İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Lideri'nden seçimlere yüksek katılım vurgusu

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslami Şura Meclisi milletvekilleri ile video konferans yöntemi ile düzenlediği oturumda şu vurguyu yaptı: Eğer cumhurbaşkanlığı adayları vatandaşları iktisadi sorunları çözebilecekleri konusunda ikna edebilirse, seçimlere katılım oranı yükselir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Perşembe günü sabah saatlerinde İslami Şura Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği görüşmede cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son meselelere temas ederek, adayların seçim kampanyalarında halkın iktisadi ve geçim sorunlarının çözümü yönünde somut ve gerçekçi çözüm yolları sunmaları, seçimlere katılım oranını yükseltecek etken olduğunu belirterek, seçim kampanyalarında uyulması gereken kurallara ve kaçınılması gereken durumlara işaretle şöyle dedi:

Seçim sonuçlarının tesiri yıllarca ülkenin ve halkın yaşamı üzerinde gölge edecektir. Umarız önümüzdeki seçimler düşmanların isteklerinin aksine İran’ın izzeti, onuru ve haysiyetine vesile olur.

11. Dönem İslami Şura Meclisi’nin faaliyetinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleşen görüşmede İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca İslami Şura Meclisi milletvekillerine inkılapçı ve akılcı hareket, aralıksız çaba ve etkili ve halkçı olma gibi özelliklerin sürekli olması yönünde bazı tavsiyelerde bulunarak şöyle ekledi:

Tüm meclisler rahmetli imamımızın buyurduğu üzere, milletin tüm parlak ve çok sayıda faziletlerinin özünü içermesi gerekir.

Ayetullah Hamanei meclisin son bir yılda icraatı yüksek çabası ve etkinliğini gösterdiğini, mecliste genç ve güçlü gençlerin yasama ve yürütmede deneyimleri güçlerin yanında yer alması bu meclisin önemli ve çok sayıda yasayı çıkarmasında etkili olduğunu belirterek, meclis Başkanı ve milletvekillerinin sürekli halkla temasta olmaları ve eyaletleri ziyaret etmelerine teşekkür etti ve bu güzel hareket sürdürmelerini ve her zaman halkın yanında olmalarını tavsiye etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında 11. dönem İslami Şura Meclisi’nden olumsuz imaj yaratmayı hiç bir yapıcı yönü olmayan bir hareket niteleyerek şöyle dedi:

Bazı eleştiriler ıslah etme ve tamamlama doğrultusunda olur; ancak olumsuz imaj yaratmakta böyle şeyler yer almaz. Milletvekilleri bu tür hareketlere itina etmeden görevlerini yerine getirmeye devam etmeli ve sözde ve amelde düşmanların ve bu tür muhaliflerin eline bahane vermemelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslami Şura Meclisi milletvekillerine bir kaç tavsiyede bulunarak şöyle dedi:

Esas tavsiye, inkılapçı kalmak ve aralıksız çaba gibi özellikleri korumaktır; zira Allah teala Kur'an'ı Kerim’de buyurduğu üzere melekleri rahmetini doğru yolda direnenlerin üzerine nazil edecektir.

Ayetullah Hamanei bazılarının yavaş yavaş doğru yoldan sapmaya başladıklarına işaretle şöyle ekledi:

Bazıları yolun başında çok güçlü ve coşkuluydu, fakat mal, mevki, şan ve şöhret vesveseleri onları doğru yoldan saptırdı ve bazen 180 derece ters çevirdi.

Ayetullah Hamanei inkılapçı kalmayı insanın özbakımı ve sürekli kendisini sorgulayabilmesi için gerekli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Takvanın hakiki manası, tehlikelere ve kaymalara karşı sürekli teyakkuzda olmaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin milletvekillerine ikinci tavsiyesi, etkinliğini arttırmak ve akılcı ve sakin davranmakla ilgiliydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Meclisin şimdiye kadar icraatı iyi sayılır, ancak ülkenin işlerini ıslah etmek için çok daha fazla işlerin yapılması gerekir, ki bu da akılcı sükunet ve duygusal ve heyecanlı işlerden uzak durmayı icap eder.

Ayetullah Hamanei meclisi ülkenin toplu akıl ve düşüncesinin simgelerinden biri olduğuna işaretle, meclis dışında inkılapçı olmayı sorumsuz laflar etmek ve heyecanlı davranışlarda bulunmakta görenleri eleştirerek şöyle dedi:

İnkılapçı demek, akılcılıktan kaynaklanan doğru uygulama ruhuna sahip olmak, doğru yönde ilerlemektir.

Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni -ks- inkılapçı ve akılcılığın en mükemmel mazharı olduğunu belirterek, İmam herkesten daha inkılapçı ve aynı zamanda daha akıllıydı ve her daim daha pişkin ve hesaplı konuşurdu ve bu uğurda asla başkalarından geri kalmadı, dedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin bir başka tavsiyesi, milletvekillerinin davranışlarının patolojisi ile ilgiliydi. Ayetullah Hamanei, kişisel meseleler veya etnik veya grup çıkarları doğrultusunda soru sormak, gensoru vermek, araştırma talebinde bulunmak, muhtemel olumsuz davranışları olabileceğini belirterek şu vurguyu yaptı:

Bu tür imkanları sadece kanunları uygulamak ve hakikatleri aydınlatmak için kullanmalısınız.

Ayetullah Hamanei milletvekillerinin yürütme meselelerine girmeleri ve kentlerde ve eyaletlerde mevkileri gözetledikleri kişilere verilmesi için baskı yapmaları da olumsuz sonuçları olan davranışlarından biri olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tavsiyelerinin devamında milletvekillerine meclis tribününü kullanırken dikkatli olmaları ve titiz davranmalarını tavsiye ederek şöyle dedi:

Bazen eleştirileri daha sınırlı ortamlarda beyan etmek daha etkili olur; oysa aynı sözleri meclis tribününden beyan etmek faydasız ve hatta zararlı olabilir.

Ayetullah Hamanei bir başka tavsiyesinde milletvekillerine yürütmede bakanlık veya benzeri mevkilere ulaşmak için çaba harcamaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda milletvekillerinin davranışlarını denetleyen heyete de bu tür durumlara dikkat etmesini tavsiye etti, fakat bu tür durumlarda milletvekillerinin kendileri dikkatli olmaları daha etkili olacağını ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milletvekillerine yasa tasarıları ve taslakları incelerken uzmanlık çalışmasına ciddi özen göstermelerini ve yasaların nitelik seviyesini yükseltmelerine tavsiye ederek şöyle buyurdu:

Yasaların niteliğinin yüksekliği gücü ve pratik olmaları, açık ve net ve muğlaklıktan uzak olmaları ve yorumlara kapalı olmalarına bağlıdır. Milletvekilleri yasa tasarıları ve teklifleri konusunda uzmanlarla istişare ederek işin uzmanlık seviyesini geliştirmeli.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda bir noktaya işaretle şöyle dedi:

Çok hassas ve önemli meselelerde kanun teklifi yerine yasa tasarısı sunulması tercih edilmelidir; zira hükümetin yürütme kurumu olarak onayını beraberinde taşır, üstelik hükümetin uzman kadrosunun çalışmasından da yararlanmıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milletvekillerine temel meselelere öncelik vermelerini tavsiye ederek şöyle dedi:

Meclis programlarında öncelikler ağırlıklıdır, fakat bu konu çok ciddi bir şekilde göz önünde bulundurmalıdır. Bu yılın şiarına göre ülkenin temel önceliği üretim yolundaki engelleri kaldırmak ve üretime destek vermektir. Eğer üretim canlanırsa, ülke ekonomisi de canlanır.

Ayetullah Hamanei bundan önce de çeşitli dönemlerde meclislere tavsiyelerini hatırlatarak yasaların gürlüğüne de bir çare bulmak gerektiğini ve bunun için de bir süre belirlenerek üzerinde düşünmek gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei milletvekillerine son tavsiyesinde de İmam Humeyni’nin -ks- “Meclis milletin tüm faziletlerinin özüdür” anlamlı cümlesine işaret ederek şöyle dedi:

Bu cümlenin anlamı, meclisin milletin faziletlerinin özü olması demektir ve milletin faziletleri son 42 yılda çeşitli alanlarda kendini göstermiştir ve cihat, fedakarlık, izzet, özgüven, umut ve zorluklara karşı direnişten ibarettir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek şöyle buyurdu:

Düşmanlar seçimlerin milleti utandırması için tüm imkanlarını seferber ediyor; bazıları da içeride bilerek veya bilmeyerek onların sözlerini tekrarlıyor. Ancak ben yüce Allah’ın lütfu ve milletin himmeti ile bu seçimlerin ülkenin onuru ve izzetine vesile olacağı konusunda çok iyimserim.

Ayetullah Hamanei cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarının anayasayı kollama ve koruma konseyi AKKK tarafından salahiyeti onaylanma çalışmasına işaretle şöyle dedi:

Ben bu seçimlere sorumluluk duygusu ile giren herkese teşekkür ediyorum; ayrıca salahiyeti onaylanmayan, ama buna rağmen büyük bir necabetle tepki gösteren ve halkı seçimlere katılmaya davet edenlere de ayrıca teşekkür ederim.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca şu vurguyu yaptı:

Bazı adayların salahiyetlerini onaylanmamış olması, onların salahiyetsiz oldukları anlamına gelmez; bunun anlamı anayasayı kollama ve koruma konseyi AKKK ellerine ulaşan raporlara ve imkanlara göre bir adayın salahiyetini onaylayamadığı içindir, gerçi o aday yüksek salahiyete sahip olabilir.

Ayetullah Hamanei ayrıca AKKK’ya bazı itirazlar yapıldığını hatırlatarak şöyle ekledi:

Kuşkusuz bu itirazların amacı farklıdır. Bazı itirazlar gönül vermek yüzünden ve seçimlere katılım oranının düşük olmasından duyulan kaygı yüzündendir. Bazıları da tuttukları adayın salahiyeti onaylanmadığı için itiraz etmekte ve rahatsızdır, ki onlara bir şey de diyemeyiz. Ancak bazıları AKKK’ya esastan karşıdır ve sanal ortamda ve basında bu fırsattan AKKK’dan intikam almak için yararlanmaya çalışmaktadır, ki Allah bu zümreyi affetmeyecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 13.dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı düşük olacağı yönünde bazı kaygıların hakkında da şöyle buyurdu:

Bence halkın katılım oranı şu veya bu isimle ilgisi yok. Halk, güçlü iradesi ve yöneticilik gücü ve ülke sorunlarını çözebilecek kabiliyeti olan birini arıyor. Halk için bu kişinin hangi kesimden veya hangi kanattan olduğu önemli değil; gerçi bu konu siyasi kanatlar için önemli olabilir, fakat halk için böyle değildir.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Önemli olan şey, adayların halkı toplumun sorunlarını bildikleri, yönetici ve tedbirli ve samimi oldukları ve ülkeyi yönetebilecekleri konularında ikna edebilmeleridir. Bu durumda Allah tealanın lütfu ile halk yüksek katılım oranı ile sandıkların başına gelecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı çevrelerin adaylardan seçim kampanyaları sırasında sanal ortam veya dış politika konularında görüşlerini beyan etmeleri gerektiğine işaretle şöyle dedi:

Bunlar halkın önemli meseleleri değil. Halkın meseleleri gençlerin işsizliği, zayıf kesimlerin geçim sıkıntısı ve ithalat mafyasıdır, ki bu sonuncusu üretimin belini kırmış ve genç yetenekleri hüsrana uğrattığı gibi emektar çiftçileri de mağdur ediyor.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu bağlamda geçenlerde yetkilileri çiftçilerimizin durumu hakkında uyardık; zira çiftçi büyük emek vererek bir ürünü üretiyor, fakat ithalatla ilgili yanlış politikalar çiftçiye büyük zarar veriyor ve esas kazanç, tefecilerin kasasına akıyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yürütmenin başına geçecek kimse halkın bu tür temel meselelerini bilmesi ve halletmesi gerektiğini, bu durumda ülkemiz gerçek manada saadete kavuşacağını vurguladı.

Ülkenin siyasi ve kültürel meseleleri de önemli olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Ancak şimdi ülkenin acil ve temel meselesi ekonomidir. Adaylar ülkenin iktisadi sorunlarını çözmek üzere hazırladıkları programları ve çözüm yollarını halka sunmalı ve onları bu sorunları çözebilecek güce sahip oldukları konusunda ikna edebilmelidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında düşmanların İran İslam inkılabı zafere kavuştuğu ilk günden itibaren ve özellikle anayasa değiştirilerek yürütme yetkisi ve yönetilmesi cumhurbaşkanına devredildikten sonra sürekli seçimlere karşı propaganda yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

Düşmanlar seçimlerden önce İran halkı seçimlere katılmayacak diyor, halk seçimlere katılınca da, seçimlerden sonra bu seçimler önceden sonucu belliydi diyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi hakkında da, hiç bir yetkisi olmadığını söylüyorlar.

Ayetullah Hamanei şimdi de düşmanların propaganda gündemleri aynı konu olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Düşmanlar halka seçimler ve cumhurbaşkanının seçilmesi hiç bir faydası olmadığını telkin etmeye çalışıyor. Maalesef içeride de bazıları bu sözleri tekrar ederek teorize ediyor. Ancak tüm bu düşmanlıklara ve propagandalara rağmen herkes şer’i görevini yerine getirmek ve ilahi rızayı kazanmakla yükümlüdür.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olanlara ve taraftarlarına ve halka hitaben bazı tavsiyelerde bulundu.

Ayetullah Hamanei ilk tavsiyesinde seçim meydanını Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan ve onları rezil eden hareketlerle seçimleri güç çatışması ve hakaret etme meydanına çevirmekten sakınmaya vurgu yaparak, geçmişte de ne zaman seçim kampanyaları ve TV münazaraları sırasında bu tür tahrip edici, iftira ve halkı rakipten korkutucu yöntemler izlendiyse, ülke zararlı çıktığını vurguladı.

Ayetullah Hamanei, seçim meydanı hizmet yarışı ve hayır işlerde birbirini sollama meydanı olduğunu ve nefret saçmak ve iftira atmaktan kaçınmak gerektiğini kaydetti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei adaylardan gerçekçi olmayan ve kandırmaya yönelik sloganlardan da kaçınmalarını isteyerek şöyle devam etti:

Adaylar ülkenin imkanları ve gerçeklerini gözeterek vaatlerde bulunmalıdır.

Ahlak kurallarına ciddi olarak uymak, normları kırmamak ve nizamın temel çizgilerini aşmamak, Ayetullah Hamanei’nin adaylara bir başka tavsiyesiydi. Ayetullah Hamanei münazaralarda ve demeçlerde İslami ahlak kurallarına uymak topluma da emsal teşkil edeceğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei şu uyarıda da bulundu:

Bazılarının daha fazla gündemde olabilmek için yöntemleri nizamın temel çizgilerini aşmaktır; oysa İran İslam Cumhuriyeti nizamı, güçlü ve köklü ve sürekli bir nizamdır ve bu ilahi ve halkçı özellikleri ile düşman karşısında dik durmuştur; üstelik normları kırmak halk arasında sempati yaratmayacağı da kesindir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei daha sonra da adayların taraftarlarına hitaben ilahi niyet, sonuç ne olursa olsun ilahi rızaya ve berekete vesile olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazen taraftarların adaylardan daha hararetli olmaları bazı sürtüşmelere ve tartışmalara yol açıyor, ki bu konuya çok dikkat edilmesi gerekir, zira düşmanların programlarından biri adayların taraftarlarını birbirine düşürmek ve sanal ortamda birbirini karalamalarını ve yalan sözler sarf etmelerini sağlamaya çalışmaktır. Düşmanların ülkemizde ihlal yapmak için saikleri çoktur; gerçi sanal ortamda da bazen halkın isteklerini temsil etmeyen bazı meseleleri de ön plana çıkarmaya çalışıyorlar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei adaylardan da seçim sonuçları ne olursa olsun hepsi kabul etmelerini ve necabetle kabul etmelerini istedi.

Ayetullah Hamanei şu hatırlatmada bulundu:

Seçimleri ve Cumhuriyeti ancak kendi lehimize olduğu zamana kadar kabul edip başkasının lehine olunca kabul etmemek gibi bir durum söz konusu olmamalı. Bu bağlamda maalesef 2009 yılında yapılan seçimlerden sonra seçim tarihimizde acı bir sayfa eklendi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünde de halka hitaben şöyle dedi:

Seçimler bir günde yapılır, fakat tesiri bir kaç yıl devam eder. Dolayısıyla kendinize ait olan bu seçimlere katılarak Allah’tan bu sorumluluğu üstlenecek liyakatli birine oy vermenize yardımcı olmasını dileyin. Halkı seçim sandıklarına gitmekten men eden ve seçimlerin faydası olmadığını söyleyenler, yürekleri halkla olduğu yönündeki söylemleri tamamen yalandır. Dolayısıyla onların bu tür sözlerine itina etmeyin.

Ayetullah Hamanei ayrıca kent ve köy konseyleri seçimlerine de işaret ederek, bu seçimlerin sonuçları da kentlerin ve köylerin yönetiminde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei görevimizi yerine getirmekte ilahi hidayeti kazanmayı umut ederek toplumda sözü geçen herkesten halkı seçimlere katılmaya teşvik etmelerini istedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf meclisin bir yıllık çalışması hakkında bir rapor sundu.

İktisadi ve geçim meselelerine verilen öncelik çerçevesinde çıkarılan yasalar, konut inşaatını teşvik eden ve fiyatları düşüren yasalar, tarım ürünleri alım fiyatları, hükümeti temel ürünlerin üzerine sübvansiyon ödemekle yükümlü hale getirme, üretici işletmelerin vergilerini düşürme, mahrumiyetleri gidermeye özel bütçe tahsis etmek, bankacılık ve vergi sistemlerine getirilen düzenleme, nükleer meselede stratejik eylem planı yasası, İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf’ın raporunda meclisin çıkardığı bazı yasalar olarak işaret ettiği yasalardı.

700 /