İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Kudüs gücü en etkili güçtür

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletine hitap ettiği canlı yayında, Kudüs gücü Batı Asya bölgesinde pasif diplomasiyi engelleyen en büyük etken olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Pazar günü akşam saatlerinde büyük İran milletine hitaben yaptığı ve TV kanallarından canlı yayınlanan konuşmasında öğretmenlerin ve işçilerin ülkenin kalkınmasında önemli konumlarına vurgu yaptı.

Seçimlere de değinen Ayetullah Hamanei, seçimler İran milleti için kelimenin tam anlamı ile nizamın temellerini pekiştirmek üzere önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bazı çevrelerin vatandaşları seçimlerden soğutmaya çalışmasını eleştiren Ayetullah Hamanei, adaylara da vatandaşlara kandırıcı ve desteksiz vaatlerde bulunmamalarını ve gerçekçi programlar sunarak halkla konuşmalarını tavsiye etti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de son günlerde bazı yetkililerin dış politika konusunda yersiz ve yanlış sözler sarf etmiş olmalarını esef ve hayretle karşıladığını belirterek, Kudüs gücü Batı Asya bölgesinde pasif diplomasinin önüne geçen en büyük etken olduğunu ve buna göre ecnebilerin sözlerini tekrarladığımızı akıllara getirecek şekilde söz etmekten kaçınmak gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İşçi Günü ve Öğretmenler Günü dolayısıyla vatandaşlara seslendiği konuşmasının başında mübarek Ramazan ayında Kadir geceleri bu ayın zirvesi niteledi ve vatandaşları Kadir gecelerinin emsalsiz fırsatından yararlanmaya tavsiye ederek şöyle dedi:

Dua, göz yaşı, istiğfar ve yalvarış, mübarek Ramazan ayının bereketli ziyafetinin simgeleridir ve Allah tealaya daha fazla yönelmek ve yalvarmakla bu kıymetli nimetlerden yararlanmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ardından kısaca İmam Ali’nin -s- şahsiyetine işaretle imamet makamı çok yüce ve çok büyük bir makam olduğunu belirterek şöyle dedi:

İmametin anlamı din ve dünya başkanlığı değildir. İmamet çok yüce bir kavramdır, ki bunu da idrak etmek masumların ve seyrek sayıda seçkin evliyanın dışında başkaları için mümkün değildir.

Şia Müslümanların ve hatta başka dinlerin ve mezheplerin izleyenlerinin İmam Ali’ye -s- özel saygı duyduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, bu sevgi ve saygı, İmam Ali’nin -s- acayip özelliklerinden kaynaklanır, öyle ki hayret uyandıran, istisna tanımayan, geniş ve ayrımcılık yapmayan adaleti bu özelliklerinin başında yer alıyor.

Ayetullah Hamanei takva, dünyaya itinasızlık, şecaat, şefkat, zayıflara karşı rafet, zorbalara ve müstekbirlere karşı kesin tavır, hak yolunda fedakarlık, sözde derin hikmet ve davranışta kararlılık, İmam Ali’de -s- var olan ve hepsi de en zirvede parlayan diğer bazı özellikler olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Ali’yi -s- ve kişisel özelliklerini ve hükûmet adabını izleyebilmek çok ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu alanlarda daha çok uzun bir yol katetmeleri gerektiğini belirtti.

İmam Ali’nin -s- şehadet için emsalsiz bir şevk sergilediğini kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Allah’a şükürler olsun, bizim devirde de fedakar yiğitler vardı ve vardır da ve mevlaları Ali’ye -s- uyarak şehadet aşkı ile yaşadılar ve Hac Kasım Süleymani bu alanda öne çıkan büyük şahsiyetlerden biridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenin konumu ve şanını beyan etmek üzere şehit Murtaza Mutahhari’nin bazı özelliklerini beyan ederek şöyle dedi:

Şehit Mutahhari alim, filozof, düşünür, fakih ve ideolojik meselelere hakim bir şahsiyetti; ancak şehit üstadın en önemli özelliği doğru, güçlü ve derin düşünceleri üretmek ve yaymaktı. Şehid her daim bu alanda cihat içindeydi ve muhataplarını ve toplumunu kaygı ederek Doğu ve Batı’nın sapkın ideolojileri ile mücadele ediyordu.

Ayetullah Hamanei sorumluluk bilinci ve göreve bağlılık, şehit Mutahhari’nin diğer iki özelliği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Şehit Mutahhari toplumun kapasitelerine öncelik vererek, düşünce ve ilim alanlarının kapasitelerini bu ihtiyaçlara yaklaştırırdı. Bizim saygıdeğer öğretmenlerimiz de bu özellikleri ve bu yöntemleri örnek almaları gerekir.

Öğrencilerin düşüncelerini korumak, öğretmenlerin önemli sorumluluklarından olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Öğretmenler emaneti korumak, yeteneklerini ve maharetlerini kullanmakla beşeri ilimlerin birikimlerini ergen ve genç kuşaklara aktarmalı ve öğrencileri düşünce ehli olarak yetiştirmelidir.

Ayetullah Hamanei öğretmeler ülkenin kalkınma ordusunun subayları olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Öğretmenler bu muazzam konuma inanmalı ve sorumluluk duyguları ile tarihi görevlerini yerine getirmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ecnebilerin ve sapkınların gençlerin düşüncelerini hedef aldığını belirterek şu vurguyu yaptı:

Öğretmenler eğitim ve öğretimin muazzam kapasitelerinden yararlanarak düşmanların bu büyük saldırılarını etkisiz hale getirmek üzere cihat yaparcasına çaba harcamaları ve böylece kayıpları sıfıra yaklaştırma ve büyümeleri en üst seviyeye çıkarmalıdır.

Öğretmenlerin yüksek şanı ve etkili konumlarına işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu yüce ve belirleyici konumu idrak etmek genel kültüre dönüşmeli ve bu alanda medya, propaganda kurumları ve eğitim bakanlığının çok ağır sorumluluğu vardır.

Öğretmenlerin geçim sorunlarını çözmek önemli olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu alanda hükûmet ve meclisin sorumluluğuna vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei ayrıca öğretmenleri korona virüs salgını döneminde eğitimin kesintisiz devam etmesi için sınırsız çabalarına ve başta anneler olmak üzere ailelerinin desteklerini teşekkür etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de İşçi günü dolayısıyla işçilerin şanı ve konumu ve emektar ve etkili sınıfa çok yönlü destek zaruretine ve yine işçilerin ülkenin ekonomisi ve bağımsızlığına katkılarına vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei İslam’da işçinin yüce konumu ve Allah Resulü -s- işçilerin elini öptüğünü belirterek şöyle devam etti:

Bağımsız ve üretim eksenli bir ekonomide işçi temel direktir ve işçilerin bu etkili rolü medya ve propaganda kurumlarının yardımı ile genel kültüre dönüşmesi gerekir. İran İslam inkılabı zafere kavuştuğu günden beri düşmanlar ve ecnebiler işçi sınıfını nizamla karşı karşıya getirmeye çalıştı; ancak işçiler büyük bir fedakarlıkla nizamın yanında yer aldı, ki bunun en somut örneği de kutsal savunma yıllarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında bu yılın şiarı ve üretime destek meselesine işaretle şöyle dedi:

Üretime destek yollarından biri, işçilere destek vermektir; zira aktif ve mutlu işçi milli servet üretir, ki bu da sonuçta ülkeye onur, iktidar ve bağımsızlık kazandırır.

İşçilere destek sadece asgari ücreti enflasyon oranı ile orantılı bir şekilde arttırmaktan ibaret olmadığını belirten Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İşçilerin maharetini ve uzmanlık alanlarını geliştirmek, sağlık ve sigorta durumlarını düzeltmek, iş güvencisi, işçileri konuta kavuşturmak için plan yapmak, işçilerle işverenler ve hükümet arasında adaletle davranmak, işçilere destek vermenin diğer bazı boyutlarıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei istihdam alanlarını açmak üzere doğru plan yapmak ve bu planları titiz ve disiplinli bir şekilde takip etmek, ayrıca özel sektörün de bu bağlamda kapasitelerinden yararlanmak ülke ekonomisini kalkındırmaya büyük katkısı olacağını belirterek şöyle dedi:

İstihdam alanları açmak, iktisadi bereketlerinin yanı sıra sosyal ve siyasi bereketleri de olur; zira toplumda başta genç kuşak olmak üzere çeşitli kesimleri hareketlendirir ve birçok sosyal ve hatta güvenlik zararların oluşmasına engel olur.

Ayetullah Hamanei toplumda istihdam alanlarının açılmasının tesirlerine işaretle, hükümetlerden beklenen önemli programlardan biri de bu olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

Kişisel çıkarları uğruna ve arsaları ve katma değerlerini kullanmak için fabrikaları kapatanlar, batıl ve haram bir amelde bulunduklarını ve yaptıkları vatandaşlara, işçilere, ülke ekonomisine, bağımsızlığına ve milli üretime ihanet olduğunu bilmelidir.

Ayetullah Hamanei başta Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlığı ve yine Tarım Cihadı bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların bu tür gelişmelere ve bu tür insanlara karşı koymalarını kesinlikle tavsiye ettiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca ekonomi uzmanları büyük işletmelerin yanında orta ve küçük işletmelerin de faaliyete geçme zaruretine vurgu yaptıklarını hatırlatarak şöyle ekledi:

Bu tür işletmelerin çoğalması istihdam alanı açmanın yanı sıra, özellikle zayıf ve orta kesimlerde yer alan vatandaşlar için servet üretmeye zemin oluşturur. Nitekim yaptırımları boşa çıkarmanın en iyi yöntemi de milli üretimi takviye etmek için hakiki ve slogansız çaba harcamaktır, ki bu da elbet düşmanı yaptırımları sürdürmekten vazgeçirecek ve sonuçta yaptırımlar bertaraf edilmiş olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise seçim meselesine değindi. Ayetullah Hamanei seçimler İran milleti için kelimenin tam anlamı ile nizamın temellerini pekiştirmek üzere önemli bir fırsat olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazıları seçimlerin aslını veya anayasayı koruma ve kollama konseyi veya diğer ilgili kurumların yetkililerinin icraatını sorgulamakla vatandaşları seçimlerden soğutmak istiyor, ki bu iş çok yanlıştır.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İran İslam Cumhuriyeti’nde tüm seçimler sağlıklı yapılmıştır; belki bazı ufak tefek suçlar işlenmiş olabilir; ancak bunların hiç biri seçim sonuçlarını etkileyememiştir. İran İslam Cumhuriyeti’nde seçimler her zaman sağlıklı yapılmıştır. Gerçi bazıları seçimlerden umdukları sonucu alınca seçimler sağlıklı olduğunu söylüyor, fakat istedikleri sonucu elde edemeyince ya seçimlerini düzenleyenleri suçluyor, ya da 2009’da yaptıkları gibi isyan çıkarıyor, hem suçlamalar insafsızlık, hem isyan çıkarmak suçtur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei seçimlerle ilgili konuşmasının devamında seçimlerde aday olmak isteyenlere de önemli bir tavsiyede bulunarak şöyle dedi:

Bu adaylar kandırıcı sözlerden ve vaatlerde ve desteksiz ve imkanları göz önünde bulundurmadan veya bilmeden söz vermekten mutlaka kaçınsınlar. Seçim meydanına girenler mutlaka gerçekçi bir program sunsunlar, öyle ki uzmanlar o programı duyunca onaylasınlar. Gerçi bazen de bazıları sanki anayasayı kabul etmediklerini gösteren sözler sarf ediyor. oysa seçim meydanına girmek isteyenler İslam, anayasa ve halkın oylarına inanması gerekir. dolayısıyla biz cidden bu konulara uyulmasını istiyoruz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde de son günlerde İran İslam Cumhuriyeti nizamının muhalifi olan bazı medya organlarında bazı yetkililerin sözlerinin yayınlanmasını ve en çok düşmanların ve Amerika’nın hasmane sözlerinin tekrarı olmasını esef ve hayretle karşıladığını belirterek şöyle dedi:

Amerikalılar yıllardır İran’ın bölgede manevi nüfuzu ve bu nüfuzun etkenleri, yani Kudüs gücü ve şehit Süleymani’den rahatsızlık duyuyordu ve esasen bu yüzden serdar Süleymani’yi şehit ettiler; dolayısıyla onların sözünü onaylayan bir söz söylenmemelidir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ülkenin siyaseti çeşitli iktisadi, askeri, sosyal, ilmi, kültürel ve ayrıca dış politikalardan oluşuyor ve tüm bu alanlar birlikte ilerlemelidir ve her birini reddetmek büyük hatadır ve ülke yetkilileri bunu yapmamaları gerekir. Kudüs gücü Batı Asya bölgesinde pasif diplomasiyi engelleyen en büyük etkendir ve İran İslam Cumhuriyeti’nin izzetli siyasetlerinin uygulanması için zemin hazırlamıştır.

Batılı devletlerin İran üzerinde tağut dönemindeki sultalarını yeniden kurmak istediklerine işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Buna göre Batılılar İran’ın Çin ve Rusya ve ayrıca komşuları ile her türlü diplomatik işbirliğine ve ilişkilerinin gelişmesine karşı çıkıyor ve hatta bazen uyguladıkları baskı ile bazı komşu ülkelerin yetkililerini İran’a ziyaret etmekten vazgeçirdiğini biliyor. Biz ise bu baskılara karşı bağımsız hareket etmeli ve daha fazla ve güçlü çaba sarf etmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dünyanın her yerinde dış politika Dışişleri Bakanlığı’nda değil, daha üst çevrelerde belirlendiğini belirterek şöyle devam etti:

Dışişleri Bakanlığı siyasetlerin belirlenmesinde elbette ortaklık ediyor, fakat karar mercii değil, alınan kararların uygulayıcısıdır.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İran’da da dış politika milli güvenlik yüksek konseyinde ve yetkililerin katılımı ile belirlenir ve Dışişleri Bakanlığı kendi yöntemleri ile bu politikaları uygulaması gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda vatana hizmet etmek isteyen tüm yetkilileri ilahi tevfik niyaz ederek şu vurguyu yaptı:

Yetkililer ülkenin siyasetlerini kabul etmediklerini ima eden ve düşmanları sevindiren sözleri söylemekten kaçınmalıdır.

700 /