İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ehl-i Beyt (as) meddahlarını kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

 İran milleti 40 yıl öncesine nazaran daha güçlendi

İslam Peygamberi’nin (saa) sevgili kızı Hz. Fatıma’nın (sa) kutlu veladet yıldönümünde İmam Humeyni -ks- Hüseyniyesi İslam dininin bu büyük kadınının faziletleri ve takvasının hoş kokusu ile dolup taştı. Hüseyniye’de Ehl-i Beyt (as) meddahları İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei huzurunda meddahlık yaptı.

Törende bir konuşma yapan Ayetullah Hamanei İslam Peygamberi’nin (saa) sevgili kızı Hz. Fatıma’nın (sa) kutlu veladeti dolaysıyla İslam alemini kutladı ve Hüseyni meddahları İslam ve inkılabın hedeflerine hizmet eden önemli sermaye ve birikim niteledi. Ayetullah Hamanei bu sermayelerin Hüseyni ve Fatımi hedeflerin doğrultusunda ve inkılap maarifini beyan etmek üzere değerlendirmek gerektiğini belirterek şöyle buyurdu:

Bugün Hak ve batıl cepheleri arasındaki saflaşmalar, büyük ilahi peygamberlerin ve masum imamların dönemlerinde yaşanan saflaşmaların aynısıdır ve o dönemlerde batıl cephesi sayıca ve teçhizat ve propaganda bakımlarından üstün oldukları halde yok olduğu gibi, bugün yine İslam inkılabı cephesi önündeki cepheyi de aynı kader bekliyor ve bu yüzden düşmandan korkmamak ve hesap hatasına düşmemek gerekiyor.

Meddahların okudukları şiirlerin içeriklerinin büyük tesirine işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu içerikler Kuranî ve İslami olmalı ve derin ve aydın düşünce ile beraber ve sanatsal yöntemler kullanılarak İslam inkılabının hedefleri doğrultusunda kullanılmalıdır. Bu durumda bu içerikler İran milletinin büyük hareketinde ve hatta İslam ümmetinin hareketinde büyük etkisi olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dini ve inkılapçı maarifin yaygınlaştırılması için oluşan fırsata değinerek şöyle buyurdu:

Bugün hepimiz sorumluyuz ve meddahların ve zakirlerin görevi, insanları inkılabın hedeflerine, yani maddi refah ve uluslararası ihtişam ve manevi iyilikle beraber olan mümin, sağlam ve güvenli bir toplum inşa etme hedefine doğru yönlendirmektir.

İlahi din düşmanları ilahi büyük peygamberlere ve masum imamlara karşı cephe kurduklarını hatırlanan Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bugün oluşan saflaşmalar aynı saflaşmalardır ve yine batıl cephesini aynı yok olma kaderi beklemektedir. Ancak bunun şartı, Allah tealaya tevekkül etmek ve düşmandan korkmamak ve böylece hesap hatası yapmamaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konunun en somut mısdakı İran İslam inkılabının kırk yıllık mazisi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Şu kırk yılda düşmanlar tüm güçleri ve tüm imkanları ile İslam inkılabı karşısında durdular ve bazı darbeler de indirdiler, ancak İran milleti Allah’a tevekkül etmek ve görevini yerine getirmekle bu komploların tümünü boşa çıkardı ve şimdi her zamankinden daha güçlüdür, oysa düşmanlar geçmişe nazaran daha da zayıflamıştır.

kabulde yaptığı konuşmanın devamında aile ocağının önemine temas eden Ayetullah Hamanei, aile ocağı ilahi sünnet olduğunu, ancak küresel emperyalizm ve uluslararası siyonizm dünya genelinde aile ocağının temelini hedef aldıklarını, bu yüzden en çok bu kurumu takviye etmek gerektiğini ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei geç evlilikler, zor şartlar altında yapılan evlilikler, az sayıda bebek sahibi olmak ve en kara izdivaç olan beyaz evlilik gibi çirkin ve şom fenomenlerin ailelerde iffet ve utanma duygusunu yok etme çabaları ile birlikte aile temelini tehdit eden en korkunç tehlikeler olduğunu belirterek, bu tehlikelerle en iyi mücadele yolu gençleri paklığa ve dürüstlüğe alıştırmak olduğunu vurguladı.

 

 

700 /