İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yeni Fetvalar (Ocak Ayı)

 
Kadının Namahremin Olduğu Yerde Abdest Alması
Soru 1: Bazı kadınlar havuzların başında ve namahremlerin görebileceği yerde abdest alıyorlar. Kadının namahremin olduğu veya görebildiği yerlerde abdest almasının hükmü nedir?
Cevap: Kadın, namahremin olmadığı ve (kadının namahremden örtmesi gereken yerleri) görmeyeceği yerde abdest almalıdır. Eğer buna riayet etmez ve namahrem onu görürse, her ne kadar abdesti sahih olsa da günah işlemiştir.
 
Abdest Alırken Abdest Azalarında Güneş Kreminin Olması
Soru 2: Abdest esnasında, abdest azalarında güneş kremi olduğu halde abdest almanın sakıncası var mıdır?
Cevap: Eğer cilt kremi emmişse ve cildin üzerinde suyun abdest azalarına ulaşmasını engelleyecek bir engel kalmamışsa, sakıncası yoktur.
 
Cami İçin Vakfedilen Yer
Soru 3: Bir yerin camiye vakfedilmesi için özel bir akid mi okunmalıdır?
Cevap: Bir yerin cami için vakfedilmesinde özel sözlü bir akid okunması şart değildir, çünkü bunun akidsiz (muatat) olarak da gerçekleşmesi mümkündür; yani eğer yer cami niyetiyle teslim edilirse ve cami binasının inşasından önce veya sonra, o mekânda cami niyetiyle namaz kılınırsa, vakıf gerçekleşmiş olur ve vakıfın değiştirilmesi veya dönüştürülmesi caiz değildir.
 
Camide İhtilam Olmak
Soru 4: Camide (mescitte) uyuyan bir kimsenin ihtilam (cünüp) olması durumunda vazifesi nedir?
Cevap: Uyandıktan sonra hemen mescitten çıkmalıdır.
 
Başkalarının Yerine Ziyaret Namazı Kılma
Soru 5: Yaşayan veya vefat etmiş kimseler tarafından ziyaret namazı kılıp sevaplarını onlara hediye edebilir miyiz?
Cevap: Yaşayan ve vefat etmiş kimselerden niyabet masum imamların (a.s) türbeleri ziyaret edilebilir ve onlardan niyabet ziyaret namazı da kılınabilir. Aynı şekilde ziyaret ve ziyaret namazından sonra sevabı başkalarına da hediye edilebilir.
 
Çocuğun Gelirinin Humusu
Soru 6: Bir baba evladına bir meblağ para bağışlamış ve bunu da çocuğu tarafından bankaya yatırmıştır. Acaba bu paranın üzerine gelen karın, humusu verilmeli midir? Eğer humusu verilmesi farzsa, baba mı bu paranın humusunu vermelidir?
Cevap: Babanın bir vazifesi yoktur, farz ihtiyat gereği çocuk buluğ yaşına erdikten sonra buluğdan önce elde ettiği karların buluğ yaşına kadar baki kalanının humusunu vermelidir.
 
Bayanların Sosyal Aktiviteleri
Soru 7: Kadınların kültürel ve dini alanlardaki sosyal aktivitelerdeki çalışmalarının hükmü nedir?
Cevap: Kadınların sosyal çalışmalarda bulunmaları eğer şer’i kanun ve kurallar çerçevesinde olursa ve harama duçar olma veya bulaşma korkusu taşımazsa, haddizatında bir sakıncası yoktur. Ancak her halükârda evden çıkması eşinin izniyle olmalıdır.
 
Ağız İçinin Necis Olması
Soru 8: Eğer ağız içi diş çekilmesinden dolayı necis olursa, ağız içini temizlemek gerekir mi?
Cevap: Genel olarak, ağız içindeki necasetin kendisinin bertaraf edilmesiyle (her ne kadar ağız suyuna karışmayla olsa da) ağız pak olur ve suyla yıkanmasına gerek yoktur.
 
Tırnak ve Deri Altında Toplanan Kan
Soru 9: Darbeden dolayı tırnak ve deri altında toplanan kan necis midir?
Cevap: Eğer kendisine kan denmeyecek şekilde olursa, paktır ve eğer kan denilecek şekildeyse, suyun ona ulaşabilmesi durumunda abdest ve gusül için -eğer meşakkati olmazsa- kanı çıkarmalıdır ve meşakkati olması durumunda onun etrafını necasetin çoğalmayacağı şekilde yıkamalıdır ve onun üzerine bir bez ya da benzeri bir şey koyarak abdest ve ya gusül niyetiyle ıslak el çekmelidir.
 
Hayvanların Deri ve Diğer Kısımlarının Paklığında Şüphe
Soru 10: İthal edilen ve şer’i hükümlere göre kesilip kesilmediğinde şüphe edilen hayvanlarının derileri necis midir?
Cevap: Eğer hayvanın şer’i hükümlere göre kesildiğini bilir ya da ihtimal verirse, paktır, aksi takdirde necis hükmündedir.
 
700 /