İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Düşmanlara karşı tek yürek olmalıyız

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, 11. Meclisi halkın umut ve beklentilerinin mazharı niteledi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 11. Dönem İslami Şura Meclisi milletvekilleriyle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Ayetullah Hamanei görüşmede, 11. Meclis halkın umut ve beklentilerinin mazharı olduğunu, bu meclis ülkenin güçlü maddi kapasiteleri ve milletin manevi imanı ile mevcut sorunların çözümleyebileceğini belirterek şöyle buyurdu:

Eminiz tüm sorunlar çözümlenebilir. Meclis sorunları önceliklerine göre sıralamalı ve polemiklerden uzak durarak halk için ihlasla çalışmalı ve sorunların çözüm sürecinde etkili olmalıdır.

Korona virüs salgını yeniden tırmanmasından duyduğu esef ve üzüntüyü dile getiren Ayetullah Hamanei tüm vatandaşları sağlık protokollerine uymaya davet ederek şöyle dedi:

Vatandaşlar muhtaç insanlara yardım dayanışmasını genişleterek bir kez daha ülkeyi muhtaç ailelere ve zayıf kesimlere yardımlar ruhu ile tazelesin.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında halkın önemli bir kesimi iktisadi zor şartlara ve düşmanların olumsuz propagandalarına rağmen parlamento seçimlerine katılmaları, milleti sorunların çözüm beklentilerini ve umudunu yansıttığını belirterek milletvekillerine bu önemli konunun kıymetini bilmelerini tavsiye etti.

Ayetullah Hamanei 11. Dönem İslami Şura Meclisi inkılaptan sonra oluşan en güçlü ve en inkılapçı meclislerden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Saikli, mümin, güçlü, eğitimli ve becerikli gençlerin bazı inkılapçı ve yürütmede deneyimli yöneticilerin ve yine bundan önce de milletvekilliği yapan bazı seçkin şahsiyetlerin yanında yer almaları 11. Meclisi çok iyi ve umut veren bir meclise çevirmiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 11. Meclisin inkılap meselelerine yönelik çok duyarlı davranması ve milletvekillerinin başkanlık divanı ve komisyonların belirlenmesinde hızlı hareket etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle ekledi:

Dört yıllık milletvekilliği süresi ülkenin genel hareketinin rayını döşemek ve meselelerin çözümünde etkili olmak ve İran’ın geleceğini belirlemek için çok iyi bir fırsattır.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ülkenin karşı karşıya bulunduğu çok sayıda iktisadi sorunu bir nevi hastalığa benzeterek şöyle dedi:

Güçlü bünyesi ve savunma gücü sayesinde ülkemiz hiç kuşkusuz bu hastalığın üstesinden gelecektir; nitekim bugün düşmanlar bile onca baskı ve ağır yaptırımlara rağmen İran’la ilgili hedeflerine ulaşamadıklarını açıkça itiraf ediyor.

Ayetullah Hamanei enflasyon, milli paranın değer kaybı, mantıksız pahalılık, üretici işletmelerin sorunları ve yaptırımlardan kaynaklanan sorunlar, ülkenin alt ve orta kesimlerini zor durumda bırakan bazı meseleler olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin bazı kapasitelerine işaretle şöyle dedi:

Binlerce bilim temelli firmanın kurulması, yüzlerce altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, yeni projelerin hizmete açılması, askeri sanayii alanında göz kamaştıran ilerlemeler, uzay alanında takdire şayan gelişmeler, hepsi ülkemizin güçlü ve geniş kapasitelerinden yararlanmanın sonuçlarıdır.

Ayetullah Hamanei halkın dini inancı ve inkılapçı ruhunda kökü bulunan milletin manevi kapasiteleri  ülkenin doğal, coğrafi ve tarihî kapasitelerini tamamlayan kapasiteler olduğunu belirterek manevi kapasiteler önemli bir kaynak olarak gözetilmesi ve kullanılması gerektiğini kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde vatandaşların korona virüs salgınının ilk dalgasında zamanında ve fedakarca meydanlara girmeleri, zayıf ailelere “Mümince yardım” hareketi çerçevesinde değerli hizmetler sunulması ve şehit General Kasım Süleymani’yi son yolculuğuna uğurlama töreninde göz kamaştıran muhteşem katılımları, İran milletinin derin manevi kapasitelerinin diğer bazı örnekleri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Halkın milli iktidar ve cihat simgesi yani şehit Süleymani’yi takdir etmeleri, istikbara karşı mücadele ve direnişe inandıklarını ve milli kahramanlarına en üst düzeyde değer verdiklerini gösterdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında halkın geçmiş yıllarda çıkarılan fitnelerin ateşini söndürmekte belirleyici bir şekilde meydanları doldurmalarını hatırlatarak şöyle buyurdu:

Milletimiz nizam karşını her türlü harekette düşmanları hüsrana uğratmıştır. Acaba bir ülke için bundan daha büyük bir güç ve daha büyük bir kapasite düşünülebilir mi?

Ayetullah Hamanei bu bağlamda sözlerinin genel bir değerlendirmesinde ülkede var olan sorunların bir bölümü son yıllarda bazı yetkililerin duyarsızlığı ve ilgisizliğinden kaynaklandığını belirterek şöyle ekledi:

Eğer başta gençler olmak üzere aramızda milli özgüven ve kendimize dayanma düşüncesi sürekli gelişir ve ülkenin güçlü bünyesinden yararlanılırsa ve ayrıca sınırların ötesinde gündeme getirilen boş vaatler ve ülke ekonomisini şartlandırmalar bir kenara bırakılırsa, eminim ki iktisadi sorunlar çözümlenecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha sonra da konuşmasında 11. Meclisin milletvekillerine bazı tavsiyelerle bulundu.

İlahi ve halis niyet, halk için çalışmak, havalara girmekten kaçınmak, Ayetullah Hamanei’nin milletvekillerine ilk tavsiyesiydi.

Ayetullah Hamanei’nin bir başka tavsiyesi, milletvekilliği yemini ile ilgiliydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Milletvekilleri mecliste çalışmalarının başında ettikleri yemin, şer’i bir yemindir ve bu yemine dayanarak ciddi bir şekilde İslam’ı ve İslam inkılabının getirilerini korumaları gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milletvekillerine üçüncü tavsiyesinde ülkenin anahtar ve temel meseleleri üzerinde odaklanmaya ve polemiklerden ve marjinal konulara öncelik vermekten kaçınmaya vurgu yaparak şöyle ekledi:

Mevcut şartlarda ekonomi alanında ülkenin temel meseleleri üretim, istihdam, enflasyonu dize getirmek, para ve mali sistemi yönetmek ve ülke ekonomisini petrole olan bağımlılığından kurtarmaktır.

Ayetullah Hamanei bu doğrultuda sosyal meselelerden biri olan konut meselesine işaretle şöyle buyurdu:

Konut meselesi çok önemli ve anahtar konulardan biridir. Gençlerin evlenmeleri ve bu süreci kolaylaştırmak, üreme meselesi ve ülke nüfusunun yaşlanma noktasına doğru ilerlemesini önlemek, sanal ortamı kısa ve orta vadede yönetmek, ülkenin diğer bazı temel meseleleridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 11. Dönem milletvekillerine dördüncü tavsiyesinde kuvvetlerin teamülü ve birbirinin gücüne güç katmayı gündeme getirerek şöyle dedi:

Üç kuvvetin teamülünün genel haritası, yürütme ve yargı kuvvetlerinin yasama kurumu, yani meclisin kararlarını titiz bir şekilde ve tam olarak uygulamalarıdır ve bu alanda hiç bir müsamaha caiz değildir. Bu teamül Meclis tarafından da kararlarında ülkenin kapasitelerini ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak almasıyla gerçekleştirilmelidir.

Ayetullah Hamanei üç kuvvetin teamülleri konusunda milletvekillerine hitaben şu vurguyu yaptı:

Meclisle devlet adamlarının ilişkileri kanun ve şeriate uygun olmalıdır; yani soru sormak ve araştırmak meclisin ve milletvekillerinin hakkıdır; ancak devlet adamlarına hakaret etmek ve mesnetsiz suçlamak kesinlikle caiz değildir ve bu suçlamaların bazıları hatta şer’i açıdan haramdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Meclis çalışmalarına başladığı ilk ayda bakanları çağırması ve ülke şartları hakkında raporları dinlemesi çok iyi bir çalışmadır, fakat bakanlara hakaret edilmemesi ve iftira atılmaması gerekir.

Ayetullah Hamanei duygusal ve mantıksız tepkilerden kaçınılması ve muhalif görüşler akılcı, güçlü ve haklı gerekçelere dayandırılarak dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei Meclis ile diğer kuvvetlerin arasında iş birliği meselesine de temas ederek şöyle ekledi:

Halk Meclis ve diğer iki kuvvetten hakkı beyan etmeleri ve takipçisi olmalarını bekler. Halk üç kuvvetin arasında mücadele ve gerginliğe şiddetle karşıdır. Herkes kurumların başındakilerin arasında sürtüşmelerin kamuoyunu rahatsız ettiğini ve zarar verdiğini bilmesi gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların geniş cephesine karşı birlik ve beraberlik ve tek ses ve tek yürek olmak, tüm yetkililerin ve üç kuvvetin temel yükümlülüğü olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bugün düşman cephesi ve en habis ve en utanmazı olan Amerika tüm siyasi, iktisadi ve propaganda gücünü İran milletini dize getirmek için kullanmaya başlamıştır. Bu şartlarda içeride hatta her türlü görüş farklılığına rağmen yaygara yapan düşmana karşı el ele vermeli ve tek yürek ve tek ses olmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Meclisin gözetleme rolü önemli ve hayati olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

Bu rol metanet, akılcı ve polemikten uzak bir şekilde ifa edilmelidir.

Hükümetin son yılına da işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Hükümetlerin son yılı genellikle çok hassas bir yıldır. İşlerin takip edilmesi gevşememeli ve hükümet son gününe kadar görevini yürütmeli ve süresi dolunca da emaneti bir sonraki hükümete teslim etmelidir.

Ayetullah Hamanei, hükümetin son yılı ve yeni meclisin ilk yılında hakim olan hassas şartlarda iki kuvvet, ülkenin önemli işlerine zarar verilmeyecek şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei ayrıca Meclisin araştırma merkezi ve milletvekillerinin davranışlarını gözetleyen merkezi bu kurumun iki önemli merkezi olduğunu belirterek, araştırma merkezinin uzman görüşlerinden en iyi şekilde yararlanılmasına vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bir kez daha korona virüs salgını ve her gün bazı vatandaşların bu salgın yüzünden hayatını kaybetmesini hakikaten üzücü bir gelişme niteleyerek, vatandaşlara hizmet uğruna bu hastalıktan etkilenen ve bazıları hayatını kaybeden sağlık personelinin parlak hizmetleri ve fedakarlıklarını takdirle karşıladığını kaydetti.

Ayetullah Hamanei, bu insanların bunca fedakarlığına karşın bazı insanların maske takmak gibi en basit bir işi yapmamalarını büyük talihsizlik niteledi ve vatandaşlara canı pahasına hizmet sunan hekimlerin ve hemşirelerin ve sağlık personelinin adına utandığını ifade etti.

Ayetullah Hamanei ayrıca ülkenin korona virüs salgını ile mücadelede ilk günlerde elde ettiği başarı noktasından uzaklaştığına işaret ederek tüm kurumlara, gönüllülere ve halk kitlelerine hitaben şöyle dedi:

Herkes rolünü en iyi şekildi ifa etsin ki en kısa sürede salgın zincirini kıralım ve ülkeyi bu korkunç beladan kurtaralım.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei vatandaşların mübarek Ramazan ayı arifesinde başlattığı Mümince hizmet hareketine geniş çapta katılmaları çok değerli ve zayıf kesimler için umut kaynağı olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bu dayanışma ve ihsan hareketi gelişmeli ve herkes elinden geldiği kadar yardım etmeli ve hiç bir muhtacın gözardı edilmemesine dikkat etmelidir.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda başta gençler olmak üzere herkesi yüce Allah katına bu afetin bertaraf edilmesi için dua etmeye çağırdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yeni Meclisin eğilimleri, uygulamaları ve programları hakkında bir rapor sunarak, milletvekillerinin temel hedefi vatandaşların sorunlarını çözmek ve Meclisi çevik ve inkılapçı bir kuruma dönüştürmek olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf bütçe planlama yapısını ıslah etmek, vergi sistemini yenilemek, zayıf kesimlerini desteklemek, üretimin sıçraması önündeki engelleri kaldırmak ve dış ticaret alanında değişim yaratmak, 11. Dönem İslami Şura Meclisinin ekonomi alanında üzerinde duracağı temel eksenler olduğunu kaydetti.

Galibaf, milletvekillerini durumuna çeki düzen vermek, yasama süreçlerini şeffaflaştırmak ve yasamanın yanında gözetime de özel özen göstermek, yeni meclisin diğer bazı programları olarak açıkladı.

Galibaf ayrıca Meclisi halkın sorunlarına çözüm getirmekten uzaklaştıracak her türlü polemiğe bulaşmanın büyük bir hata olacağının altını çizerek, diğer iki kuvvetle iş birliği zaruretine vurgu yaptı.

 

 

700 /