İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Coşkulu ve doğru seçim, sorunların çaresidir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Azerbaycan eyaleti dış müdahalelere ve bölücülere karşı İran’ın sağlam kalesi olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hş. 29 Behmen 1356 tarihinde Tebriz halkının kıyamının yıldönümü dolayısıyla video konferans yöntemi ile Doğu Azerbaycan eyaletinde halka hitaben yaptığı konuşmada bu tarihi ve unutulmaz kıyam yöre halkının büyük onurlarından sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtti. Düşmanların sırf İran milletinin sulta düzenine muhalefet ettiği için düşmanlığını sürdürdüğünü belirten Ayetullah Hamanei, İran İslam inkılabı muazzam getirileri olduğunu, bu getirilerden halkın geçim sıkıntısı ve sınıflar arasındaki mesafe gibi zayıf ve kabul edilemez yönleri giderme yolunda değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında vatandaşların gelecek sene cumhurbaşkanlığı seçimlerine coşkulu katılımı ve yine doğru ve salih seçim yapmaları ülkenin geleceğini güvence altına alacağını belirtti.

İran’da Bercam adı ile anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP nükleer anlaşmasına da temas eden Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bu anlaşmanın hakkında çok konuştuk ve İslami nizamın tutumunu anlattık. Anlaşma hakkında birçok söz söylendi, bazı vaatler gündeme geldi. Ben bugün tek kelime etmek istiyorum: Biz bu sözleri ve vaatleri çok duyduk, sonra da yerine getirilmediler. Söz ve vaat yeter. Şimdi sadece amel vakti. Karşı taraf amel ederse, biz de amel ederiz. İran İslam Cumhuriyeti önceki sefer olduğu gibi artık sözle ve vaatle ikna olmayacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Azerbaycan halkının onurlu hareketlerini beyan ederken “ilim, sanat ve siyasette elit insanları yetiştirmek” ve “ ülkenin tarihi ve siyasi gelişmelerinde algı psikolojisi oluşturmak”, yöre halkının iki onur verici özelliği olduğunu belirterek şöyle dedi:

Azerbaycan dış müdahalelere karşı İran’ın sağlam kalesi olmuştur. Eğer bu diyarın insanlarının direnişi ve fedakarlığı olmasaydı, düşman ülkenin başka bölgelerine de nüfuz ederdi.

Ayetullah Hamanei “İslam’a derin bağlılık” ve “İran’a yönelik gayret ve hamiyet” Azerbaycan halkının kimliğinin iki önemli özelliği olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bu bölgenin insanları çağdaş tarihimizde ülkenin tüm meselelerinde rol ifa eden şahsiyetleri ile ön plana çıkmıştır; ki bu şahsiyetlere tütün boykotu sırasında Mirza Cevad Ağa Müçtehid Tebrizi’yi, meşruta kıyamında Settar Han ve Bakır Han’ı, İslam inkılabı günlerinde Şeyh Muhammed Hiyabani ve şehit Ayetullah Gazi Tebatebai ve şehit Ayetullah Medeni’yi ve kutsal savunma yıllarından şehit Bakeri’yi örnek verebiliriz.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bu bölümünün sonunda şöyle dedi:

Azerbaycan tarihinden doğru rivayet edilmeden, İran tarihi hakkında her türlü rivayet eksik ve yanlış olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Tebriz halkının hş. 29 Behmen 1356’da gerçekleştirdikleri tarihi kıyamın boyutlarını açıklarken, İmam Humeyni’nin -ks- bu kıyamın ardından mesajına değinerek şöyle dedi:

Sevgili İmam şecaat, gayret ve dindarlık, Tebriz halkının seçkin özellikleri olduğunu belirtti, ki her üç özellik beşeri bir camiayı değerlendirmekte hakikaten önemli bileşenlerdir. Bu olayda önemli olan şu ki, Tebriz halkı Pehlevi rejiminin Kum kentinde 19 De kıyamını nasıl barbarca bastırdığını görmüştü; ancak İmam’ın sözünü ettiği özelikleri ile Kum şehitlerinin kırkıncı şehadet günü dolayısıyla meydanlara çıktılar ve kırkıncı günlerin başını çekerek Kum kıyamının unutulmasına mani oldular.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Tebriz halkının şecaat, gayret ve dindarlık özelliklerine dayanan diğer önemli hadiselere, inkılabın ilk günlerinde bölücü örgütlerle karşı şanlı direnişleri, Aşura tümeni ve cesur komutanı şehit Bakeri’nin dayatılan savaş yıllarında hamasetleri, inkılabın ilk yıllarında bölücü fitne ile mücadeleleri ve yine 2009 yılında çıkarılan fitne olaylarına karşı bilinçli mücadelelerine işaretle, o tarihte Tebriz halkı hatta başkent Tahran ve diğer kentlerden daha önce meydanlara çıktığını vurguladı.

Hş. 29 Behmen 1356 kıyamının bugün ülkenin içinde bulunduğu duruma yönelik dersi ne olduğuna yönelik soruya cevap veren İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei süper güçlerin İran İslam inkılabı ile derin düşmanlığının köklerine işaret ederek şöyle buyurdu:

İslam inkılabı zafere kavuştuğu günlerde müstekbir güçler dünyayı sultacı ve sulta altında bulunanlar olmak üzere ikiye bölmüştü; ancak İran İslam inkılabı küresel istikbarın şah damarı olan bu durumu açıkça reddetti ve Doğu ve Batı sultacıları bu yüzden ve kendi aralarında anlaşmazlıklarına karşın İran milletinin inkılabı karşısında geniş bir cephe kurdular.

Ayetullah Hamanei küresel istikbarın İslam inkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamı ile düşmanlığının esas nedenini asla unutmamak gerektiğini belirterek şu vurguyu yaptı:

Gerçi düşmanlar kumpaslarını ve düşmanlıklarını insan hakları, İslami yasalar, nükleer ve füze meseleleri, bölgesel konular ve diğer konuları bahane ederek sürdürüyorlar; ancak tüm bunların birer bahaneden ibaret olduğunu unutmamalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında küresel istikbarın İran milleti ile düşmanlığı halen devam ettiğinin altını çizerek şöyle dedi:

İran milleti bu tür saldırılara karşı zafer kazanmak için iyi şeye ihtiyacı vardır. Bunlardan biri kimlik elemanlarını güçlendirmek ve diğer iç gücü arttırmaktır.

Ayetullah Hamanei sağlam fikri düzen ve altyapıya sahip olmak, milli kimliği güçlendirmenin en önemli etkeni olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İnkılabın sağlam fikri altyapısı İslam’dan alıntıdır ve İmam Humeyni’nin -ks- çok değerli beyanatında ve şehit Mutahhari ve şehit Beheşti gibi düşünürlerin derslerinde açıklanmıştır; gerçi düşünürlerimiz bu fikri nizamı yeni meselelere yeni cevaplar üreterek günden güne yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekir. oysa inkılabı bazılarının sürekli tekrarladığı gibi ideolojiden arındırmanın sonucu inkılabın esas yolundan sapma olur. Kuşkusuz sırf bağımsız fikri altyapı yeterli değildir ve pratikte de en önemli olanları korkusuzluk, yılmazlık, umutsuzluğa kapılmamak, tembellik etmemek, bilmeden düşman planlarına katılmamak ve gerektiğinde fedakarlık yapmak olan bazı özelliklere da sahip olmak şarttır.

Bu özelliklerin İran milletinde ve şehitlerin fedakarlığında açıkça göze çarptığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İran milleti hakikaten yılmadı, ki bunun en güzel örneklerine şehit Süleymani’nin cenaze töreninde ve yine bu yıl korona virüs salgınına karşın 22 Behmen zafer yürüyüşündeki yenilikçi hareketlerini gördük. Eğer bu emeklerle beraber direniş ve doğru yoldan sapma olmazsa tüm sorunlar çözümlenebilir.

Ayetullah Hamanei ayrıca İran İslam inkılabının getirilerini muazzam ve muhteşem niteleyerek, bu getirilerin açıklanmasında yeteri kadar çalışılmadığını, oysa İslam inkılabı ülkeyi ilmi açıdan geri kalmış ve siyasi açıdan süper güçlere bağımlı ve iktisadi açıdan da bağımlı bir ülke olma konumundan bağımsız, hür, onurlu ve büyük ilmi başarılara kavuşan bir ülke yaptığını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam inkılabının bir başka getirisini İran milletini durgunluk, hedefsizlik ve başkalarını izleyen bir milletten hareketli ve hedefli ve coşkulu bir millet yaptığını belirterek şöyle devam etti:

Bugün ülke genelinde binlerce bilimsel merkezin şekillenmesi ve gençlerin korona virüs salgını sırasında mümince yardım kampanyalarına katılmaları gibi geniş sosyal faaliyetleri, İran milletinin hareketli ve neşeli bir millete dönüştüğünün işaretleridir.

Ayetullah Hamanei ülkenin despot ve saltanat rejimi ve bir kişinin hükümdarlığı konumundan halkçı, cumhuriyetçi ve demokratik bir ülkeye dönüşmesi de İslam inkılabının bir başka getirisi olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bugün İran halkı kendi kaderine hakimdir ve kendisi seçimini yapmaktadır. Bu seçim iyi veya kötü olabilir; ancak halkın seçimidir; oysa inkılaptan önce halkın hiç bir etkisi yoktu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin imarı da İslam inkılabının getirilerinden biri olduğunu, bazı çevrelerin bu hizmetleri gözardı etmelerini hayretle karşıladığını belirterek şöyle dedi:

Bugün ülkenin baraj inşaatı, sulama sistemleri, elektrik şebekeleri, doğalgaz şebekeleri, yol inşaat, sanayi, tarım gibi altyapı hizmetleri ve akademik çevrelerin gelişmesi, hepsi İslam inkılabının sonuçlarıdır.

Ayetullah Hamanei ülkenin askeri ve savunma gücünün gelişmesi ve İran’ı bölgesel büyük bir güç yapması da İslam inkılabının bir başka getirisi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Amerika ve siyonist rejim ve bazı Avrupa ülkelerinin türlü kumpaslarının sebebi, inkılabın ileriye dönük hareket etmesidir, ki inşallah milletin ve yetkililerin gücü bu kumpasları boşa çıkaracaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Biz bu getirilerin yanında hiç bir zaman bazı alanlarda geri kalmışlığımızı da gizleyemedik, fakat aynı zamanda bu geri kalmışlığın İslam inkılabının şanına yakışmadığını ve kabul edilemez olduğunu ve telafi edilmesi gerektiğini de vurguladık. Bu geri kalmışlığımızda bizler yetkililer olarak suçluyuz; gerçi bazı alanlarda halkın de etkisi olmuştur. Bu geri kalmışlıkların esas sebebi, inkılapçı hareket etmemektir. Biz nerede inkılapçı hareket ettiysek, geri kalmadık; ancak nerede inkılaptan geri adım attıysak, nerede duyarsız davrandıysak, geri kaldık.

Ayetullah Hamanei, geri kaldığımız alanlarda biri ilk etapta zayıf kesimlerin geçim durumu ve ardından sınıfların arasındaki mesafe olduğunu, bunları gidermek ve iktisadi adaleti sağlamak gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei buna karşın şu vurguyu yaptı:

Ülkenin durumu bu geri kalmışlıklara karşın inkılaptan önceki durumundan çok daha ileridedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların İslam inkılabının getirilerini gözardı etme ve başarısızlıkları abartma üzerinde odaklandığını ve halkı ve özellikle gençleri inkılaba karşı kötümser yapmak için psikolojik harekata ve yalanlara sarıldıklarını belirterek, maalesef içeride de bazı çevreler gaflet yüzünden ve bazı çevreler de bilinçli olarak ve garaz yüzünden düşmanların sözlerini tekrarladıklarını kaydetti.

Ayetullah Hamanei halkın inkılabın ilk günlerine oranla fesat ve sınıflar arasındaki mesafeler gibi konulara karşı daha duyarlı olduklarını belirterek şöyle dedi:

Bu duyarlılık çok iyidir ve halkın inkılap ülkülerine eğilimli olduklarını göstermektedir. Bu yüzden nerede fesatla mücadele ve yoksul kesimlere yardım ve adaleti inşa etme hareketi varsa halk moral kazanır ve destek vermeye başlar. Bizim görevimiz İslam inkılabının yığınla getirilerini kullanarak eksikleri gidermektir. Bu getirilerden biri çalışmaya hazır vaziyette bekleyen genç ve yetenekli insanlarımızdır. Bu kapasiteden halkın inkılapçı şevki ile birlikte yararlanmalı ve sorunları gidermeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde gelecek sene cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaretle bu seçimlerin ülke için büyük bir fırsat olduğunu belirterek şöyle dedi:

Gerçi İran İslam Cumhuriyeti nizamının muhalifleri nizamın bu önemli fırsattan ve kapasiteden ülkenin kalkınması yolunda yararlanmasını istemiyor; ancak halkın seçimlere coşkulu ve inkılapçı katılımı, ülkenin güvenliğini temin ettiği gibi, düşmanları da geri püskürtecektir. Dolayısıyla bu fırsatı kaybetmemeliyiz. Seçimler her ne kadar coşkulu ve halkın yoğun ilgisi ile düzenlenirse, ülkeye bir o kadar faydası ve tesiri olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşmanların seçimlerle ilgili tekrarlı iddiaları gündeme getirmelerinin amacı halkı bu seçimlerden soğutmaya yönelik olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bu iddialara karşın seçimler ülke için önemli bir fırsat ve kazanımdır ve halkın coşkulu katılımı ile desteklenmelidir. Eğer bu coşkulu katılım doğru bir seçimle, yeni etkili, mümin, saikli ve çalışkan birinin seçimi ile beraber olursa pekala olur ve ülkenin geleceğini güvence altına alır.

Ayetullah Hamanei ülkenin kronik sorunlarının tek çaresi seçimlere coşkulu katılım ve halkın yoğun ilgisi ve daha sonra da salih ve uygun birinin seçilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda İran’da Bercam adı ile anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP nükleer anlaşmasına ve nizamın bu anlaşmaya yönelik tutumuna işaretle şöyle dedi:

Bu anlaşmanın hakkında çok konuştuk ve İslami nizamın tutumunu anlattık. Anlaşma hakkında birçok söz söylendi, bazı vaatler gündeme geldi. Ben bugün tek kelime söylemek istiyorum: Biz bu sözleri ve vaatleri çok duyduk, sonra da yerine getirilmediler. Söz ve vaat yeter. Şimdi sadece amel vakti. Karşı taraf amel ederse, biz de amel ederiz. İran İslam Cumhuriyeti önceki sefer olduğu gibi artık sözle ve vaatle ikna olmayacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede ayrıca Recep ayının başlamasını da kutlayarak şöyle buyurdu:

Umarım bu ayın manevi bereketlerinden herkes yararlanır. Gerçi bu ayda şimdilik toplanmalar mümkün olmuyor ve geçmiş yıllarda vatandaşlar için mümkün olan ibadet toplantıları vesaire bu yıl yapılamıyor; ancak evlerde Recep ayının dualarından gafil olmamak gerekir ve bu geçici yasaklar bizi bu ayın bereketlerinden ve ilahi kata dua etmekten gafil etmemelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce veliyi fakihin Doğu Azerbaycan eyaletinde temsilcisi ve Tebriz Cuma Hatibi Hüccetülislam Al-i Haşim, eyalette çeşitli kesimlerin korona virüs salgını ile mücadelede faaliyetleri ve sağlık personeline yardım ve destekleri hakkında bir rapor sundu.

 

700 /