İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Amerika'ya karşı kendi baskı araçlarımızı kullanacağız

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei akademisyenlerle görüşmesinde Amerika’nın baskılarını durdurmak veya hafifletmek için kendi baskı araçlarımızı kullanacağız, dedi.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü üniversitelerin öğretim üyeleri ve hocalarından oluşan akademisyen heyetle üç saat süren görüşmesinde ülkenin üniversiteleri ve bilimsel merkezlerinin hakiki ilerlemelerini takdirle karşılayarak, İslami İran’ı zirveye taşımak için bilimsel ilerlemeye ivme kazandırmanın zaruretine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti Amerika’nın baskı stratejisi ile müzakere taktiğini ilerletmek üzere izlediği kandırma politikasına karşı uyanık olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Bu yıl, Dünya Kudüs Günü önceki yıllardan daha da önemlidir, zira Amerika ve bazı uyduları Yüzyılın anlaşmasını ileri sürerek Filistin meselesini unutturmaya çalışıyorlar, gerçi bunda başarılı olamayacakları kesindir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu yıl Dünya Kudüs Günü geçmiş yıllara nazaran daha önemli olduğunu belirterek, bu önemin nedeni, Amerika ve bölgedeki uydularının Yüzyılın anlaşmasını dayatmak üzere ihanet içeren uygulamaları olduğunu kaydetti.

Filistin davasının şimdiki şartları geçmişe nazaran farklılığı, Amerika ve uydularının Filistin meselesini yok etmek için açık ve net bir edebiyat kullanmalarından ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Dolaysıyla halkın katılımı ile Filistin’in savunulduğu Dünya Kudüs Günü yürüyüşü bu yıl daha da önemlidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Filistin’i savunmak sırf İslami bir mesele değildir ve bunun yanında vicdan ve insani boyutları da söz konusudur ve gayet tabii Müslümanlar için şer’i ve dinî boyutu da vardır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında üniversite hocaları, uzmanlar ve akademisyenlerin seçkin ve şayeste konumlarına işaret ederek, görüşmede bazı hocaların ve uzmanların beyanatı hakikaten iyi ve faydalı olduğunu belirterek şöyle dedi:

Son yıllarda üniversitelerin bilimsel hareketleri ve ilerlemeleri kelimenin tam anlamı ile göz kamaştırıyor ve seçkindir. Ancak kaynağı dışta olan ve içte uzantısı bulunan bir akım ülkenin bilimsel hareketlerini ve elde edilen ilerlemeleri değersizmiş gibi göstermek veya küçümsemekle halkı ve gençleri umutsuzluğa sürüklemeye çalışıyor.

Ayetullah Hamanei bu akımın organize bir akım olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bu akımın bir örneği, Stanford üniversitesinin İran için hazırladığı 2040 projesidir. Bu projenin amacı ülkenin bilimsel ve akademik ilerlemelerini sorgulamaktır ve maalesef içeride de bazıları habislik ve hainlik karışımı bir hareket başlatarak onlara eşlik ediyorlar.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei uluslararası üniversiteleri derecelendirme merkezlerinin raporlarında İran üniversitelerinin konumları yükseldiği yönündeki raporlarına işaret ederek şöyle buyurdu:

İran hali hazırda 14 milyon üniversite mezunu var ve ülke nüfusunun yüzde beşi de öğrenci. Bu veriler üniversitelerimizin ilerlediğini gösteriyor.

Ayetullah Hamanei bazı çevrelerin ve akımların İranlı hocaları ve seçkin bilim adamlarının bilgi seviyeleri düşükmüş gibi gösterme gayretlerine temas ederek şöyle devam etti: Eğer bizim üniversitelerimiz ve hocalarımız ve araştırmacılarımızın bilgi seviyesi düşükse, o zaman nano teknoloji, nükleer bilim, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme ve kök hücre alanında bunca başarıyı kimler gerçekleştirdi? Ülkemizin bilimsel ilerlemeleri zahirde siyasi olmayan ama batında siyasi olan kişileri bile bu ilerlemeleri itiraf etmeye zorlamıştır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu ilerlemeler, kuruluş amaçları ülkeyi bu alanda bağımlı hale getirmekten ibaret olan üniversitelerde gerçekleşti. Nitekim aynı üniversiteler zorlu ve engebeli bir yolu katederek, ülkenin bilimsel bağımsızlığı ve ilerleme bayrağını dalgalandırmayı başardılar.

Ayetullah Hamanei konuşmasında, buna rağmen şimdiki bilimsel ilerlemeyi yeterli bulmadığını ve ideal ve şayeste noktaya ulaşmak için daha uzun bir yolu katetmeleri gerektiğini belirterek inkılabın ikinci adımında zirveye ulaşmaları gerektiğini vurguladı.

Ülkenin bilimsel açıdan tarihî geri kalmışlığını telafi etmek için ciddi bir sıçrama hareketine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu hareket zorlu ve sancılı olacağını, ancak sonucu tatlı ve güzel olacağını ifade etti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei aynı zamanda üniversitelerin bilimsel ilerlemelerini takdir etmek, üniversitelerin sorunlarını, eksikliklerini ve noksanlıklarını gözardı etmek anlamına gelmediğini belirterek şöyle ekledi:

Akademik çevrelerde bilimsel, kültürel, talim ve terbiye ve yönetim anlayışı bakımlarından bazı sorunlar vardır elbet. Örneğin bazı branşlarda eğitim kalitesi, verilen bazı diplomalarda bilimsel derinlik gözetilmemiştir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında üniversitelerin topluma karşı “sosyal meselelerin üzerine gitmek ve onları çözmek üzere çözüm yolları üretmek” gibi önemli görevlerine işaret ederek şöyle dedi:

Üniversiteler halkın ve toplumun meselelerinden ayrı ve münzevi olmamalı. Dolaysıyla hocalar ve akademisyenler uygun mekanizmaları geliştirerek üniversitelerin sosyal meselelerin üzerine gitmelerine zemin oluşturmalı. Kuşkusuz çeşitli kurumlar da üniversitelerden yardım talep etmeleri gerekir. Ayetullah Hamanei sosyal sorunlar, akademisyenlerin çözüm yolu bulunmasında rol ifa edebilecekleri sorunlar olduğunu belirterek üniversitelere bu yönde çağrı yaptı.

 

Hocaların halkın ve toplumun meselelerinden soyutlanmaları akademik çevreleri aydınların oluşturduğu ortamların yaşadığı sıkıntılara benzer sıkıntılara doğru sürükleyeceğini belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Batı kaynaklı aydınlık hareketi ortaya çıktığı ilk günden itibaren halkın yanında yer almadı. Bunlar yükseklerde seyrederek insanlara ve meselelerine yukarıdan baktılar ve risk alma ve uygulama adamı da olamadılar, nitekim büyük İslam inkılabı sırasında da aydınlar ya en son saflarda yer aldılar, ya da işin sonuna kadar halka katılmadılar.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin bilimsel ilerlemesinin temel şartı “umut”lu olmaktan ibaret olduğunu belirterek içeride ve dış arenalarda yalan dolan haberler ve kasıtlı analizlerle İran’da umutsuzluk ruhunu aşılamaya ve İran’ın onurlu bilimsel ilerlemelerini inkar etmeye çalışan çevrelerin hakkında uyarıda bulundu.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Hüsran ve umutsuzluk yaratma akımı, seçkin öğrencilerin saiklerini yok etmeye ve onları yurt dışına çıkmaya teşvik ediyor ve üniversitelerin meselelerinin başında yer alan hocaları da bilimsel ilerleme konusunda umutsuzluğa sürüklemeye çalışıyor.

 

İran İslam Cumhuriyeti’nin bilimsel ilerlemeleri sömürücü ve sultacı güçleri derinden kaygılandırdığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Ülkemizin bilimsel ilerleme ivmesi bizim iddiamız değil, uluslararası merkezler İran’ın bilimsel ilerleme ivmesi dünya ortalamasının 13 katı olduğunu ve bazı bilimlerde dünyanın en üst sıralarında yer aldığımızı belirtiyorlar.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin ülkenin muazzam bilimsel başarılarından haberdar edilmeleri zaruretine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, bunun için hocalar ve öğrenciler bilimsel turlar düzenlemeleri ve bu ilerlemelerin nasıl elde edildiğini öğrenerek umutları gelişmesi gerektiğini vurguladı.

 

Üniversitelerde hocaların öğrencilere umut ruhu aşılamaları gerektiğine sıkı vurgu yapan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Düşmanlar ve yurt içinde bazı akımlar umutsuzluk aşılamaya çalışıyor. Bu hain ve habis harekete karşı durun ve umut yaratın.

Faydalı bilimin önemine dikkat çeken Ayetullah Hamanei, ülkede sorunları çözecek ve çeşitli alanların kör noktalarını tespit ederek bilimsel çözüm yolu üretecek bilimlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke ekonomisinde “düşük randıman”, “ enerji tüketiminde büyük hasara yol açan israf”, “ ekonominin petrole bağımlılığı ve hükümet eksenli oluşu”, “vergi sisteminde sorunlar” ve “bütçenin yapısı” gibi kronik hastalıkların varlığına işaret ederek şöyle dedi:

Üniversiteler yararlı bilim ve uygun mekanizmalar geliştirerek bu tür sorunlara çözüm üretme üzerinde düşünmeleri gerekir. yaptırımları kırmak üzere bilimsel yollar üretmek, üretimi geliştirme sloganını gerçekleştirme yollarını bulmak, akademisyenlerin güçlü bir irade ile üzerine gitmeleri gereken diğer bazı konulardır.

Ayetullah Hamanei Sanayi bakanlığının bu alanda var olan sorunları ve ihtiyaçları açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şimdi ise bu sorunların çözümü için meydana ayak basma sırası, Bilim bakanlığı ve üniversitelere geldiğini vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei derin ve uzun vadeli araştırmalar, yararlı bilimlerin bir başka boyutu olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Üniversite hocaları ve bilim adamları mevcut sorunlara bilimsel çözüm yollarını bulmanın yanı sıra, köklü ve derin araştırmalar için de harekete geçmeleri gerekir; zira bu tür araştırmalar ülkenin uzun vadeli ilerlemesi için gereken zemini hazırlar. Bu alanda bilim adamlarına bilimsel çalışmalarında hayal gücünü harekete geçirme fırsatı sunulmalıdır.

Ayetullah Hamanei ayrıca temel bilimlerle ilgilenmenin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

Bu tür bilimlerin somut ve nakit getirisi olmadığı için öğrenciler tarafından pek uygun karşılanmıyor. Ancak bilim bakanlığı ve eğitim bakanlığı, gençlerin arasında temel bilimlere eğilimin artması için plan yapmaları gerekir.

 

Hükümetlerin mali sorunlarla karşılaştıklarında en başta bilimsel ve kültürel faaliyetlerin bütçelerini kesmelerini eleştiran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Temel bilimlerin üzerine sürekli yatırım yapmalı ve önden hareket ederek alemde keşfedilmemiş hakikatleri keşfetme zemini oluşturmalı ve bu yolu katetmeliyiz.

Üniversitelerin değerlendirilmeleri ve derecelendirilmeleri zaruri bir çalışma olduğunu belirten Ayetullah Hamanei bilim bakanlığı, sağlık bakanlığı, kültürel inkılap yüksek konseyi ve ilgili kurumlara hitaben şöyle buyurdu:

Gerekli kriterleri ve meziyetleri belirleyerek üniversiteleri değerlendirin ve derecelendirin, böylece üniversitelerin nitelik bakımından gelişmelerine katkı sağlamakla beraber aralarında sağlıklı ve olumlu rekabet zemini hazırlayın.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üniversitelerde çok sayıda inkılapçı ve dindar hocanın varlığına işaret ederek, bu hocalar üniversitelerin içinde algı oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Bazı üniversitelerde öğrencilerin davranışlarını ve kültürünü olumsuz etkileyen mevcut kültürel atmosferi de eleştiren Ayetullah Hamanei, dindar ve inkılapçı hocalar onların fikrî ve kültürel hareketleri üniversitelerde yaygın hareket olması için çaba harcamaları gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei, bu tür algı operasyonları güvenlik ve benzeri meselelerle ilgisi olmadığını ve tamamen fikrî, insani ve kültürel bir faaliyet olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda öğrencilerin sorularına cevap vermek, etkili bir adım olacağını belirterek, öğrencilerin kafasını kurcalayan sorunlara en iyi biçimde cevap verebilecek kesim, inkılapçı ve dindar hocalar olduğunu belirtti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üniversitelerde ayrıca irtica, iltikat ve sapmalarla mücadele zaruretine vurgu yaparak şöyle buyurdu:

Bugün bazı üniversitelerimizde marksist sol akım da boy göstermeye çalışıyor, üstelik bunu bu akımın temel simgesi olan eski sovyetler birliği alemin hakikatlerinin baskısı altında çökerek yok olduğu halde yapmaya çalışıyorlar. Gerçi bu akım pek ciddi bir akım sayılmıyor ve sözleri ve tutumları da aslından Amerikan sol tabir edilen bir akım olduğu anlaşılıyor; yani zahirde sol ve batında Batıcı ve Amerikancı duruyor.

 

Üniversitelerde kültürel faaliyetlerin düşüklüğünü de eleştiren İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

Üniversitenin amacı sırf bilim öğretmek değil, aynı zamanda bilim silahı ile kuşanan seçkin insanlar yetiştirmektir. Dolaysıyla bilimle beraber öğrencilere ahlak ve yaşam tarzı da öğretilmeli ve üniversiteler mümin, inkılapçı, pak, vatansever ve halka hizmet etmeyi seven gençlerin yetiştirildiği mekana dönüşmelidir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde yabancı medya organlarının Amerika ile müzakere etrafında kopardıkları yaygaralara işaret ederek şöyle buyurdu:

Onların İran müzakere masasına geri dönmeli, demekten maksadı, Amerika ile müzakere etmektir. Zira bizim başka ülkelerle sorunumuz yoktur ve Avrupa ülkeleri ve başkaları ile müzakere ediyoruz.

Müzakerelerde en temel mesele, müzakere gündemini belirlemek olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Savunma meselesi gibi meseleler asla müzakere edilemez. Bu tür konularda müzakereler iki kelimede özetlenir, şöyle ki, karşı taraf biz bunları istiyoruz, der, biz de “hayır” deriz, olup biter.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti kesinlikle Amerika ile müzakere etmeyeceğini belirterek şöyle dedi:

Daha önce de belirtildiği üzere Amerika ile müzakere etmemenin sebebi, evvela bu müzakerenin hiç bir faydası olmadığı, ikincisi, zararlı bile olduğudur.

Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin hedeflerine ulaşmak için başka devletlere ve ülkelere karşı zorbalık yaptıklarını belirterek şöyle buyurdu:

Amerikalı yetkililer genellikle hedeflerine ulaşmak için bir stratejileri ve bir taktikleri bulunuyor. Amerikalı yetkililerin stratejisi “baskı” uygulamak ve karşı tarafı usandırmak ve artından baskılarına ek olarak “müzakere”den yararlanarak hedeflerine ulaşmaktır. Oysa bu müzakere, gerçekte müzakere değil ve sadece baskıların ürününü toplama aracıdır. Bu yüzden Amerikalı yetkililerle müzakere masasına oturmak, bu zümrenin baskı ile elde etmeye çalıştıklarını onlara vermektir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin bu entrikaları ile mücadele etmenin tek yolu onlara karşı baskı uygulamaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Eğer baskı araçları ve imkanları doğru biçimde kullanılırsa, Amerikalıların baskıları ya azalır, ya da tamamen duracaktır. Ancak eğer Amerikalı yetkililerin müzakereye davet numarası yutulur ve karşı baskı araçları kullanılmazsa sonuç, kaymak ve kesin kaybetmek olur.

 

İran İslam Cumhuriyeti Amerika’nın baskılarına karşı Amerika’ya baskı yapma araçlarına sahip olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu araçlar onların propagandasını yaptıkları gibi askeri araçlar değil, gerçi eğer bir zaman gerekli olursa, o araçlara da sahibiz.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nin baskı araçlarının bir örneği, milli güvenlik yüksek konseyinin bazı nükleer yükümlülükleri askıya almasından ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Milli güvenlik yüksek konseyinin son kararı doğru bir karardı. Zira eğer elimizdeki baskı aracını zamanında kullanmazsak, karşı taraf hiç bir bedel ödemek zorunda olmadığını ve hiç bir zarara uğramayacağını bilerek, hiç bir şekilde acele etmeden baskılarını arttıracaktır. Ancak eğer biz baskı aracımızı kullanırsak, o zaman karşı taraf bir şeyler yapmak zorunda olduğunu düşünmeye başlar.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin nükleer alanda bilimsel ve teknolojik gücü de etkili baskı araçlarından biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Nükleer alanda yüksek gücümüze karşın biz kesinlikle nükleer silah peşinde değiliz, zira fıkhî, dinî ve şer’i temellere göre ister nükleer ister kimyasal olsun, her türlü kitle imha silahını haram biliyoruz. Biz hatta kitle imha silahlarını sırf depolamak üzere üretmeyi de mantıksız ve akılcılıktan uzak bir hareket biliyoruz, zira ülkeye ağır bedel dayatıyor, fakat hiç bir faydası da olmuyor. Dolaysıyla biz temelden kitle imha silahlarını üretmeye karşıyız, fakat uranyum zenginleştirmeye ihtiyacımız var, zira bunu ülkenin gelecekte ihtiyacı olarak görüyoruz ve eğer bugün bu alanda yeteneklerimizi geliştirmezsek, on yıl sonra sıfırdan başlamamız gerekecektir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti’nin baskı araçlarını karşı tarafın baskılarını durdurmak için gerekli olan araçlar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bugün ülkenin yürütmeden diplomasi kurumuna kadar tüm yetkilileri, Amerika ile müzakere edilmemesi konusunda hemfikirdir ve Amerika ile müzakere etmek kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bu arada Amerika’nın önceki yönetimi de şimdiki yönetimden pek farklı sayılmıyordu. Gerçi dış görünüşü farklı gibiydi, ama batını aynıydı.

İran İslam Cumhuriyeti kesinlikle Amerikalı yetkililerin müzakere numarasını yutmayacaklarını belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Şimdilik kullanılan baskı aracı, milli güvenlik yüksek konseyinin kararıdır, fakat sırf bununla yetinmeyeceğimiz bilinmelidir, nitekim bir sonraki aşamada gerekirse başka baskı baskı araçlarımızı kullanacağımızdan kimse şüphe duymasın.

 

Görüşmenin başında İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’yi ziyarete gelen hocalardan ve öğretim üyelerinden onu yaklaşık iki saat boyunca bazı meselelerini ve kaygılarını dile getirdiler.

Baylar:

 • Dr. Resul Celili, Şerif Teknik üniversitesi bilgisayar mühendisliği fakültesi öğretim üyesi,
 • Dr. Muhammed Rıza Hasani Ahenger, İmam Hüseyin -s- üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi,
 • Dr. Said Merid, Terbiyet Müderris üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi,
 • Dr. Ali Abdulali, Bilim ve Sanayi üniversitesi elektrik ve komünikasyon mühendisliği öğretim üyesi,
 • Hüccetülislam Dr. İbrahim Kelanteri, Tahran üniversitesi Kur'an'ı Kerim ilimleri öğretim üyesi,
 • Dr. Necefkuli Habibi, Tahran üniversitesi İslami felsefe ve hikmet öğretim üyesi,
 • Dr. Muhammed Rıza Macidi, Tahran üniversitesi siyasal bilimler öğretim üyesi,
 • Dr. Emir Ali Hamidiye, Tahran Tıp Bilimleri üniversitesi kan ve kanser uzmanı ve öğretim üyesi,

Ve bayanlar:

 • Dr. Süheyla Sadıki Fesai, Tahran üniversitesi sosyoloji öğretim üyesi,
 • Dr. Meryem Bahtiyari, Şehit Beheşti Tıp Bilimleri üniversitesi öğretim üyesi,

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile görüşmede akademisyenlerin bazı meselelerini ve kaygılarını dile getirdiler.

Söz konusu konuşmacılar konuşmalarında şu eksenlere vurgu yaptılar:

 • Ülkenin internetten bağımsızlığını temin etmek üzere operasyonel çözüm yolları ve milli güç üretmenin zarureti,
 • Ülke genelinde sanal ortamı bilimsel ve teknolojik boyutlarda rasat etme ve bu teknolojiyi yerli hale getirme zarureti,
 • Sanal ortam yüksek konseyinin ilgisizliğine yönelik eleştiri ve konseyin haftalık düzenli oturum düzenleme zaruretine vurgu,
 • Üniversiteleri yönetmek üzere inkılapçı ve yerel bir model geliştirmenin önemi,
 • Üniversitelerde ülke ihtiyaçları gözetilmeksizin sırf makale yazılmasına eleştiri,
 • Ülke sorunlarının çözümü doğrultusunda tezlerin ve risalelerin doğru biçimde yönlendirilme zarureti,
 • Tüketim modelini ıslah etmek için gerekli teknik ve sosyal elzemlerin gözetilmesi,
 • Üniversitelerin siyasi sürtüşme alanlarına çevrilmesi ve atamalarda bilimsel ve ahlaki şayesteliklerin gözetilmemesine eleştiri,
 • Öğretim üyelerinin istihdam konusunda fırsatların eşit olmamasına yönelik eleştiri,
 • Araştırma projelerine tahsis edilen bütçelerin gözetilme zarureti,
 • Öğretim üyelerinin yetenekleri ve becerilerinin doğru biçimde değerlendirilmemesine yönelik eleştiri,
 • Üniversitelerde kültürel yönetimin kötülüğü ve yetkililerin kültürel kaygılara karşı duyarsızlığına yönelik eleştiri,
 • Üniversitelerin ülkenin gerçek meseleleri üzerinde odaklanma zarureti,
 • Kadınların ailede annelik ve eş olma rolünü ifa etmeleri ve kadın şanı korunması için sosyal refahlarının karşılanmasının önemi,
 • İktisadi programların sınıflar arası mesafeyi azaltmaya yönelik olması ve yetkililerin sade yaşamaları ve lüks yaşamdan kaçınma zarureti,
 • Üniversitelerde araştırma bütçelerini arttırma zarureti,
 • Hür düşünmenin önemi ve üniversitelerin İslamileştirme sürecinin farklı ve kişisel zevklere göre yorumlanmasına yönelik eleştiri,
 • Ülkenin geleceği ve milli çıkarlarının korunması ve milli konsensüs için tüm kapasitelerin göz önünde bulundurulması,
 • İnkılabın ikinci adımı doğrultusunda tüm iradelerin ve yeteneklerin seferber edilmesi,
 • Uluslararası alanda pasiflikten kaçınılması ve yeni fırsatların yaratılması ve sulta düzenine karşı uygun cephelerin oluşturulması,
 • Komşulara vurgu yaparak güçlü bir Asya politikası üretilmesi,
 • Bilimin ham satışından kaçınma ve teknoloji ve ürüne dönüştürme zarureti,
 • Üniversitelerde cihatçı yönetimin hakimiyeti ve genç yetenekleri destekleme zarureti.
700 /