İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

BAE, Filistin davasına ihanet etti

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei eğitim bakanlığı yetkilileri ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede eğitimde adalet, devlet okullarında eğitim kalitesini geliştirmek ve sanal ortamda eğitimin olumsuz yönlerine dikkat etmek gibi önemli konulara vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı, Bakan yardımcıları, genel müdürleri ve diğer yetkililerinin düzenlediği 34. Eğitim ve öğretim zirvesine telekonferans yöntemi ile katıldı. Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada vatandaşların Hüseyin Aşura yas merasimlerini coşkulu bir şekilde düzenlemeleri ve bu büyük manevi harekette sağlık protokollerine uymalarından dolayı teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei konuşmasında öğretmenleri ülkenin kalkınma ordusu subayları niteledi ve bu kurumda İslami ahlak sahibi mümin, akıllı, düşünceli ve bilge insanların yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

Eğitim ve öğretim değişim belgesini doğru biçimde hazırlamak ve geniş kapsamlı programları uygulamakla bu özellikleri taşıyan insanları yetiştirmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Seccad’ın -s- şehadet yıldönümü dolayısıyla taziyelerini sunarak, Hz. Zeyneb -s- ve İmam Seccad’ın -s- muazzam hareketi kelimenin tam anlamıyla bir kıyam olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamanei Aşura günü gerçekleşen Hüseyni kıyamdan sonra Zeynebi kıyam Aşura hadisesini ve İmam Hüseyin’in -s- şehadetini tüm beşeriyet için ebedileştirdiğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei bu yıl Muharrem ayının ilk on gününde İran milletinin yas merasimleri ülke tarihinde önemli bir olay olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Korona virüs salgınının yarattığı şiddetli kısıtlamalara rağmen halk, meddahlar ve mersiye okuyanlar bir yandan Hüseyni coşkuyu koruyarak muazzam manevi meclisleri düzenlediler ve öbür yandan tüm sağlık protokollerine uydular. Bendeniz bir Ehl-i Beyt -s- müridi olarak hepsine en samimi dileklerimle teşekkür ediyorum.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın son aylarda sarf ettiği çabalara ve Bakanın güzel raporuna teşekkür ederek şöyle dedi:

Bu kurumun korona virüs salgınından sonra planlamaları ve uygulamaları emsalsizdi; zira bu alanda herhangi bir deneyimimiz yoktu ve ben hepsine teşekkür ediyorum.

Ayetullah Hamanei konuşmasının ana ekseninde eğitim ve öğretimin tüm dünyada amacı şayeste insanlar yetiştirmek olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Gerçi şayeste insan çeşitli ideolojilerde farklı tanımlandığından eğitim ve öğretim biçimleri de farklı oluyor.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İslami nizamda çocukların ve gençlerin 12 yıllık eğitiminin sonunda İslami ahlak sahibi mümin, akıllı, düşünceli, disiplinli, insaflı ve bilge ve tek kelimede mücahit ve amel ehli insanlar olmalıdır.

Ayetullah Hamanei bu özelliklere sahip olan insanları yetiştirecek bir eğitim kurumu ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği sorusunu gündeme getirerek şöyle dedi:

İnsan yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim kurumu büyük kültürel ordu olarak güçlü altyapıya sahip olmalı ve köklü değişim yaşamalıdır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei eğitim ve öğretimde değişim belgesinin hazırlanmasının üzerinden dokuz yıl geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

Bu belgede genel hedefler ve temel stratejiler belirlenmiştir ve buna göre uygulama programları düzenlenmelidir. Ancak belgenin uygulama programı çeşitli hükümetlerin çabalarına rağmen şu ana kadar tam olarak hazırlanmadı. Bu görevi eğitim ve öğretim yüksek konseyi yerine getirmesi gerekir.

Ayetullah Hamanei değişim belgesini tamamlayıcı bir yaklaşımla onarmak da kültürel inkılap yüksek konseyinin görevi olduğunu belirterek, bu konunun takipçisi de eğitim ve öğretim yetkilileri olması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei ayrıca belgenin uygulama programında zamanlamalar ve kalkınma endekslerini belirlemek önemli bir zaruret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bu program güçlü ve değişim belgesinde belirlenen tüm hedefleri kapsamalıdır.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei değişim belgesini doğru biçimde açıklamak da önemli bir konu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Değişim belgesi eğitim ve öğretim kurumunda tüm seviyelere açıkça ve cazip bir şekilde beyan edilmeli ve böylece tüm müdürlerin ve öğretmenlerin bu belgeyi uygulamaya eğilimli olmaları sağlanmalıdır.

Ayetullah Hamanei öğretmenler eğitim ve öğretim gibi büyük kültürel kurumda belirleyici rol ifa eden elemanlar olduğunu, bu kesimin şanı ve saygınlığı korunması gerektiğini belirterek şöyle ekledi:

Öğretmenler kelimenin tam anlamıyla ülkenin kalkınma ordusunun subaylarıdır ve en başta kendileri öğretmenin şanı ve konumunu korumaları gerekir; nitekim hangi öğretmen bu duyguyu taşıyorsa, geleceği de o inşa eder.

 

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Eğitim ve öğretim kurumu da öğretmenlerin şanını ve konumunu korumalı ve bu süreçte meclis ve devlet planlama ve bütçe kurumu gibi ilgili kurumlar da destek vermelidir. Eğitim ve öğretim kurumuna bakış, tüketici bir kurum değil de, altyapı konumunda olan bir kuruma bakış gibi olmalıdır; nitekim eğitim ve öğretim kurumuna yapılan harcamalara da altyapı meseleleri üzerine yatırım yapma şeklinde algılanması gerekir.

Ayetullah Hamanei toplumda öğretmene saygı kültürünü yaygınlaştırmak bu emektar ve etkili kesimin şanını ve konumunu korumakta üçüncü etken olduğunu belirterek, başta radyo televizyon kurumu olmak üzere kültürel kurumlar bu alanda çok önemli sorumlulukları bulunduğunu ve bu sorumluluğu sürekli ve ince bir şekilde yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğretmen istihdam etmek ve yetiştirmek de çok önemli bir konu olduğunu belirtirken, eğitim ve öğretim çalışanlarının yetiştirildiği iki üniversiteye işaret ederek şöyle dedi:

Tüm planlamalar ve kapasiteleri geliştirme çalışmaları, öğretmenlerin sadece bu iki üniversiteden mezun olan kişilerin arasından eğitim ve öğretim kurumuna girmelerini sağlayacak şekilde yürütülmeli; bu bağlamda İslami Şura Meclisi de yasalarını bu iki üniversitenin dışında eğitim ve öğretim kurumunda istihdam söz konusu olmayacak şekilde onaylamalıdır.

Öğretmenlerin istihdam sürecinde dini, ahlaki ve siyasi salahiyetin gözetilmesine vurgu yapan Ayetullah Hamanei, öğretmen seçiminde doğru ve akılcı seçimler yapılması ve niteliksiz kişilere eğitim ve öğretim kurumuna girmelerine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında eğitimde adalet meselesine de işaret ederek şöyle dedi:

Eğitimde adalet ve öğrencilerin başta uzak bölgeler olmak üzere ülkenin her yerinden eğitimden uygun pay almalarını sağlamak ve mahrum yörelerde zeki öğrencileri tespit ederek yetiştirmek gibi konularda birçok kez konuştuk. Şimdi ise sanal ortam üzerinden eğitim gündeme geldiği için eğitimde adalet meselesi daha da hassas hale gelmiştir.

Ayetullah Hamanei sanal ortamda eğitimden yararlanmak için bazı ailelerin maddi imkanları bulunmadığı göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, devlet radyo televizyon kurumu eğitim konusunda devreye girerek sanal ortam üzerinden eğitim boşluğunu telafi etmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei eğitimde adalet konularından biri devlet okulları meselesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Devlet okullarında eğitim ve öğretim seviyesi ve niteliği, öğrenciler bu okullarda okumakla üniversiteye giriş sınavını kazanma şansı azaldığını düşünmemeli; aileleri de çocuklarını korunmasız bir kuruma gönderdiklerini zannetmemelidir.

Sanal ortamda eğitim konusu ve bazı muhtemel zararlarına da işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

ŞAD adlı sanal ortamda eğitim şebekesinin kurulması çok iyi bir uygulamadır. Ancak sanal ortamda eğitim öğrencileri sanal ortamın tehditleri ve ahlaki ve inançsal tehlikelerine maruz bırakmamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei eğitim ve öğretim kurumunda öğrencilerin terbiye edilme boyutuna da işaret ederek bu kurumda bu konuya pek ilgi gösterilmemesinden şikayetçi oldu. Ayetullah Hamanei şimdi sanal ortamda eğilim meselesi gündeme geldiğinden bu konudan daha fazla gaflet edilmemesi için yeni yöntemler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Parlak yeteneklerin eğitime tabi tutulduğu özel okullar da eğitim ve öğretim kurumunun önemli ve köklü meselelerinden biri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei bu okullarla ilgili gecikmeli de olsa açıklanan kararından sonra parlak yetenekleri tespit etme ve yetiştirme meselesi ciddiye alınması ve buna göre ülkenin uluslararası olimpiyatlarda konumu yükseltilmesi gerektiğini, zira son yıllarda ülkenin konumu pek seçkin olmadığını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde kreşlerin ve anaokulların durumuna işaretle bu kurumlar bazı devlet kurumlarının ihtilafları yüzünden kendi haline bırakıldığından esef duyduğunu belirterek şöyle dedi.

Aldığım duyumlara göre kreşlerin durumu asla iyi değil. Kreşlere birer hizmet kurumu gözüyle bakılmamalı. Bunlar çok önemli eğitim kurumlarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca Batılıların başka ülkelere Batı tarzı hayatı dayatmak üzere eğitim ve öğretim kurumlarına nüfuz etmeye çalıştığını, 2030 belgesi de bu amaca hizmet ettiğini belirterek şöyle dedi:

Bugün Batı’nın sosyal felsefesi Batı dünyasında bile hezimete uğramıştır ve bu felsefenin çürüklüğü Hollywood dünyasından Pentagon’a kadar her alanda belirgindir.

Ayetullah Hamanei düşman nüfusuna karşı uyanık olma zaruretine vurgu yaparak şöyle ekledi:

Düşman askeri yoldan beceremediği her işi, 2030 belgesi gibi yollardan nüfuz etmeye ve onlar gibi düşünen insanları yetiştirmeye ve böylece milletleri yağmalama zemini oluşturmaya çalışıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda BAE’nin korsan rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini İslam dünyasına, Arap dünyasına, bölge ülkelerine ve Filistin davasına büyük ihanet olduğunu belirterek şöyle dedi:

Gerçi bu durum pek fazla uzun sürmez, ama yine da bu büyük aybın lekesi, Filistin topraklarının gasp edilmesini ve mazlum Filistin milletinin perişan edilmesini unutanların ve siyonistlerin ayağını bölgeye açanların alnında kalacaktır.

BAE devletinin siyonist rejimin ve ABD hakimiyetindeki habis siyonist lobilerin acımasız uygulamalarına eşlik ederek İslam dünyası ve bölgenin maslahatına aykırı hareket etmesini büyük talihsizlik niteleyen Ayetullah Hamanei, BAE yetkilileri bir an önce uyanmalarını ve hatalarını telafi etmelerini umduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Milli Eğitim Bakanı Hacı Mirzai bakanlığın faaliyetleri hakkında bir rapor sunarak şöyle dedi:

Eğitim paketlerini hazırlamak, öğretmen istihdam sürecinde yeni politikaları belirlemek, her öğrenciye bir maharet öğretmek, öğretmen maaşını arttırmak, öğretmenler için 43 bin konut inşa etmek, öğretmenlerin yetiştirildiği üniversitelerin kapasitelerini arttırmak, bakanlığın bazı faaliyetleriydi.

Bakan Mirzani korona virüs salgınına karşı eğitim ve öğretimde gösterilen tepkinin hızı uygun olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Korona virüs salgınından bir haftadan daha az bir süre içinde TV kanallarında eğitim programı ve bir ay sonra da sanal ortamda ŞAD adı eğitim şebekesini kurduk. Yeni eğitim yılında da tüm öğrencilere eğitim hizmeti vermeyi garanti ediyoruz.

700 /