İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

3 Erk, ilerlemeler hakkında rapor sunmalı

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Anayasa'nın 110. maddesinin 1. bendi uyarınca ve Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi ile istişarelerin ardından yasama düzeninin genel politikalarını 3 erke tebliğ ederek, 3 erki, girişimleri takvime bağlayıp, ilerlemeler hakkında rapor sunmakla görevlendirdi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından tebliğ edilen yasama düzeni genel politikalarında şu hususlar yer almakta:

1- Yasal tasarı ve tekliflerin hazırlanması ve onaylanmasında en esas yasama kaynağı olarak şeriat kurallarına uyulması

2- Ülkenin mevcut kural ve yasalarının şeriat kuralları ve İran Anayasası'na aykırı olup olmadığını incelemek ve Anayasa'nın 4. maddesinin temin edilmesi için gereken mekanizmanın oluşturulması.

3- Kuralların Anayasa'ya aykırı olmaması için uygun mekanizmanın belirlenmesi.

4- Anayasayı Koruma Konseyi ve Nizam Maslahatı Teşhis Konseyi'nin işbirliğiyle yasaların nizamın genel politikalarına aykırı olup olmadığına gözetim yapılması ve gereken yasaların onaylanması.

5- Yasa koyanların yetki alanının belirlenmesi.

5- Düzenlemeler konusunda meclisin yetki alanının belirlenmesi.

7-Ülkenin genel bütçesinin maddeleri ve yapısının onaylanmasında meclisin yetki alanının belirlenmesi.

8- Meclis ve hükümetin bakanların sayısı ve görev ve yetki alanları konusunda görevlerinin belirlenmesi, cumhurbaşkanının görevlerinin belirlenmesi.

9- Yasal tasarı ve tekliflere uyulması için mekanizma belirlenmesi ve yasama ilkelerine uyulması.

10- 6. Kalkınma Programı boyunca kapsamlı yasaların başlıklarının belirlenmesi ve mevcut yasalar için kimlik tanınması

11- Herhangi bir tasarı ve teklifin mecliste gündeme getirilebilirliğini önceden tespit etmek için meclis tarafından bir mekanizma belirlenmesi.

12- Meclis kararının Anayasayı Koruma Konseyi'nin görüşü ile çeliştiği durumlarda, Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi'ne göndermek için yüksek oranda yeter sayı belirlenmesi.

13- Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi'nde maslahat uyarınca kabul edilen kararların maslahatın geçerlilik süresi açısından gözden geçirilmesi.

14-  Yüksek konseyler gibi organların kuruluşuna ilişkin yasalarda, bu organların mevcut yasalarının gözden geçirilmesi, normal yasalarla onların kararlarının aykırı olmamasının temin edilmesi için gereken yasal ve etkin mekanizmaların öngörülmesinde üç erkin doğuştan gelen yetkisine riayet edilmesi.

15-Yasma önceliklerinin belirlenmesi.

16-Silahlı Kuvvetler için yasamada Başkumandan'ın tedbirlerine uyulması.

17-Yasalara uyma ve saygı gösterme  kültürünün yayılması ve kurumsallaştırılması ve onun kamu isteği haline getirilmesi.

700 /