İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Elit gençler İran’ın birer parçasıdır

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin genç yetenekleri ve elit gençleri ile görüşmesinde yaptığı konuşmada şöyle vurguladı: Elit gençler İran’ın birer parçasıdır. İlmi hareketinize çifte şevkle devam edin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü sabah saatlerinde ülkenin önde gelen iki bin kadar genç yeteneği ve elit kesimle görüşmesinde, dünyanın hızla ilerleyen dünyasında ülkenin bilimsel ilerlemelerine devam etmesi hayati ve zaruri önem arz eden bir durum olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei elit gençlerin dolu dolu coşkuları, takdire şayan hırsları ve özgüven duygularına işaret ederek şöyle dedi:

Her elit genç, aziz İran’ımızın bir parçasıdır. Seçkin gençlerin sorunlarını gidermek için hazırlanan seçkinlerin işleri stratejik belgesi tam ve ciddi bir şekilde uygulanmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede elit gençlerden 12 kadarının konuşmalarında beyan ettikleri ülkenin önemli meselelerini çok iyi ve olumlu değerlendirdi ve ilgili yetkililere elit gençlerin taleplerini ve önerilerini takip etmelerini tavsiye ederek şöyle dedi:

Ülkede başlayan bilimsel hareket sürekli olması gerekir; gerçi İran’ın nano teknoloji ve biyo teknoloji gibi bazı yeni bilim dallarında yüksek dereceleri yakalamaları çok onur vericidir, ama kesinlikle yeterli değildir ve bizleri tatmin etmemelidir, bilakis bilimsel ilerleme ivmeli bir şekilde devam etmesi gerekir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında bir gün önce Startupların düzenlediği fuarı gezdiğine işaret ederek uzman gençlerde saik, özgüven ve öz inanç duygularının hem sözde ve hem amelde varlığının ülkenin bilimsel hareketinin büyük bir coşku ile devam ettiğinin işareti olduğunu belirtti ve şöyle ekledi:

Bu gençler ülkenin 4 bin Startupından sadece 30 kadarındandı. Bu sayı belli ve kısıtlı sürede bir kaç kat olmalıdır.

Bu hedefe ulaşmak için Startupların yasal altyapıları oluşturulması ve yollarında var olan engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Biz sürekli iş ve çalışma ortamının ıslah olmalı ve örneğin bir haftada çıkarılabilecek izin belgesi altı ay sürmemesi ve yanlış paralel çalışmalar ve tekelcilik kaldırılması gerektiğini vurguladık.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha sonra elit gençlere bir kaç noktayı hatırlattı.

“Elitlerin işleri stratejik belgesinin ciddi bir şekilde uygulanması ve gerçekleşmesi” Ayetullah Hamanei’nin üzerinde durduğu ilk önemli noktaydı.

Ayetullah Hamanei bu belgenin uygulanması bilimsel ilerleme ve bilimsel ve teknolojik ürünleri ticarileştirme ve diğer meselelerin önündeki engelleri kaldırmakta etkili olacağını belirterek şöyle ekledi:

Elitler vakfı bu belge ile ilgilenmekle yükümlüdür ve kültürel inkılap yüksek konseyi de bu belgeyi güncelleştirerek, uygulanmasının takipçisi olmalıdır.

“Ülkenin bilimsel hareketini inkar eden kötü kalpli akımların menfi telkinlerinden etkilenmemek” İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin elit gençlere bir sonraki tavsiyesiydi.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Maalesef üniversitelerimizin içinde bulunan kötü kalpli bir akım, açık bir gerçek olan ülkenin bilimsel sıçramasını inkar ediyor ve hiç bir önemli bilimsel gelişme olmadığını telkin ederek insanları kuşkuya ve elit kesimi umutsuzluğa sürüklemek istiyor, ancak siz bu akıma karşı asla umutsuzluğa kapılmayın.

Ayetullah bu kötü kalpli akımın bir başka çirkin hareketini ülkenin yetenekli gençlerini yurt dışına yönlendirme şeklinde açıklayarak şöyle ekledi:

Elit genç İran’a aittir ve İran’ın bir parçasıdır, ama onlar bu gençleri soğutmak veya para veya başka şeylerle kandırmak istiyor. Sağlık ve Bilim bakanlıkları yetkilileri üniversiteleri bu akıma karşı korumakla yükümlüdür. Bu akımın telkinlerinin aksine ülkenin üst düzey yetkilileri sorunlardan ve olumsuz gelişmelerden de haberdardır, fakat kesinlikle ülkenin müspet bilimsel yönleri menfi yönlerine nazaran ağır basmaktadır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei genç yaşlı, kadın erken, her kesimi bilimsel alanlara ayak basmaya teşvik etmek hatta düşmanların takdirini toplayan İslam inkılabının büyük marifeti olduğunu belirterek ülkenin bazı bilimsel onurlarını şöyle açıkladı:

Bilimsel kapasiteleri çeşitli alanlarda kullanmak ülkede savunma gücünün geliştirilmesi, hastalıkların kontrol altına alınması, teknik ve mühendislik meselelerin çözümü, biyo teknoloji ve nano teknoloji ürünlerinin artması ve barışçıl nükleer teknolojiye hizmet etmiştir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Tüm bu açık kazanımlara rağmen bazıları ülkenin bilimsel hareketini tahrip ve inkar ediyor ve yapabilirse yolunda engel çıkarmaya çalışıyor. Gerçi bu engeller ortadan kaldırılmalıdır ve sorumluluğu da ilgili kurumların yetkililerine aittir, ama siz sevgili gençler bu sapkın harekete rağmen coşkulu yolunuza devam edin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei insani bilimlere önem vermek, başta elitler vakfı olmak üzere elit kesimle ilgilenen tüm kurumlarca yapılması gereken önemli bir iş olduğunu belirterek şöyle dedi:

İranlı genç elit mühendislik alanında dünya genelinde hareket ediyorsa ve çok komplike cihazların yapımında önemli işler yapıyorsa, kuşkusuz ekonomi, hukuk, işletme gibi alanlarda varlığı ve iktisadi sorunlara çözüm üretmesi ve sosyal sorunları halletmesi de mümkün olacaktır.

Bazı iktisadi sorunların yetersiz bilimsel araştırmalardan kaynaklandığını belirten Ayetullah Hamanei, elit gençlerin yardımı ile bu tür meselelere çok iyi çözümler üretilebileceğini kaydetti.

 

Ülkenin bilimsel haritası adındaki belgenin tam olarak uygulanmasına vurgu yapan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Elit gençliğin insani bilimler alanında varlığı ülkenin bilimsel gelişmesinin uygun biçimde gerçekleşmesine imkan sağlar ve bir bölümün çok güçlenmesi ve bir başka bölümün zayıf ve cansız kalmasını engeller.

Bilim ve doğru insan  severlik kültürünün birlikte olması insanlara ilim ve bilimden gerçek biçimde faydalanmasına vesile olacağını belirterek şöyle dedi:

Çok önemli ve faydalı olan nükleer bilim iktidar hırsı gibi yanlış bir kültürle beraber olunca, nükleer bomba üretimi ile sonuçlandı ve dünyaya ve beşeriyete karşı büyük tehdide dönüştü.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nın nükleer silahları şer’i hüküm gereği haram ilan ettiğini belirterek şöyle ekledi:

Biz bu yolda ilerleyebileceğimize rağmen İslam’ın hükmü gereği bu silahı şer’i haram ilan ettik, bu yüzden mutlaka haram olan bir silahı üretmek ve saklamak için hiç bir sebep yoktur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei elit kesimin dini ilkelere ve milli şerefe ciddi şekilde bağlı kalmaları bu kesimin olmazsa olmazı olduğunu belirterek şöyle dedi:

İranlı bilgin İslami ve İranlı kültürle birleşince, milletin hayatında stratejik unsura dönüşür ve ülkeye ruh ve güç kazandırır.

Bilimle doğru kültürün bir arada bulunma zaruretine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, şöyle devam etti:

Biz talebelikten ve öğrenmekten çekinmeyiz, ama üniversitelerimizin Amerikan üniversiteleri veya Batılı yanlış kültürü yeniden üreten üniversiteler olmasını da istemeyiz.

Kök hücre, nano teknoloji, biyo teknoloji ve nükleer teknoloji gibi alanlarda faaliyet yürüten kesimlerin İranlı ve İslami kültüre sahip olduklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamanei, bu alanlarda faaliyet yürüten elitler bilimsel işi bir nevi cihat gibi gördüklerini, bu anlayış tüm akademik çevrelere hakim olması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bizim şartlarımız başkalarının şartlarından farklıdır. Biz İranlı düşünmeli ve İranlı gibi yaşamalı ve bu uğurda İranlı İslami ilerleme modeli bize yardımcı olabilir.

Ayetullah Hamanei ayrıca Batılı üniversiteleri taklit etmek yenilikçiliği yok edeceğini belirterek, başkalarını taklit etmek hakiki bilimsel coşku ve şevki de yok ettiğini vurguladı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei elit gençlere hitaben tavsiyesinin bir başka bölümünde elit camiayı genel diplomasi alanında rol ifa etmeye davet etti.

Ayetullah Hamanei geçmiş asırlarda İran kültürünün hakim olduğu topraklarda büyük İranlı kültürün elitlerini bir araya getirmek, elit kesimin potansiyel kapasitesinin bir örneği olduğunu belirterek şöyle dedi:

Batı Asya, İslam dünyası, direniş ekseni ve hatta alemin başta ABD ve AB olmak üzere tüm ülkelerinden elit kesimi bir araya getirmek ve irtibat kurmak bir nevi pak ve şerefi bilimi ve doğru düşünceyi kurumsal hale getirebilir.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında İslam inkılabının dünyaya sunduğu üçüncü yolun tanıtılmasında az çalışıldığını belirterek şöyle ekledi:

Bizim yolumuz ne sosyalist ne de liberal demokrasi yoludur. Biz İslam bereketi ile milletlere üçüncü bir yol gösterdik ve bunu mantıklı sözümüz ve amelimizle daha da geliştirmeli ve beşeriyete faydalı olan bu yola gönülleri cezbetmeli ve milletleri Batı’nın sapkın kültüründen kurtarmalıyız.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei iki bin elit gence hitaben konuşmasının son bölümünde umuda vurgu yaparak şöyle dedi:

Elit gençler, hocaları ve bilim öncüleri ülkenin bilimsel ilerlemesi için oluşan umudu aksatmamalıdır. Gerçi ülkede çeşitli sorunlar vardır, ama bu sorunlar tek yanlı ele alınıp şikayetçi olunmamalı, zira bu durumda gençlerin yüreğinde yanan umut ışığı söner.

Ayetullah Hamanei büyük başarıları açıklamak, elit kesimin genç kuşağa karşı görevlerinden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

İranlının yeteneği inkılaptan sonra ortaya çıkmadı. Bu yetenek daimi ve Allah vergisidir, fakat inkılap bu yeteneklere meydan vererek durgunluktan çıkar ve ülkeyi bağımlı olmaktan kurtardı ve bağımsız hale getirdi.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin son kırk yılda bilimsel ilerlemeleri ile inkılaptan önce durumu ile karşılaştırılmasının sonucu hayret uyandırıcı bir durum olduğunu belirterek şöyle dedi.

Bu büyük hareket gerçi yolun başındadır, ancak ilahi inayet ve gençlerimizin çabaları ile doruk noktasına ulaşacaktır ve İranlı genç geleceğe bu açıdan bakmalıdır.

Ayetullah Hamanei takva ve maneviyat ve tevekkül etmeyi hakiki umut kaynağı olduğunu belirterek elit gençlere şöyle tavsiye etti:

Mümkün mertebe temiz kalplerinizi daha da temiz hale getirin ve söz ve amelde Allah’ı unutmayın, o zaman Allah da size sürekli ilerlemenize yardımcı olur.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bundan bir kaç yıl önceki sözlerine hatırlatarak şöyle dedi:

O zaman şöyle demiştik: öyle bir ilerlemeliyiz ki 50 yıl sonra bir elit veya dünyada herkes yeni bilimleri öğrenmek isterse Farsça öğrenmek zorunda kalsın ve bu hedefe ulaşmak, İranlı gençlerin zeka ve yetenek ve çabaları sayesinde mümkündür.

 

Görüşmenin başında Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari sunduğu raporda elit gençlerin milli vakfının ülkenin iç imkanlarla bilimsel gelişmelerine sağladığı katkıya işaret ederek şöyle dedi:

Bize göre elit, ülkesine katma değer sağlayan ve istihdam alanı açan ve vakfın destekleri ile çalışan ve yenilik getiren kişidir.

Settari ayrıca elit gençlerin milli vakfının şehit Ahmedi Roşen ve diğer şehitlerin adına düzenlenen ödül törenlerine işaret ederek, bilim temelli ekonomi, petrol ekonomisi ve bağımlı ekonominin karşı noktası olduğunu ve bu ekonomide insan gücü kalitesi ve özel sektörü yatırıma çağırmak temel ilkeler olduğunu vurguladı.

 

Görüşmenin başında ayrıca genç araştırmacılardan 12 kişi görüşlerini beyan ettiler.

Baylar:

 • Seyyid Ali Musevi, tıp mühendisliği hocası,
 • Yusuf Kasımi, hukuk doktoru ve hukuk hizmetleri startupının kurucusu,
 • Muhammed Fedai, kamu işletme öğrencisi,
 • İrfan Salevati, olimpiyat yarışmaları altın madalya sahibi ve matematik hocası,
 • Muctaba Mahsuli, üniversite hocası,
 • Hasan Ensarifar, IT uzmanı,
 • Ali Kazımi Tebrizi, doktora öğrencisi,
 • Resul Recai, doktora öğrencisi,
 • Ümit Hatemi, doktora öğrencisi,
 • Hüseyin Ali Ahlaki, doktor

Bayanlar:

 • İlahe Şakiri, doktora öğrencisi,
 • Seyyide Sıddika Medeni, tıp uzmanı,

 

Elit gençlerin  üzerinde durdukları başlıklar ise şöyle:

 • Toplumda yenilikçi girişimlere bakışın düzeltilmesi,
 • Elit kesimin elini ayağını bağlayan kuralların kaldırılması ve elit gençlere uygulamalı araştırmalarda destek verilmesi,
 • Temel bilimlerin üzerine yatırım zarureti,
 • Sanal ortamda muhteva üretme kıtlığına galip gelmek üzere internette TV kanalı açılması,
 • Ülkenin çalışma ortamında zor şartların eleştirilmesi,
 • Seçkin öğrencilerin okuduğu okullarla ilgilenilmesi,
 • İnternette işlere destek verilmesi ve bu faaliyetlerin zevke göre engellenmemesi,
 • Ülkenin bürokrasi sisteminde reform,
 • Bilimsel olimpiyatlar gibi okul dışı aktivitelere vurgu yapılması,
 • Üniversitelerin ve bilimsel merkezlerin bütçelerinde öğrenci – hoca endeksinden ülkenin sorunlarını çözme endeksine göre kriterlerin değiştirilmesi,
 • Başta araştırma eksenli eğitim olmak üzere yeni eğitim sistemlerine yönelmek ve iş yaratmaya ve sosyal refahın artmasına öncelik vermek.

 

Görüşmenin sonunda İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei imametinde öğle ve ikindi namazı kılındı.

 

700 /