İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Konuşmalarda İslami edep yaygınlaştırılmalıdır

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın -s- veladet yıldönümü dolayısıyla meddahlarla video konferans yöntemi ile buluşmasında toplumda ve özellikle sanal ortamda kötü söz etmek ve küfürbazlığa son verilmesi ve İslami edep ve ahlakın yaygınlaştırılmasına vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın -s- veladet yıldönümü dolayısıyla meddahlarla video konferans yöntemi ile buluşmasında, Hz. Fatıma -s- İslam’ın kadın, anne ve eş hakkındaki kavramlarının en yüce simgesi olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

İslami bakış açısında insanın fikri ve ruhi açıdan terbiye edilme sürecinin en güçlü temeli aile ocağına dayanır ve kadınların çeşitli alanlarda gerçek ilerlemesi bu ocakta gerçekleşir.

Ayetullah Hamanei konuşmasında ayrıca toplumda ve özellikle sanal ortamda kötü söz etmek ve küfürbazlığa son verilmesi ve İslami edep ve ahlakın yaygınlaştırılmasına vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada Hz. Fatıma’nın -s- ve İmam Humeyni’nin -ks- veladet yıldönümünü ve kadınlar ve annelerin makamını ve Şafak’ta On Gün etkinliklerini kutladı.

Ayetullah Hamanei daha sonra Hz. Fatıma’nın -s- kişiliğinin boyutları ve İslam Peygamberi’nin -s- kızı ve ayrıca Hz. Ali’nin -s- eşi ve Ehl-i Beyt -s- fertlerinden dört yıldızın annesi olarak İslam tarihinde seçkin rolüne işaret ederek şöyle dedi:

Hz. Fatıma -s- mübarek ömrü boyunca birçok inişli çıkışlı süreçte ve sayısız sınav ve acılarla karşılaştı; ancak eş olma, anne olmak, evi yönetme, çocukları yetiştirme, Allah yolunda cihat etme, emri maruf ve nehyi münker etme, Allah’a ibadet ve kulluk etme ve ihlas gibi durumlarda hep zirvede yer aldı ve bir kadın ismet konusunda yüksek derecelere nail olabileceğini ispat etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma -s-, Hz. Ali -s- ve sevgili evlatları İslami bir ailenin en güzel örneğini oluşturduğunu belirterek, bu ailenin birlikteliği, gönül birliği, ihlası ve emekler gibi özelliklerini örnek almak İslami toplumu zirveye ulaştırabileceğini belirtti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bazen gönüller bazı konularda ızdıraba kapılır; ancak perişan olmamaları gerekir; zira Ehl-i Beyt -s- fertlerinin ihlaslı mücadeleleri, birlikteliği ve dostluğunun izleri İran İslam Cumhuriyeti nizamında da belirgindir; nitekim gönüllü seferberlik ruhunun yaygınlaşması, nükleer şehitlerimizin hizmetleri, cihatçı grupların emekleri ve binlerce gencimizin kültürel ve bilimsel alanlarda emekleri ve ayrıca korona virüs salgınında hemşirelerin ve hekimlerin yarattığı güzel manzaralar ve tablolar, hepsi Ehl-i Beyt’i -s- izlemenin sonuçlarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında İslam ve Batı’nın kadın meselesine bakışları arasındaki köklü farklılıklara işaret ederek şöyle dedi:

İslam dini ve İslam Cumhuriyeti nizamının kadına bakışı, saygı ve tekrim çerçevesindedir; oysa Batı’da yaygın olan bakış kadına bir meta ve malzeme gibi bakma çerçevesindedir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İslam dininde kadın ve erkek insani ve ilahi değerlerin bakımından birbirinden farksızdır. Kuşkusuz iki cinsin ortak görevlerinin yanı sıra, hem kadın ve hem erkeğin bazı özel görevleri de vardır, nitekim bu yüzden Allah teala onların fiziksel yapılarını bu özel görevlere uygun yaratmıştır. Biz İslam’ın bakışı ile onur duyuyor ve Batı’nın kadına ve yaşam tarzına bakışına itiraz ediyoruz.

Batı’da sürekli İslam dini ve İslami hicap kadınların gelişmesini engellediği yönünde yapılan propagandalara işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu açıkça bir yalandır ve yalan olmasının delili de İran İslam Cumhuriyeti’nde kadınların durumudur. İran’da tarihin hiç bir diliminde bu denli eğitimli ve çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, siyasi ve iktisadi alanlarda aktif kadına şahit olunmadı, ki tüm bunlar da İslam Cumhuriyeti nizamının bereketlerindendir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında anaların ve şehit eşlerinin kutsal savunma yıllarında ve kutsal mekanları savunma sürecinde emsalsiz rol ifa ettiklerini belirterek şöyle dedi:

Maalesef bu saygın insanların hakkında çok az sanat eseri üretildi; bu yüzden bu alanda daha fazla çalışmak gerekir.

Ayetullah Hamanei İslam’ın kadınlara bakışını kadınların ailede eksen rol ifa etmesine vesile olduğunu belirterek şöyle buyurdu:

İslami bakış açısında insanın fikri ve ruhi açıdan terbiye edilme sürecinin en güçlü temeli aile ocağına dayanır ve kadınların çeşitli alanlarda gerçek ilerlemesi bu ocakta gerçekleşir. Gerçi Batı’nın propaganda sistemi ve maalesef içeride de bazı Batı hayranları kadının aile içinde eksen rolünü önemsiz göstermeye çalışıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei kadınların aile ocağında konumu ve rolü takdir edilmesi gerektiğini belirterek, zamanı geldiğinde evlenmeleri ve çocuk yapmaları meselesini hatırlattı.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu iki konu ülkemizin şimdi ve yarınki hayati ihtiyaçlarıdır ve meddahlar büyük bir medya kurumu olarak bunların yaygınlaştırmasında rol ifa etmeleri gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de meddahlığı eşsiz ve emsalsiz bir faaliyet niteledi ve bu sanatın şiir ve nağmenin birleşmesinden ortaya çıktığına işaretle sözü muhataplara hoş bir seda ile ulaştırmak, duygu, düşünce, maarif ve tarihi ve sosyal bilgilere sahip olmak meddahların özelikleri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Meddahların yaptığı işini konusu Ehl-i Beyt’i -s- takdir etmek gibi en yüce işlerden biridir. Meddahın görevi Nebevi, Alevi ve Fatımi yaşam tarzını ve bu büyük insanların düşüncelerini ve derslerini yaygınlaştırmaktır.

Meddahlara bu önemli görevlerini ciddiye almalarını tavsiye eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Dini heyetler aynı şekilde kalmalı; buna göre meddahlık kalıbını ve biçimini koruyun ve bu mesleğin dışındaki araç gereçlerin kullanılması ile dini heyetlerin başka ortamlara dönüşmesine müsaade etmeyin.

Ayetullah Hamanei ayrıca meddahlara ve meddahlar için şiir yazan şairlere dini güçlü kaynakları kullanmalarını tevsiye ederek, bazı sanal medya organları ve sanat ortamda İslami edebin zedelendiğini eleştirdi ve meddahlara ve tüm medya çalışanlarına konuşurken İslami edebi koruma zaruretine vurgu yaparak, toplumda ve özellikle sanal ortamda kötü söz etmek ve küfürbazlığa son verilmesini ve İslami edep ve ahlakın yaygınlaştırılmasını istedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Fatıma’nın -s- İslam Peygamberi’nin -s- vefatından sonra önemli kavramları içeren ve İslami seçkin kavramlardan sapma konusunda uyarı niteliği taşımakla beraber hiç bir hakaret nitelikli kelime veya söz içermeyen iki fırtına gibi hutbesine işaretle şöyle dedi:

Ehl-i Beyt -s- mektebi gıybet, töhmet, gammazlık, kötü söz kullanmak gibi durumlardan uzaktır. Siz meddahlar da insanlara hem sözde ve hem amelde bu maarifleri öğretmelisiniz.

Ülkenin başta meddahlık faaliyetleri olmak üzere propaganda kurumlarının ileriye dönük hareketlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Ayetullah Hamanei, meddahları korona virüs şartlarında Ramazan ve Muharrem aylarında getirdikleri yenilikleri de takdirle karşıladığını kaydederek şöyle dedi:

Unutmayın, düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti nizamı ile mücadelelerinde hiç bir halt edemez ve İslam dini ve İslam Cumhuriyeti nizamı her geçen gün daha da güçlenmeye devam edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle noktaladı:

Gerçi sorunlar ve engeller her zaman var olmuş ve var olmaya da devam edecektir. Bazı insanlar hizmet eder, bazıları da kapasiteleri heba eder. Ancak genel değerlendirme, hareketin ileriye dönük olmasıdır.

Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce ülkenin çeşitli eyaletlerinden sekiz meddah Hz. Fatıma’nın -s- sıfatlarını anlatan şiirlerini okudu.

 

700 /