İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Kur’an-ı Kerim yarışmalarına katılanları kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Halkın Selzedelere yardımı Kur’an öğretilerinden kaynaklanıyor

6. Uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarının kapanış merasimi bugün Pazartesi sabah saatlerinde Uluslararası seçkin kariler ve üstatlar ve ayrıca Kur’an araştırmacıları ve yarışmalara katılan konukların katılımıyla İslam İnkılabı Rehberi’nin huzurunda düzenlendi.

İslam İnkılabı Rehberi söz konusu meraimde Kur’an-ı anlamanın ve ona uymanın beşeriyetin dünya ve ahirette saadetini sağladığını kaydederek İslami ümmet ve beşeriyetin birçok sorunu ve sıkıntısının Kur’an-i maarife uymamasından kaynaklandığını vurguladı ve devamında şöyle dedi: Bugün İran İslam cumhuriyetinde İlahi lütuf sayesinde halkın özellikle gençlerin Kur’an-i maarife yönelişi ve bu maarife tevessül etmesi her geçen gün daha da gelişmektedir ve Kur’an’a tevessül bizatihi İslami nizamın saadeti, iktidarı ve izzetine vesile olacaktır.

Uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarını düzenleyenleri takdir eden Ayetullah Hamanei, Kur’an tilaveti ve Kur’an ile ünsiyetin Kur’an-i marifetin anlaşılması ve ayrıca insanın kalbi ve zihninde maneviyatın derinleşmesinin ön adımı olduğunu kaydederek şöyle buyurdu: birçok sapma, kötü anlayış, ümitsizlik, ihanet, düşmanlık ve tağutlara karşı teslimiyet, Kur’an ve maneviyat ve Kur’an marifetinden uzak olmaktan kaynaklanıyor.

Kuran-ı Kerim'e uymanın dünyada izzet, refah, ilerleme, güç, birlik, mutlu yaşam tarzı ve Ahiret'te saadet zemini sağlığını kaydeden İslam İnkılabı Rehberi, “maalesef İslam ülkeleri liderlerinin birçoğu Kur’ani düsturlara uymuyorlar ve «اشداءُ علی الکفار» yani “kâfirlere karşı şiddetli ol”mak yerine Amerika ve Siyonist rejim uşakları ve izleyenleridirler ve  «رحماءُ بَینَهُم» yani “kendilerine karşı merhametli olma”nın yerine, Suriye ve Yemen savaşı ve Müslümanların katliamı gibi ihtilaflara ve savaşlara zemin oluşturmuşlardır.”diye kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi, Kuran-ı Kerim'e uymak için Allah'ı yad etmek ve İlahi takva gerektiğini belirtip, şehitlerin takvanın en üst katında yer alan insanlar olduğuna işaretle, "Şehitlerimiz İran milletine birçok ders verdiler. En bariz örneği, selzede bölgelere yardım için halkın benzeri az görülen dev hareketidir." ifadelerini kullandı.

İran halkının Gülistan, Mazenderan, İlam, Lorestan ve Huzistan’daki selzede bölgelere yardım ulaştırmasının Kutsal Savunma dönemindeki gençlerin hareketine benzediğini kaydeden İslam İnkılabı Rehberi, “bugünlerde tanıklık ettiğimiz söz konusu müthiş halk hareketi 60’lı yıllardaki gençlerin fedakarlık, şevk ve zevk dolu ruh hali gibidir”diye kaydetti.

Söz konusu ruh halinin Kur’an-i öğretiler ve derslerin sonucu olduğunu kaydeden İslam İnlkılabı Rehberi Ayetullah hamanei, İran İslam Cumhuriyetine yönelik düşmanlıklara işaret ederek, şöyle dedi: düşmanlıkların miktarı ve şiddetinin geçmişe göre artmış olmasına rağmen, bu komplo ve girişimler düşmanların İslam Cumhuriyeti'ne karşı husumetinin son nefesleridir.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti: Düşmanlar İran milletine karşı girişimlerini ne kadar artırır ve baskılarını yoğunlaştırır ve İran milletinin Kuran-i maarife bağlılığından öfke duyarlarsa, bu millet daha güçlü ve kuvvetli olacak ve Kuran'a daha fazla sarılacak.

İslam İnkılabı Rehberi’nin beyanatından önce Veliyyi Fakih’in temsilcisi ve ayrıca vakıflar ve hayır kurumu başkanı hüccetülislam Hamuşi, sunduğu rapora şöyle dedi:  36. Uluslararası kur’an-ı Kerim yarışmaları “bir kitap, bir ümmet” sloganı ve Müslümanlar arasında ünsiyet ortamı oluşturmak, Kur’an-i öğretiler sayesinde üniter İslami ümmet oluşturmak ve Müslüman milletler arasında vahdet bahşeden ortam kurmak amacıyla Tahran ve Kum kentlerinde düzenlendi.

36. Uluslararası kur’an-ı Kerim yarışmalarında yürütülen faaliyetlere değinen hüccetülisalm Hamuşi, şöyle dedi: bu seneki Kur’ani yarışmalara dünyanın 67 ülkesinden yarışmacılar, jüriler, özel konuklar ve aktif Kur’an-i üstatlar ve karilerden oluşan 329 kişi katıldı.

Söz konusu merasimin başlangıcında Kur’an-ı Kerim yarışmalarına katılan bazı üstatlar ve seçkin katılımcılar, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri tilavet ettiler.

700 /