İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

ABD'nin petrol konusundaki komplosu cevapsız kalmayacak

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke genelinden gelen binlerce işçi ile görüşmesinde Amerika devletinin petrol meselesinde düşmanlığı ve komplosu karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İş ve İşçi Haftası dolaysıyla ülkenin çeşitli sanayi sektörlerinde çalışan binlerce işçiyi kabul ettiği törende cihatçı ve aralıksız çaba anlayışı ile çalışmak, üretimi geliştirmek ve ülkenin izzetine vesile olan direniş ekonomisi stratejisini gerçekleştirmenin önemli şartlarından biri olduğunu belirtti.

 

Ayetullah Hamanei işçilerin iş güvenliği, maaşı ve bu kesime saygının gözetilme zaruretine temas ederek şöyle buyurdu:

Bugün düşman İran milletini dize getirmek için iktisadi baskı üzerinde odaklanmıştır. Ancak düşman şunu da bilmelidir ki bu millet hiç bir zaman diz çökmez ve yaptırım tehdidini fırsata çevirmekle beraber Amerika’nın düşmanlıklarını da karşılıksız bırakmaz.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu yıl işçilerle görüşmesi, yeni yıl üretimi geliştirme yılı olarak adlandırıldığı için daha büyük önem arzettiğini belirterek işi, yeni kapasitelerin ve yeteneklerin ortaya çıkması bağlamında ilkbahar mevsimine benzetti. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

İş yüce bir değerdir ve bu konu toplumda genel idrake dönüşmelidir; böylece işçinin değerli konumu da idrak edilebilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üretimi geliştirme etkenlerinden biri cihatçı ve olağanüstü anlayışla çalışmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Üretimi geliştirmek, direniş ekonomisinin temel erkanlarından biridir. Eğer direniş ekonomisi gerçekleşirse, Amerikalı ve siyonist elebaşıların petrol ve diğer iktisadi meselelerle ilgili kararları hiç bir etkisi olamaz.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

Üretimi geliştirmek, yerli ürünlere destek vermek, işte hareketlilik, direniş ekonomisi, hepsi gerçekte milli izzete ve ecnebilerin kararlarına karşı nüfuza kapalı olmaya vesile olur.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında milli izzet her milletin en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, milletler hiç bir zaman düşmanların kararından etkilenmeyi istemeyeceğini vurguladı.

 

Amerikalı ve siyonist yetkililerin iddialarına temas eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bunlar biz İran İslam Cumhuriyeti nizamının düşmanıyız, İran milletinin düşmanı değiliz, diyorlar. Ancak İslam Cumhuriyeti nizamı ile düşmanlık, aslında İran milleti ile düşmanlıktır, zira İslam Cumhuriyeti nizamı bu milletin yardımıyla ayaktadır ve eğer bu milletin yardımı olmasaydı, İslam Cumhuriyeti de olmazdı.

 

İran milletinin düşmanları son kırk yılda başta iş ve işçi konusu olmak üzere her türlü konunun üzerinde odaklanarak türlü kumpasları kurduklarını, fakat hepsinde de bozguna uğradıklarını kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, başta işçi kesimi olmak üzere büyük İran milleti tüm bu kumpaslarda düşmanın ağzına yumrukla vurduklarını ve onları hüsrana uğrattıklarını belirtti.

 

İşçi kesimi İran İslam Cumhuriyeti nizamına en bağlı kesimlerden biri olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Ülkenin üst düzey yetkilileri ve politikacılar ve politikaları uygulayanlar işçi kesiminin kıymetini bilmeli ve işçilerin iş güvenliği, maaşı ve bu kesime saygıyı göz önünde bulundurmalıdır.

Ayetullah Hamanei ayrıca bazı fabrika alıcıları satın aldıkları fabrikaları yıkmak, teçhizatını satmak ve arsasının üzerinde ev inşa etmekle bu durumdan nemalandıklarını, her üç erkin yetkilileri bu tür durumlarla ciddi bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

 

Orantısız ithalat, yerli üretime ve işçi kesimine zarar veren bir durum olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, yabancı ürünlerin orantısız bir şekilde ithalatı ile mücadele konusunda çok sıkı yasaların çıkarıldığını, fakat bu yasaların büyük bir titizlik ve kesin bir şekilde uygulanmaları gerektiğini kaydetti.

 

Konuşmasının bir başka bölümünde Amerika’nın illegal yaptırımlarına temas eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu değerlendirmede bulundu:

Yaptırımlar gerçi bazı durumlarda sorun yaratıyor, fakat bu yaptırımlarla doğru ve mantıklı bir şekilde mücadele edilecek olursa hiç kuşkusuz ülkenin yararına olur, zira yaptırımlar yerli imkanlara ve kapasitelere yönelmemize vesile olan bir durumdur.

 

Düşmanların son kırk yılda sürekli İran milleti, İslam inkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı kurdukları komplolarda hezimete uğradıklarının altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bugün düşman İran milletini dize getirmek için iktisadi baskı üzerinde odaklanmıştır. Ancak düşman şunu da bilmelidir ki bu millet hiç bir zaman diz çökmez ve yaptırım tehdidini fırsata çevirmekle beraber Amerika’nın düşmanlıklarını da karşılıksız bırakmaz.

 

Amerika devletinin İran’ın petrol ihracatının yollarını kapatma çabasına değinen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

İran İslam Cumhuriyeti ihtiyaç duyduğu ve irade ettiği miktarda petrol ihraç edecektir. Biz petrolümüzü ihraç edebilecek güçteyiz. Onlar kendilerince bizim yolumuzu kapatmışlar, fakat bizim aktif milletimiz ve yetkililerimiz irada ettikleri takdirde her türlü çıkmazı aşabilir. Düşmanlar bu tür düşmanlıkların cevapsız kalmayacağını da bilmelidir. İran milleti düşmanlıklara karşı sessiz kalacak ve aleyhinde kumpas kuranları oturup seyredecek bir millet değildir.

 

Amerika’nın petrol üzerinden İran’a iktisadi baskılarını arttırma konusunda bir başka noktaya da temas eden Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Biz petrol satışına olan bağımlılığın azalmasını bir nimet ve bir nevi fırsat biliriz ve bu durumdan kendi iç imkanlarımıza dayanma fırsatı olarak yararlanırız.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milleti ve özellikle gençlerin yetenekleri ve emekleri şimdiki durumundan çok daha geniş olduğunu belirterek şu tavsiyede bulundu:

İş ve üretim ve emek harcama kültürünü geliştirmeli ve insanların arasında bir gecede gelen servet beklentisi gibi anlayışları yok etmeli ve latari gibi yöntemleri yaygınlaştırmamaya özen göstermeliyiz. Bu konuda devlet radyo televizyon kurumu çok dikkatli hareket etmelidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Kur'an'ı Kerim ayetlerine istinat ederek insanların hakiki kazanımları ancak emekleri ve çabaları sonucu elde edileceğini belirterek şöyle dedi: Bireylerin ve toplumun gelişmesi onların irade ve emeklerine bağlıdır, nitekim dünyada maddi açıdan gelişen toplumlar da bu etkenlerden yararlanarak gelişmiştir, zira Allah teala dünya için çalışanlara da yardım edeceğini buyurmuştur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milletin refahı, iktisadi, teknolojik ve bilimsel büyüme, maneviyat ve ahlaki alanlarda gelişme ile beraber İran İslam Cumhuriyeti nizamının temel hedeflerinden sayıldığını belirterek bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba ve emek harcamak gerektiğini ifade etti.

İslam inkılabının ikinci adımı adlı bildiriye de temas eden Ayetullah Hamanei, bu bildirinin amacı da, ülkeyi müstekbirlerin sultasından kurtaran aynı yüksek saik ve çabayı izzet ve iktidar zirvelerine ulaşmak için sergilemeye vurgu yapmaktan ibaret olduğunu belirtti.

 

Eğitimli ve coşkulu ve çalışkan gençleri ülkenin aydın bir geleceğe kavuşmasının ekseni olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, ilahi fazl sayesinde bir çoğunu gençlerin oluşturduğu çeşitli kesimlerin ülke genelinde faaliyet yürüterek İslami İran’ı ve aziz milletimizi maddi manevi, izzetin yüksek zirvelerine ulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

 

Düşmanların İran milletinin birlik ve beraberliğinden öfke duyduklarını kaydeden Ayetullah Hamanei, son sel felaketinde kimse milleti yardıma davet etmediğini, fakat millet adeta sel gibi akarak afetzede kardeşlerinin yardımına koştuğunu ve özellikle gençler ülke genelinden harekete geçerek yardım etmeye başladıklarını, bu vahdet ve gönül birlikteliği ve milli emek, aydın bir geleceği müjdelediğini kaydetti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda da şu vurguyu yaptı:

Daha önce de belirtildiği üzere düşmanlar son nefesini veriyor. Düşmanlar sonunda İran milletine düşmanlık gütmekten yorulacaktır, fakat bu milletin hiç bir zaman çalışmaktan ve direnmekten ve ilerlemekten yorulmayacağı kesindir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Şeriatmedari bir rapor sunarak şöyle dedi:

İthalatın kontrol altına alınması, vergi politikalarının düzeltilmesi, üretimi geliştirmek için genel bütçedeki kaynakların değerlendirilmesi, yetenekleri geliştirme seferberliği, iş ortamını iyileştirmek için daha fazla çaba harcanması, üretimin yolundaki engelleri ortadan kaldırmak için çalışma gruplarının kurulması, hükümetin mevcut istihdam durumlarını korumak ve yeni istihdam alanları açmak üzere hazırladığı bazı programlardır.

700 /