İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Sorunlara ilmi çözüm bulmak mümkün

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin seçkin gençleri ve elit bilimsel yetenekleri ile görüşmede, tüm sorunlara bilimsel çözüm yolu bulunabileceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Çarşamba günü İran’ın elit ve seçkin bilim adamları ile görüşmede, elitleri milletin göz nuru niteledi.

Ülkenin bilim camiası ve elitleri sorunlara bilimsel çözüm yolları bulmaları gerektiğine vurgu yapan Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

İran milletinin gençlerinin bu kapasitesi ülkenin küresel bilimle arasındaki çatlağı doldurmak ve bilimin evrensel sınırlarını aşmak, yeni İslami medeniyetin temelini atmak ve ülkenin parlak geleceğini güvence altına almak için zemin oluşturabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei seçkin gençlerin temsilcilerinin görüşmenin başındaki faydalı beyanatına teşekkür ederek, elit olmak ilahi bir muhibet ve nimet olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Zihni yetenek ve kapasite, elit olmanın tek şartı değildir ve bunun yanında bu nimetin kıymetini bilmek ve şükretmek ve çalışmak, emek harcamak ve çaba harcamakla bu yeteneği ve kapasiteyi elit olmaya dönüştürmek gerekir. kuşkusuz gençlerin elit olma nimetinin kıyametini bilmek ve pratikte şükretmek ebeveynlerin, öğretmenlerin, hocaları ve devlet kurumlarının da görevidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İran milleti, potansiyel olarak elittir ve bu yüzden ta eski zamanlardan bu yana sömürücülerin aşağılayıcı yumuşak savaşının hedefi olmuştur. Sömürücüler bu millete yeteneklerini ve gücünü unutturmaya ve hatta inkar etmeye ve “biz yapamayız” gibi büyük bir yalanı kabul ettirmeye çalışmıştır.

Ayetullah Hamanei Hindistanlı politikacı Cevahir Lal Nehro’nun İngilizlerin Hindistan milletinin kendi zihni yeteneklerine güvenme gücünü yok etmek üzere doğrudan ve dolaylı çabalarına ilişkin anılarını hatırlatarak şöyle ekledi:

İran’ın son 200 yıllık tarihinde de sömürücüler ve dönem hükümdarları her birlikte İran milletinin aciz olduğu propagandasını yapıyordu, ancak İslam inkılabının zaferi buna son verdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei gaflet ve yağma, sömürücü güçlerin milletlerde zafiyet telkininde izlenen iki tamamlayıcı hedef olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bir millet yeteneklerinden gafil olduğu zaman o milleti yağmalamak kolaylaşır. Gerçekte gaflet yağmanın ön hazırlığı ve yağma da milletlerin kendi yeteneklerinden ve gücünden gafil olmayı arttıran etkendir.

Gafletin olumsuz sonuçları hakkında Kur'an'ı Kerim ayetlerine işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Allah teala semavi kitapta düşman sizin silahlarınızdan ve varlıklarınızdan gafil olmanızı ve böylece rahatça saldırmayı amaçlıyor. Bu konu özellikle bugün dünyada İran İHA’ları ve füzeleri etrafında koparılan yaygaralarda ve baskılarda dikkat çekiyor.

Elitlerin sorumluluk duygusu

Elitlerin sorumluluk duygusu, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasında üzerine vurgu yaptığı bir başka önemli noktaydı:

Hem yetkililer elit gençlere karşı görevlerini yerine getirmeli, hem genç elitler ülke meselelerine karşı sorumluluk taşımalı ve engellerle mücadele etme ve bazı kaçınılmaz zorluklara göğüs germenin yanında bazı kurumların elitlere yönelik ilgisizliği onları yollarına devam etmek, çaba harcamak ve sorumluluk taşımaktan alıkoymamalıdır.

Aziz İran için belirlenen geleceği ve hedefleri gözetlemek

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin elit gençlere hitaben konuşmasında beyan ettiği bir başka nokta, Aziz İran için belirlenen geleceği ve hedefleri gözetlemekti.

Ayetullah Hamanei bundan bir kaç yıl önce İran’ın geleceği ve dünya bilim alanında öncü olma zarureti hakkındaki beyanatını hatırlatarak şöyle buyurdu:

Makul bir gelecekte İran dünyanın bilim kaynağı olacağı ve herkes en yeni bilimsel bulguları öğrenmek için Fars dilini öğrenmek zorunda kalacağı şekilde hareket etmeliyiz; nitekim tarihin çeşitli evrelerinde İranlılar dünya biliminin zirvelerinde yer aldı ve İranlı bilginlerin kitapları Doğu ve Batı üniversitelerinde ders kitabı olarak kullanıldı ve ilim ve bilim ehlinin istinat ettikleri referanslar oldu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu aydın ve onurlu geleceğe ulaşmak için üç merhale zaruri olduğunu belirterek bu merhaleleri şöyle açıkladı:

Birincisi, dünya biliminin en ön safları ile şimdiki mesafeyi doldurmak için büyük çaba harcamak, ikincisi, dünyanın bilim sınırlarını aşmak ve beşeri camiaya yeni bilimsel buluşları sunmak ve üçüncüsü, hayırlı bilim temelinde yeni İslami medeniyetini inşa etmek.

Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

Eğer ülkenin genç elitleri bu aydın ufka bakacak olursa, bilimsel hareketleri doğru yönde olur ve sorunlar da çözümlenir.

Bilimsel yaratıcılık zarureti

Bilimsel yaratıcılık zarureti, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin beyan ettiği bir başka nokta oldu:

Bugün ülkede genellikle başkalarının eliyle üretilen bilimlerin dalları olan önemli bilimsel çalışmalar yürütülüyor; oysa bundan başka yaratıcılık ve yenilikçilikle doğanın bilinmeyen kanunlarını keşfetmek ve bilim üretmekte yenilikçi olmak gerekir.

Ayetullah Hamanei mesele eksenli hareket etmek ve ülke sorunlarına çözüm üretmek, bilimsel camianın önemli hedeflerinden biri olduğuna işaretle su, çevre, trafik, sosyal zararlar, köylerden göç, para, mali, vergi ve bankacılık sistemleri ve üretim sistemiyle ilişkin meselelere bilimsel çözüm yolu bulmanın mümkün olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Bazı ülkelerde üniversitelerin çoğu özel üniversiteler olmasına karşın hükûmet tarafından onlara yüklü bütçeler ödeniyor; tabi bunu sıradan yapmıyorlar, bilakis hükûmet üniversite için bazı meseleleri veriyor ve eğer üniversite bu meselelerin çözümünde ilerleme kaydederse bütçe veriliyor.

Ayetullah Hamanei ayrıca yapay zekadan da önemli ve geleceğe dönük bir mesele şeklinde söz ederek şu vurguyu yaptı:

Bu mesele dünyanın geleceğini yönetmekte rol ifa edecektir. Bu yüzden İran yapay zekada dünyanın ilk on ülkesi arasında yer alacak şekilde hareket etmeliyiz.

Elit gençlerin ülkeden göç etme tartışmasına da işaret eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bugün ülkenin elit gençlerinin ilerleme ve gelişme yolu açıktır. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, eğer elit bir genç bir başka ülkeye göç eder ve ülkesine borçlu olduğunu düşünerek eğitimini tamamladıktan sonra geri dönecekse, bunun bir sakıncası yoktur. Ancak bu gençleri göç ettirmek ve bazı üniversitelerde bazıları elit gençleri gelecekten umudunu keserek onu vatanını terk etmeye teşvik ediyorsa, bu açıkça ülkeye ihanet ve düşmanlık olduğu gibi o gençle de dostluk anlamına gelmez.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında üretim yolundaki engelleri kaldırma zaruretine vurgu yaparak, ülkede üretim yolundaki önemli engelleri umutsuzluk, geleceksiz olma duygusu, pasiflik, sabırsızlık, rahata düşkünlük, zararlı uğraşlar, güçsüzlük hissi ve riske kapalı olmadan ibaret olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei ayrıca bilim temelli firmaların nicelik bakımından gelişmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu firmaların nitelik bakımından da gelişmeleri gerektiğini ve bu bağlamda ilgili kuralları sıkı tutmak gerektiğini ifade etti.

Ülkenin büyük sanayileri bilim temelli olmadığını hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, oysa bilim temelli firmalardan yararlanarak otomotiv gibi büyük sanayilerin de bilim temelli yapılması gerektiğini kaydetti.

Bilim temelli firmaları takviye etmenin yolu, ürünlerini içeride kullanmayı yaygınlaştırmaktan ibaret olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bilim temelli bir ürün içeride üretildiğinde, benzer ürünler ithal edilmemeli; özellikle devlet erkanları ve kamu firmaları yerli ürünleri kullanmalı. Ancak bu konuda bazılarının beyaz eşya ithalatı konusunda yaptıkları gibi neden falanca ülkeden ithalat yapılmamalı diyerek yaygara koparmamalı, çünkü yerli firmaların gelişmesi için iç piyasa oluşturmak şart.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında yerli üreticilere hitaben de şu hatırlatmada bulundu:

Eğer ithalatın önüne geçiliyorsa, yerli üreticilerin de bazı görev ve sorumlulukları vardır ve bu durumdan faydalanarak ürünlerinin fiyatını arttırmamalı veya kalitesini düşürmemelidir.

Ayetullah Hamanei bilim temelli firmaların ürünlerinin ihracatı için zemin oluşturmak devlet kurumlarının görevi olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İran’dan iyi anıların bazı ülkelerin insanları buna rağmen İranlı iki ürünün adını bile bulmuyor; dolayısıyla hem hükûmet ve hem bu firmaların piyasa oluşturma çabalarına paralel olarak devlet radyo televizyon kurumunun dış yayınları da İranlı ürünlerin reklamı için plan yapmalı ve uygulamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Sorena Settari’nin bilim temelli firmaların gayri safi milli hasıladan payı yüzde birden daha az olduğu yönündeki sözlerine işaretle şu vurguyu yaptı:

Bu pay mutlaka arttırılmalı ve üç dört yıl içinde en az yüzde beşe çıkarılmalı.

Ayetullah Hamanei beyanatının sonunda elitleri ülkenin geleceğini inşa edecek milletin göz nuru niteleyerek şöyle buyurdu:

Ben önceki ve şimdiki hükümetlere elit gençlerden yönetimin orta ve hatta üst kademelerinde yararlanmalarını tavsiye ettim; ancak sizler de ülkenin yönetiminde rol ifa etmeye hazır olmanız gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Sorena Settari sunduğu kısa raporda yenilikçiliğin bilimsel ilerlemede ve düşmanlıklarla mücadelede etkili olduğuna işaretle, yaptırımlara karşı da nerede bilim temelli firmaların sayısı çok olduysa, sorunların üstesinden geldiklerini vurguladı.

Görüşmede ayrıca elit gençlerin altı temsilcileri görüşlerini beyan etti.

Baylar:

 • Bilim ve sayani üniversitesi işletme hocası Dr. Muhammed Emini Raiya,
 • Tıp öğrencisi ve öğrenci olimpiyatları yarışmalarının altın madalya sahibi Muhammed Rıza Genc Daneş,
 • Kimya mühendisliği branşının mezunu Dr. Mehdi Şerifzade,
 • Sanal ortam araştırmacısı Cevad Azadi.

Bayanlar:

 • Yapay zeka araştırmacısı Rozan Çahardoli,
 • Olimpiyat yarışmalarının gümüş madalya sahibi öğretmen Faize Fedakar.

Elit gençlerin temsilcileri konuşmalarında şu konuları gündeme getirdi:

 • Yetkililerin kararlarında etki altında kalmalarını engellemek için çıkar çelişkisi boğazlarının düzeltilmesi,
 • Nizamın genel politikalarını gözetlemek ve takip etmek üzere akılcı mekanizmaların geliştirilmesi,
 • Kurumsal kültürü geliştirmek ve kurumsal kültür milli ödülüne önem vermek,
 • İSK ile Sağlık Bakanlığı arasında doktor askerlerden daha fazla yararlanmak üzere işbirliğini arttırmak,
 • Çocukların sanal ortamda güvenliğini önemsemek ve buna yapay zekayı kullanarak çözüm üretmek,
 • Enerji sübvansiyonlarını üretken olmayan alanlardan üretken alanlara yönlendirmek,
 • Öğretmen yetiştirme mekanizmalarını İslam inkılabı düzeyinde insan yetiştirmek üzere değiştirmek,
 • Elitlerin bilim kurumundan ticaret kurumuna kaçışlarına çare bulmak,
 • Cumhurbaşkanlığı bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcılığında değişim zarureti ve yeni yol belirlenmesi,
 • İç kapasiteler oluşturmadan dijital sahada değişimden kaynaklanacak hasarları önlemek.
700 /