İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

"Genç Hizbullah hükümeti", sorunların çaresidir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğrenci teşekküllerinin temsilcileri ile telekonferans aracılığı ile düzenlediği oturumda, “genç Hizbullah hükümeti” ülke sorunlarını çözümlemeye hazır hükümet olduğunu belirterek, gençlere on önemli tavsiyede bulundu.

Pazar günü ülke genelinde faaliyet yürüten öğrenci teşekkülleri ile telekonferans aracılığı ile düzenlediği oturumda ülkenin zulüm, küfür ve istikbar cephesi ile mücadelede umut veren gerçeklerine işaretle gençlerden ve öğrencilerden idealleri talep etme bayrağını ayakta tutmaya davet etti.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda talepte bulunmakla yaygara koparmayı ve kötülemeyi  birbirinden ayırmak, diyalog zemini oluşturmak, inkılap cephesini genişletmek üzere gençleri cezbetmek, zevklerin farklılığını umursamamak, inkılap ilkeleri üzerinde kuşku yaratanlarla yolları ayırmak, bilimsel ilerlemeye vurgu yapmak, düşmanın gençlerin üzerinde yatırım yapmalarına karşı uyanık olmak ve ayrıca genç ve inkılapçı hükümet kavramını doğru okumak gibi konuların üzerine on önemli tavsiyede bulundu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei korona virüs salgınına rağmen her yıl öğrencilerle düzenlediği Ramazan oturumunu düzenleme fırsatı için yüce Allah’a şükrettikten sonra öğrencilerin sözlerini pişkin ve hesaplı niteleyerek şöyle dedi:

Gündeme getirilen konuların seviyesi önceki benzer oturumlara nazaran daha yüksekti, ki bu da bu konuların üzerinde düşünüldüğünü gösteriyor.

Ayetullah Hamanei oturumda öğrencilerin liderlikle ilgili kurumlar ve ya atamalarla ilgili sorularına işaret ederek şöyle dedi:

Bu konularda açık ve net cevaplar ve izahat vardır, gerçi oturumun süresi hepsini beyan etmeye yetmiyor; ancak liderliğin üniversitelerdeki temsilciliklerinin yetkilileri ve özel kalem müdürlüğünde öğrencilerin ve üniversitelerin işleri ile ilgili bölümler öğrencilerin sorularına cevap vermek ve muğlaklıkları gidermekle yükümlüdür.

 

Öğrencilerin gündeme getirdiği bazı meselelerin ve önerilerin mevzu bahis konuların hakkında yeterli bilgileri olmadığından kaynaklandığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, bazı önerilerin üzerinde bir daha fazla çalışmak ve karar almak gerektiğini, liderlik bürosu bu önerileri tek tek inceleyeceğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei yüz yüze görüşmelerin soruların cevabı ve muğlaklıkların giderilmesine zemin hazırladığını belirterek şöyle devam etti:

Gündeme getirilen birçok konu doğru ve yerindeydi. Bu konuların bu oturumda gündeme getirilmesi gerekli diyaloğun başlamasına katkısı olacaktır.

Oturumun muhatapları ister öğrenci olsun ister olmasın, ülkenin tüm gençleri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bendenizin sürekli gençlerle sohbet üzerine vurgu yapmamın sebebi, ülkenin geleceği gençlere ait olduğu gibi kesin ve kat’i bir varsayım temeline dayanır. Genç kuşak kısa veya orta vadede birçok sorumluluğu ve yetkiyi üstelenecektir; dolayısıyla kim ülkenin geleceğine ilgi duyuyorsa, gençlere daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için yardımcı olmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei gençlik doğası, gençlerle diyalog mantığının altyapısının bir başka bölümü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Gençlerin doğası umut, yenilikçilik, açık sözlülük, riske açık ve yılmazlık gibi unsurlarla beraberdir ve tüm bu unsurlar toplumu yönetmek için gerekli ve zaruri sayılır, nitekim şimdiki bazı sorunlar bu unsurlardan bazılarının yokluğundan kaynaklanır.

Ayetullah Hamanei gençlerle diyalog ülkenin şimdiki şartlarında ayrı önem arz ettiğini belirterek, her türlü karar ve uygulamada, ülkenin içinde bulunduğu çok önemli ve hassas şartları göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.

Ülkenin konumunu genel bir bakışta değerlendiren Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Gerçek şu ki bugün İran karşısında zulüm, küfür ve istikbardan oluşan geniş bir cephe bulunuyor. Bu cephe her türlü entrika ve her türlü imkanları ile İslami nizamı geri adım atmaya ve teslim olmaya zorlamaya çalışıyor. Eğer böyle olursa, bu durum ülkenin geleceği için çok kötü olur, gerçi ilahi fazl ve halkın uyanıklığı ve direnişi sayesinde istikbar cephesi bu hedefine asla ulaşamayacaktır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların İran milleti ile mücadele etmelerinin esas amacı bu milletin başka milletler için cazip bir örnek oluşturmasını engellemek olduğunu belirterek şöyle dedi:

Unutmamak gerekir ki İran İslam Cumhuriyeti nizamı müstekbirlerin cephesiyle siyasi, ideolojik savaş, yumuşak savaş ve muhtemelen askeri savaş durumu ile karşı karşıyadır.

Ülkenin güçlü zulüm ve istikbar cephesine karşı mücadelede çok yüksek kapasitelere sahip olduğu kuşku götürmez bir gerçek olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, son kırk yılda askeri ve sivil alanlarda elde edilen deneyimler, aziz İran milleti düşmanlarına karşı zafer kazanma kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei İran’ın uluslararası ortalamaya göre bilimsel ilerleme hızı, nizamın dini, inanç ve kültürel temellerine inanan yoğun genç kitlesi ve vatandaşların korona virüs salgını, deprem ve sel gibi felaketlerde meydanlara koşması ülkenin bilimsel, sosyal ve kültürel cihatlarda da zafer kazanabilecek yüksek kapasitesini gösterdiğini, ideolojik cihatta da çok iyi çalışmalar yürütüldüğünü, öğrencilerin bugün gündeme getirdikleri konular bunun bazı sonuçları olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bu bölümünün sonunda şu değerlendirmede bulundu:

Anlatılan bu gerçekler İslami nizamın kültürel, sosyal, askeri ve diğer alanlarda düşman cephesine karşı zafer kazanma konusunda çok yüksek kapasitelere sahip olduğunu gösteriyor ve bu da aydın gerçekler gönüllerde hakiki umudu doğuruyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin zulüm, küfür ve istikbarın geniş cephesiyle mücadelede sahip olduğu yüksek kapasitelerden biri de İran milleti arasında kurumsal hale gelen güç ve izzet duygusu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Sayıları pek az ve inziva konumunda bulunan ve kendi zafiyetlerini İslami toplumun ve İslami nizamın adına mal etmeye çalışan bazı olumsuz bakışlı zümreye rağmen ülke genelinde derin bir izzet ve iktidar duygusu hakimdir.

Sömürücü ve sultacı güçlerin önemli taktiklerinden biri milletlerin arasında aşağılık duygusu yaratma hissini yaratmak olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İslam inkılabının zafere kavuşması İran milleti ve gençleri arasında başta ABD olmak üzere küresel güçlerin desteklediği despot bir rejimi kökünden koparmak gibi görecede olmayacak bir işi yapabilecekleri ve tüm dünyayı hayrete düşürecekleri hissini yarattı.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin zorbalara karşı güçlü direnişi ve şimdiki milli iktidarına işaretle şöyle dedi:

Gerçi şunu de unutmamak gerekir ki, düşman İran milletini aşağılamak ve milli özgüven duygusunu zedelemekten vazgeçmemiştir, ancak düşmanların tüm çabalarına rağmen Allah teala onlar için tam tersini mukadder buyurmuştur.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Şu korona virüs salgınıyla ilgili meselelerde ve örneğin ülkenin bu hastalığı Batı’ya kıyasla kontrol altına almasında başarısı ve bu virüsün durumunu belirlemek için sarf edilen çabalarda ilerlemesi, mümince yardımlaşma hareketi ve ayrıca uzaya uydu gönderme işi, hepsi İran milletinde daha fazla izzet ve güç duygusuna vesile oldu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında gençlerin meselesi üzerinde sık sık vurgu yapmasına işaretle, bugün gençlerden çeşitli alanlarda yararlanma konusuna özel ilgili gösterildiğini ve gençlerin görüşlerine ve yöneticilerin arasında yer almalarına artış gözlendiğini kaydetti.

Üniversitelerde ve dini ilimler merkezlerinde öğrenci ve talebe ortamlarında bazı güzel uygulamaların yaşandığına işaret eden Ayetullah Hamanei, bazı meselelerin eksen mesele olarak gündeme getirilmesi, birçok uluslararası mesele ile ilgilenilmesi ve muhteşem cihatçı faaliyetler bu uygulamalara birer örnek olduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamanei ayrıca bazı cihatçı grupların karar mekanizmaları bu grupların temsilcilerini davet etmedikleri ve görüşlerine yer vermedikleri yönündeki şikayetlerini haklı bulduğunu, gençlerin bazı konulara yönelik hassasiyetleri söz konusu olduğunu belirterek, bu konu iyi bir uygulama olduğunu ve bazı yetkililere sorumluluklarını hatırlattığını, fakat bazı radikal hareketler de yaşandığını belirtti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı STK’larda aile ve kadınlarla ilgili meseleleri takip etmeleri de genç toplulukları güzel uygulamalardan biri olduğunu belirterek, bu konu da çok önemli bir konu olduğunu ve ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini zira geçmişte bu alanda pek fazla emek harcanmadığını belirtti.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir sonraki bölümünde gençlere ve öğrencilere on uygulamalı tavsiyede bulundu. Bireysel ve sosyal boyutlarda kendi kendini yetiştirmek, Ayetullah Hamanei’nin gençlere ilk tavsiyesiydi.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Gerçi mübarek Ramazan ayın son günlerine yaklaşıyor, fakat yine de Kur'an'ı Kerim ile uns, vaktinde namaz, dua ve yalvarışla kendi kendinizi yetiştirmeniz için en iyi fırsattır ve bu ayın sona ermesi ile bu manevi irtibat kesilmemelidir.

Fikri yetenekleri, karar alma ve uygulama kabiliyetlerini geliştirmek, uçurumları sağlam bir şekilde aşmak gibi durumlar için güçlü manevi ve ruhi bünye gerekli olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu uçurumlara korku, kuşku, zafiyet duygusu ve sağlıksız hedefleri örnek vermenin mümkün olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere ikinci tavsiyesi “marifet temellerini takviye etmek”ten ibaretti.

Ayetullah Hamanei pasiflik ve sapkınlık, başta üniversiteler olmak üzere genç ortamların iki büyük afeti olduğunu belirterek şöyle dedi

İslam inkılabı zafere kavuştuğu ilk günlerde marifet temelleri güçlü olmayan bazı Müslüman gençler, iltikati örgütlere yöneldiler ve sonuçta kendi vatandaşlarının yüzüne silah çektiler ve daha sonra da Saddam’ın bayrağı altına girdiler, ancak marifet temelleri güçlü olan gençler sağlam duruş sergilediler.

Ayetullah Hamanei bu konuya bir başka örnek vererek şöyle ekledi:

Bazıları inkılabın başında çok iyi amel ettiler, fakat marifet temelleri zayıf olduğundan şimdi pişmanlık duyuyorlar, nitekim hali hazırda inkılabın meselelerinden biri de şu pişman olan zatlardır.

Ayetullah Hamanei Sahife-i Seccadiye duaları ve özellikle Merarim-i Ahlak adlı 20.dua marifet temellerini takviye etmekte çok önemli olduğunu belirterek, gençlere bu fevkalade derin duayı okumayı ve üzerinde düşünmeyi tevsiye etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere üçüncü tavsiyesi “ülkücülük ve talepte bulunma bayrağını ayakta tutmak”tı.

Ayetullah Hamanei öğrencilerin bugün gündeme getirdikleri konular ülkücü anlayışlarının bir cilvesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Tüm talepler yerine getirilmeyebilir, ancak önemli olan beyan edilmesidir, böylece ülkücülük gibi çok değerli bir ilke diri ve neşeli kalmaya devam eder ve inkılabın yolu kaybolmasına veya sapmasına müsaade etmez.

Ayetullah Hamanei adalettaleplik, fesadı bertaraf etmek ve sonuçta İslami medeniyeti kurmak da ülkücülüğün simgelerinden olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Talepte bulunmak doğal olarak bir nevi itiraz ve mevcut sorunların ve eksiklerin giderilmesine vurgudur, ancak taleplerin beyan edilme tarzı nizama itiraz şeklinde telakki edilmeyecek şekilde olmasına veya düşman böyle bir telkinde bulunamamasına çok dikkat etmek gerekir.

Ayetullah Hamanei ülkücülüğün zarureti hakkında bir başka noktaya işaret ederek şöyle dedi:

Eğer mümin ve pak gençler bu bayrağı yere bırakırsa, belki amaçları halkın sorunlarını çözmek değil de, nizama darbe indirmek isteyenler onu kaldırabilir. Gerçi bugün Marksist solun dünyada hiç bir onuru kalmamıştır ve ideoloji, siyasi ve etkili güç yoksulluğundan acı çekmekte, ama yine de bazıları güzel sloganları kendilerine mal ederek bu durumdan nemalanabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere dördüncü tavsiyesi taleplerde bulunmayı, eleştirileri ve itirazları iyi ve uygulanabilir önerilerle desteklemeleri ve böylece ciddi ve kalıcı faydası olmasını sağlamalarıydı. Nitekim İslam dininde nehyi münker, emri maruf ile, yani yol gösterici iyi önerilerle bir arada yapılması tavsiye edilmiştir.

Taleplerin yaygaralara ve kötü sözlere bulaştırmaktan kaçınmak, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere bir başka tavsiyesiydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi

Ben sürekli yetkililere üniversitelere ve gençlerin yanına gitmelerini söylüyorum, fakat bazı yetkililer bu tür buluşmalarda taleplere kötü sözler ve tahrip işi karıştığını ve bu yüzden faydası olmadığını belirtiyor. Tahrip etme işi, diyalog ortamını tıkar, bu yüzden taleplerinizi her türlü hakaret ve kötü sözden uzak ve mantıkla beyan edin.

Nizamın önemli meseleleri ve çözüm yolları hakkında diyalog, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere tavsiye ettiği bir başka konuydu. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu tür celselerin bereketlerinden biri gündeme gelen konuların zamanla kamuoyunda belli bir zihniyet oluşturması ve sonuçta bir söyleme dönüşmesi ve kamuoyunun ilgisi sayesinde yöneticilerin seçiminde etkili olmasıdır.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda milli medyanın yardımı inkar edilemez bir zaruret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Milli medya gerçi genç, neşeli ve inkılapçı bölümleri de vardır, gerçi bugün öğrencilerin sözlerinde pek üzerinde durulmadı, ama yine de milli medya gençlerin  diyalog alanında görüşlerine yardımcı olmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda genç, genç ve Hizbullah hükümet gibi kavramların beyanında şu ifadelere yer verdi:

Ben birçok kez böyle bir hükümete inandığımı ve umut beslediğimi söylemişimdir, fakat bunun anlamın otuz küsur yaşında bir genç hükümetin başı olması demek değildir. Genç ve Hizbullah hükümetin anlamı işin başında göreve hazır neşeli ve sorunların ilacı olan ve ülkeyi zorlu yollardan sağ salim çıkaran bir hükümettir. Gerçi bazıları ileri yaşına rağmen genç ve neşeli ve çalışkandır, büyük şehit Hac Kasım Süleymani gibi. Kendisi 60 yaşın üzerindeydi. Eğer şehit olmasaydı onu on yıl daha aynı mevkide korurdum.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere altıncı tavsiyesi, “inkılap cephesini ilkelere bağlı olanların arasından insanları seçerek genişletmek”ti. Ayetullah Hamanei şöyle dedi

Bazıları inkılap ilkelerine bağlıdır, fakat bazı konularda sizinle aynı zevkleri paylaşmayabilir. Onları dışlamayan, mümkün mertebe bu tür insanları cezbederek inkılap cephesini genişletin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere yedinci tavsiyesi, inkılap ilkeleri hakkında kuşku yaratmaya çalışan  ve ülkenin ilerlemelerini inkar etmek ve düşmanı bezemekle ülke meselelerinin çözümüne yanlış adres gösterenlerle “sınırları açık ve güçlü bir şekilde belirlemek”ti. Ayetullah Hamanei, kuşku uyandırmak düşmanın kültürel faaliyetlerinin omurga kemiği ve inkılaba karşı yumuşak savaşın temel direği olduğunu belirterek düşmanın bu işine yardımcı olanlara karşı direnişe vurgu yaptı ve şöyle ekledi:

Amerikalılar uzun yıllar kendilerinden cazip bir imaj sunmak ve bezenmek için onca bedele katlanmalarına rağmen bugün Amerika rejimi ve ülkesi dünyanın büyük bir bölümünde menfurdur.

Ayetullah Hamanei dünyanın birçok ülkesinde ve hatta Amerika içinde bu ülkenin bayrağının yakılması milletlerin bu rejimden nefret ettiklerinin en bariz delili olduğunu belirterek şöyle dedi:

Milletlerden başka, hatta Amerika ile iş birliği yapan bazı devletlerin başkanları da içindeki sözü söylediğinde Amerika devleti ve devlet adamlarından nefret ettiği ve onlara güvenmedikleri ve itina etmedikleri anlaşılır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün Amerika’ya karşı duyulan nefretin başta ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı gibi beyinsiz, geveze, mantıksız ve saçmayan şimdiki yetkililerinin icraatından kaynaklandığını belirterek şöyle dedi:

Gerçi Amerika’dan nefret etmenin sebebi sadece bu mesele değil, Amerika’nın katliam, cinayet, adaletsizlik, terörist yetiştirme, despot ve adı kötüye çıkan devletlere yardım, siyonist rejimin artan zulmüne destek ve en son da korona virüs salgınını fiyasko biçimde yönetmek gibi uzun vadeli uygulamaları da etkilidir.

Ayetullah Hamanei Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde savaş çıkarmak da Amerika’nın menfur olmasının diğer sebeplerinden olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Amerikalı yetkililer açıkça Suriye’ye petrolü için çıkarma yaptıklarını söylüyor; gerçi onlar ne Irak ve ne de Suriye’de kalıcıdır ve kesinlikle bu ülkelerden çekilmeleri gerekir ve hiç kuşkusuz ihraç edilecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere sekizinci tavsiyesi “Bilimsel ilerleme” ile ilgiliydi. Ayetullah Hamanei bu bağlamda üniversitelerin ve bilimsel merkezlerin dikkatini ülkenin iktidarında bilimin önemine çekerek şöyle dedi:

Bilimsel ilerleme kişisel çıkarların doğrultusunda kısa vadeli olursa pek değeri olmaz. Bilim ülkenin ilerlemesi ve gelecek ufukları açmanın hizmetinde olmalı, böylece bir kaç yıl önce de söylediğim gibi, bilim adamları yeni bilimsel bulguları öğrenmek için Fars dilini öğrenmek zorunda kalmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere dokuzuncu tavsiyesi “üniversitelerde İslami hicap ve iffet” meselesiydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bendeniz bu konuda kaygı duyuyorum ve üniversite rektörleri ve ilgili bakanlıklardan ve özellikle öğrencilerden ve genç bayanlardan isteğim hicap meselesine ve İslam’ın vurguladığı kadınla erkek arasındaki mesafeyi önemsesinler ve üniversitelerde şer’i ilkelere riayet etsinler.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin gençlere onuncu ve son tavsiyesi “gençlerin korunması ve düşmanların genç toplumdan taraftar toplamasına engel olunması” ile ilgiliydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Herkes ve özellikle gençlerle ilgilenen tüm kurumlar ülke geleceği ve İslami nizam için genç meselesi önemli olduğunu bilmelidir. Düşman da nizamı dize getirmek için bu meseleyi önem vermekte ve gençleri sui istifade etmek için plan yapmakta, gerçi bazı durumlarda planlarını uygulamak için içeride de bazı unsurlara ihtiyacı vardır.

Ayetullah Hamanei düşmanların İranlı gençleri kullanmak ve bazı unsurları ülkeye sırt çevirmeye zorlamak ve bazılarını da propagandacı, siyasetçi ve uzman gibi kullanmak istediğine işaretle herkesi bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda her zamanki gibi gençlerin hidayete ve saadete ermeleri ve istihdam ve izdivaç gibi sorunları çözümlenmesi için dua ederek ilahi fazl ve Hz. Mehdi’nin hayır duaları sayesinde genç kuşağın yarını bugününden daha iyi olacağını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce yedi öğrenci teşekkülünün temsilcileri görüşlerini ve kaygılarını beyan etti.

Öğrenci temsilcilerinin dile getirdiği noktalar ve öneriler şöyle:

 • Eğitim adaletini sağlamak için eğitim hizmetlerini genişletme zarureti,
 • Sermaye piyasasında gerekli tedbirlerin uygulanma zarureti ve nakit paranın üretime mali desteğe doğru yönlendirilmesi,
 • Enformasyon yüksek konseyi kurulması,
 • İstikbarla mücadele, yetkililerin gözetilmesi ve fesatla mücadele gibi alanlarda halkın kapasitelerinden daha fazla yararlanılması,
 • Ülkenin yönetiminde gençleştirme konusunda adil ve akılcı bir mekanizma hazırlanması ve bazı afetlerin önüne geçilmesi,
 • Yetkililerin hesap verme zarureti ve kutsal savunma yıllarındaki değersel nizama, yani daha fazla sorumluluğa karşı daha fazla ve daha şeffaf hesap verme ve daha az imkanlardan yararlanma nizamına geri dönülmesi,
 • İktisadi koordinasyon yüksek konseyinin görev ve yetkililerinin eleştirilmesi,
 • Anayasanın 27. Maddesine göre halkın görüş ve itirazlarını beyan edebilmeleri için gerekli yasal mekanizmaların hazırlanması,
 • Seçim sisteminin gözden geçirilmesi,
 • Devlet radyo televizyon kurumunun düşmanın kamuoyu üzerinde nüfuzu ile mücadelede daha aktif rol ifa etmesi,
 • Aile ve nüfus işlerinden sorumlu yetkililerin eleştirilmesi,
 • Askerlik görevinin niteliğini geliştirmek üzere bir plan hazırlanması için bir çalışma grubu kurulması,
 • Kamu ve inkılapçı kurumlarda şeffaflık modelinin sunulması ve liderliğin stratejilerinin bu kurumlarda nasıl ilerlediğinin gözetilmesi,
 • Cihatçı öğrencilerin faaliyet alanları mahrum kırsal yörelerden varoşlara kadar genişletilmesi,
 • Krizle mücadelede karar mekanizmalarında halkçı ve cihatçı grupların temsilci bulundurması,
 • Enformasyon milli şebekesinin altyapılarının genişletilmesi ve yerli sosyal paylaşım sitelerinin kapasitelerinin arttırılması,
 • Kültürel inkılap ve sanal ortam yüksek konseylerinin icraatı yeniden gözden geçirilmesi,
 • İslam Cumhuriyeti nizamının sermaye ve yapıları, sanat ve medya, eğitim ve sağlığı özelleştirme gibi alanlarda teorik bakışının beyan edilmesi,
 • Son yıllarda ülke meselelerinin çözümlenmesi dış politika ile düğümlenmesinin eleştirilmesi,
 • Hükümetin benzin fiyatlarını arttırırken vatandaşları şok etmesinin eleştirilmesi,
 • Şehit Süleymani’nin siyasi ve yönetim anlayışının ülkenin çeşitli alanlarında inkılapçı akılcılığın en iyi örneği olarak benimsenmesi.
700 /