İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Öğretmenin işi yüce değerler için yetenekleri geliştirmektir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei yayınladığı bir mesajda öğretmenler günü dolayısıyla okullar, üniversteler ve dini ilimler merkezlerinde faaliyet yürtüten öğretmenleri kutlarken, öğretmenlerin büyük işinin ve cihadının adil ve ülkücü bir dini toplumun oluşturulması doğrultusunda çocuklar ve ergenlerin yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde eğitim vermek olduğunu kaydederek şöyle buyurdu: Bu yolda yetiştirilen genç nesil hiçbir değerli fenomenin ona eşdeğer olamayacağı bir servet sayılmaktadır.

İslam İnkılabı Rehberi’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

Yüce Allah’ın adıyla

Öğretmenler günü dolayısıyla okullar, üniversiteler ve dini ilimler merkezlerinde çocuklar ve gençleri fikri ve bilimsel açıdan eğiten aziz öğretmenleri tebrik ediyorum.

"Öğretmenliğin peygamberlerin mesleği olduğunu anlatan İmam Humeyni’nin (ra) görüşü bir slogandan ibaret değildir ve aslında Kur’an-ı Kerim’in sözüdür ki şöyle buyurmuştur:

ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحمکة...

'Tezkiye', 'öğretme', 'kitap' ve 'ilahi hikmet' İslam ile tüm peygamberlerin davetinde 4 anahtar kelime olmuştur. Dieğr anahtar kelime ise adalete davettir. Peygamberler okulunda, insan kuşakları kitaplar ve hikmet ile eğitilir. Daha sonra adalete dayanan hayatı inşa ederler ve böylece insan toplulukları insanın yaratılış amacına yaklaşırlar.

İslami düzen, adil ve idealist bir dini toplum kurmak amacıyla ortaya çıktı ve doğal olarak ülkedeki eğitim sisteminin İslami düzenin genel hedefi dışında bir amacı olamaz.

İslam ülkesindeki çocuklar, ergenler ve gençler ulusal değerler olarak bilinen İslami ve devrimci değerler için kendi potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi öğreniyorlar. Bu hayati eğitim ve gerçekleştirilmesini sağlayan mekanizma, öğretmenlerin üstlendiği büyük bir görevdir.

Bu yönde yetiştirilen genç nesil değer biçilmez bir zenginliktir; o kadar ki hiçbir değer ona eşit değildir. Bu değerli zenginlik, okullarda, üniversitelerde ve dini medreselerdeki öğretmenlerin çalışmasının ürünüdür."

Seyyid Ali Hamanei

12 Ordibeheşt 1399

 

 

 

700 /