İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Düşmana karşı tüm güçlerin azami derecede seferber olması lazım

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyeleri ile görüşmesinde İran düşmanlarına karşı tüm güçlerin azami derecede seferber olmaları gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Perşembe günü sabah saatlerinde Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyelerini kabulünde ülkenin ve insanları sorunlar ve hadiselerle nasıl karşılaşması gerektiği konusunda derin bir söylem ve idrak yaratılması gerektiğini belirterek bu konuda on bir ikilemi beyan etti. Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Düşmanların azami saldırılarına karşı kendi gücümüzü ve imkanlarımızı azami derecede seferber etmeli ve böylece halkın ve yetkililerin ilahi zikre ve Allah’a tevekkül gibi derin inançları ışığında Allah tealanın büyük İran milleti hakkındaki sadık vaatlerinin gerçekleşmesine zemin oluşturmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında son dönemde Ayetullah Haşimi Şahrudi ve Ayetullah Mümin gibi iki değerli ve büyük fakihin vefat etmeleri İslam alemi için büyük bir kayıp olduğunu, bu iki büyük alim ülke ve dini ilimler merkezleri için gerçek direkler olduklarını belirterek şöyle buyurdu: Bu iki büyük insan her daim ve hiç bir beklentileri olmaksızın inkılap hedeflerine hizmet ettiler.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının ana eksenini, yani sorunlar ve hadiseler ve ayrıca olumlu gelişmelerle nasıl karşılaşılması gerektiğini on bir ikilem kalıbı üzerinde kurarak şöyle buyurdu:

Bazen bizim hadiselere ve olaylara karşı tepkimiz aktif ve çare arayışı biçiminde ve bazen de tepkimiz pasif ve sırf sitem etme ve hareketsizlik biçiminde olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “inisiyatifli karşılaşma” ve “tepkisel karşılaşma” da bir başka ikilem olduğunu belirterek şöyle devam etti: tepkisel karşılaşmada bizim hareketimiz, düşman hareketine tabidir, fakat inisiyatifli karşılaşmada biz inisiyatifi ele alır ve düşmanların asla hayal bile edemedikleri noktadan onlara darbe vururuz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “umutsuz karşılaşma” ve “umutlu karşılaşma” da hadiseler ve olaylara karşı tepkide bir başka ikilem olduğunu belirterek, bir başka ikilem de “korku ile karşılaşma” ve “cesurca ve şecaatle karşılaşma” olduğunu ifade etti.

İkilemlerin bir başkası “kararlılık ve tedbirle karşılaşma” ve “saf düşünmek ve saflıkla karşılaşma”dan ibaret olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Örneğin sanal ortam konusunda iki şekilde davranılabilir: Biri, tedbirli ve dikkatli davranmak ve diğeri de saf düşünmek ve konunun karmaşıklığını görmemek ve konuyu basite indirgemek ve ona karşı umursamaz davranmaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “tehditlere ve fırsatlara geniş açıdan bakmak” ve “tehditlere ve fırsatlara sırf tek yanlı bakmak” da bir başka ikilem olduğunu belirterek şöyle devam etti: Bu ikileme bir örnek, Amerika’nın düşmanlığına karşı nasıl mücadele edileceği konusudur ki burada tehditleri ve fırsatları birlikte görmek veya sadece tehditleri veya sadece fırsatları görmek söz konusu olabilir, ancak her iki yaklaşımın kendine göre sonuçları ve tesirleri olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “sahanın gerçeğini tanımak” ve “gerçekleri tanıyamamak” da sorunlar ve hadiselerle karşılaşmada bir başka temelli ikilem olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

İç meselelerde düşman ve onu izleyenler bizim konumumuzu zayıf ve düşman konumunu güçlü göstermek ve nihayetinde ülke çözümsüz bir yığın sorunla karşılaştığını ve hiç bir şey de yapılamayacağını telkin etmek için büyük çaba harcıyor.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bir başka örnek, bölge meseleleridir. Eğer biz bölgedeki konumumuzu ve düşmanın bizden çekindiği gerçeğini bilemezsek bir türlü hareket ederiz, fakat eğer bu gerçeklerin bilincinde olursak, başka türlü hareket ederiz.

Ayetullah Hamanei bu doğrultuda şu vurguyu yaptı: İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki varlığı hakkında yanlış ve yersiz sözleri sarf edenler gerçekte düşman planlarına hizmet ediyorlar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “duyguları kontrol altına alma ve yönetme temelinde karşılaşma” ve “duyguların etkisi altında karşılaşma” da ikilemlerden bir başkası olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Ülkeye zarar verebilecek durumlardan biri kamuoyunun duygularının kontrol edilememesidir. Ben defalarca gençlere inandığımı ve güvendiğimi vurgulamışımdır, fakat bu, toplumda gençlerin duygularının kontrol altına alınmaması anlamına gelmez.

Ayetullah Hamanei ayrıca gençleştirme kavramının gerçek anlamı hakkında bir uyarıda bulunarak şöyle devam etti:

Bazıları benim gençleştirme meselesine yaptığım vurguyu, yaşlıları dışlama şeklinde yorumlamıştır. Ancak bu yorum yanlıştır ve gençleştirme kavramının anlamı hakkında derin düşünmek gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında sorunlar ve hadiselerle karşılaşmada şer’i sınırlara uymakla uymamak da bir başka ikilem olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Karşılaşmanın bir başka çeşidi ise “deneyimlerden yararlanma”ya karşı “aynı delikten iki kez sokulma” ikilemidir.

Amerika ve Avrupa’ya karşı nasıl davranılması gerektiğine işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bizim Amerikalılar ve Avrupalıların icraatı hakkında deneyimlerimiz çoktur, fakat Bercam nükleer anlaşması ve Amerikalı yetkililerin yerine getirmeleri gerektiği, fakat caydıkları yükümlülükleri gözümüzün önündedir ve şimdi Amerika ve kaşı cephe ile yüzleşmekte bu deneyimlerden yararlanmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei son ikilemi de şöyle açıkladı:

Hadiselerle karşılaşmada bir ikilem de şu ki birbirimize saldıralım ve herkes başkasını suçlu göstermeye çalışsın, ya da kendi aramızda sürtüşmekten el çekelim ve rahmetli İmam Humeyni’nin tabiri ile ne kadar haykıracak olursak, bunu Amerika’ya karşı yapalım. Unutmamak gerekir ki bizim gerçek düşmanımız Amerika’dır ve biz düşmanımızı tanımakta asla hata etmeyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Kur'an'ı Kerim ayetlerine istinaden sorunlarla doğru karşılaşma biçimi hakkında önemli noktala temas etti.

İslami kaynaklarda zaferler ve olumlu gelişmelere karşı nasıl davranılacağı anlatıldığını kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Kur'an'ı Kerim zaferlerin karşısında kibirlenmeyin ve tesbih ve istiğfar ederek o zaferi kendinizden değil, Allah’tan bilin, şeklinde buyurmuştur.

Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- bu inkılapta ve ilgili hadiselerinde sürekli ilahi güç eli bulunduğu yönündeki beyanatını hatırlatarak şöyle devam etti:

Rahmetli İmam -ks- zaferlerle karşılaşmada onları Allah tealanın lütfu ve inayetinin sonucu bilirdi, nitekim Hürremşehir kentini Allah kurtardı, şeklinde buyurdu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin bu yılki 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşüne muazzam katılımına işaret ederek şöyle buyurdu:

Acaba hiç bir insani etken bu güçlü ve yoğun katılım onun işi olduğunu iddia edebilir mi? Kuşkusuz bu yılki 22 Behmen yürüyüşünde de ilahi güç eli vardı.

Kur'an'ı Kerim ayetlerine istinat eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Yaptırım gibi acı hadiselere veya düşmanın muhtemel askeri hareketine karşı koymakta, bu hadiselerin yüce Allah’ın düşmanların mümin insanlara ve iman ekseninde hareketlerine karşı koyacakları yönündeki buyruğunun gerçekleşmesinden ibaret olduğunu unutmamak gerekir, nitekim bu noktayı idrak etmek, müminlerin imanını güçlendirir, hani müstekbirlerin İslam inkılabına karşı saf tutmaları İran milletinin iman gücünü arttırdığı gibi.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İslami nizam küresel sultacıların İran milletinin hareketi karşısında sessiz kalmasını beklemiyordu. Gerçi bizler, düşmanlar hatta yaptırım veya askeri eylem veya başka bir eylemi düşünmeye bile fırsat bulamayacakları şekilde hareket etmeliyiz, ama eğer bunları yapacak olurlarsa da, onları bastıracak ve hezimete uğratacak şekilde hareket etmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında hadiselere karşı korku ve paniğe kapılmamak gerektiğini belirterek şöyle buyurdu: İmam Humeyni -ks- bu ilahi tavsiyenin mazharıydı ve hiç bir zaman hiç bir hadiseden korkmazdı.

“umutsuzluktan sakınmak”, Ayetullah Hamanei’nin “hadiselere ve olaylara karşı ülkenin ve etkili yöneticilerinin karşılaşma” meselelerine karşı tutumunda dikkat etmeleri gereken bir başka önemli nokta olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Yüce Allah’ın buyurduğu üzere her daim iman, tevekkül, azim, irade ve kararlılıkla hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizden ve büyük güçlerin burnunu yere sürmekten umutlu olmalıyız.

“herkesin acelecilik, sabırsızlık ve bahane aramaktan sakınması” İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei sorunlarla karşılaşmada üzerine vurgu yaptığı bir başka noktaydı. Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Herkes çaba harcamalı ve çeşitli alanlarda gerekli tedbirleri alarak uygulamalı, fakat hedefe ulaşmak için sabırlı olmak gerektiğini de bilmeli, zira tüm işleri hızlı bir şekilde yapmak mümkün değildir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca “düşmanların yumuşak saldırılarına karşı korunmak üzere arada koyu sınır belirlemek” de çok gerekli olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Kültürel sınırlar da coğrafi sınırlar gibi bakıma ve belirgin hale getirilmeye ihtiyacı vardır, böylece düşmanın hile yapmak ve nüfuz etmekle sınırları aşması ve ülkenin sanal ortamı ve kültürüne musallat olması engellenmiş olur.

Düşmanla sınırları koruma üzerine vurgu yapan Ayetullah Hamanei aynı zamanda marjinal ama ince bir noktaya da temas ederek şöyle vurguladı:

Düşmanlara karşı yersiz bağnazlık yüzünden görüşümüze karşı olanları düşmanlara eşlik etmekle suçlamamalıyız. Örneğin falanca konvansiyon veya anlaşma ülkede tartışılırken ve muvafıklar ve muhalifler görüşlerini ve gerekçelerini beyan ettikleri sırada taraflar birbirini düşmana eşlik etmekle suçlayarak birbirine düşmemeleri gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei beyanatının sonunda iki önemli noktaya vurgu yaptı: Düşmanın azami saldırısına karşı güçleri azami derecede seferber etmek ve Allah’ı zikretmek ve yad etmekten gafil olmamak.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi: düşman yani Amerika ve siyonistler bugün tüm imkanlarını İran milletine karşı seferber etmişler ve Batılılar ve Avrupalılar da bir nevi onların yanında İran’a karşı düşmanlık güdüyorlar.

Amerikalı yetkililerin İran milletine karşı en ağır yaptırımları uyguladıkları yönündeki sözlerine işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Onlar İran’a karşı azami saldırıda bulundular, fakat eğer biz de onlara karşı imkanlarımızı azami derecede seferber edersek, ilahi fazl sayesinde Amerikan tarihinde en ağır darbeyi bu ülkeye vurmuş oluruz.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda Allah tealanın Hz. Musa’ya O’nu zikretmeyi ve yad etmeyi unutmamasını hatırlatmasına işaret ederek şöyle buyurdu:

İlahi zikir, inkılabın tüm hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmamız gereken şeydir ve eğer böyle yaparsak, Allah teala İran milletine verdiği sözleri yerine getirecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce, Bilgeler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti sunduğu raporda, Recep ayını saygı ile andı ve Bilgeler Meclisi’nin çalışma grupları ve düşünce grupları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Bilgeler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti, İran’ın inkılapçı milleti tüm sahnelerde hazır olduklarını belirterek, yetkililerin görevi halkın sorunlarını çözmek olduğunu kaydetti.

Görüşmede Bilgeler Meclisi Başkan vekili Ayetullah Muvahhidi Kirmani de halkın 22 Behmen yürüyüşüne katılımından dolayı şükranlarını sundu ve inkılabın ikinci adım adı ile anılan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin tarihî bildirisini de takdirle karşıladıklarını vurgulayarak halkın sorunlarının çözümüne vurgu yaptı.

 

700 /