İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Gerekirse uranyumu %60 zenginleştiririz

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyeleri ile görüşmesinde, uranyumu yüzde 20 kadar zenginleştirme konusunda bir kısıtlama olmadığını ve ülkenin ihtiyacına göre yüzde 60’lara kadar ulaşabileceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Pazartesi günü Bilgeler Meclisi Başkanı ve üyeleri ile görüşmesinde yaptığı konuşmada İslam’ın maarif ve değerleri ile ilgili kavramların topluluğu İslami nizamın yapısının yazılımı gibi olduğunu belirtti. Ayetullah Hamanei bu yazılımın İslami nizamın artan faaliyetleri ve karşılaştığı yeni meselelere uygun biçimde güncelleştirilmesi gerektiğini belirterek, ulema ve düşünürlerin önemli görevlerinden biri, toplumun ihtiyaç duyduğu dini kavramları hayata geçirmek üzere İslami nizamın ideolojik temellerini takviye etmekten ibaret olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında ayrıca, son günlerde Amerika ve üç Avrupa ülkesinin İran hakkında kullandıkları edebiyatı müstekbirce, alacaklı ve insaf dışı niteleyerek şöyle dedi:

Bu edebiyatın sonucu onların İran milletinin gözünde daha da menfur olmalarından başka bir şey olamaz; üstelik İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselede mantıklı tutumundan da geri adım atmaz ve ülkenin maslahatı ve ihtiyacına göre gerektiği takdirde uranyumu yüzde 60 seviyesinde zenginleştirme noktasına kadar ilerleyecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında Hz. Cevad -s- ve Hz. Ali’nin -s- veladet yıldönümünü kutlamanın yanı sıra Bilgeler Meclisi’nin vefat eden bazı üyelerini saygı ile andıktan sonra İslami toplumların en önemli ihtiyaçlarından biri dini kavramları hayata geçirmek olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu kavramlar ne zaman hayata geçirildiyse ülkemize, milletimiz ve İslam Cumhuriyeti nizamına onur kazandırdı ve nerede bundan gaflet ettiysek, bereketlerinden mahrum kaldık

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bizim büyük imamımız meydanda varlığı ve tevekkül, görev, fedakarlık, cihat ve şehadet gibi kavramları beyan ederek bu kavramların toplumda ve halkın yaşamında yaygınlaştırdı, ki bunun sonucu da İran milletinin dayatılan uluslararası sekiz yıllık savaşta zafer kazanması oldu.

İslami hareketi başlatmak, nizamın yapısı için teori geliştirmek, İslam dinini sosyal alanlarda yaygınlaştırmak ve ülkenin İmam Humeyni -ks- tarafından yönetilmesi, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin işaret ettiği diğer bazı örneklerdi. Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu konunun en yeni örneği, korona virüs salgını şartlarında yardımlaşma gibi yüce bir kavramın halk, gençler, devlet erkanları ve inkılapçı kurumlarla hayata geçirilmesi ve mümince yardım hareketinin şekillenmesi oldu, ki hakikaten birçok düğümün çözümlenmesine katkı sağladı.

Ayetullah Hamanei İslami nizamın yazılımını güncelleştirmek ulema ve kanaat önderlerinin görevi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Kuşkusuz bu güncelleştirme, dini kavramlar topluluğunu değiştirmek değildir. Bunun anlamı İslami nizamın ulusal ve uluslararası ihtiyaçlarına uygun olarak hakikatleri ortaya çıkarmaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei güncel meselelere uygun bir kaç örneğe işaret ederek şöyle ekledi:

Örneğin İslami nizam düşmanın şartlı baskıları ile karşılaştığı zaman ve yaptırımları bir veya bir kaç şarta endekslediği ve bu şartları yerine getirmek nizam için saptırıcı ve helak edici olduğunda İslami nizam ne yapmalıdır?

Ayetullah Hamanei bu soruya şöyle cevap verdi:

Bu şartlarda, vatandaşlar bazı bölümleri düşman baskılarından kaynaklanan bir takım sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir sırada direniş ve sabır gibi dini kavramlar toplumda toplu bir harekete dönüşmek gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, düşman cephesi ile yüzleşmede Allah’a tevekkül etmek ve ilahi vaatlere güvenmek gibi kavramları yaygınlaştırmak ve yine Allah tealanın yetkililerin pasifliği ve duyarsızlığına kesinlikle sert tepki göstereceğini beyan etmek, toplumun ihtiyacı olan diğer bazı durumlar olduğunu belirterek şöyle dedi:

İslami nizamın ideolojik temelini besleme ve yazılımını güncelleştirme görevini, fikri durgunluktan ve gericilikten ve ayrıca iltikati düşüncelerden uzak duran yetkili ulema, düşünürler ve kanaat önderleri üstlenmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının ikinci bölümünde nükleer meseleye işaret etti. Ayetullah Hamanei İslami Şura Meclisi’nin Bercam adı ile anılan KOEP nükleer anlaşmada yükümlülükleri askıya alma yönündeki çıkardığı yasaya işaret ederek şöyle dedi:

Meclis bir yasa çıkardı, hükûmet de olumlu karşıladı ve düne kadar yapılması gereken işleri de yaptı; inşallah yarın da bu yasanın bir başka maddesi uygulanacak.

Ayetullah Hamanei meclisin hükümetin uygulamalarından farklı algılamasına işaretle şöyle ekledi:

Bu tür ihtilaflar çözümlenebilir niteliktedir ve her iki taraf meseleyi birbiriyle işbirliği yaparak halletmelidir. İhtilaflar  kendi haline bırakılmamalı ya da ağırlaştırmamalı ve böylece ülke tek ses, tek yürek olduğu gösterilmelidir. Hükûmet kendini yasaya uymakla yükümlü biliyor ve hakikaten iyi bir yasa olan bu yayaya titizlikle uyulmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika ve üç Avrupa ülkesinin İran’ın Bercam anlaşmasındaki yükümlülüklerini askıya almasına karşı kullandıkları edebiyatı müstekbirce, alacaklı ve insafsızlık ve yanlış bir edebiyat niteleyerek şöyle dedi:

İran İslam Cumhuriyeti ta ilk günden uzun süre İslam tealimine göre yükümlülüklerini yerine getirdi; oysa ta ilk günden yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf bu dört ülke oldu. Dolayısıyla asıl onların sorgulanmaları gerekir. Amerika Bercam anlaşmasından çekildiğinde, ötekilerle ona eşlik ettiler. Kur'an'ı Kerim’in emri ise şöyledir: Sen de yükümlülüklerini bırak. Buna karşın bizim saygın hükümetimiz yükümlülüklerini bırakmadı ve sadece tedrici bir şekilde askıya aldı; ki bunlar da karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yeniden uygulanabilir durumlardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei istikbarın kullandığı edebiyat İran milletinin Batılılardan nefretini arttırmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek şöyle devam etti:

Bu arada şu uluslararası siyonist palyaço da sürekli, biz İran’ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyiz, diyor. Oysa ona söylenmesi gereken şey şu ki, eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah elde etmek isteseydi, ne o ne de onun büyükleri buna mani olamazdı.

Ayetullah Hamanei, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer silah yapmasına mani olan şey, sıradan insanların katliamına yol açan her türlü nükleer veya kimyasal silahın yapımını yasaklayan İslami düşünce ve ilkelerdir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Amerika’nın nükleer bombardımanında 220 bin insan katledildiği ve yine mazlum Yemen milletinin kuşatılmasını ve evleri, pazarları, hastaneleri ve okulları Batılıların yapımı olan savaş uçakları ile bombardıman edildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

Sivilleri ve masum insanları katliam etmek Amerikalıların ve Batılıların yöntemidir. İran İslam Cumhuriyeti bu yöntemi reddetmektedir ve buna göre de nükleer silah peşinde değildir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ancak biz ülkenin ihtiyaçlarına göre nükleer yetenekleri kazanmakta kararlıyız ve bu yüzden uranyumu yüzde 20 seviyesinde zenginleştirmek bir kısıtlama olamaz ve gerektiği yere kadar zenginleştirme seviyesi arttırılacaktır; örneğin nükleer yakıtla çalışan motorlar veya başka işlerde gerektiği takdirde uranyumun zenginleştirme seviyesini yüzde 60’lara kadar yükseltiriz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu arada bir kaç yıllık süresi olan bir anlaşma yapıldı; eğer onlar bu anlaşmaya uyarsa, biz de söz konusu bir kaç yıllığına uyarız. Ancak Batılılar bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı da çok iyi biliyorlar. Nükleer silah onların bahanesidir. Onlar hatta bizim konvansiyon silahlarımıza da karşıdır; zira İran’ın güç bileşenlerini elinden almak istiyorlar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei nükleer santraller daha temiz ve daha ucuz ve daha sağlıklı enerji ürettikleri ve pek de uzak olmayan bir gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı gerçeğine işaretle ülkenin uranyumu zenginleştirmeye ihtiyacı kesin bir konu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Zenginleştirmeye o gün geldiğinde başlanmaz; buna şimdiden ve o gün için hazırlanmak üzere başlamak gerekir. Batı İran nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğu zaman onlara muhtaç olmasını ve bu ihtiyacı dayatmaları ve haraç kesmelerinin malzemesi yapmak istiyor.

Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselede diğer meselelerde olduğu gibi geri adım atmayacak ve ülkenin maslahatı ve bugün ve yarının ihtiyacına göre iktidarla ilerleyecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Bilgeler Meclisi Başkanı Ayetullah Cenneti ve Başkan vekili Hüccetülislam Reisi Bilgeler Meclisi’nin oturumu ve alınan kararlar hakkında rapor sundu.

700 /