İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Amerikalıların yaygaraları kimseyi etkilemesin

İslam İnkılabı Lideri ve Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanı Ayetullah Hamanei, telekonferans yöntemi ile katıldığı ve İmam Ali -s- subay akademisinin ev sahipliği yaptığı Subay Akademilerinin ortak mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, milli iktidar ve kimliği korumak ve milli çıkarları temin etmenin gereği, düşman tehditlerini akılcı ve doğru okumak ve savunma gücü, iktisadi dayanıklılık ve istikrar, kültürel güç ve kıvamla ilgili meselelerle bağlantılı kapasiteleri iyi tanımak gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Halkın iktisadi sorunları ve geçim meselesi, yetkililerin gece gündüz demeden çabaları, güçlü ve geniş kapsamlı ve yılmaz yönetim, iç üretimin üzerinde odaklanmak ve dışa göz dikmemekle çözümlenebilir. Amerika milletine musallat olan rezillerin kopardığı yaygaralar da hiç kimsenin kafasını kurcalamaması gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, silahlı kuvvetlere bağlı askeri akademilerden mezuniyet töreni ortaklaşa düzenlenmesi birbirinin deneyimlerinden yararlanmak ve geliştirmek bakımından iyi bir fırsat olduğunu belirterek şöyle devam etti

Silahlı kuvvetlerin akademilerinde eğitim alan gençler gerçekte güvenliği temin eden ve koruyan güçler olarak ülke için çok yüce bir değer ve hayati gereksinim sayılır.

Başkumandan Hamanei silahlı kuvvetlerin Gülistan eyaletinde sel felaketi, Serpol Zahab’da deprem gibi doğal afetlerde vatandaşlara yardım ulaştırmak ve başta korona virüs salgını olmak üzere sağlık alanlarında hizmet sunmak ve yine gönül birlikteliği ve mümince yardım kampanyalarında rol ifa ettiklerini belirterek, İran silahlı kuvvetleri hakikaten onurlu ve şerefli kuvvetler olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei savunma gücü, iktisadi dayanıklılık ve istikrar, kültürel güç ve kıvamla ilgili meselelerle bağlantılı kapasiteleri iyi tanımak gerektiğini belirterek şöyle dedi:

İslam Cumhuriyeti nizamında iktidarın temeli akılcı bir temeldir ve savunma gücünün ölçüsü hakkında mantıklı ve doğru hesaplara dayandığı gibi, silahlı kuvvetlerin arasında görev paylaşımı ve savunma teçhizatının çeşitlerinin belirlenmesine de dayanır.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Milli çıkarları temin etmek ve milli varlığımızı ve kimliğimizi korumak için tehditlerin gerçek boyutunu doğru ve mantıklı bir şekilde okumak ve yine ülkenin gerçek kapasitelerini ve yeteneklerini bilmek gerekir. Bu tür akılcı hesaplara dayanan savunma gücü sayesinde yetkililer ve vatandaşlar huzur içinde esas işleri ile uğraşmasına vesile olur.

Korkmak ve meydanı boş bırakmak akılcı olamaz; korkaklar akılcılıktan söz edemez

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei akılcılık, doğru hesap yapmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazıları akıl ve akılcılıktan söz ediyor; ancak esas amaçları düşman karşısında korkmak, pasif davranmak ve kaçmaktır; oysa korkmak ve kaçmak akılcılık değildir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Korkaklar akılcılıktan söz etmeye hakkı yoktur; zira akılcılık doğru hesap yapmaktır. Gerçi düşman akılcılıktan yanlış bir mana telkin etmeye çalışıyor ve içeride de bazıları farkında olmadan düşmanların aynı sözünü tekrarlıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika’da yaygaracı rezillerin İran’ın savunma ve füze gücü hakkında kopardıkları yaygaraların sebebini İran İslam Cumhuriyeti’nın bu yeteneklere kavuşmak için titiz ve akılcı hesap yapması şeklinde beyan ederek şöyle dedi:

Bu yaygaralar onların korkuları ve bu alanlarda geri kalmalarından kaynaklanır. Ancak bu tür provokasyonlara bakmadan nizam akılcı hesap yapma kabiliyetini korudu ve yüce Allah’ın inayeti ile İran İslam Cumhuriyeti bu alanların hepsinde ilerlemeye devam edecektir.

Ayetullah Hamanei akılcılık tüm alanlarda gerekli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Zulüm karşıtlığı, adalettaleplik ve sosyal mücadeleler de akılcılık temeline dayanmalı ve polemiklerden kaçınmalı ve asli ve tali işleri birbiriyle karıştırmamalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei kültürel mesele de ülkenin milli iktidarının erkanlarından biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Kültürel saldırı ile mücadele meselesi gündeme geldiği zaman düşman apar topar propagandalarını bu konuya doğru yöneltti; zira insanların uyanışından ve kültürel saldırı ile mücadele etmeye başlamalarından korkuyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei iktisadi dayanaklılık ve istikrar da nizamın milli iktidarının üçüncü temel erkanı olduğunu belirterek, ülke ekonomisi baskı altında bulunduğunu, vatandaşlar da geçim sıkıntısı yaşadığını, ancak bu sorunların tümünün çözümü içeride olduğunu kaydetti

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ben yetkililerin iktisadi alanlarda çaba harcamadıklarına inanmıyorum. Bazı alanlarda çok iyi ve büyük çabalar sarf edilmiştir; gerçi bazı iktisadi alanlarda da yönetim zafiyeti göze çarpıyor. Üstelik bu alanlarda uygulanması gereken iyi kararlar da alınmıştır.

Ayetullah Hamanei milli iktidarın korunması savunma, iktisadi ve kültürel alanlarda var olan meselelere doğru ve geniş kapsamlı bakışı ve güçlü, aktif ve yılmaz yöneticilerin iş başında olmasını gerektirdiğini belirterek, hangi alanda bu tür aktif, yılmaz ve neşeli yönetici iş başında olduysa işler iyi ilerlediğini vurguladı.

Bazı iktisadi alanlarda yönetim zafiyeti var; güçlü yöneticiler lazım

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Şimdiye dek birçok kez iktisadi sorunların çözümü iç üretim üzerinde odaklanmak, milli para biriminin art arda değer kaybını önlemek ve kaçakçılık ve orantısız ithalat ve mali fesatların önüne geçmekten ibaret olduğu söylendi.

Ayetullah Hamanei iktisadi alanlarda iyi, yılmaz ve gece gündüz demeden çalışan yöneticilere işaretle şöyle ekledi:

Gerçi iktisadi sorunlarda Amerikalıların habis rollerini ve dayattıkları yaptırımların hakikaten cinayet niteliği taşıdığını gözardı etmeyiz ve direnişe devam edeceğiz; böylece yüce Allah’ın inayeti ile Amerika’nın azami baskı politikasını onlar için yüz karası ve pişmanlık sebebine dönüştüreceğiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ekonomisini aksatması ve İran milletine karşı işlediği cinayetten mutluluk duyduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

Bu tür cinayetlerle onur duymak ancak onlar gibi rezil adamların yapabileceği bir iştir. Gerçi bugün Amerika milyarlarca dolarlık bütçe açığı ve milyonlarca aç ve yoksulluk çizgisi altında yer alan insanları ile çok vahimdir. Ancak İran milleti ilahi inayet ve milli azim ve iman gücü ile Amerika’nın rezil, cani ve hain yetkililerine rağmen sorunların üstesinden gelecek ve yaptırımlardan da ülke ekonomisini ciddi bir şekilde güçlendirme yolunda yararlanacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir kez daha ülke sorunlarının çaresi içeride olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

Gerçi bizim birçok sorunumuzun kökleri yurt dışına uzanır, fakat çaresi içeride ve ülke ve bölge meselelerine doğru bakış temelinde hesaplara dayanmakta ve akıl, tedbir, düşünce, azim ve iradeyi kullanmaya bağlıdır. Dolayısıyla sorunların çaresini yurt dışında aramamak gerekir, zira biz oradan hiç bir hayır ve fayda görmeyiz; bu arada Amerika milletine musallat olan rezillerin yaygaraları da kimsenin kafasının kurcalamamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İSK Subay Akademileri mezuniyet töreninde konuşmasının bir başka bölümünü genç subaylara ve Subay Akademileri komutanlarına bir kaç tavsiyeye ayırdı.

Ayetullah Hamanei tehditlerin değişmesine işaretle bu tehditlerle mücadele için yeni planlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek şöyle dedi:

İSK akademilerinde yeni tehditler öngörülmeli ve bu tehditlerle mücadele yolları ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.

Silahlı kuvvetlerin kutsal savunma yıllarında deneyimleri çok değerli bir sermaye olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu deneyimleri savunma tezlerine dönüştürme ve geliştirme zaruretine vurgu yaptı. Ayetullah Hamanei bu bağlamda askeri akademilere özellikle subayların ahlaki açıdan talim ve terbiyelerine özen gösterilmesini belirterek şu vurguda bulundu:

Kuşkusuz bu tavsiye başta inkılapçı güçler olmak üzere tüm gençler için geçerlidir. Gençler ihlaslı olmaya ve cihatçı ruha kavuşmaya öncelik tanımalı ve daha yüksek makamlara veya dünya malına göz dikmemelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bir kez daha Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve fedakar hekimler ve hemşirelere korona virüs salgını ile mücadelede sarf ettikleri emeklerine teşekkür ederek korona virüs salgınında üçüncü dalganın daha ağır olduğuna dikkat çekti. Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bundan çok önceleri sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililere söylediğim gibi  bu salgınla mücadelede alınan tedbirler ve belirlenen protokoller iktidar konumundan ve uygulanması zorunlu olması gerekir. Vatandaşlar Erbain konusunda nasıl sınırlara akın etmedilerse, Muharrem ayının yas merasimlerinde nasıl sağlık protokollerine uydularsa, seyahate gitmemek gibi konularda da titiz davranmaları ve böylece bu salgından kurtulmaları gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Genel Kurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, silahlı kuvvetler ve Subay Akademileri’nin geçen sene faaliyetlerinden ve geliştirdikleri yeteneklerinden bir rapor sunarak şöyle arz etti:

Amerika’nın son hezimetleri, düşmanın uğradığı yenilgilerin küçük bir bölümüdür ve büyük şeytanın öfkesi ve düşmanların içi boş yaygaraları ve çabaları ve yine bazı hain Arap rejimlerinin liderlerinin siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi hak cephesinin üstünlüğü konusunda asla kuşkuya yol açmayacağı kesindir.

Tören sırasında ayrıca İmam Ali -s- askeri akademisi komutanı General Ocaği, İmam Hüseyin -s- askeri akademisin komutanı General Golami, emniyet teşkilatı akademisi General Bahtiyari, başında bulundukları akademilerin faaliyetleri ve eğitim programları hakkında birer rapor sundu.

Törende yeni mezun olan subayların yemin etmeleri, eski öğrencilerin yeni öğrencilere bayrak teslimi, sahada bulunan öğrencilerin marşı gibi etkinlikler de gerçekleşti.

Genel Kurmay Başkanı General Bakıri Başkumandan Hamanei’den icazet alarak Subay Akademileri’ni birincilikle tamamlayan bazı genç subayların ödüllerini verdi ve rütbelerini taktı.

700 /