İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslami İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlarını kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Avrupa'lılar ABD gibi güvenilmezdir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hava kuvvetleri ve hava savunma komutanları ile görüşmesinde, bu yıl 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşü önceki yıllara kıyasla daha da muhteşem bir şekilde düzenleneceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Cuma günü hava kuvvetleri ve hava savunma komutanları ve personeli ile görüşmesinde, hava kuvvetlerinin “Homafer” rütbesi ile bilinen uzman askeri kadrolarının Hş. 19 Behmen 1357’de İmam Humeyni’ye -ks- biat etmelerini şecaat, Allah’a umut, düşmandan korkmamak ve görevinin bilincinde olmanın tecellisi olduğunu belirterek şöyle buyurdu: Bu yıl 22 Behmen günü düzenlenen zafer yürüyüşü, yüce Allah’ın inayeti ve bu tür tarih belirleyen etkenlerin sayesinde kelimenin gerçek anlamında “Düşman kıran” bir gün olacak ve milletin uyanıklığı ve tüm kesimlerin ve farklı görüşlere mensup vatandaşların katılımı ile önceki yıllara kıyasla daha muhteşem olacaktır.

22 Behmen zafer yürüyüşü dünyayı hayrete düşüren gelişmelerden biri olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bugün inkılap yapan ülkelerde her yıl inkılap kutlamaları sadece silahlı kuvvetlerin bir kaç kişinin önünde askeri geçit töreni düzenlemesi ile sınırlı hale gelmiştir. Oysa onurlu İran’da kırk yıldır insanlar ülke genelinde sokaklara dökülür ve düzenledikleri yürüyüşle inkılabın devam etmesine vurgu yapıyor, ki bu da inkılabın mucizelerinden biri sayılır ve var gücü ile devam etmelidir.

İran milletinin milyonlar halinde 22 Behmen zafer yürüyüşüne katılmalarını “Düşman kıran ve dehşete düşüren etken”, “Milletin sahnede olduğunun simgesi” ve “Milli vahdet ve iradenin tecellisi” niteleyen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Toplumda görüşler farklı olabilir, ancak ne zaman konu inkılap, nizam ve 22 Behmen olursa, tüm ihtilaflar rengini kaybeder ve herkes omuz omuza meydanları doldurur.

 

Kahrolsun Amerika demek, kahrolsun Trump, Bolton ve Pompeo demektir; Bizim Amerika milleti ile bir işimiz yoktur

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika rejiminin şirret, şiddet, kriz yaratma ve savaş çıkarmanın simgesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Amerika rejiminin yetkilileri bir yandan İran milletine hakaret ediyor ve öbür yandan neden “kahrolsun Amerika” diyorsunuz, diye söyleniyorlar. Amerikalı yetkililerin zihnini aydınlatmak için şöyle diyoruz: Bizim Amerika milleti ile bir işimiz yoktur ve kahrolsun Amerika’nın anlamı, kahrolsun Amerika’nın hakimleridir, ki bu dönemde kahrolsun Trump ve Bolton ve Pompeo demek oluyor.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Amerika rejimi şirretlik, müdahale, düşmanlık ve rezillik temellerinde hareket ettiği sürece, kahrolsun Amerika sloganı büyük İran milletinin dilinden düşmeyecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de Avrupalı yetkililerin önerilerine işaret ederek şöyle dedi: Ben yetkililere bunlara da güvenmemelerini tavsiye ediyorum; gerçi biz onlarla teamülde bulunmayın, demiyoruz, sadece Avrupalı yetkililere de kötümser gözle bakın, diyoruz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Amerika konusunda da bundan bir kaç yıl öncesinden bu yana ve nükleer müzakerelerin sırasında ve hem özel oturumlarımızda ve hem toplantılarımızda sürekli yetkililere, Amerika’ya güvenmediğimi söylüyordum ve yetkililerden de Amerikalı yetkililerin sözlerine ve gülümsemelerine ve attıkları imzalara itimat etmemelerini istiyordum. Şimdi sonuç ortada. O günlerde müzakere eden yetkililerimiz şimdi Amerika devleti güvenilmez olduğunu söylüyorlar. Oysa bunu ta baştan teşhis etmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekirdi. Şimdi de büyük bir utanmazlıkla İran’ı insan hakları konusunda sorgulayan şu Avrupalılar, Paris’te güvenlik güçlerini halkın üzerine salıyorlar ve insanları kör ediyorlar, bir de utanmadan İran’dan insan hakları diye alacaklı oluyorlar. Oysa onlara “siz insan haklarından ne anlarsınız” demek lazım.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Biz güçlü ve iktidarlı bir devlet olarak bir kaç istisna dışında tüm dünya ile ilişkilerimiz var ve olmaya da devam edecek. Ancak biz kimlerle konuştuğumuzu bilmeliyiz ve Fransızların ve İngilizlerin ve başkalarının çeşitli zaman dilimlerinde yaptıklarını unutmamalıyız. Ben sürekli Amerika’ya güvenmeyin dedim, şimdi de Avrupalıların güvenilmez olduklarını söylüyorum.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İslam inkılabı sırasında silahlı kuvvetlerin milletin saflarına katılmasını büyük bir nimet niteledi ve bu süreçte hava kuvvetlerinin rolü çok seçkin ve bariz olduğunu belirterek şöyle dedi:

Hava kuvvetleri İslam inkılabının zaferinde ve daha sonraki merhalelerinde rol ifa etti ve hş. 19 Behmen 1357’te hava kuvvetlerinin askeri personeli toplu halde rahmetli İmam’a biat etmeleri ilk rol ifa etmeleri oldu, nitekim inkılabın kendisi gibi dünyayı hayrete düşürdü. 19 Behmen 1357 nefse musallat olma, sorumluluk ve güçlü olmayı hissetmenin tecellisi oldu, zira bu gelişmede gençlerimiz tağuttan korkmadılar ve korkularına galip gelerek ve Allah tealaya umut bağlayarak ve büyük bir cesaret örneği sergileyerek İmam’ı -ks- ziyarete geldiler. Bugün yine aynı özelliklere ihtiyacımız vardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Hava kuvvetleri personelinin hş. 21 Behmen 1357 gecesinde yaşanan olaylarda ifa ettiği rolü, Hemedan Şehit Noje hava üssünde tasarlanan darba komplosunun hava kuvvetlerinden genç bir subay tarafından ifşa edilmesi, hava kuvvetleri bünyesinde kendine yeter hale gelme cihadının başlatılması, dayatılan sekiz yıllık savaşın ilk günlerinde hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının ezici tepkileri ve Irak’ta birçok hedefi vurmaları ve bu yıllarda rol ifa etmeleri, savunma sanayii bünyesinde savaş uçakları imalatına başlanması ve kutsal mekanları savunan güçlere destek verilmesi, hava kuvvetlerinin tarihinde parlak sayfalardan bazıları ve bu kuvvetin kimliğinin birer parçalarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit Babai ve şehit Settari ve diğer şehitler gibi gençlerin yetiştirilmesi ve bu kimliğin korunmasına vurgu yaparak şöyle devam etti: Bu denli seçkin şahsiyetleri yetiştiren ve iç yeteneklerini pratiğe döken tek güç İslam inkılabı ve büyük İran milletinin muazzam hareketidir.

İran milletinin İslam inkılabının getirisi olan istiklal, izzet ve onura bağlılığına işaret ederek şöyle dedi: Bendeniz sorunlardan ve pahalılıktan ve başka sıkıntılardan haberdarımdır, fakak ülkeye iyimser bakarım, zira bu millet büyük bir kahraman ve güçlü bir şahsiyet gibi düşman cephesine karşı dik durmuştur ve hangi yolu ve hangi amacı izlemesi gerektiğini bilmektedir. Halkın elbette ki sıkıntıları ve şikayetleri vardır, fakat hiç bir sorun onların İmam’ın -ks- ve inkılabın ve nizamın hedef ve ülkülerinden vazgeçmesine sebebiyet veremez.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletini son kırk yılda dönemeçli ve tehlikeli yolları geride bırakan fakat zirveye ulaşmak için yolun geriye kalan kısmını da tamamlayarak zirveye ulaşması gereken bir dağcıya benzeterek yetkililere ve halk kesimlerine hitaben şöyle buyurdu: Herkes nerede ve hangi konumda ise görevini yerine getirmeli ve böylece aziz İran’ın hedeflerine doğru ilerlemesine katkı sağlamalıdır.

Düşmanların ve içerideki işbirlikçilerinin esas işi halkı umutsuzluğa sürüklemek ve aralarında panik yaratmak olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Kur'an'ı Kerim ayetleri ve Asr-ı Saadet’te yaşanan bazı ibret verici olaylara istinaden şöyle buyurdu:

İslam’ın mantığı, düşmandan korkmamaktır, asıl doğru yoldan sapmaktan korkun. Eğer doğru amel ederseniz Allah’ın inayeti ile mutlaka zafer kazanırsınız.

Allah’ın yolundan sapmak ve düşman karşısında teslim olmak milleti zillete sürükleyeceğini kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bu durumda İran’ın kaderi Pehlevi rejiminde olduğu gibi veya şimdi Amerika'nın kaderine, kaynaklarına ve her şeyine musallat olduğu Suudi Arabistan gibi olur.

22 Behmen zafer yürüyüşü hakkında da bir tavsiyede bulunan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Bazıları herhangi bir sebepten dolayı veya belli bir mantığa göre falanca yetkiliden veya falanca şahıstan hoşlanmayabilir, ancak onun aleyhine slogan atarak bu yürüyüşü ihtilaf ve çatışma simgesine çevirmemesi gerekir. zira bu coşkulu milli hareket tüm azameti ve vahdeti ile yoluna devam etmelidir.

Ülkenin yarını, gençleri ve milleti bugünden çok daha iyi olacağını kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Tevekkül sayesinde halk ve yetkililerin görevlerine karşı sorumluluk taşımaları ile birlikte Allah teala lütuf ve inayeti ile İran milleti yolunu açacaktır.

Başkumandan Hamanei’den önce hava kuvvetleri komutanı General Pilot Nasirzade hava kuvvetlerinin çeşitli alanlarda kazanımları hakkında bir rapor sunarak hava kuvvetlerinin cesur personeli şehitlerin siyerini izleyerek İslami İran sınırlarını ve izzetini savunmaya hazır olduklarını belirtti.

 

700 /