İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Erbian yürüyüşü dünyanın eşsiz yürüyüşüdür

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Irak’ta Hüseyni Erbain yürüyüşüne katılan ziyaretçilere hizmet sunan Iraklı gönüllü hademeleri kabulünde, muazzam Erbain yürüyüşü, yüce Allah’ın İslam ümmetini zafere götüreceği yönündeki iradesinin işareti olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü sabah saatlerinde Irak’ta Erbain yürüyüşüne katılan ziyaretçilere hizmet sunan Iraklı vatandaşları temsilen gelen kalabalık heyeti kabul etti.

Ayetullah Hamanei, Hüseyni hademelerin ve büyük Irak milletinin ziyaretçilere sundukları kardeşçe hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini sundu ve büyük Erbain yürüyüşünü, dünya çapında eşsiz bir etkinlik ve Hüseyni marifeti geliştirme ve yeni İslam medeniyetini kurma zemini niteledi. Ayetullah Hamanei, muazzam Erbain yürüyüşü, yüce Allah’ın İslam ümmetini zafere götüreceği yönündeki iradesinin işareti olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında Irak halkının Hüseyni Erbain ziyaretçilerine karşı Arap ve İslam kültürüne dayanan davranışları ve konukseverliği Hüseyni aşktan kaynaklanan emsalsiz bir aşk olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Bendeniz tüm kalbimle ve İran milleti tarafından, Erbain günlerinde kerametinizi ve kardeşlik duygunuzu en üst düzeyde sergileyen siz Hüseyni hademelere ve büyük Irak milletine ve bu muazzam hareketin güvenliğini temin ederek gerçekleşmesine zemin hazırlayan Irak devleti ve yetkililerine ve ayrıca Iraklı ulema ve büyük taklit mercilerine teşekkür ediyorum.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Hüseyni ziyaretçilere hizmet etme onuruna nail olmak, kıymeti bilinmesi gerekin ilahi nimet ve rahmetlerden sayıldığını belirterek şöyle ekledi:

İmam Hüseyin -s- aşkı tarih boyuncu eşi benzeri olmayan ve gelecekte de olmayacak istisna bir aşktır. Her yıl Erbain çerçevesinde Irak’ta ve özellikle Necef’ten Kerbela’ya uzanan yolda şekillenen muazzam hareket ve yürüyüş etkinliği şimdi uluslararası boyut kazandı ve İmam Hüseyin -s- ve Hüseyni marifet adeta evrenselleşti.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Zulüm, fesat ve alçaklıklara kapılan günümüz dünyası şiddetle Hüseyni hürriyetin marifetine muhtaçtır ve eğer İmam Hüseyin -s- doğru biçimde tanıtılırsa, gerçekte İslam ve Kur'an'ı Kerim tanıtılmış olur.

İmam Hüseyin -s- mantığı ve verdiği mesaj dünyayı küfür ve istikbar cephesinin hakimiyetinden kurtaracağının altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İmam Hüseyin -s- mantığı, hakkı savunma ve zulüm, isyan, sapkınlık ve istikbara karşı direnme mantığıdır ve dünya gençleri ve hür milletler bugün bu mantığa susamış ve ona muhtaç olmuştur. Büyük Erbain yürüyüşü ise Hüseyni mantığı tüm dünyaya tanıtabilir.

Hüseyni büyük Erbain yürüyüşü günden güne daha da evrensel hale geldiğini kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, bu büyük yürüyüş aslında İmam Hüseyin’in -s- akan kanı ve Aşura kıyamının mesajının 1400 yıl sonra tecellisi sayıldığını vurgulayarak şöyle dedi:

İmam Hüseyin -s- sadece Şia Müslümanlara özel bir lider değil, Şia Sünni, tüm İslami mezheplere ve tüm beşeriyete ait olan bir liderdir, nitekim bu yüzden Hüseyni Erbain yürüyüşüne gayri Müslimlerin de yoğun katılımına şahit oluyoruz. Bugün İslam düşmanları İslam ümmeti ile mücadele için maddi ve mali tüm imkanlarını ve araç ve gereçlerini seferber ettikleri bir sırada Allah teala birden Erbain yürüyüşüne bu şekilde azamet ve ihtişam kazandırıyor ve gerçekte bu hareketi büyük bir ayet ve Hüseyni hareket cephesinin küfür ve istikbar cephesine karşı nihai zaferinin büyük işareti olarak sergiliyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Erbain yürüyüşünü manevi ve kültürel açılardan daha da zenginleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, düşünce ve kültür ehli olanları bu büyük hareket için plan yapmaya davet etti. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Erbain yürüyüşü İslam ümmetinin “yeni büyük İslami medeniyet”i kurmaktan ibaret olan nihai amacının gerçekleşmesine zemin oluşturabilir ve buna göre bu yürüyüşte ister Şii ister Sünni, tüm Müslümanların ve çeşitli milletlerin ve etnik grupların arasındaki bağları güçlendirmek gerekir. eğer Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşayan Müslüman milletlerin sayısız kapasiteleri birleşir ve pratikte hayata geçirilirse, işte o zaman bütün dünya İslami büyük medeniyetin ve ilahi izzetin gerçek anlamını idrak edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde Müslüman milletlerin uyanışına işaret ederek büyük Irak milleti de yüksek kültür, azim, irade ve izzetten yararlanan bir millet olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Iraklı gençler son yıllarda ülkelerinde yaşanan olaylarda gücünü gösterdi ve Iraklı büyük alimin fetvası ile IŞİD terör örgütü ve diğer tekfircilerin büyük komplosunu etkisiz hale getirdi ve milletini ve ülkesini Irak’ta iç savaş çıkarmaya yönelik küresel kumpasa karşı ülkelerini savundu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran ve Irak milletlerini birbirine canı gönülden bağlı olan iki millet niteleyerek şöyle dedi:

Düşmanlar bu iki milletin arasında tefrika çıkarmak için büyük çaba harcadı, fakat ilahi lütuf sayesinde bunu başaramadılar ve bundan sonra da başaramayacakları kesindir, zira İran ve Irak milletlerini birleştiren bağ, Allah tealaya iman ve Ehl-i Beyt -s- ve İmam Hüseyin -s- aşkıdır.

Ayetullah Hamanei Amerika ve uyduları ve işbirlikçilerinin kırk yıldır İran milletine karşı komplo kurduklarını ve tehdit ederek baskı ve yaptırım uyguladıklarını belirterek şöyle ekledi:

Ancak tüm bu komplolara rağmen İran İslam Cumhuriyeti nizamı inci bir fidandan büyük bir ağaca dönüştü ve meyveleri her geçen gün daha da artmaya başladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda salonda bulunanların Amerika ve siyonist rejim İsrail’in yok olması yönünde attıkları sloganlara işaret ederek, ilahi lütuf ve inayet sayesinde bu sloganlar pek de uzak olmayan bir gelecekte gerçeğe dönüşeceğini ve İslam ümmeti düşmanlarına karşı kesin zafer kazanacağını vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Mervi yaptığı konuşmada, Hüseyni Erbain yürüyüşüne katılan ziyaretçilere hizmet sunan çadırların sahipleri beşeri en büyük buluşmanın bayraktarları olduğunu belirterek, muhteşem Hüseyni Erbain yürüyüşü Öz Muhammedi İslam’la Emevi ve Amerikancı İslam gibi çakma İslam’ların ayrıldığı nokta olduğunu vurguladı.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Mervi Iraklı çadır sahipleri kutsal Meşhed kentinde bir oturum düzenlediklerini hatırlatarak, oturuma Iraklı heyetlerin yanı sıra Ehl-i Sünnet, Hristiyan, Sofi ve Kürt çadır sahipleri de katıldığını ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile Iraklı heyetlerin görüşmesinde Iraklı bazı çadır sahipleri, hatipler, şairler ve meddahlar konuşma yaptı ve mersiye ve şiir okudu.

700 /