İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Lideri:

Vaatleri yerine getirmek ve halkın görüşünden yararlanmak gerekir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Kum halkı ile video konferans yöntemi ile görüşmesinde hükümete hitaben vaatlerin yerine getirilmesine ve halkın görüş ve katılımından yararlanma doğrultusunda mekanizmaların geliştirilmesine vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Pazar günü Kum halkı ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği görüşmede hş. 19 Dey 1356 kıyamını halkın dini inancının derinliği ve akılcılıkla beraber olan dini gayretinin işaretleri niteledi.

Amerika’nın İslami nizama karşı derin kini İran milletinin inancı yüzünden olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Şimdiki görevimizin idraki ile umut, vahdet ve iktidarla geleceğin aydın ufkuna doğru hareket etmeli; bu uğurda yetkililer de halkçı boyutlarını takviye ederek sorunların çözümü için belirgin çabalarını arttırmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hş. 19 Dey 1356 hadisesini ülkenin çeşitli kentlerinde zincirleme hareketlerin başlama noktasını oluşturarak sonuçta İslam inkılabını zafere götürdüğünü belirterek şöyle ekledi:

Derin muhtevası olan ve gelecek kuşaklara önemli mesajlar veren bazı tarihi hadiseleri yaşatmak ve hakkında konuşmak gerekir. Bu büyük hadiselerin unutulmasına müsaade edilmemeli ve 19 Dey kıyamı bu hadiselerden biridir. 19 Dey hadisesi ve siyasi ve sosyal uzantıları halkın dini inancının derinliğini gösterdi; zira eğer İmam -ks- bir din alimi ve taklit mercii olarak bu hareketin merkezinde yer almasaydı, başka hiç kimse veya hiç bir akım İran milletini kentten kente şahlanmaya ve kıyam etmeye zorlayamazdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran’ın son 150 yıllık tarihinde tütün macerası, meşruta hareketi, Goherşad hadisesi, 30 Tir ve 15 Hordad kıyamı gibi birçok tarihi ve sosyal hadise cesur ve siyaseti bilen din alimlerinin ekseninde gerçekleştiğini belirterek şöyle devam etti:

Nüfuz sahibi olan kişiler bazı insanları harekete geçirebilir, fakat büyük millet okyanusunun dalgalarını sömürü ve istikbar ve uzantılarına karşı harekete geçirmek ancak din alimi ve taklit merciinin işidir; nitekim bu noktadan müstekbirlerin din, din alimleri, siyasi ulema, siyasi fıkıh ve siyasi İslam’a karşı derin düşmanlığının sırrı anlaşılabilir.

Bazılarının “Kahrolsun Amerika” sloganını istikbarın İran İslam Cumhuriyeti ile daimi düşmanlığının sebebi bilenlere işaret eden Ayetullah Hamanei, Amerika köküne kadar İslami nizamın düşmanı olduğunu, zira bu nizamı dine ve milletin dini inançlarına dayalı bir nizam bildiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dini gayreti 19 Dey kıyamının gerçekleşmesinde etkili olan bir başka etken olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bazıları dini gayreti mantıksızlık ve şiddet gibi göstermeye çalışıyor; oysa gerçekte dini gayret akılcılıkla beraber olan ve basiretten kaynaklanır ve basiret de akılcılığın simgesidir; üstelik pratikte de birçok durumda dini gayret akılcılıkla beraber olmuştur.

Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni -ks- akılcılık ve düşünce ile beraber olan dini gayretin en mükemmel simgesi oluğunu belirterek şöyle ekledi:

İmam’ın -ks- seçkin talebesi Ayetullah Mesbah da hem dini gayret bakımından zirvedeydi, hem akılcılıkta kelimenin tam anlamıyla bir filozoftu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tağut rejiminin bir gazetede İmam -ks- hakkında hakaret içeren bir makale yayımlama kararı önceden planlanan bir karar olduğunu belirterek şöyle dedi:

Tağut rejimi İmam’ın halk arasında artan nüfuzunu fark ederek İmam’ın halka enerji veren ve saiklerini geliştiren konumunu düşürmeye ve hareketin merkeziyetini yok etmeye çalıştı ve eğer Kum halkının yumruğu 19 Dey 1356’da tağutun göğsüne inmeseydi, bu hareketini türlü şekillerde sürdürürdü.

Tağut rejimi Washington’un destekleri ve ABD dönem Başkanı Jimmy Carter’in 10 Dey 1356’da Tahran’da yaptığı konuşmaya güvendiğini kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Carter Amerikalıların halen devam eden yanlış hesaplarına göre, Pehlevi rejiminde İran’ı bölgenin istikrar adası niteledi, ancak Kum halkının kıyamı ve tetiklediği kıyam zinciri, Carteri 1357 yılında bir generali İran’a göndermeye ve katliam, darbe veya hangi yöntemle olursa olsun İran milletinin İslami hareketini bastırmaya zorlayacak kadar Amerika’nın hesaplarını bozdu ve bu girişimleri ilahi inayetle başarısızlıkla sonuçlandı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, General Süleymani’yi şehit etmeyi de Amerikalıların yanlış hesaplarının hâlâ devam ettiğinin bir başka olduğunu belirterek şöyle dedi:

Teröristler Hac Kasım Süleymani’yi temsil ettiği büyük hareketin simgesi olarak yok etmek istediler, ancak İran milleti ve başka ülkelerin milletlerinin General Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıl dönümünde sergiledikleri muazzam sevgi ve saygı, yüce Allah’ın gücünden kaynaklanan muazzam bir hareket olarak Amerikalıların hesapları hakikaten bozuk ve sakat olduğunu gösterdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran İslam inkılabının zafere kavuştuğu günlerin ve dini demokrasi temelli nizamın kurulması üzerinden 43 yıl geçtiğine işaretle diri bir milletin görevi geçmişten ders çıkarmak, şimdiki görevleri bilmek, geleceğin aydın ufkunu belirlemek ve bu ufka doğru sağlam adımlarla ilerlemek olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu görev anlayışı ve geleceği bilmek, İran milletinin dünya ahiret saadetine ve ruhi ve cismi refah ve huzuruna vesile olacaktır.

Ülke genelinde mümin ve Hizbullah gençlerin düşünce ve amelde gelişmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamanei, bazı açıklamalar ve raporlar milletin hakikatini yansıtmadığını, milletin gerçek duygularını anlamak için şehit Süleymani’nin cenaze töreni gibi etkinliklere bakmak gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında vatandaşlara ve yetkililere İslam inkılabını ileriye taşımak ve şimdiki coşkuyu korumak için bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Ayetullah Hamanei dini gayret ülkenin çeşitli kumpaslardan kurtardığını ve tehditleri fırsata çevirdiğini belirterek şöyle ekledi:

Dini gayretinizi koruyun; zira ülkenin kutsal savunma yıllarında, yani ABD, Sovyetler Birliği, NATO ve o günün gerici güçleri inkılabı dize getirmek için dayattıkları savaşta, ülkeyi zafere götüren şey halkın dini gayretiydi.

Ayetullah Hamanei şehit Süleymani’nin tarihi cenaze töreni de halkın gayretinin coştuğu bir başka fırsat yaratan örnek olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu etkinlikte İran milleti bir kez daha vahdetini, dini ve inkılapçı kimliğini gösterdi, nitekim eğer o kutsal naaş Suriye, Lübnan veya Pakistan’a bile gitseydi, İran ve Irak’ta olduğu gibi Müslüman milletlerce yoğun ilgi ile karşılanırdı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 9 Dey 1388 günü da halkın dini gayretinin tecelli ettiği bir başka gün olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı:

O hadisede de halkın dini gayreti tehditlerin olumsuz tesirini bertaraf ederek hepsini fırsata çevirdi. Dolayısıyla yazarlar çizerler ve sözü geçenler halkın dini gayretini korumak için emek harcamaları gerekir.

Ayetullah Hamanei düşmanların İslam inkılabının ilkeleri ve temellerine yönelik hassasiyetleri sosyal medya ve ecnebi medya organlarında yürüttükleri propaganda ile ve içi boş ama iddiaları bol kişilerin sözlerini ön plana çıkararak yok etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle ekledi:

İnkılabın dini geometri temelinde hükümet ve toplumun şekillenmesi, bağımsızlık, fesat ve adaletsizlikle mücadele gibi ilkeleri asla zayıflatılmamalıdır.

Ayetullah Hamanei, zorba ve müstekbir düşmana karşı teslim olmamak da inkılabın ilkelerinden biri olduğunu, bazı durumlarda düşmanla müzakere etmek veya teamülde bulunmak onlara teslim olma anlamına gelmediğini, nitekim İslami nizam şimdiye kadar teslim olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını vurguladı.

İnkılap ilkelerine yönelik hassasiyetleri yok etmek, düşmanın İran milletine karşı yürüttüğü geniş çaplı yumuşak savaşın bir bölümünü oluşturduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei düşünce ve kalem ehli olanları ve sosyal medyada faaliyet yürütenleri bu planla mücadeleye çağırarak şöyle dedi:

İnkılap ilkeleri halka ve geleceğe faydası olmayacağı düşüncesi gerçeğe aykırı ve mutlak insafsızlıktır.

İnkılap ilkelerine bağlı kalmak ülkenin en önemli kalkınma araçlarından biri olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Şu son 43 yılda nerede ilerlediysek, bu ilerleme mümin ve inkılapçı insanların mücadeleleri sayesinde oldu; nerede işler yerde kaldıysa, fırsatçılık, fesat, eşrafçılık ve inkılapçı olmayan yaklaşımlar söz konusu olmuştur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir başka tavsiyesinde herkesi milli vahdet ve dayanışmayı korumaya davet ederek şöyle dedi:

Gerçi inkılaba karşı çıkanların konusunda inkılabın onlara karşı durmaktan başka çaresi yoktur, ancak görüş farklılığı, birbirimize karşı saflaşmak, umutları zayıflatmak ve toplumsal dayanışmayı zedelemekle sonuçlanmamalıdır.

Ayetullah Hamanei bazı inkılap düşmanlarının böl, yönet politikasında uzman olduklarını ve ülkede dini ihtilafları körüklemeye ve Şii Sünni çatışması çıkarmaya çalıştığını belirterek, bu tür durumlara müsaade edilmemesi gerektiğini, nitekim İran’da Şii ve Sünni Müslümanlar asırlardır bir arada ve hiç bir çatışma ve ihtilaf yaşamaksızın geçindiklerini vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Şimdi bir kişi çıkıp yanlış bir söz söyleyebilir, biri de tepki vermesi gerektiğini düşünebilir, ama bu tür meseleleri uzatmamalı ve dayanışmamızı korumalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti İslam’ın ve İslam ümmetinin hakimiyetinin mazharı olduğunu, birçok ülkede Ehl-i Sünnet Müslümanlar İran İslam Cumhuriyeti’ne ilgi duyduğunu belirterek şöyle dedi:

Birçok İslam ülkesinde şehit Süleymani’yi anmak üzere düzenlenen muazzam merasimler,  İslam ümmetinin Doğu Asya’dan Batı Afrika’ya kadar İran İslam Cumhuriyeti nizamını sevdiğini ve desteklediğini ortaya koymuştur.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir başka tavsiyesinde de geleceğe dönük umutlu olmanın takviye edilmesi gerektiğini belirterek şöyle ekledi:

Umutlu genç daha iyi çalışır, araştırır, emek harcar. Kuşkusuz umudu takviye etmek sözle olmaz ve yetkililerin çalışarak ve çaba harcayarak gençlerin gönlünü umutla doldurmaları gerekir, ki hamd olsun bugün bunu yapıyorlar.

Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nin birçok alanda başarıları anlatılmadığını belirterek, tüm iktisadi sorunlara ve özellikle zayıf kesimlerin geçim sıkıntısına karşın İslam Cumhuriyeti çeşitli alanlarda önemli kazanımları olmuştur, ki bunları halka anlatmak gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei halkla hükümetin birbiriyle bütünleşmesini takdirle karşıladığını, bu hareketin takviye edilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Vaatlere zamanında uymak gerekir. eğer herhangi bir sebepten ötürü bir vaat yerine getirilmediyse, bunu açık ve samimi bir şekilde halka anlatmak gerekir.

Ayetullah Hamanei ayırca uzmanların ve kanaat önderlerinin hükümetin işlerinde halkın katılımından nasıl yararlanılması gerektiği yönündeki görüş ve önerilerinden yararlanmaya vurgu yaparak devlet adamlarına da fesat ve rantla mücadelede halkın gözetleme kapasitesinden yararlanmalarını tavsiye etti.

Ayetullah Hamanei beyanatının sonunda şu vurguyu yaptı:

Yetkililer var gücüyle halk için çalışsın ve halis niyetle çalışmalarını ve emeklerini arttırsın ki Allah teala da bu çabaları daha da bereketlendirsin.

700 /