İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Ülkenin bilimsel ivmesi yavaşlamamalı veya durmamalıdır

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Bilişsel bilimleri geliştirme merkezi yetkilileri ve uzmanları ile görüşmesinde ülkenin bilimsel hareketinin kazandığı ivme kesinlikle yavaşlamaması veya durmaması gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü sabah saatlerinde  Bilişsel bilimleri geliştirme merkezi yetkilileri ve uzmanları, Bilim ve Araştırma ve Teknoloji Bakanı ve bu bilim dalı ile ilgili üniversitelerin rektörleri ve hocaları ile görüşmesinde, Bilişsel bilimlerin çeşitli bilimsel, sosyal ve iktisadi alanların üzerindeki tesirine işaret ederek, bu bilimlerde daha da ilerlemek için çok yönlü ve gece gündüz aralıksız çaba sarf etmek gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamanei ülkenin bilimsel hareketinin kazandığı ivme kesinlikle yavaşlamaması veya durmaması gerektiğini, bilakis bu ivmeyi uzun yıllar ve bilimsel zirvelere ulaşmak üzere korumak ve takviye etmek gerektiğini vurguladı.Bilişsel bilimleri geliştirme merkezinde faaliyet yürüten yetkililerin ve bilim adamlarının çabalarını ve kazanımlarını takdirle karşıladıklarının altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:Beşerin bilimsel ilerlemeleri ve yaratılış aleminin şaşırtıcı ve hayret verici acayip düzenini daha fazla tanımak için açılan yeni kapılar için şükretmeliyiz, zira bu durum insanı ilahi marifete daha da yakınlaştırır.Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:Yüce Allah tarafından beşerin yüzüne açılan şu ilim ve bilim kapılarının her biri, insanların yaşamında harikulade ve yeni değişimlere zemin oluşturuyor. Dolaysıyla hangi millet yeni bilimlerde ve ilgili teknolojilerde geri kalacak olursa, geri kalmışlıktan, zillete düşmekten ve zorba güçlerce sömürülmekten başka kaderi olamaz.İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei açıklamasını şöyle sürdürdü:Bilim ve bilimsel ilerlemenin üzerine yapılan sürekli vurgunun sebebi de budur. Dolaysıyla bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız ve bilimsel araştırma merkezlerimiz ülkenin ivmeli hareketini özellikle yeni bilimlerde ve teknolojilerde sürdürmek için yüce Allah’a tevekkül etmek ve ilahi niyetle canını bile ortaya koymalı ve gece gündüz dememelidir. Ülkenin önde gelen yetkilileri ve özellikle hükümet de bu konuya ciddi özen göstermelidir.Ülkenin son yirmi yılda bilimsel hareketini iyi niteleyen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, yakalanan bu ivmenin azalmaması gerektiğini, bilakis bu ivmeyi gelecek yirmi otuz yıl için korumak ve takviye etmek ve sonuçta zirveye ulaşmak gerektiğini vurguladı.Yetkililerin ve bilim adamlarının şimdiki bilimsel ilerleme ile asla yetinmemeleri gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Eğer dünyanın bilimsel kafilesinden birazcık geri kalacak olursak, artık bu kafileyi ve bilimsel zirveleri yakalayamayız; dolaysıyla ülkenin bilimsel hareketinde hiç bir duraksama yaşanmaması gerekir.Ayetullah Hamanei beyanatının bir başka bölümünde ülkenin bilimsel ve kültürel merkezlerinin bütçeleri ile ilgili meselelere ve yürütme yetkililerinin iktisadi sorunlarla ilgili açıklamalarına işaret ederek şöyle dedi: Ben de sorunların farkındayım; ancak bir ülke himmet ederse, hatta siyasi ve iktisadi sorunların ortasında bile büyük işler başarabileceğine inanıyorum.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin şimdiki durumundan çok daha ağır koşulların altında büyük bilimsel başarılara imza atan bazı ülkelerden tarihî örnekler vererek, şöyle devam etti:Bizim bugünkü şartlarımız o ülkelerin yaşadıkları çalkantılar kadar zor ve ağır değil, dolaysıyla bilimsel çok güçlü temelleri atabiliriz.

Ayetullah Hamanei beyanatının devamında ayrıca iki önemli tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu:Birinci tavsiyem şu ki, bilimsel ilerleme uğruna Batılıların tüm imkanlarından yararlanın ve onlara talebelik etmekten ve onlardan öğrenmekten asla çekinmeyin, zira biz talebelik etmeyi ayıp bilmeyiz ve sadece daima talebe olarak kaymayı ayıp biliriz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ikinci tavsiyesini de şöyle beyan etti:Hiç bir zaman Batılıların programlarına ve tavsiyelerine itimat etmeyin.

Batılıların tavsiyelerine her zaman kuşku gözüyle bakmak gerektiğinin altını çizen Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bugün yeni bilimlerin alanında en büyük ilerlemeyi kaydeden Batılı devletler tarih boyunca da milletlere karşı en çok cinayeti işleyen devletler olmuştur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Bilişsel bilimleri geliştirme merkezinin yetkililerine  çalışmalarında öncelikleri ve hedefleri belirmeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu:Bilişsel bilimlerin tüm alanlarında ilkin hedefleri belirmek ve ardından hedeflere uygun projeleri geliştirmek ve araştırmacılara sunmak gerekir.

Ayetullah Hamanei Bilişsel bilimleri geliştirmek için yerel bir strateji tanımlamak gerektiğini belirterek konuşmasının sonunda şu vurguyu yaptı:İstidlal ve mantıkla ilgili olan bu bilimleri tanıma yolunda yüce Allah’a yönelik marifeti arttıracak şekilde hareket edin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Dr. Kemal Harrazi, Bilişsel bilimleri geliştirme merkezinin projeleri, bu projelerin hedefleri ve sağlık, iktisat ve ülkenin bilimsel ilerlemelerinin çeşitli boyutları ve benzeri alanların üzerinde tesirleri ve işlevleri hakkında bir rapor sunarak şöyle dedi: Bilimin bu dalında insani ve teknolojik kapasiteler bağlamında çok iyi çalışmalar yürütüldü ve İran bu bakımdan bölgenin ve dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor.

Dr. Harrazi raporunda ayrıca Bilişsel bilimleri geliştirme merkezinin “Bilişsel bilimleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak”, “Seçkin öğrenci yetenekleri keşfetmek ve onları Bilişsel bilimlere doğru yönlendirmek”, “Bilişsel bilimlerin alanında yayımlanan kitapları desteklemek” ve “Uluslararası düzeyde bilimsel işbirliği” gibi programlarına değindi ve ülke genelinde Bilişsel bilim ve teknolojilerin altyapılarını geliştirme çalışmaları ve başta Beynin haritasını çıkarma milli laboratuvarı olmak üzere bu alanda gerekli laboratuvarların hizmete girmesinden büyük kazanımlar olarak söz etti ve en son Bilişsel bilimler arasında uygulanan bir kaç büyük milli proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Dr. Sorena Settari ise İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’ye sunduğu raporunda İran’da bilim temelli firmaların büyümesi, bilimi ticarileştirme sürecinin iyileşmesi, tekno parklarda özel sektörün yaptığı yatırımların artışı ve ülkenin nano teknoloji, biyo teknoloji ve Bilişsel bilimler alanlarında yüksek bilimsel mevkilere gelmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Bilişsel bilimleri geliştirme merkezi sekreteri Dr. Nili de bu bilim dalında seçkin yetenekleri cezbetme yöntemlerinde bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, ara branşlarda yeni eğitim ve araştırma modellerini geliştirmek ve Bilişsel bilimlerin alanında gerekli yatırımları yapmak ve bu alanın ihtiyaç duyduğu bütçeleri karşılamak gerektiğini vurguladı.

700 /