İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

kim İran’ı ve güvenliğini seviyorsa seçimlere katılmalı

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei binlerce vatandaşla görüşmesinde, "kim İran’ı ve güvenliğini seviyorsa seçimlere katılmalı", dedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü kendisini ziyarete gelen binlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada, 22 Behmen zafer yürüyüşü ve İslami Şura Meclisi seçimleri İran milletinin önünde iki büyük sınav olduğunu belirterek, meclise girecek adayların özelliklerini anlattı.

Ayetullah Hamanei halkın gelecek seçimlere katılması iç ve dış meselelerin çözümünde etkili olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Kim vatanını ve onurunu seviyorsa ve sorunların çözümünü istiyorsa, seçim sandıklarının başına gelerek oyunu kullanması ve bir kez daha İran milletinin milli azim ve iktidarını gözler önüne sermesi gerekir.

Ayetullah Hamanei ayrıca Amerika’nın Yüzyılın Anlaşması adı altında ortaya attığı planı ahmakça ve düşmanlık temelinde hazırlanan ve uygulanmadan hezimete uğrayan bir plan olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu planla mücadele yolu Filistin milleti ve Filistinli direniş gruplarının direnişi ve İslam dünyasının onlara destek vermesi ve Filistin meselesinin esas ilacı da yapılacak bir referandumda tüm asil Filistinlilerin gözetlediği bir nizamın işbaşına gelmesidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran İslam inkılabının zafere ulaştığı on günlük sürecin yıldönümü Şafak’ta On Gün de milli azim ve iktidarı sergilemek üzere emsalsiz günler olduğunu belirterek şöyle dedi:

İran milleti bu on günde dünyanın eşsiz lideri olan İmam Humeyni -ks- liderliğinde ve kesin azim ve kararlılıkla bir kaç bin yıllık istibdat, zulüm, fesat, ecnebi sultası ve halkın ezilmesinin çürük ve fasık binasını devirmeyi ve yerine halkçı temelde yeni bir bina inşa etmeyi başardı.

İran’da İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra düzenlenen çeşitli seçimlerin İslami nizamın halkın oylarına dayandığını ortaya koyduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Kuşkusuz İslami nizam halkçı olmanın yanında dini bir nizamdır ve buna göre İran’da demokrasi aslında İslami demokrasidir.

Ayetullah Hamanei şehit General Kasım Süleymani, kutsal savaş yıllarının şehitleri, kutsal mekanları savunan şehitler ve şehit ailelerinin direnişi dini nizamın tesirlerinin sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Şehit General Kasım Süleymani’nin en bariz özelliklerinden biri iman ve yükümlülük duygusuydu. Gerçekte ne zaman iman salih amel ve cihatçı ruhla birleşirse şehit General Süleymani gibi bir şahsiyet ortaya çıkar, öyle ki hatta düşmanlar bile onun kişilik özelliklerini takdir etmek zorunda kalır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşü önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini hatırlatarak şöyle ekledi:

İran milleti son kırk yılda kar kış demeden 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşlerine katılarak muazzam birlikteliğini tüm dünyaya göstermiştir ve ben İran milletine teşekkür ediyorum.

Ayetullah Hamanei bu yıl 22 Behmen zafer yıldönümü yürüyüşü şehit General Süleymani’nin şehadetinin kırkıncı gününe denk gelmesi halk için ayrı bir saik sayıldığını belirterek, İran milleti bu yılki yürüyüşe muazzam bir şekilde katılarak düşman politikalarına daha ezici bir darbe indireceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde önümüzdeki günlerde düzenlenecek İslami Şura Meclisi seçimlerine işaretle seçimleri ülkemiz ve milletimiz için büyük bir fırsat ve düşmanlar için büyük bir tehdit olduğunu şöyle devam etti:

Seçimlerin coşkulu bir şekilde gerçekleşmesi ve tüm vatandaşların seçim sandıklarına gitmesi ülkenin güvenliğini garanti eder, zira düşmanlar halkın nizama verdiği destekten askeri imkanlarından daha çok korkuyor.

Ayetullah Hamanei seçimleri milli azamet, iktidar ve basiretin aynısı niteleyerek şöyle ekledi:

Ülkede bazı sorunlar ve sıkıntılar vardır, ki bazıları yaptırımlardan ve bazıları da müsamahakarlıktan kaynaklanır, ancak tüm bu sorunlara rağmen halk, seçimlerde nizamın onuru ve ülkenin güvenliği söz konusu olduğundan sandık başına gidecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei seçimlerin uluslararası sorunların çözümünde de etkili olduğunu belirterek şöyle dedi:

Uluslararası gözlemcilerin her ülkenin hakkında bulundukları yargıda, halkın seçimlere katılım oranı ve parlamento gibi kurumların nasıl şekillendiği ve yetkililerin nasıl seçildiği gibi kriterler etkilidir. Dolaysıyla halkın meclis seçimlerine yoğun bir şekilde katılması kesinlikle zaruridir.

Ayetullah Hamanei cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri yeni düşüncelerin ve yeni çözümlerin ülkenin karar mekanizmalarına ve karar alma sürecine girmesi bakımından bir fırsat olduğunu belirterek, özellikle halk şayeste adayları seçtiklerinde ülke sorunlarının çözüm sürecinde yeni yollar ve yeni çareler ortaya çıktığını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei seçimleri genel bir açıdan ülkenin en temel meselesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Ekonomi, kültür, bilimsel ilerleme ve benzeri konular elbette çok önemlidir, ancak tüm bu meselelerin temeli seçimlerdir. Zira genel seçimler güçlü ve doğru gerçekleştiği takdirde tüm meseleler yavaş yavaş çözümlenir.

Seçimlerle ilgili bazı polemiklerin yaşanmasını eleştiren ve talihsizlik niteleyen Ayetullah Hamanei, seçimler ancak polemiklerden ve gereksiz tartışmalardan ve umutsuzluğa yol açan sözlerden uzak olunca etkili olacağını kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran düşmanlarının daimi çabaları seçimleri şaibeli göstermeye çalışmaları doğal bir mesele olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazı hain ecnebi medya organları İran milletinin milyonluk katılımını bir kaç bin ve bir kaç kişinin caddelerde çıkardığı olayları İran milleti olarak yansıttıkları zaman halk doğal olarak söz konusu medya organlarına güvenmez, ancak bunun için yerli medya onlara propaganda malzemesi vermemeleri gerekir. Ellerinde tribünleri olanlar veya mevkileri itibarı ile medyada ve sanal ortamda konuşabilenler düşmanlara onların sözünü abartarak halkı seçimlerden soğutacak malzeme vermemeleri gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran’da seçimleri dünyanın en sağlıklı seçimleri olduğunu belirterek bu bağlamda polemik yapanlara hitaben de şöyle dedi:

Eğer sizler yalanla bu seçimlerin sonucu önceden belirlendiğini, ya da bu seçim değil, atama olduğunu söylerseniz, halk bu seçimlerden soğur.

Ayetullah Hamanei bu seçimlerle bir yerlere varan, fakat şimdi seçimleri sorgulayan bazılarının sözlerinden hayrete düştüğünü belirterek şöyle ekledi:

Nasıl oluyor da seçimler sizin lehinize olunca doğru ve haklı, ama sizin lehinize olmayınca hileli oluyormuş? Parlamento seçimlerinde defalarca bazıları şike var veya sorunlu diye mektup yazdı. Bendeniz de bazı heyetleri belirledim ve onlar da titizlikle araştırdı ve bu iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Düşmandan her şey beklenir, ancak falanca yazar, sanal ortamda faaliyet yürüten falanca kişi, milletvekili veya devlet erkanlarında önemli mevkii olan falanca yetkili söylediklerine dikkat etmeli; yani bir yandan halka seçimlere katılın derken, aynı zamanda yanlışlıkla halkı seçimlerden soğutacak sözler etmeyelim.

Ayetullah Hamanei anayasayı kollama ve koruma konseyine saldırıları da en yanlış işlerden sayarak şöyle dedi:

Anayasayı kollama ve konseyi altı adil fakih ve meclisin seçtiği altı seçkin hukukçudan oluşan ve anayasada belli şanı olan ve güvenilir bir kurumdur. İnsan nasıl sırf garez yüzünden bu kurumu suçlayabilir?

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei geçenlerde kıldırdığı Cuma namazı hutbelerinde İran’ın acımasız düşmanlara karşı güçlenme zaruretine yaptığı vurguyu hatırlatarak şöyle dedi:

Güçlü meclis, İran’ın güçlenme bileşenlerinden biridir ve güçlü meclis de ancak İran milletinin yüksek oranda oyları ile kurulabilir.

Ayetullah Hamanei halkın genellikle geçim konusunda haklı şikayetleri bazı yasalar ve bazı yetkililerin uygulamaları ile ilgili olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Halkın şikayetleri seçimlerin aslı ile ilgili değil, bu şikayetler başkaları ile ilgilidir. Millet tüm ülkeye ve millete ait olan güçlü meclisin kıymetini bilmektedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tüm vatandaşları seçimlere katılmaya davet ederek şöyle dedi:

Belki biri benden hoşlanmayabilir, ancak eğer İran'ı seviyorsa seçim sandıklarının başına gelmelidir. Dolaysıyla kim İran’ı ve ülkenin güvenliğini seviyorsa, sorunlarının çözümlenmesini istiyorsa, seçimlere katılmalıdır. Mümin ve inkılapçı insanlar büyük bir saikle bu seçimlere katılacaktır, ancak dini ve inkılapçı saiki olmayan fakat vatanını seven insanlar da seçim sandıklarının başına gelmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında seçilecek milletvekillerini doğru seçme kriterleri ve seçilin kişinin taşıdığı özelliklere işaret ederek şöyle dedi:

Meclis için mümin, inkılapçı, cesur, cihatçı ruhu olan, etkili ve kelimenin tam anlamıyla adalet taraftarı olan insanları seçmeliyiz.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Falanca yabancı gücün aleyhine söz etmekten korkan biri, izzetli, muktedir ve cesur İran milletinin vekili olmaya layık olamaz.

İslami Şura Meclisi’nin General Süleymani’nin şehadetinden sonra ABD karşıtı iyi ve cesur kararnamesini takdir eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ülkemizde iktisadi, hukuki ve siyasi adaletin bayrağını dik tutabilecek milletvekillerini seçmeliyiz. Vatandaşlar bu tür insanları bu tür özellikleri ile tanımalı ve onlara oy vermeli; ama eğer kendileri bu tanıma varamıyorsa, basiretli ve güvendikleri insanlardan istişare almaları gerekir. Bu yüzden biz kimseyi tanımıyoruz diyerek oy vermeyeceğiz dememeli. Herkes Allah tealaya tevekkül ederek sandık başına gitmeli ve oy vermeli.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de Amerikalı zorbaların  Yüzyılın Anlaşması adlı bir planı açıkladıklarına değinerek şöyle dedi:

Amerikalılar bu plana büyük ad koyarak Filistin milleti aleyhine hazırladıkları planları başarılı olacağını zannediyor, oysa onların bu planı ahmakça ve düşmanca bir plandır ve henüz başlamadan onların zararına olmuştur.

Ayetullah Hamanei Amerikan patentli bu plan ABD Başkanı Trump’ın ölümünden önce öldüğünü vurgulayarak şöyle ekledi:

Bu plan kesinlikle sonuca ulaşamaz ve bu yüzden bunca gel git ve bunca masraf ve etrafında gürültü koparmak ve görücüye çıkarmak gibi işler ahmakça işlerdir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Yüzyılın Anlaşması adlı şom plan Amerikalıların sahtekarlığının açık işareti olduğunu belirterek şöyle dedi:

Amerikalılar siyonistlerle onlara ait olmayan bir konu üzerine alış veriş yaptılar. Filistin Filistinlilere aittir ve onlar bu konuda karar karar verir. Siz kim oluyorsunuz da başkasının toprağı, ev ve yurdu hakkında karar veriyorsunuz? Bu sizin habisliğinizi, sahtekarlığınızı ve kötü zatınızı ortaya koyuyor.

Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin bu son kumpası kendi zararları ve Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesine yol açtığını belirterek şöyle dedi:

Kendi milletleri gözünde hiç bir değeri ve onuru olmayan bir kaç Arap hain liderin alkış tutması hiç önemi yoktur ve küresel istikbabrın Filistin meselesini unutturma politikasının aksine bu hareket Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır, nitekim şimdi bütün her yerle Filistin’in adı ve mazlumiyeti konuşuluyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei müstekbirlerin bu planı silah ve para gücüne dayanarak ilerletmek istediğine işaretle tek çarenin cesurca direniş olduğunu belirterek şöyle vurguladı:

Filistin milleti, Filistinli direniş gruplar fedakarca cihat ederek alanı ABD ve siyonist düşmana daraltmalı ve İslam dünyası da bir bütün olarak bu cesurca direnişe destek vermelidir. Biz Filistinli direniş grupları direnişe devam edeceğine inanıyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti de Filistinli gruplara destek vermeyi bir görev biliyor. Dolaysıyla İran elinden geldiğince ve mümkün mertebe onlara destek verecektir ve bu destek İslami nizam ve İran milletinin talebidir.

Ayetullah Hamanei Filistin krizinin tek çözüm yolu, İran İslam Cumhuriyeti’nin uluslararası kurum ve kuruluşlarda gündeme getirdiği asil Filistinlilerin arasında referandum olduğunu belirterek, ister Müslüman, ister Hristiyan ve ister Yahudi olsun, tüm asil Filistinlilerin düzenlenecek bir referandumda Filistin’in geleceği ve Netahyahu ve onun gibilerin hakkında görüşlerini ortaya koymaları ve karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

 

 

700 /