İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Amerika yaptırımları tam olarak kaldırmalı

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanları ile görüşmesinde vurguladı: İran’ın Bercam adı ile anılan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönme şartı, Amerika’nın pratikte tüm yaptırımları kaldırmasıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Hava Kuvvetleri personelinin hş. 19 Behmen 1357’de İmam Humeyni'ye -ks- tarihi biatinin yıldönümünde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanları ile görüşmesinde İran İslam inkılabının önemli gelişmelerinden ve İslam inkılabını zafere götüren temel etkenlerinden ve Amerikalıların hesap hatasını ortaya koyan hareketlerden biri bu biat olduğunu belirterek şöyle dedi:

İnkılabın ivmeli hareketinin devam etmesi halkın meydanlarda bulunması, aralıksız çalışması ve çaba harcaması, aralarında ve özellikle yetkililerin arasında kelime anlamıyla vahdet olması, ilahi vaatlere inanılması ve pratikte milli güç bileşenlerinin geliştirilmesine bağlıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’ın fiyasko sonunu Amerika’da sosyal ve siyasi düzenin çöküşü niteledi.

Konuşmasında İran’da Bercam adı ile anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP nükleer anlaşmasına da temas eden Ayetullah Hamanei, İran’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme şartını, Amerika’nın İran’a dayatılan yaptırımları tamamen kaldırmasına endeksledi.

Ayetullah Hamanei, bu durumda İran bu sürecin doğruluğunu sınadıktan sonra gerekli kararı vereceğini, bu tutum İran İslam Cumhuriyeti’nin kesin ve kat’i politikası olduğunu ve hiç kimse bu politikadan şaşmayacağını vurguladı.

Başkumandan Ayetullah Hamanei görüşmede hş. 19 Behmen 1357’de yaşanan gelişmeyi ilahi günlerden biri niteleyerek şöyle devam etti:

Ordunun önemli bir bölümünün bu yapıdan kopması ve İmam’a ve halka katılması bir mucizeyi andırıyordu; zira Tağut rejiminin esas dayanakları ordu ve Savak adlı gizli teşkilattı ve sonunda da hiç ummadıkları yerden darbe yedi.

Ayetullah Hamanei o günlerde Amerika’nın demokrat yönetiminin İran’ın ve milletin şartlarını değerlendirmekte tuhaf hesap hatalarına işaretle şöyle dedi:

Amerikalılar şahın ordusuna umut bağlamıştı ve kesin haberlere göre bir darbe tasarladılar ve böylece inkılap liderlerini ve öncülerini yakalamak ve halka karşı geniş çapta şiddet uygulamakla şah rejiminin çökmesini önlemek istediler. Ancak onların şeytani planını suya düşüren etkenlerden biri, Hava Kuvvetleri’nin 19 Behmen’de gerçekleştirdiği hareketti.

Amerika’nın İran’la ilgili yanlış hesapları halen devam ettiğini ve İran milletini doğru tanımadıklarını kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu hesap hatasının bir örneği hş. 1388 fitnesiydi. Amerika’nın demokrat Başkanı kendince İran işini bitirebileceğini hayal ederek resmen bu fitneyi destekledi.

Ayetullah Hamanei İran’ı görülmemiş yaptırımlarla dize getirmek, Amerikalı yetkililerin hesap hatalarının bir başka örneği olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Şu birinci sınıf Amerikalı ahmaklardan biri de iki yıl önce Ocak 2019’u Tahran’da kutlayacaklarını söyledi. Şimdi ise o kişi tarih çöplüğünü gitti ve patronu de tekme tokat ve fiyasko bir şekilde beyaz saraydan atıldı, fakat İran İslam Cumhuriyeti Allah’ın inayeti ile halâ ayakta duruyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında düşmanlara ve sakat hesap sistemlerine karşı saf davranmamak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

İslam inkılabının 42 yıllık hareketinde etkili olan başka etkenler de vardı, ki bunlar halkın çabaları ve emekleri ve meydanlarda hazır bulunmaları ve buna inanmaları, ilahi vaatlere inanmalarıydı. Oturup seyretmekle hiç bir iş ilerlemez. Yetkililer iş ve amel meydanlarında hazır bulunmalarını sürdürmeli ve Allah’a güvenerek sürekli milli güç bileşenlerini geliştirmeli ve pratikte güç üretmeye devam etmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei güç üretmenin simgelerinden biri silahlı kuvvetleri bölgesel ve küresel zaruretlere uygun biçimde takviye etmekten ibaret olduğunu belirterek son günlerde düzenlenen askeri tatbikatları takdirle karşıladığını, bu tür büyük ve harika tatbikatların yaptırım koşulları  altında düzenlenmesi ülkenin milli güvenliği silahlı kuvvetlerdeki evlatlarının eliyle temin edildiğini ortaya koyduğunu ve çok da onur verici sayıldığını vurguladı.

Ayetullah Hamanei, silahlı kuvvetlerde güç üretmek için askeri teçhizatı geliştirmenin yanı sıra askerlerin moralini, iman ve manevi gücünü de geliştirmek ve korumak gerektiğini belirterek şöyle ekledi:

Bölgede bazı ülkelerin en büyük hatası, milli güvenliğini ecnebilerden talep etmeleridir; üstelik milyarlarca dolar ödemelerine karşın hakaret işitiyorlar, aşağılanıyorlar, ama sonuçta güvenlikleri de temin olmuyor; nitekim bunu son yıllarda Mısır ve Tunus’ta ve daha önce Pehlevi şahı Muhammed Rıza’nın kaderinde gördük.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında içeride her türlü hatanın işlenmemesine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak şu ikazda bulundu:

En büyük hatalardan biri düşman gücü karşısında korkuya kapılmak veya siyasi ve iktisadi işlerde düşmana umut bağlamaktır.

Ayetullah Hamanei iç imkanları ve gücü abartmak hedef olmadığını belirterek şöyle ekledi:

İçerideki gerçekleri görelim ve onları geliştirelim. Bilin ki düşman karşısında korkuya kapılırsak, hiç bir şey yapamayız.

Ayetullah Hamanei bazılarının Amerika ve diğer bazı güçlerin gücünü değerlendirmekte gerçekçi yaklaşmadıklarını belirterek Amerika’da yaşanan son hadiseleri referans gösterdi ve şöyle ekledi:

Amerika’da yaşanan son fiyasko hadiseler basit meseleler değildir ve eşi görülmemiş bir Başkan çöküşü şeklinde değerlendirilmek ve hatta bu hadiseleri Amerika’nın gücü ve sosyal düzeninin çöküşü olarak görmek gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı seçkin siyaset meseleleri uzmanlarının açıklamalarını hatırlatarak bunlar bizzat Amerika’da sosyal düzenin çöktüğünü ve bazıları post Amerika dönemini gündeme getirdiklerini ifade etti.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Eğer Amerika’da yaşanan olaylar dünyanın başka bir yerinde ve özellikle Amerika ile sorunu olan bir ülkede yaşanmış olsaydı, Amerikalılar peşini bırakmazdı; ancak şimdi onların haber imparatorluğu bu maceranın sona erdiğini telkin etmeye çalışıyor, oysa macera bitmedi ve halâ devam ediyor.

Ayetullah Hamanei bölgede başta siyonist İsrail olmak üzere ABD’nin uydu rejimlerinin şaşkınlığı ve perişanlığı ve son günlerde lafügüzaf etmelerini Amerika’nın çökmesinden duydukları panik ve korkunun sonucu olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin yaptırımlarla ilgili son sözlerine işaretle şöyle dedi:

Evvela İran İslam Cumhuriyeti hiç kimse Amerika ve Avrupa’da hiç bir hakkı olmana konuşanların yaftalarına ve yaygaralarına kulak vermiyor. İkincisi, mantık ve istidlale göre Amerika ve üç Avrupa ülkesi Bercam nükleer anlaşmasında yükümlülüklerini çiğneyen taraflardır ve bu yüzden bu anlaşma için yeniden şart belirleyemezler.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bunlar sırf çok kısa bir süre ve işin başında bazı yaptırımları geçici olarak askıya aldılar, fakat daha sonra yaptırımları yeniden dayattılar ve hatta arttılar. Dolayısıyla bunlar şart koyamazlar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: Bercam anlaşmasının devamı için şart koyma hakkı olan taraf İran İslam Cumhuriyeti’dir. Zira İran ta baştan Bercam’daki tüm anlaşmalarını yerine getirdi, fakat onlar yükümlülüklerini çiğnedi.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm yetkililerin üzerinde mutabık oldukları Bercam konusunda kat’i ve şaşmaz ve geri dönülmez politikasını şu şekilde beyan etti:

Eğer onlar İran’ın Bercam anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorsa, Amerika sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Bunun ardından İran yaptırımların kaldırıldığını sınayacak ve ondan sonra Bercam’daki yükümlülüklerine geri dönecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda yetkililere vahdet tavsiyesini yenileyerek şöyle dedi:

Halkın ve yetkililerin kelime anlamında vahdeti son 42 yılda birçok sorunu aşmanın temel etkeni olmuştur ve bu birliktelik ve vahdet devam etmelidir. Nitekim yüce Allah’ın inayeti ve Hz. Mehdi’nin duaları ile İran milleti ve ülkenin yarını kesinlikle daha iyi ve daha yüce olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Hava Kuvvetleri Komutanı General Nasirzade kuvvetin geçen sene faaliyetleri hakkında bir rapor sunarak şöyle arz etti:

Hava Kuvvetleri inkılap sürecinde etkili faaliyetleri ve inkılabın getirilerini korumakla beraber bugün de eli dolu direniş düşüncesi ve şehit Süleymani mektebinin öğretileri temelinde daha da saikli bir şekilde gücünü geliştirmektedir.

700 /