapçı ve dinî ruhunu köreltmek için bazı saikler göze çarpıyor ve bu yüzden düşmanların ve işbirlikçilerinin hilesinden gafil olmamak gerekir.

Halk ve yetkililer bu tür saiklere karşı uyanık davranmaları gerektiğini kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, şöyle devam etti:

Kum kenti dünyayı değiştiren bir inkılabın ana kaynağı ve manevi dayanağıdır. Bu yüzden Kum’un önde gelen büyükleri ve gençleri hain ellere Kum’u inkılabın merkezi olmaktan çıkarmalarına ve konumunu etkilemelerine müsaade etmemeleri gerekir.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında tarihî Kum kıyamının bazı önemli derslerine işaret ederek şöyle buyurdu:

Amerika’nın dönem Başkanı آş. 10 Dey 1356 tarihinde Tahran’a geldi ve Pehlevi kralı Muhammed Rıza’ya yalan ve abartılı övgüler yağdırarak İran’ı “istikrar adası” ve bir başka tabirle Amerika’nın kukla rejimi ve uşak sıfatlı yöneticilerinden gönlü rahat bir ülke niteledi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum halkının zalim, kukla ve fasık şah rejimine karşı bu sözlerden on günden daha az bir süre sonra kıyamı, Amerika ve Batı’nın hesap mekanizmalarının derin zafiyetini ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti:

Amerika başkanının ziyaretinden on günden daha az bir süre sonra ve İran’ı istikrar adası tabir etmesinin hemen ardından Kum halkının muazzam kıyamı başladı ve ardından Tebriz halkının kıyamı ve İslam inkılabı fırtınası ve kukla tağut rejiminin yok olması gerçekleşti.

Amerika’nın hesap sisteminin içinde bulunduğu zafiyetin sürekliliği günümüze dek süren bir gerçek olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi: Gerçi bazı Batızede ve Amerikazede çevreler Amerikalıların hesaplama gücü ve geleceğe dönük bakışı ile övünüyor, fakat Amerika halâ hesaplarında zafiyetten acı çekiyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Amerikalı bir devlet adamının geçen sene bir avuç teröristin arasında yaptığı konuşmasına ve onlara 2019 yılını Tahran’da kutlama vadinde bulunmasına işaret ederek şöyle dedi:

İran düşmanlarının hesap gücü ancak bu kadardır. Nitekim geçmişte de Saddam bir hafta içinde Tahran’a geleceğini ummuştu ve işbirlikçi münafıklar da Mersad operasyonu sırasında üç günde Kirmanşah’tan Tahran’a ulaşacaklarını hayal etmişti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bazı Amerikalı devlet adamları kendilerini deliliğe vuruyor, gerçi bendeniz bunu kabul etmiyorum, ama onlar hakikaten “Bir numaralı ahmaklar”dır.

Ayetullah Hamanei Kum halkının kıyamını iki hesap sistemi olan “Sahte ve bir ayağı bataklığa saplanmış Batılı liberal demokrasi” ve “Tevhidi ve İslamî nizam” sistemlerinin karşı karşıya geldiği meydan şeklinde değerlendirerek şöyle dedi: İnkılaptan sonra da bunlar İran İslam Cumhuriyeti nizamına yaptırım uygulayarak nizamın işini altı aydan daha az bir sürede bitireceklerini zannediyordu, oysa bugün İslam inkılabı tam kırk yaşına geldi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: İstikbarın yanlış hesapları karşısında İslamî nizamın titiz hesap sistemi vardır. Bizim rahmetli büyük imamımız şöyle buyurdu: Ben Marksizm kemiklerinin kırılma sesini duyuyorum. Ve bir iki yıl sonra tüm dünya bu sesi duymaya başladı.

Ayetullah Hamanei küresel istikbarın İslam inkılabının medeniyet olgusu ile düşmanlığı derin düşmanlık olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Bazıları cahillikten veya başka meselelerin yüzünden müstekbirlerin düşmanlığının sebebini imamın veya falanca yetkilinin Amerika karşıtı sözleri biliyor, oysa gerçekte küresel zorbalar bugün genç, gelişen, çalışan ve büyük saikleri olan bir güçle karşı karşıyalar ve bu manevi güç kırk yıldır onların gözü önünde günden güne daha da güçleniyor ve büyüyor ve istikbarın yapısında çatlakları daha da derinleştiriyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran'ın bölgede stratejik konumun zirvesi olduğunu belirterek şöyle devam etti: Amerikalıların inkılabın başında öfke duymalarının sebebi, bölgenin en önemli ve bol maddi zenginlikleri ve doğal kaynakları olan bir ülke olarak İran gibi yağlı bir lokmayı kaybetmiş olmalarıydı.

Ayetullah Hamanei bundan bir kaç gün önce Batılı bir müessesenin bu yöndeki itirafına işaret ederek şöyle dedi: Onların kendisi İran İslam Cumhuriyeti fevkalade kapasiteleri ile dünyanın beşinci zengin ülkesi olduğunu söylüyorlar, dolaysıyla böyle bir serveti kaybetmekten derin öfke duymaları doğaldır.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bu öfke halen devam ediyor, ancak esas mesele ve Amerika’nın İran milleti ile mücadelesinin kökü, Hak’la batıl arasında tarihî ve zatî mücadeleye uzanır, zira istikbar ve sömürü milletlerin kanından beslenir ve İslam inkılabı bu açık zulme karşı çıkmıştır ve milletleri uyandırmak için de çaba harcamıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir çok ülkede “Kahrolsun Amerika” haykırışının duyulması görülmemiş bir olay ve İran’ın başarısının işareti olduğunu belirterek şöyle dedi: İstikbar milletleri İranofobi, İslamofobi veya Şiafobi ile saptırmaya çalışıyor, ancak milletler esasen İslamî İran’a karşı düşmanlıkları yoktur ve nerede hakikat aydınlanırsa ona destek verirler.

Ayetullah Hamanei, son dönemde Avrupa ve Amerika’da yaşanan bazı hadiseler ve olaylar, Batı medeniyetinde manevi boşlukları yarattığı tehlikeli sonuçların işaretleri olduğunu belirterek şöyle dedi: Karşı tarafta dinî demokrasi ve İslamî medeniyete doğru ilerleme, günün imkanları ve araçlarından yararlanarak devam ediyor ve bu gerçek müstekbirleri ürkütüyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika ve küresel istikbarın İslamî İran ile düşmanlığının kökleri hakkında basit düşünmemek ve konuyu basite indirgememek gerektiğine değinerek şöyle buyurdu: İslam inkılabının muazzam hareketinin mahiyeti ve hakikati ve İran milleti ve İslamî nizamın inkılabın hedefleri ve ilkelerine yönelik şecaati ve vefakarlığı bu derin ve sürekli husumetin başlıca sebebidir. Eğer ilahi tevfik sayesinde bu hareket beklenen sonuçlara ulaşırsa, o zaman Batı istikbarı ve sömürüsünün dosyasını dürecektir.

Ayetullah Hamanei Kur'an'ı Kerim ayetlerine istinat ederek şöyle devam etti: Firavun Hz. Musa’nın haklı olduğunu biliyordu, fakat düşmanlık güdüyordu ve Allah teala Hz. Musa’ya şöyle buyurdu: Korkmayın, ilerleyin, ben sizin yanınızdayım. Bu hitap bugün aynı şekilde İran milletine edilmiştir ve bu yüzden İran milleti alemin Firavunlarının bilinçli düşmanlıklarına karşı durmuştur.

Küresel istikbar ile İran milletinin karşı karşıya gelmesinin sonuçları hakkında da Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu: Hangi cephe Allah yolunda hareket ederse, yüce Allah’ın zafer vaadi kesin ve kuşkusuz olarak gerçekleşir. Nitekim son kırk yılda nerede doğru hareket ettiysek zafer kazandık ve nerede müsamahakar davrandıysak, zafer hasıl olmadı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei inkılabın kırk yaşına gelmesini medeniyetlerin şekillenme sürecinde buluğ ve filizlenmenin başlangıcı olduğunu belirterek şöyle devam etti: Şu medeniyete uzanan yolda kırk yaşına gelmiş olmak, yaşlanmak değil, hareketlerin derinleştiği dönemdir ve ilahi fazl ve başta iyi düşünceli ve yenilikçi ve geleceğe umutla bakabilen gençler olmak üzere milletin dinî imanı, azim ve kararlılığı ve sürekli çaba harcamaları bereketi ile İran milletinin tarihî hareketi parlak sonuçlarına ulaşacaktır.

İslam Cumhuriyeti nizamının kurulmasını günümüz şartlarına uygun İslamî medeniyetin kuruluşunun ön hazırlığı niteleyen Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Eğer Allah teala irade buyurmasaydı, bu ön hazırlıklar da olmazdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum kentinden gelen binlerce vatandaşa hitaben konuşmasında hem halka ve hem yetkililere hitaben önemli hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulundu.

Ayetullah Hamanei başka devlet adamları olmak üzere yetkililere hitaben en önemli tavsiyesinde, çalışmalarında başta zayıf kesimler olmak üzere halkın geçim sorunlarına çözüm bulmaya öncelik vermelerini tavsiye etti ve bu konunun özel önem arzettiğini hatırlattı.

Düşmanların en çok halkın geçim meseleleri üzerinde odaklandığını kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Ülkenin kaynakları azdır, fakat neden sürekli ikazlara rağmen bazı kişiler ve akımlar bu kaynakları zalimane bir şekilde yutuyorlar ve ticarette tefecilik ve tekelcilikle ülkenin kalkınmasına mani oluyor ve yerli üretimin takviye edilmesi yolunda sabotaj yapıyorlar?

Ayetullah Hamanei bir kez daha yetkililerin en önemli önceliği halkın geçim sorunlarını çözmek olduğunu belirterek şöyle buyurdu: Kuşkusuz bu iş sadece para dağıtmakla olmaz, tehlikeli ve zararlı akımları ve elleri gözetlemek gerekir, nitekim bu konuları defalarca yetkililerle iş oturumlarında hatırlatmışızdır.

Büyük İran milletine ve aziz İran’ın gerçekleştirdiği İslam inkılabına hizmet etmek ve bu uğurda çaba harcamak büyük bir nimet sayıldığının altını çizen Ayetullah Hamanei yetkililere ve devlet adamlarına hitaben şu vurguyu yaptı: İslamî nizamda yetkili olmanın kıymetini bilin ve bunun için söz ve amelinize dikkat etmeye ve eşraf yaşamına yönelmekten ve israftan ve tağut gibi davranmaktan kaçının. Hareketiniz ve yolunuz her daim Emirülmüminin’in davranış ve yönetim modeline benzer olması için çalışın.

Şecaat ve akılcılık, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin yetkililere hitaben üzerine vurgu yaptığı iki önemli noktaydı. Ayetullah Hamanei Amerika ve küresel emperyalizmin İran ile düşmanlıklarını basite indirgemekten kaçınmak gerektiğini ve Amerika ve Avrupa’nın yaftalarına karşı dik durmanın şart olduğunu belirtti.

Batılı yetkililerin alakasız sözlerini palyaçoların sözlerine benzeten Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Onlar İran’a insan haklarını Suudilerden öğrenmeyi tavsiye ediyor. Acaba bu söz, bir palyaçonun sözü değil midir?

Ayetullah Hamanei ülkeyi yönetme konusunda da şu vurguyu yaptı: doğru ve akılcı davranmak, yetkililerin görevidir, zira sırf duygusallıkla ülkeyi yönetemezsiniz. Gerçi duygular akılcı kararların hayata geçmesi için bir dayanak olabilir.

Başta gençler olmak üzere iç kapasiteleri tanımak, değerlendirmek ve kullanmak, Ayetullah Hamanei’nin yetkililere ve devlet adamlarına hitaben üzerinde durduğu bir başka tavsiye idi: Gençler kurumların düğümlerini çözebilir, dolaysıyla onlara başvurun ve değerlerini bilin, zira gençlerin idealist olmaları iyidir ve ülkeyi ileriye taşır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde de vatandaşlara yetkililere yardım etme çağrısında bulunarak şöyle buyurdu: İç üretimi kalite ve dağıtım gibi alanlarda takviye etmenin önemli bir bölümü üreticiler ve satıcılar ve vatandaşlarla ilgilidir. Bu yıl yerli ürünleri takviye etme yılıydı, ancak şimdi yılın sonuna yaklaşırken bu alanda ne kadar ilerlediğimizi ve neler yaptığımızı gözden geçirmemiz gerekir.

İnkılap meydanlarında var olmak halkın ülkeye en iyi yardımı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, düşmanlar spekülasyonlar ve iftira atmalarla halkı muzdarip yapmak ve birbirine düşürmek istediğini, ancak bunu başaramayacaklarını, ama yine de halk düşmanın bu tür entrikalarına karşı uyanık davranması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bu inkılap ve bu nizam halkın isteği ve desteği ile şekillendi ve süreklilik kazandı, fakat müstekbir güçler büyük bir utanmazlıkla halkı bu nizamla mücadeleye davet ediyor, ancak halkın bu tür propagandalara karşı çıkmaları ve mücadele etmeleri gerekir. Gençler de akılcı davranarak sanal ortamı düşmanların ağzının payını verme aracına dönüştürmelidir.

Amerikalıların dayattığı yaptırımlar ülke için bazı sorunlara yol açtığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Amerikalı yetkililerin büyük bir sevinçle İran milletine dayattıkları yaptırımların tarihte eşi bulunmadığını söylediklerini, ancak İran milleti de inşaallah onlara tarihte eşi görülmemiş bir hezimeti tattıracaklarını vurguladı.

Kutsal savunma yıllarında da düşmanlar İran milletine tam yaptırım dayattıklarını hatırlatan Ayetullah Hamanei, o dönemde düşmanlar İran’a hatta dikenli tel bile vermediklerini, fakat İran milleti ve yetkililer o yaptırımları yetenekleri geliştirme fırsatına çevirdiklerini, nitekim sonuçta da İran milleti bugün bölgenin rakipsiz gücü olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu tavsiyede bulundu:

Bu parlak tecrübeden ders almak ve gençlerimize dayanmakla şimdiki yaptırımları da gelişme aracına çevirmeli ve başkalarından bağımsızlık alanında başkaları aziz İran’a muhtaç olacak konuma yükselmeliyiz. Bugün ilahi fazl ve halkın direnişi ve uyanıklılığı ve yetkililerin aralıksız emekleri sayesinde yaptırımları ve sorunları aşacağız, nitekim dayatılan savaşta Saddam’ı kara toprağa gömdük ve cehennemi boyladı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamı her gün daha da başarılı ve daha da dinamik bir şekilde yoluna devam edecek ve Amerika ve Batı da Saddam’ın kaderini paylaşacaktır.

700 /