İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Batı korona virüs meydanında başarısız oldu

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei telekonferans aracılığı ile korona virüsle milli mücadele merkezinin Pazar günü düzenlediği oturumda yaptığı konuşmada, Batı dünyasının korona virüs salgını ile mücadelede yönetme yeteneği, sosyal ve ahlaki felsefesi gibi üç önemli alanda başarısız olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eyalet valileri ve korona virüsle milli mücadele merkezi ve bu merkezin eyaletlerde kurulan temsilciliklerinin üyelerinin katıldığı oturumda yaptığı konuşmada, yetkililerin ve vatandaşların korona virüs salgını ile mücadelede sergilediği başarıyı cihatçı hareket ve büyük onur niteleyerek bu büyük ve milli emek ve fedakarlığın kayda alınması, yeniden okunması ve sanat boyutunda rivayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Ayetullah Hamanei, aziz İran milleti sabırlı davranışları ile bu alanda hakikaten iyi parladığını ve İran – İslam kültürünün azametini gözler önüne serdiklerini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei oturumun başında sunulan iyi ve aydınlatıcı raporları takdir ederek yetkililerin ve özellikle korona virüs salgını ile mücadele edenlerin gece gündüz demeden sarf ettikleri çabalarından ötürü teşekkür etti ve bu alanda İran milleti ve yetkililerine büyük başarı nasip eden Allah’a hamd ederek şükranlarını sundu.

Korona virüs salgını sırasında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve vefat edenlere ilahi rahmet ve bu hastalıktan etkilenenlere ve tüm hastalara acil şifa diledi.

Ayetullah Hamanei ayrıca bu cihatçı harekette şehit düşenlere de Allah’tan rahmet ve yüksek dereceler niyaz etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında son aylarda İran milleti ve yetkililerin çeşitli alanlarda başarılarına işaretle şöyle dedi:

Çeşitli tedavi zeminleri, türlü tıbbi hizmetler, önleyici tedbirler, korona virüs taraması, çevre ve kamu alanlarının sağlıklı hale getirilmesi gibi alanlarda hakikaten büyük ve takdire şayan işler yapıldı.

Ayetullah Hamanei korona virüs salgını ile mücadelede sunulan hizmetler ve milletin, gönüllü seferberlerin, silahlı kuvvetleri ve tüm kurumların meydana gelmesi muhteşem ve iman gücüne dayalı bir hareket olduğunu belirterek, bu muazzam hareket ve halkın gönül birlikteliği ilahi irade ve yardım eli olmadan mümkün olmazdı, dedi.

Zorlu ve tehlikeli işlerde gönüllü seferberlerin varlığı, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin onurlu hareketini beyan ederken işaret ettiği bir başka konuydu.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Biz defalarca hemşirelere, hekimlere, sağlık personeline teşekkür ettik ve etmemiz de gerekiyordu; ancak bu kesimin yanında bir de gençlerden, gönüllü seferberlerden ve talebelerden de teşekkür etmek gerekir. Bunlar vefat edenlerin gusül, kefenlemek ve defnetmek gibi zorlu ve tehlikeli görevleri üstlendiler.

Ayetullah Hamanei ülkenin bilim ve araştırma çevreleri, akademisyenler ve bazı bilim temelli firmaların bu ölümcül virüsün davranışlarını tespit etmek ve korona virüsle mücadele için aşısını üretmek gibi alanlara girmeleri de İran milletinin onur duyduğu bir başka boyut olduğunu belirterek, İranlı genç bilim adamları bir an önce bu alanda da büyük başarılara imza atmalarını ve bir kez daha tüm dünyaya İranlıların yeteneğini göstermelerini diledi.

Korona virüs salgını ile milli mücadele merkezi ve Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını ve krizi yönetmelerini de takdire şayan bulan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu tür milli onurlar kayda geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei milletin katıldığı bu büyük tatbikat İslami ve inkılapçı kültürün sergilendiği bir alan olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Bu hareket bir kez daha ve birçok alanda ülke genelinde kutsal savunma yıllarında sunulan hizmetlerin ve desteklerin hoş kokusunu yaydı.

Ayetullah Hamanei ciddi bir talebi gündeme getirerek, sanatçılarımızdan şehit Avini gibi yazıları ve sanatsal çalışmalarında olduğu gibi şu büyük cihadın detaylarını en güzel biçimde rivayet etmelerini ve tarihte kalıcı yapmalarını istedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin korona virüs salgınına karşı sabırlı duruşunu takdir ederek şöyle ekledi:

Bu tür hadiseler genellikle temel ihtiyaçların konusunda bazı kaygılara yol açabilir, nitekim bunun örneklerini bazı ülkelerde mağazalara yapılan saldırılarda gördük. Ancak bu tür anormal davranışlar İran’da mutlaka yaşanmadı ve vatandaşlar bu alanda sergiledikleri sabırla hakikaten iyi not aldı.

Ayetullah Hamanei son ayları vatandaşların evde kalmalarının bir boyutu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu dönemde İranlı İslami kültürde ailenin rolü ve konumu daha da belirgin hale geldi; oysa aile ocağının doğru düzgün temeli bulunmayan ülkelerde evde kalma dönemi bu şekilde tahammül edilebilecek bir durum değildir. Bu bağlamda ailenin kadınının sarf ettiği emek özel olarak ele alınmalıdır. İranlı kadınlar büyük bir sabırla evlerini ve ailelerini yönetmeyi başardı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde Batı dünyasının korona virüs salgını ile mücadelede sınıfta kaldığına işaretle şu değerlendirmede bulundu:

Batı ve Batı yandaşları bu başarısızlığı görmezden gelmek istiyor; ancak bu acizliğin boyutları irdelenerek açıklanmalı, zira milletlerin önemli kararlar vermeleri bu tür konuları bilmelerine bağlıdır.

Korona virüs salgını Amerika ve Avrupa’da başka bölgelere nazaran daha geç başladığını ve bu yüzden hazırlanmaya yeterli zamanları bulunduğunu belirten Ayetullah Hamanei, buna rağmen Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri salgının doğurduğu işsizlik gibi sıkıntılara karşı aciz oldukları anlaşıldığını, nitekim Amerika ve Avrupa’da korona virüs yüzünden ölenlerin sayısı yüksek olması da bu mücadelede sınıfta kaldıklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Batı’nın sosyal felsefesi de korona virüs salgını ile mücadelede başarısız olduğunu belirterek şöyle dedi:

Batı dünyası maddiyata dayalı bir toplumdur ve bu yüzden korona virüs salgını sırasında yoksullar, hasta ve yaşlı insanlar umursanmayarak ölüme terk edildiler, zira bu kesimler para kazanma ve servet biriktirme gücünden yoksundur ve bu yüzden birçokları huzurevlerinde hayatını kaybetti, ki bu da Batı’nın sosyal felsefesinin iflas ettiğini gün yüzüne çıkardı.

Genel ahlak alanında da hezimete uğramak, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Batılıların acizliğinin boyutlarını irdelerken üzerinde durduğu bir başka noktaydı.

Ayetullah Hamanei Batılı ülkelerde insanların mağazalara saldırması ve diğer bazı sıkıntıların yaşanmasına işaretle şöyle ekledi:

Batılılar onca iddialarına rağmen bu alanda da başarısız oldular. Bu gerçekleri kamuoyuna açıklamak gerekir.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonlarına doğru iki önemli nokta olan “sağlık ağını önemsemek” ve “camilerin ve dua edilen mekanların açık veya kapalı olmasını titizlikle irdelemek” meselelerine temas ederek birinci nokta hakkında şöyle dedi:

Sağlık ağı çok önemlidir ve eğer tahmin edilen ve sürekli dile getirilen virüsün yeniden hortlamaları doğru ise bu ağ virüs salgını ile etkili mücadelede çok yardımcı olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda camilerde ve kutsal mekanlarda dua, namaz  ve ibadetle ilgili cevap bekleyen bir soruya temas ederek şöyle dedi:

Bendeniz bu konuda hiç bir öneride bulunmuyorum ve tamamen korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin görüşüne ve uzman tespitlerine uyarım. Ancak unutmamak gerekir ki ibadet ve tevessül, özellikle mübarek Ramazan ayında ve Kadir gecelerinde halkın temel ve kesin ihtiyaçlarından biridir; nitekim insanlar önemli gelişmelerde Allah teala ile daha fazla irtibat kurmak ister. Bence bu alanda sert tedbirler uygulansa bile mümin ve cami müdavimi olan insanlar herkesten daha ziyade bu tedbirlere uyar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konu hakkında değerlendirmesini şöyle noktaladı:

Biraz önce de söylediğim gibi bendeniz korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin uzman görüşünü geçerli biliyorum; ancak bu konunun incelenmesini dua ve tevessülün hakikatini ve zaruretini idrak eden bilir kişilere emanet etmek gerekir; işte o zaman onlar hangi kararı alırsa alsan bendeniz ve tüm vatandaşlar bu kararlara uyarız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı ve korona virüs salgını ile mücadele merkezi üyelerine teşekkür ederek şöyle dedi:

Allah teala bu işi en iyi şekilde sonuçlandırmanız ve İran milletinin onurlarına unutulmaz bir sayfayı eklemeniz ve bu gelişmeden kaynaklanan mali sorun gibi çeşitli sorunları da gerekli tedbirlerinizle halletmeniz için yardımcınız olsun.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgını ile milli mücadele merkezi ve sekiz komisyonunun 80 günlük çalışmaları hakkında bir rapor sundu. Ruhani başta sağlık personeli olmak üzere korona virüs salgını ile mücadelede yer alan silahlı kuvvetlere ve gönüllü seferberlere ve halka sarf ettikleri emeklerden ve sergiledikleri sabırdan dolayı teşekkür ederek şöyle dedi:

Korona virüs salgını ile mücadelede gayet hesaplı ve tedbirli hareket ettik ve Batılı ülkelerin aksine vatandaşların can havliyle ekmek derdine düşmesine müsaade etmedik, nitekim bu yüzden ülkenin korona virüs meselesiyle ilgili verileri kabul edilebilir düzeydedir.

Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti korona virüs salgını ile mücadelede birçok ülkeye nazaran daha başarılı olduğunu ve bu sınavdan başı dik çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin gelecek hafta okulların açılması yönünde aldığı karara işaretle, öğrenciler için derslere devam etme zorunluluğu getirmediklerini ve sadece derslerle ilgili sorularının cevabını almak üzere okullara başvurabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin korona virüs salgını ile mücadele için gerekli olan mali kaynağın karşılanması yönünde milli kalkınma fonundan bir milyar avro yardım alınmasını onaylamasından ötürü teşekkür ederek şöyle ekledi:

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Adalet hisse senetlerinin serbest bırakılmasını onaylaması da bu hassas günlerde özellikle zayıf kesimlere yardım bağlamında önemli bir hareketti. Şimdi bu kararın tam olarak uygulanması için gereken zemin hazırlanıyor.

Oturumda Sağlık Bakanı Said Nemeki de Çin’in Wuhan kentinde korona virüs salgını ilan edilir edilmez bakanlığın harekete geçmesi ve hastalık İran’a sıçradıktan sonra yürütülen çalışmaların hakkında bir rapor sunarak şöyle dedi:

Biz büyük bir onurla bazı Batılı ülkelerde hastaların hastane koridorlarında veya bahçelerinde bekletilmeleri veya yaşlı insanlara tedavi hizmet sunulmamasından farklı olarak bir tek hastamızı hiç bir hastanenin kapısında bekletmediğimizi ve hiç bir yaşlı hastamıza ikinci sırada öncelik tanımadığımızı söyleyebilirim.

Bakan Nemeki korona virüs tarama projesi de bakanlığın bu salgınla mücadelede gerçekleştirdiği önemli bir çalışma olduğunu belirterek bu projeye eşlik eden Mustaz’aflar Gönüllü Seferbirlik Kurumu’na teşekkür etti. Bakan Nemeki hali hazırda ülkenin yüzde 90’ında korona virüs hastalığını kontrol altına aldıklarını belirterek vatandaşların iş birliği ile bu sürecin devam etmesini umduklarını vurguladı.

Oturumda İçişleri Bakanı ve korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin güvenlik komisyonu Başkanı Abdurrıza Rahmani Fazli de sunduğu raporda şu ifadelere yer verdi:

Korona virüsü bazı ülkelerde bir takım sıkıntılara ve güvenlik sorunlarına yol açmasına rağmen ülkemizde bu sorunların hiç biri yaşanmadı, bilakis vatandaşlar gönül birlikteliğini tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

Bakan Fazli korona virüs salgınından kaynaklanan işsizlik sorununu gidermek üzere özel bir çalışma grubu kurulduğunu belirterek, sosyal alanda da cihatçı gruplar ve Erbain çadırları harekete geçerek vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti.

Oturumun devamında Genel Kurmay Başkanı General Muhammed Bakıri de sunduğu raporda silahlı kuvvetlerin hastanelerinde yatakların yüzde 70’i korona virüs hastalarının tedavisine tahsis edildiğini ve bu süre içerisinde 10 bin kadar korona virüs kesin veya şaibeli vakasına hizmet sunduklarını kaydetti.

General Bakıri ayrıca silahlı kuvvetlerin tedavi hizmetlerinden başka tıbbi teçhizat ve koruna ekipmanlarının üretimi ve sağlık ekipmanlarının stoklanması ile mücadelede ve ayrıca korona virüs tarama projesinde ve kamu alanlarının dezenfekte edilmesinde etkili rol ifa ettiğini vurguladı.

700 /