İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Avrupa’ya umut bağlamamak gerekir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyeleri ile görüşmede Avrupalı taraflar Amerika’nın yaptırımlarına bağlı kaldıklarını ve bu yüzden onlara umut bağlamamak gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Perşembe günü sabah saatlerinde Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyelerini kabulünde ülkenin içinde bulunduğu şartlardan geniş kapsamlı bir analiz sundu ve bölgede İslami şiarların ve İslam Cumhuriyeti nizamının inkılapçı ve siyasi iktidarının yayıldığını belirterek kutsal savunma yıllarının derslerinden ibret almak ve toplum genelinde yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Ülkenin ilerlemesinin gereği ve temeli Allah’a tevekkül etmek, direniş, geleceğe umutla bakmak, başta inkılapçı gençler olmak üzere genç kuşağa güvenmek, başta inkılapçı güçler olmak üzere halk kesimleri arasında vahdet ve dayanışma, yerli üretime gerçek destek, ecnebilerden umudu tamamen kesmekten ibarettir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmenin başında kutsal savunma haftasına ve o parlak dönemin derslerine ve bu derslerin toplumda gözetilmesine işaret ederek şöyle dedi:

İmam Humeyni’nin -ks- savaş başladığında ve sekiz yıl boyunca tüm sorunlara ve sıkıntılara ve baskılara rağmen sürekli Allah tealaya tevekkül etmesi harikulade bir olaydı ve bu tevekkül bugün tüm alanlarda söz konusu olması gerekir. bazen toplumda var olan bazı sorunların yüzünden bazı yetkililer ve büyükler paniğe kapılır, oysa Allah tealaya tevekkül etmeleri ve çaba harcayarak sorunları gidermeleri gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam nizam son kırk yılda ilahi lütuf ve merhamet sayesinde en zorlu dönemeçleri geride bıraktığını hatırlatarak şöyle ekledi:

Ülkemizin dünya genelinde izzeti, iktidarı, maddi ve manevi itibarı ve çalışmaya ve ülkeyi kalkındırmaya hazır vaziyette bekleyen yığınla gençlerimizin sayısı İslam inkılabı zafere kavuştuğu ilk günlerle asla kıyaslanamayacak kadar büyüktür ve tüm bu başarıları ilahi lütuf ve inayete borçluyuz. Dolaysıyla Allah tealaya tevekkül etmeyi asla unutmamalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei geleceğe umutla bakmak ve gençlere güvenmek de kutsal savunma yıllarının bir başka dersi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Gençlere meydan vermeliyiz; onların gücünden gafil olmamalıyız. Bu arada gençlerden yararlanmak genç olmayan insanların saf dışı bırakılmaları anlamına gelmediğini belirtmeliyiz. Zira her insan tecrübesi ve icraatına göre kendine özel yeri vardır.

Gençlerin gücünden gafil olmak yanlış olduğunu belirten Ayetullah Hamanei gençler genç olmayanların yardımına gelmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle ekledi:

Kutsal savunma yıllarının en önemli özelliklerinden biri gençlerin komuta kademelerinde ve klasik ordu, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve gönüllü seferberler ordusunun yapısında yer almalarıydı. Bugün yine bu fırsatı değerlendirmeli ve gençlerden üst düzey yönetici kademelerde ve özellikle orta düzeydeki yönetici kadrolarda yararlanmalıyız.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milli azim ve irade, kutsal savunma yıllarının bir başka dersi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bugün düşmanlar halkın azim ve iradesini gevşetmek ve onları umutsuzluğa sürüklemek için büyük çaba harcamaktadır. Bu çabaya karşı milli azim ve irade takviye edilmelidir. Ancak bu önemli iş emir vermekle olmaz, bunun için doğru istidlal ve kanaat önderleri halkı aydınlatması gerekir.

Ülkenin tüm işlerinde başarılı olmak için çeşitli alanlarda direniş şart olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bazı işler uzun süreli direniş gerektirir. Dolaysıyla düşmanların ve zorbaların açtığı cephenin genişliğinden korkmamak gerekir ve kutsal savunma yıllarında olduğu gibi direnişimizle “biz yapabiliriz” şiarını ispat etmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların tüm çabaları ülkenin karar mekanizmalarını ve halk kitlelerini “siz yapamazsınız”, “bu olmaz” gibi telkinlerle etkilemeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

Düşmanların halkın ve yetkililerin ülke gerçeklerinden idrakini saptırma ve milli menfaatleri ve maslahatları kendi hedefleri doğrultusunda tanımlama çabalarına rağmen ülke kapasiteleri ve yetenekleri tüm iktisadi sorunları tedbirle ve istişare ile çözebilecek düzeydedir.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eğer İran Amerika’nın isteklerini yerine getirirse halkın durumu daha iyi olur, yönündeki son sözlerine işaret eden

Ayetullah Hamanei, Amerikalı ve Avrupalı yetkililer ve medya organların sürekli bu tür sözleri tekrar ederek “siz yapamazsınız” şeklinde telkinde bulunmak istediklerini, ancak İran milleti bu tür propagandaları ve telkinleri umursamadığını vurgulayarak şöyle ekledi:

Düşmanların telkinde bulunmaya ve halkı ve yetkilileri saptırmaya çalıştığı konulardan biri de inkılap şiarlarına bağlılık meselesidir, nitekim Avrupalı bazı yetkililer İran inkılapçı şiarlarından el çekmeli, diyerek bu yönde telkinlerde bulunmaya çalıştılar.

Ayetullah Hamanei Amerika ve Avrupa’nın bu tür telkinlerinin sebebi İslam inkılabının gündeme getirdiği şiarlardan ve inkılabın dünyaya gösterdiği üçüncü yoldan korkmalarından kaynaklandığını belirterek, ülke sorunlarının çözümü inkılapçı şiarlar ve inkılapçı yol olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde Ahzab savaşı ve Kur'an'ı Kerim’de bu savaşla ilgili ayetlere işaretle Amerika ve Avrupa gibi şeytanların ve düşmanların İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı çıkması İslami nizamın hakkaniyetini ve iktidarını ortaya koyduğunu belirterek şöyle dedi:

Ülkemiz ileriye dönük hareketinden başka bazen de sıçramalara imza atmıştır ve düşman bu durumdan rahatsız oluyor ve kaygı duyuyor. Yaptırımların esas amacı da bu sıçramaları engellemektir. Ancak ilahi lütuf ve merhametle pek de uzak olmayan bir gelecekte çeşitli alanlarda sıçramalara şahit olacağız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Avrupa hakkında bazı noktalara değindi.

Ayetullah Hamanei Amerika ve siyonist rejim İsrail’den başka hiç bir ülke ile teamül ve müzakere kapısı kapalı olmadığını, fakat İslami nizamla düşmanlık bayrağını taşıyan ve en başlarında Amerika ve bir kaç Avrupa ülkesi bulunan bazı ülkelere asla güvenmemek gerektiğini, zira bunlar açıkça İran milletine düşmanlık güttüklerini belirtti.

Avrupalıların İslam Cumhuriyeti ile düşmanlıklarının sebepleri Amerikalılardan pek farklı olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, Avrupalı yetkililer görecede ara bulucu olarak yaklaştıklarını ve uzun uzun laf ettiklerini, fakat hepsi de boş laflardan ibaret olduğunu vurguladı.

Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadan sonra uygulamalarına ve verdikleri sözleri tutmamalarına ve ayrıca Amerika nükleer anlaşmadan çekildikten ve zalimane yaptırımları dayattıktan sonra sergiledikleri tutuma işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Avrupalılar tüm vaatlerine rağmen pratikte Amerika’nın yaptırımlarına bağlı kaldılar ve hiç bir şey yapmadılar, bundan sonra da İslam Cumhuriyeti için bir şey yapmaları imkansız gibi görünüyor, bu yüzden Avrupalılardan tamamen umudumuzu kesmek gerekir.

Ayetullah Hamanei, Avrupalılarla görüşmek ve anlaşma imzalamak gibi durumların sakıncası olmadığını, fakat onlara mutlaka umut bağlamamak ve güvenmemek gerektiğini vurguladı.

Avrupalı yetkililerin 11 maddelik sözlerini yerine getirmediklerini de hatırlatarak şöyle dedi: Geçmişte Avrupalılarla müzakere edenler bugün onlar hiç bir yükümlülüklerini yerine getirmediklerini söylüyorlar. Bu konu Avrupalılara hiç bir konuda güvenmemek gerektiği yönünde en güçlü delil sayılır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında tüm bu düşmanlıklara karşın işler İran İslam Cumhuriyeti’nin lehine olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bugün İslami nizam kırk yıl öncesine göre daha güçlü olmakla kalmadı, hatta on yıl öncesine göre de daha da güçlendi ve bölgede inkılapçı ve siyasi iktidarı yayıldı ve inkılabın kökleri daha da derinlere indi.

İslami nizamın çeşitli alanlarda ilerlediğine vurgu yapan Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Kuşkusuz hepimizin ağır sorumluluğu vardır, zira çeşitli kültürel ve iktisadi alanlarda sorunlar vardır ve düşman da tüm gücüyle kültürel nüfuz alanında faaliyet yürütmektedir. Ancak eğer yetkililer işlerinde düşmana güvenmemeyi temel alırsa kuşkusuz komplolara karşı durmak ve etkisiz hale getirmek mümkün olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Amerika ve Avrupa’da sosyal, siyasi ve iktisadi durumu değerlendirerek şöyle dedi:

Bugün bizim en temel düşmanımız olan Amerika dünyanın en menfur devletidir ve Avrupalı yetkililer de kendi itiraflarına göre güçleri çökmeye yüz tutmuştur.

BM genel kurul zirvesinde Avrupa liderlerinden birinin sözlerine işaret eden Ayetullah Hamanei, söz konusu Avrupalı yetkili açıkça ve delillere dayanarak Batı medeniyetinin çöküşünü itiraf ettiğini, gerçi buna rağmen emperyalist huyunu da unutmadığını kaydetti.

Uluslararası veri merkezlerinin verilerine göre Avrupalı ünlü ülkelerin borçlarına da işaret eden Ayetullah Hamanei, bu ülkelerin iktisadi sorunları çok ciddi olduğunu, İngiltere ve Fransa’nın siyasi sıkıntıları da zaten ortada olduğunu, bu yüzden bu durumdan yararlanmak gerektiğini ifade etti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını toparlama babında inkılabın onurlu yolunu sürdürmek ve düşmanlara galip gelmek üzere bir kaç önemli görevi hatırlattı.

İlahi vaatlere inanmak ve güvenmek, Ayetullah Hamanei’nin üzerinde durduğu ilk önemli nokta oldu:

Bizim amacımız Allah’ın dinini gerçekleştirmek ve toplumda ilahi şeriati uygulamaktır. Dolaysıyla Allah teala verdiği söze göre bize yardımcı olacaktır, nitekim şimdiye kadar da bu sözünü tutmuştur ve onca soruna rağmen İran İslam Cumhuriyeti nizamını izzet zirvesine yerleştirmiştir ki bu da İslam için onur ve iftihar kaynağıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tüm yetkilileri ve yöneticileri takvaya ve sadakat ve cihatçı anlayışla çalışmaya davet ettikten sonra bir başka önemli görev olan fesatla mücadeleye işaret ederek şöyle buyurdu:

Kuşkusuz fesatla mücadelede önlemek, tedavi etmekten önceliklidir. Yani fesadın tüm zeminlerini yok etmek gerekir. üstelik fesatla mücadele sırf yargı kurumunun işi değildir ve tüm devlet erkanları bu konuda sorumluluk taşımalıdır.

Ayetullah Hamanei bazı devretmeleri fesat karışan veya yanlış yapılan işler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bir yandan bazı gençler ülkede üretimi geliştirmek için çaba harcarken, öbür yandan bazıları üretimde sabotaj yapıyorlar. Bunlara müsaade etmemek gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üretime yardımcı olmak, yetkililerin görevi ve ülke sorunlarının çözüm anahtarı olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Eğer üretim gelişirse, ülkenin milli para biriminin değer kaybı, enflasyon, halkın alım gücünün azalması gibi sorunlar çözümlenir. Bu arada orantısız ithalatın da önüne geçmek şarttır.

Ayetullah Hamanei inkılaba bağlı güçleri takviye etmek de bir başka önemli nokta olduğunu vurguladı.

İslam nizam tüm halk kitlelerine hangi mezhebe veya etnik gruba mensup olursa olsun aynı gözle baktığını belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Biri ister Müslüman olsun, ister gayri Müslim olsun, ister İslami nizama bağlı olsun ister olmasın, hakları saklı tutulmalıdır. Özgürlük ve adalet tüm insanlar için eşit olmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konunun yanında ülkenin bağımsızlığına inanan ve inkılaba bağlı kalan güçlere destek vermenin de zururi olduğunu ve bazılarını radikal yaftası ile dışlamamak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Halkın geniş bir bölümünü kapsayan mümin ve inkılapçı güçler her yerde saldırılara karşı korunmalı ve hassas merkezlerde görev yapmalarına imkan sağlamalı. Zira bunlar 9 Dey 1388 veya 1396 olaylarında muazzam bir şekilde meydanlara çıkan ve düşmanları hüsrana uğratan güçlerdir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yetkililere bir kez daha inkılapçı güçlerden yararlanmalarını hatırlatarak şöyle ekledi:

Bendeniz geçmiş bir kaç dönemde Cumhurbaşkanı olan arkadaşlara işlerde ilerleme kaydetmek için inkılaba bağlı güçlerden yararlanmalarını tavsiye etmişimdir, zira bu güçler tehlike sırasında nizama yardım etmek için meydanlara ayak basın kesimdir.

Halkın birlik ve vahdetine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, inkılap güçlerinin vahdeti çok önemli olduğunu, görüş farklılıkları muhalefete ve karşı karşıya gelmelere sebebiyet vermemesi gerektiğini vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda sanal ortamda veya konuşmalarında insanların umutsuzluğuna yol açan kesimi eleştirerek şöyle dedi:

Halkı umutsuzluğa sürüklemekten kaçınmak en önemli işlerden sayılır. Zira umut olmazsa hiç bir büyük iş yapılamaz. Geleceğe umutla bakmak suni bir umut değil, bilakis ülkenin geleceği hakikaten aydın ve umut vericidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Bilgeler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti Meclisin bazı çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında bir rapor sundu.

Bilgeler Meclisi Başkan vekili Ayetullah Muvahhidi Kirmani de bir rapor sunarak bilgelerin zirve sırasında konuşmalarında dile getirdikleri önemli noktaları ve kaygıları beyan ederek şöyle dedi:

Bilgeler Meclisi üyeleri umut yaratmak, istikbar karşıtlığı ve Amerika ile her türlü müzakereyi reddetmek, ülkenin nakit sermayesini üretime doğru yönlendirmek, fesatla mücadelede yargıya destek vermek, hicap yasalarını tam olarak uygulamak, vergi sistemi, bankacılık sistemi ve özelleştirme yasasında yapısal sakıncaları gidermek ve anayasayı kollama ve koruma konseyinin parlamento seçimlerine aday olanların salahiyetini titizlikle irdelemek gibi konulara vurgu yaptılar.

700 /