İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Suudi Arabistan, hacıların güvenliğini temin etmeli

İran Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler. Kabulde İslam İnkılabı Rehberi, Suudi yönetimin hacıların güvenliğini polisiye ortam yaratmadan sağlayıp, onların onur ve kerametini koruması gerektiğini belirtti.

Görüşmede İslam İnkılabı Rehberi, vahdet, mazlumları savunmak, müşriklerden teberri etmek gibi önemli siyasi kavramlara işaretle, şu beyanatta bulundu: Bazıları “Hac'ı siyasileştirmeyin” şeklinde ifadeler öne sürüyorlar. Hac’ı siyasileştirmeyin ne demek? Birlik sağlama siyasi bir konudur. Filistin halkı ile İslam dünyasının zulme maruz kalan Yemen halkını koruyup savunmak siyasi bir görevdir. Mazlumları savunma İslami öğretilerin tıpkısı olduğu için farzdır. Müşriklerden beraat etme merasimi de ilahi bir farizadır. Tüm bunlar İslam dinine ait konulardır.

Ayetullah Hamanei, dini siyasi hareketlerin yanında, gayri dini siyasi ve şeytani eylemlerin de olduğuna temasla, bunun bariz örneğinin "hac merasiminde ABD'yi protesto etmeyin veya müşriklerden teberri etmeyin" gibi sözlerin olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi müşriklerden teberrinin İslami bir farz ve yapılması gereken bir iş olduğuna temasla, bu nedenle, her yıl bu konunun en iyi şekilde yapılmasını ısrarla dile getirdiklerini belirtti.

Amerika ve diğer müstekbirlerin İslami hakikatlere karşı derin düşmanlığına dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, küresel zorbalık edenlerin Müslüman milletlere barbarca siyasi, askeri, toplumsal, kültürel ve ekonomik saldırılarının onların İslam öğretilerine olan düşmanlığının derinliğini yansıttığını ifade etti.

İslam öğretileri ve hakikatlerinin müstekbirlerin zalimce hareketlerine karşı olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, İslam toplumunun İslam'ın ilkeleri ve şeriatına bağlılığı ve zorbalık edenlerin karşısında diz çökmemesinin İslam ümmetinin zaferi, ilerlemesi ve kurtulmasına neden olacağını kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, beyanatının son bölümünde, Müslümanlar'ın onurlu ve gelişmiş bir geleceğinin tahakkuk bulması için çaba, gayret ve işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaretle, Allah'ın yardımıyla İran milleti ve İslam ümmetinin vahşi ve yırtıcı düşmanlarının sonunda İslam karşısında boyun eğeceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi’nin beyanatından önce Veliyyi Fakih’in Hac işlerinden sorumlu temsilcisi ve İran’lı ziyaretçilerin sorumlusu hüccetülislam Nevvab, bu seneki Hacc’ın sloganının “nefis terbiyesi, dini kardeşlik ve İslami uygarlık ekseninde hac” olduğunu kaydederek, eğitim ve kültür alanında yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Öte yandan Hac ve Ziyaret kurumu başkanı Reşidiyan da yaptığı açıklamada, Hc mevsiminde hacıların hakları ve izzetinin korunmasının Hac ve Ziyaret kurumunun en önemli önceliği niteleyerek, bu seneki hac farizası ile ilşgili yürüttükleri faaliyetler hakkında bir rapor sundu.

 

700 /