İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Lideri:

İnkılapçı ve fesat karşıtı bir hükümet kurulmalıdır

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğrenci teşekkülleri ile çevrim içi yöntemi ile buluşmasında yeni hükümetin inkılapçı, adalet talep, fesat karşıtı, değişimci ve gençlere inanan bir hükûmet olmasına vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü akşam saatlerinde öğrenci teşekküllerinin temsilcileri ile çevrim içi yöntemi ile buluşmasında hükümetin tüm alanlarında ve halkın yaşam tarzının bazı bölümlerinde değişim taleplik, değişimcilik, yöntemlerde ve uygulamalarda sıçramalı ve cihatçı hareket yapmak gibi tem stratejilerin izlenmesi zaruri olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek seçimlerde birinci derecede önem arz eden konu yüksek katılım oranı olduğunu ve bu katılımın önemli tesirleri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İkinci derecede iyi ve ideal bir seçim yaparak mümin, inkılapçı, kifayetli, halkçı, umutlu, gençlere ve iç yeteneklere inanan ve hakikaten adalet talep ve fesat karşıtı olan birini iş başına getirmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam dünyasının iki noktasında, yani Afganistan ve Filistin’de son günlerde yaşanan iki kanlı ve acı hadiseye işaretle şöyle dudu:

Allah’ın laneti Afganistanlı masum ve yeni açmış mazlum goncaları solduran ve kana bulayan ve bu genç kızları şehit ederek cinayetlerini bu seviyeye kadar getiren canilerin üzerine olsun.

Ayetullah Hamanei ayrıca siyonistlerin Mescid-i Aksa’a, şerefli Kudüs’te ve Filistin’in diğer bölgelerinde işledikleri barbarca ve zalimane cinayetlere de işaret ederek şöyle ekledi:

Bu cinayetler dünya kamuoyunun gözü önünde işlenmekte ve herkes bu cinayetleri kınayarak görevini yerine getirmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Filistin milletinin uyanışını, direnişini ve kesin azim ve iradesini takdir ederek şöyle buyurdu:

Siyonistler zor dilinden başka dilden anlamıyor; dolayısıyla Filistinliler gücünü ve direnişini takviye ederek, bu canileri teslim olmaya ve barbarca uygulamalarını durdurmaya zorlamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının esas konusu olan değişim taleplik ve değişimcilik meselesi hakkında ise şöyle dedi:

Değişimden maksat ve amaç, inkılabın tem hatlarını ve ilkelerini korumak ve takviye etmektir, tabi yöntemlerde ve izlenen yollarda yenilikçilikle.

Ayetullah Hamanei İran karşıtı Batılı ülkelerin edebiyatında ve ülke içinde batıya eğilimli olan bazı çevrelerin sözlerinde değişim kavramı kullanıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

Onların maksadı ve amacı, bizim maksadımız ve amacımızın aksine, inkılap ilkeleri ve temellerinde değişim yapmaktır, ki bu da gerçekte inkılabı reddetme, geriye dönüş yapma ve irtica sayılır. Dolayısıyla bu sözcüğün kavramı hakkında dikkatli olmak gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin neden değişim taleplik ve değişimciliğe ihtiyaç duyduğunu da şöyle açıkladı:

Son yıllarda birçok alanda büyük ilerlemeler ve başarılar kaydedilmesine karşın bazı alanlarda kronik sorunlar ve geri kalmışlıkla karşı karşıyayız, ki bunlar normal hareketlerle giderilemiyor ve fevkalade bir harekete ve değişime ihtiyaç duyuluyor, ki bu da inkılabın bu evresinde ve ikinci adımını gerçekleştirmekte kesin gereksinimlerden sayılır.

Ayetullah Hamanei söz konusu geri kalmışlık durumları son yıllarda bazı gafletlerden, garazkar tavırlardan ve inkılap çizgisinden yavaş yavaş uzaklaşmaktan kaynaklandığını belirterek, bu durum aynı zamanda birçok kapasitenin ve fırsatın elden gitmesi veya unutulmasına yol açtığını ve sonuçta milli menfaatlere zarar verdiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda bazı örnekler vererek şöyle dedi:

Bürokrasi, yazışmalar, faydasız ve bazen zararlı genelgeler ülke yönetiminin bazı sorunlarıdır, üstelik kamu alanında yaşam tarzında da israf, lüks düşkünlüğü ve eşraflar gibi yaşam özentisi, evlilik yaşının yükselmesi ve nüfusun yaşlanması da ciddi sorunlardır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei değişim mantığı ve amacı açık olursa, bu yolda zihni ve pratik kargaşayı önleyeceğini belirterek şöyle ekledi:

Değişim bizi en iyi durumu kavuşturmalı, ki bu da inkılabın temel çizgilerini takviye etmek ve adalet, istiklal, özgürlük ve toplumun İslamileşmesi gibi temel ülkülere doğru uzanan yolu açmaktır.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bu genel ülkülere ulaşmak için bilimsel ilerleme, iktisadi alanda kendimize yeter hale gelme, dış politikada iktidarlı olma ve ülkeyi emperyalist güçlerin tekelci ağının dışında tutma gibi bazı küçük ülküler söz konusudur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üniversitelerin İslamileşmesi veya radyo televizyonu kurumu umumi bir üniversiteye dönüşmesi nizamın sonraki politikaları olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei inkılabın birinci kuşağının İmam Humeyni -ks- yönlendirmesi ile İslam Cumhuriyeti nizamının temel hedeflerine doğru hareketi bazı zorluklar ve kanlı olaylarla beraber olmakla birlikte birçok deneyime zemin oluşturduğunu belirterek şöyle dedi

O günlerde belki de üzerinde pek durulmayan meselelerden biri, ülkülere doğru hareket etmenin karmaşıklığı ve zorlukları idi.

Üniversitelerin İslamileşme meselesi bu meselelerden biri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Ülkemizin üniversiteleri Batılı politikaların sultası ve hakimiyeti döneminde Batı’ya gönül verenlerin eli ile ve sırf itaatkar  ve Batı’nın ürünlerini ve bayat bilimlerini tüketen seçkinleri yetiştirmek üzere temeli atıldı ve şimdi bu tür koordinatlarda yer alan bu üniversiteleri İslami üniversite yapmanın bazı karmaşıklıkları vardır ve gerçekleşmesi de ancak değişimle mümkün olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ülkenin iktisadi hareketi ve ayrıca bilimsel hareketi gibi alanlarda değişim yapmak için konuya çok titiz ve geniş kapsamlı bakmak gerektiğini belirterek şu vurguyu yaptı:

Şimdi ülkenin dindar ve inkılapçı seçkin kesimi büyük deneyimlere sahiptir ve düşünce üretmek ve yeniliklerle değişime zemin hazırlayabilirler; ayrıca sanal ortam gibi yeni meselelere doğru biçimde yaklaşabilirler.

Ayetullah Hamanei değişimi gerçekleştirmenin tek yolu gençlerden yararlanmak olduğunu belirterek şöyle ekledi

Gençler yeni düşünce, yenilikçilik, yüksek güç ve uygulama cesareti gibi değişim için gerekli olan tüm gereksinimlere sahiptir. Gerçi gençlerin bu belirgin özelliklerinin yanı sıra, bazı eksiklikleri ve yetersizlikleri de vardır ki onların yanında deneyimli ve işi bilenler yer alması gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bundan önceki beyanatında genç inkılapçı bir hükümetin kurulma zarureti yönündeki vurgusuna işaretle şöyle dedi:

Bazıları genç inkılapçı hükûmetten maksat, tüm üyeleri 20 ila 25 yaş arasında olması gerektiğini zannetti. Oysa benim söylediğim şey, deneyimli, becerikli, işi bilenleri gözardı etme anlamına gelmiyor.

Ayetullah Hamanei ayrıca gençlerde ve deneyimli insanlarda iman, samimi saik ve inkılapçı olma özellikleri tem şart olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Genç inkılapçı hükûmet sadece bakanlardan oluşmuyor ve bunun yanında yüzlerce etkili ve belirleyici yöneticileri de kapsıyor, ki hepsi mümin ve inkılapçı ve kararlara zemin oluşturan ve karar mekanizmalarında ve yürütmede yer alan genç kuşaktan olabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca şu vurguyu yaptı:

Bence mümin ve inkılapçı gençleri yönetimin çeşitli kademelerinde kullanabiliriz; tabi bunun için üst düzey yetkilileri gençlere inanan ve güvenin bir hükûmet işbaşına gelmelidir; nitekim İmam Humeyni -ks- de gençlere inanıyor ve işleri onlarla ilerletiyordu.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Eğer böyle bir hükûmet işbaşına gelirse, sorunlar makul bir sürede çözüme kavuşur ve ülkülerin gerçekleşmesi için de gereken zemin hazırlanmış olur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında genç kuşağın İslam inkılabının zafere kavuşmasında ve kutsal savunma yıllarında imar cihadının şekillenmesinde önemli rol ifa ettiklerini hatırlatarak şöyle dedi:

Bugün ülkemiz mümin, inkılapçı, uzman ve özgüven duygusuna sahip olan insan gücünü yetiştirmekte, inkılabın ilk yıllarına göre daha iyi şartlara sahiptir ve bu yüzden bu genç güçler tespit edilerek işe alınmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei değişim meselesi ile ilgili beyanatını şöyle özetledi:

Evvela değişim gereklidir. İkincisi, değişim mümkündür. Üçüncüsü değişimin gerçekleşme yolu, değişime inanan ve değişimi yaratan elemanlara, yani mümin ve inkılapçı gençlere inanan bir hükümetin iş başına gelmesidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında üniversitelerin hakkında bir kaç noktayı hatırlattı. Ayetullah Hamanei korona virüs salgını döneminde eğitim ve öğretimde yaşanan düşüşle ilgili kaygı verici duyumlar aldığını belirterek, yüksek eğitim yetkililerinden bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmalarını ve önlenmesi için de gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Ayetullah Hamanei ayrıca uzaktan eğitim konusunda göze çarpan kusurların giderilme zaruretine vurgu yaparak sınavlarda sanal ortamda kurulan kopya kanalları gibi çirkin hareketler eğitimin itibar kaybına yol açtığını, bu duruma çare bulunmasını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca bazı çevrelerin üniversite öğrencilerini umutsuzluğa sürükleme veya onları ülkeyi terk etmeye ve nizama sırt çevirmeye teşvik etme çabalarına işaret ederek şöyle dedi:

Öğrenci, ülke için değerli bir unsurdur ve asla depresyona girmemesi ve işten el çekmemesi gerekir; zira mümin ve aktif öğrenci umut yaratmak ve saiklerin takviye etmekte önemli rol ifa ediyor.

Ayetullah Hamanei öğrencilerin eğitim döneminde de çalışmalarına imkan sağlanmasını vurguladı ve öğrencilerin konuşmalarında işaret ettikleri askerlik sorunlarına de değinerek şöyle dedi:

Askerlik meselesi komplike bir meseledir ve sloganla çözümlenemez. Gerçi bu bağlamda bazı öneriler gündeme gelmiştir ve bazı kurumlar bu önerileri incelemeye aldılar. Şimdi ise sabırla bekleyip doğru bir karar almak gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında öğrenci teşekküllerine hitaben bazı noktalarla temas etti.

Ayetullah Hamanei öğrenci teşekkülleri ülke için büyük fırsat olduğunu, bu kurumlar fikir üreten ve çeşitli sosyal ve bilimsel alanlarda değişimci ve cihatçı hareketleri ilerleten merkezler olduğunu belirterek şöyle dedi:

Cihatçı gençlerin tehlikeli korona meydanına girmeleri, Allah Resulü’ne -s- hakaret eden Fransız dergisi, Kabil üniversitesinde patlama, Filistin ve Yemen meseleleri gibi uluslararası meselelerde aktif tepkileri, FATF gibi konularda görüş beyan etmeleri ve tavır sergilemeleri, nükleer meselede meclisin strateji yasasına destek vermeleri ve bazıları sonuca ulaşan özelleştirme sorunlarına tepkileri, öğrenci teşekküllerinin takdire şayan hareketlerinin örnekleridir ve bu tür tutumlar öğrenci teşekküllerini de güçlendirir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei öğrenci teşekküllerinden beklentinin dini ve inkılapçı bünyelerini takviye ve nefislerini tehzip etmekten ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi:

Nefsin tehzip edilmesi, sosyal ve inkılapçı mücadelelerde büyük etkisi vardır. İmam Humeyni -ks- Amerika’dan korkunun sebebi nefsin tehzip edilmemesinden kaynaklandığını buyururdu.

Ayetullah Hamanei 1980’li yıllarda bazı öğrencilerin ve inkılapçı teşekküllerinin inkılap ilkelerinden sapmaları bu kesimlerin ideolojik ve iman bağlamında zafiyetlerinden kaynaklandığını belirterek şöyle ekledi:

Eğer iman ve takva olursa öğrenci artık inkılap karşıtları ve düşmanlarının peşinden gitmez, inkılap yolunda direnmeye devam eder.

Ayetullah Hamanei öğrenci teşekküllerinin ülke genelinde öğrencilerle irtibatı öğrencilerin fikri ve dini düğümlerini çözmek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, bu alanda üniversitelerde temsilcilerine da önemli sorumluluk düştüğünü ve daha fazla çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei seçimleri de öğrenci teşekküllerinin rol ifa etmeleri ve vatandaşları seçimlere coşkulu bir şekilde katılmaya ve ideal seçimi yapmaya teşvik etmeleri için önemli bir alan olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazı sözler yürek yakarak söylenmiş olabilir, fakat vatandaşları seçimlerden soğutmaya yol açmamalıdır.

Ayetullah Hamanei demokrasi ve yetkililerin halkın eliyle seçilmesi çok önemli bir konu olduğunu belirterek, halkın seçimlere coşkulu bir şekilde katılması seçilen hükümetin gücünü arttırmakta büyük tesiri olduğunu, ayrıca ülkenin onurunu, güvenliğini ve caydırıcı gücünü arttırdığını kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında seçimler yüksek katılım oranına vurgu yaptıktan sonra ikinci adımda iyi ve ideal seçim yapılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

Kurulacak hükûmet kifayetli, yönetici, mümin, umutlu ve iç imkanlara inanan bir hükûmet olmalı; zira eğer hükûmet yetkilileri umutsuz olursa işler asla yürümez. Savunma, politika, iktisat ve üretim gibi alanlarda hiç bir şey yapılamayacağına inanan biri, halkı yönetmeye layık olamaz. İş başına gelecek olanlar halka ve gençlere inanmalı, gençlerin kıymetini bilmeli, inkılapçı hareket etmeli ve hakikaten adalet talep ve fesat karşıtı olmalı.

Ayetullah Hamanei, böyle bir hükûmet iş başına geldikten sonra ülkenin yönetimi için yüzlerce genç, mümin ve inkılapçı yöneticiyi organize edebileceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca seçimlere aday olanların hakkında görüşü ile ilgili bir noktaya dikkat çekerek şöyle dedi:

Bendeniz adayların seçimi konusunda asla karışmıyorum. Önceki dönemlerde de aday olmak isteyen bazıları benden görüşümü soruyordu, ben de ne muvafık ve ne de muhalifim, diyordum, yani herhangi bir görüşüm olmadığını söylüyordum, ancak bu dönemde hatta bunu bile söylemiyorum. Kendisi ve Allah’ı arasında bu meydana ayak basma liyakatına ve yasal şartlara sahip olduğuna inananlar gelsin, halk da onların programına bakarak seçimini yapsın.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında bugünkü buluşmayı çok iyi ve öğrencilerin sözlerini yüksek düzeyde sözler niteledi ve öğrencilerin nasıl düşündüğünü beyan etmenin kamuoyu için de yararlı olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei ayrıca mübarek Ramazan ayının etkilerini yılın diğer aylarında da sürdürmeye vurgu yaparak, şöyle dedi:

Ramazan sülukü kişisel, genel, sosyal, akademik, siyasi ve hükûmet davranışlarında devam etmelidir, böylece ilahi rahmet kapıları açık kalabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin beyanatından önce dokuz öğrenci teşekkülünün temsilcileri ülke meseleleri ile ilgili görüşlerini ve bu meselelerin çözümü için önerilerini anlattılar.

Dokuz öğrenci teşekkülünün temsilcilerinin üzerinde durdukları noktalar ise şöyle:

 • Ülkenin idari – yürütme yapısının yeniden tasarlanması,
 • Adalet ve özgürlük alanında tezlerin derinleştirilmesi,
 • Özelleştirme mantığına açıklık getirilmesi,
 • Yüksek konseylerin yapıları ve uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi,
 • İnkılabın beşinci on yılı değişim ve yenilikçilik olarak adlandırılması,
 • İşçilerin ve esnafın bağımsız teşekküllere kavuşturulması,
 • Aşı üretiminde kamu ve özel sektörlerin rekabet etmemesi ve her ikisinin desteklenmesi,
 • Medya bilgisi belgesinin tedvin edilmesi,
 • Askerlik yasası gibi bazı yasaların yeniden gözden geçirilmesi,
 • Radyo televizyon kurumunu muhafazakarlıktan arındırma ve titiz ve güven verici haber verilmesini sağlama zarureti,
 • Uzman güçlerin istihdam sürecinin şeffaflaştırılması,
 • Eleştiri yapan öğrencilere gösterilen tepkilerin eleştirilmesi

 

700 /